Poplatky na UTB 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně poskytuje svým studentům širokou nabídku humanitních, přírodovědných, technických a uměleckých oborů na svých šesti fakultách. V současnosti má univerzita asi 9 700 studentů. Skrblík pro čtenáře připravil přehled poplatků za studium pro aktuální akademický rok.

Poplatky za studium na UTB 2020

1Poplatek za přihlášku na UTB 2020

Poplatky za studium na UTB 2020Poplatek za přijímací řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je odvozen od základu stanoveného MŠMT. Částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem dolů:

  • Pokud je součástí přijímacího řízení přijímací zkouška, poplatek je 15 % základu.
  • Pokud je součástí přijímacího řízení talentová zkouška, poplatek je 20 % základu.
  • V ostatních případech je poplatek 10 % základu.

Pro akademický rok 2020/2021 je sazba poplatku stanovena na 650 Kč pro obory s přijímacím zkouškou, 870 Kč pro studijní programy s talentovou zkouškou a 430 Kč pro ostatní obory.

2Poplatky za prodloužení studia na UTB 2020

Poplatek za prodloužené studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je tvořen trojnásobkem základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšeném o 1 rok. Ve druhém a každém dalším roce je poplatek šestinásobek základu za každých 6 měsíců.

Částka je zaokrouhlena nahoru na celé stokoruny.

V akademickém roce 2020/2021 se tak platí 13 179 Kč za šest měsíců během prvního roku po překročení standardní doby studia a 26 358 Kč během druhého a každého dalšího roku.

3Poplatky za studium v cizím jazyce na UTB 2020

Výše poplatku za studium na cizím jazyce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se odvíjí od konkrétního studijního programu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Studijní program Typ programu Výše poplatku
Biomaterials and Biocomposites doktorský 65 000 Kč
Nanotechnology and Advanced Materials doktorský 65 000 Kč

Fakulta technologická

Studijní program Typ programu Výše poplatku
Polymer Engineering magisterský 65 000 Kč
Technology of Macromolecular Substances doktorský 65 000 Kč
Process Engineering doktorský 65 000 Kč
Process Engineering (double degree program) doktorský 65 000 Kč
Chemistry and Food Technology doktorský 65 000 Kč

Fakulta managementu a ekonomiky

Studijní program Typ programu Výše poplatku
Economics and Management bakalářský 54 000 Kč
Finance and Financial Technologies bakalářský 54 000 Kč
Business Administration and Entrepreneurship magisterský 54 000 Kč
Management and Marketing magisterský 54 000 Kč
Economic Policy and Administration magisterský 54 000 Kč
Economics and Management doktorský 45 000 Kč
Finance doktorský 45 000 Kč
Industrial Engineering doktorský 45 000 Kč

Fakulta multimediálních komunikací

Studijní program Typ programu Výše poplatku
Media and Communication Studies magisterský 67 500 Kč
Visual Arts doktorský 67 500 Kč

Fakulta aplikované informatiky

Studijní program Typ programu Výše poplatku
Software Engineering bakalářský 50 000 Kč
Applied Informatics in Industrial Automation bakalářský 50 000 Kč
Automatic Control and Informatics in Industry 4.0 magisterský 50 000 Kč
Engineering Informatics magisterský 50 000 Kč
Security Technologies, Systems and Management magisterský 50 000 Kč
Information Technologies magisterský 50 000 Kč
Automatic Control and Informatics doktorský 50 000 Kč
Automatic Control and Informatics doktorský 50 000 Kč
Security Technologies, Systems and Management doktorský 50 000 Kč

Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Fakulty UTB

  • Fakulta aplikované informatiky
  • Fakulta humanitních studií
  • Fakulta logistiky a krizového řízení
  • Fakulta managementu a ekonomiky
  • Fakulta multimediálních komunikací
  • Fakulta technologická