Poplatky na UTB 2024: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Ondřej Štěpánek
Publikováno 1. prosince 2023
 • Poplatek za přijímací řízení se u jednotlivých oborů liší
 • Poplatek za prodloužení studia je stanoven různě dle roku studia
 • Poplatek za studium v cizím jazyce se odvíjí od konkrétního programu

Poplatky za studium na UTB 2024

 1. Poplatek za přihlášku na UTB 2024

  Poplatky za studium na UTB 2024Poplatek za přijímací řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se liší dle fakulty a studijního programu.

  Pro akademický rok 2024/2025 pro Fakultu technologickou, aplikované informatiky, humanitních studií a Fakultu logistiky a krizového řízení je výše poplatku za přihlášku stanovena na 460 Kč.

  Za přihlášku na Fakultu managementu a ekonomiky zaplatíte 440 Kč a všechny obory Fakulty multimediálních komunikací kromě oboru Marketingové komunikace (690 Kč) mají nastavenou částku 930 Kč.

 2. Poplatky za prodloužení studia na UTB 2024

  Poplatek za prodloužené studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je tvořen trojnásobkem základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšeném o 1 rok. Ve druhém a každém dalším roce je poplatek šestinásobek základu za každých 6 měsíců.

  Částka je zaokrouhlena nahoru na celé stokoruny. Platí se 14 000 Kč za šest měsíců během prvního roku po překročení standardní doby studia a 28 000 Kč během druhého a každého dalšího roku.

 3. Poplatky za studium v cizím jazyce na UTB 2024

  Výše poplatku za studium na cizím jazyce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se odvíjí od konkrétního studijního programu:

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

  Studijní program Typ programu Výše poplatku
  Biomaterials and Biocomposites doktorský 65 000 Kč
  Materials Science and Engineering doktorský 65 000 Kč
  Nanotechnology and Advanced Materials doktorský 65 000 Kč

  Fakulta technologická

  Studijní program Typ programu Výše poplatku
  Polymer Engineering magisterský 65 000 Kč
  Technology of Macromolecular Substances doktorský 65 000 Kč
  Process Engineering doktorský 65 000 Kč
  Process Engineering (double degree program) doktorský 65 000 Kč
  Chemistry and Food Technology doktorský 65 000 Kč

  Fakulta managementu a ekonomiky

  Studijní program Typ programu Výše poplatku
  Economics and Management bakalářský 54 000 Kč
  Finance and Financial Technologies bakalářský 54 000 Kč
  Business Administration and Entrepreneurship magisterský 54 000 Kč
  Management and Marketing magisterský 54 000 Kč
  Economic Policy and Administration magisterský 54 000 Kč
  Economics and Management doktorský 45 000 Kč
  Finance doktorský 45 000 Kč
  Industrial Engineering doktorský 45 000 Kč

  Fakulta multimediálních komunikací

  Studijní program Typ programu Výše poplatku
  Media and Communication Studies magisterský 67 500 Kč
  Visual Arts doktorský 67 500 Kč

  Fakulta aplikované informatiky

  Studijní program Typ programu Výše poplatku
  Software Engineering bakalářský 50 000 Kč
  Applied Informatics in Industrial Automation bakalářský 50 000 Kč
  Automatic Control and Informatics in Industry 4.0 magisterský 50 000 Kč
  Engineering Informatics magisterský 50 000 Kč
  Security Technologies, Systems and Management magisterský 50 000 Kč
  Information Technologies magisterský 50 000 Kč
  Automatic Control and Informatics doktorský 50 000 Kč
  Automatic Control and Informatics doktorský 50 000 Kč
  Security Technologies, Systems and Management doktorský 50 000 Kč

  Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat.

 4. Fakulty UTB

  • Fakulta aplikované informatiky
  • Fakulta humanitních studií
  • Fakulta logistiky a krizového řízení
  • Fakulta managementu a ekonomiky
  • Fakulta multimediálních komunikací
  • Fakulta technologická

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.