Poplatky na UTB 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně poskytuje svým studentům širokou nabídku humanitních, přírodovědných, technických a uměleckých oborů na svých šesti fakultách. V současnosti má univerzita asi 9 700 studentů. Skrblík pro čtenáře připravil přehled poplatků za studium pro aktuální akademický rok.

Poplatky za studium na UTB 2020

1Poplatek za přihlášku na UTB 2020

Poplatky za studium na UTB 2020Poplatek za přijímací řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je odvozen od základu stanoveného MŠMT. Částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem dolů:

  • Pokud je součástí přijímacího řízení přijímací zkouška, poplatek je 15 % základu.
  • Pokud je součástí přijímacího řízení talentová zkouška, poplatek je 20 % základu.
  • V ostatních případech je poplatek 10 % základu.

Pro akademický rok 2019/2020 je sazba poplatku stanovena na 520 Kč pro obory s přijímacím zkouškou, 690 Kč pro studijní programy s talentovou zkouškou a 340 Kč pro ostatní obory.

2Poplatky za prodloužení studia na UTB 2020

Poplatek za prodloužené studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je tvořen trojnásobkem základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšeném o 1 rok. Ve druhém a každém dalším roce je poplatek šestinásobek základu za každých 6 měsíců.

Částka je zaokrouhlena nahoru na celé stokoruny.

V akademickém roce 2019/2020 se tak platí 12 270 Kč za šest měsíců během prvního roku po překročení standardní doby studia a 24 540 Kč během druhého a každého dalšího roku.

3Poplatky za studium v cizím jazyce na UTB 2020

Výše poplatku za studium na cizím jazyce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se odvíjí od konkrétního studijního programu:

Studijní program Typ programu Výše poplatku
Economic Policy and Administration doktorský 45 000 Kč
Economic Policy and Administration magisterský 54 000 Kč
Economics and Management bakalářský 54 000 Kč
Economics and Management doktorský 45 000 Kč
Economics and Management magisterský 54 000 Kč
Engineering Informatics bakalářský 50 000 Kč
Engineering Informatics doktorský 50 000 Kč
Engineering Informatics magisterský 50 000 Kč
Chemistry and Food Technology doktorský 25 000 Kč
Chemistry and Materials Technology doktorský 25 000 Kč
Chemistry and Materials Technology magisterský 65 000 Kč
Materials Science and Engineering doktorský 25 000 Kč
Media and Communications Studies magisterský 67 500 Kč
Nanotechnology and Advanced Materials doktorský 25 000 Kč
Process Engineering doktorský 25 000 Kč
Visual Arts doktorský 67 500 Kč

Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Fakulty UTB

  • Fakulta aplikované informatiky
  • Fakulta humanitních studií
  • Fakulta logistiky a krizového řízení
  • Fakulta managementu a ekonomiky
  • Fakulta multimediálních komunikací
  • Fakulta technologická