Poplatky na UTB 2022: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Ondřej Štěpánek
Publikováno 14. května 2022
 • Poplatek za přijímací řízení se u jednotlivých oborů liší
 • Poplatek za prodloužení studia je stanoven různě dle roku studia
 • Poplatek za studium v cizím jazyce se odvíjí od konkrétního programu

Poplatky za studium na UTB 2022

 1. Poplatek za přihlášku na UTB 2022

  Poplatky za studium na UTB 2022Poplatek za přijímací řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je odvozen od základu stanoveného MŠMT. Částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem dolů:

  • Pokud je součástí přijímacího řízení přijímací zkouška, poplatek je 15 % základu.
  • Pokud je součástí přijímacího řízení talentová zkouška, poplatek je 20 % základu.
  • V ostatních případech je poplatek 10 % základu.

  Pro akademický rok 2022/2023 je sazba poplatku stanovena na 660 Kč pro obory s přijímacím zkouškou, 880 Kč pro studijní programy s talentovou zkouškou a 440 Kč pro ostatní obory.

 2. Poplatky za prodloužení studia na UTB 2022

  Poplatek za prodloužené studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je tvořen trojnásobkem základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšeném o 1 rok. Ve druhém a každém dalším roce je poplatek šestinásobek základu za každých 6 měsíců.

  Částka je zaokrouhlena nahoru na celé stokoruny.

  V akademickém roce 2022/2023 se tak platí 13 300 Kč za šest měsíců během prvního roku po překročení standardní doby studia a 26 600 Kč během druhého a každého dalšího roku.

 3. Poplatky za studium v cizím jazyce na UTB 2022

  Výše poplatku za studium na cizím jazyce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se odvíjí od konkrétního studijního programu:

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

  Studijní programTyp programuVýše poplatku
  Biomaterials and Biocompositesdoktorský65 000 Kč
  Nanotechnology and Advanced Materialsdoktorský65 000 Kč

  Fakulta technologická

  Studijní programTyp programuVýše poplatku
  Polymer Engineeringmagisterský65 000 Kč
  Technology of Macromolecular Substancesdoktorský65 000 Kč
  Process Engineeringdoktorský65 000 Kč
  Process Engineering (double degree program)doktorský65 000 Kč
  Chemistry and Food Technologydoktorský65 000 Kč

  Fakulta managementu a ekonomiky

  Studijní programTyp programuVýše poplatku
  Economics and Managementbakalářský54 000 Kč
  Finance and Financial Technologiesbakalářský54 000 Kč
  Business Administration and Entrepreneurshipmagisterský54 000 Kč
  Management and Marketingmagisterský54 000 Kč
  Economic Policy and Administrationmagisterský54 000 Kč
  Economics and Managementdoktorský45 000 Kč
  Financedoktorský45 000 Kč
  Industrial Engineeringdoktorský45 000 Kč

  Fakulta multimediálních komunikací

  Studijní programTyp programuVýše poplatku
  Media and Communication Studiesmagisterský67 500 Kč
  Visual Artsdoktorský67 500 Kč

  Fakulta aplikované informatiky

  Studijní programTyp programuVýše poplatku
  Software Engineeringbakalářský50 000 Kč
  Applied Informatics in Industrial Automationbakalářský50 000 Kč
  Automatic Control and Informatics in Industry 4.0magisterský50 000 Kč
  Engineering Informaticsmagisterský50 000 Kč
  Security Technologies, Systems and Managementmagisterský50 000 Kč
  Information Technologiesmagisterský50 000 Kč
  Automatic Control and Informaticsdoktorský50 000 Kč
  Automatic Control and Informaticsdoktorský50 000 Kč
  Security Technologies, Systems and Managementdoktorský50 000 Kč

  Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat.

 4. Fakulty UTB

  • Fakulta aplikované informatiky
  • Fakulta humanitních studií
  • Fakulta logistiky a krizového řízení
  • Fakulta managementu a ekonomiky
  • Fakulta multimediálních komunikací
  • Fakulta technologická

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.