Poplatky na UHK 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Univerzita Hradec Králové má čtyři fakulty, na kterých uchazečům nabízí ekonomické, informatické, manažerské, společenskovědné, učitelské, umělecké, přírodovědné, technické a sociální obory. Skrblík pro vás připravil přehled poplatků za studium pro aktuální akademický rok.

Poplatky za studium na UHK 2020

1Poplatek za přihlášku na UHK 2020

Poplatky za studium na UHK 2020Poplatek za přijímací řízení na Univerzitu Hradec Králové je pro aktuální akademický rok stanoven na 500 Kč. Sazba je shodná pro všechny fakulty univerzity.

Přihláška se podává elektronicky a platí se bankovním převodem.

2Poplatek za prodloužené studium na UHK 2020

Poplatek za prodloužené studium se na Univerzitě Hradec Králové platí za každých 6 započatých měsíců studia. Jeho výše se liší v závislosti na konkrétní fakultě:

 • Fakulta informatiky a managementu – 17 500 Kč
 • Filozofická fakulta – 14 000 Kč
 • Pedagogická fakulta – 17 500 Kč
 • Přírodovědecká fakulta – 17 500 Kč

3Poplatek za studium v cizím jazyce na UHK 2020

Poplatky za studium v cizím jazyce se na Univerzitě Hradec Králové u jednotlivých fakult a studijních programů liší:

 • Fakulta informatiky a managementu
  U bakalářského a magisterského cyklu studia se platí 3 000 eur za každý započatý akademický rok, v doktorských studijních programech činí poplatek 4 000 eur.
 • Filozofická fakulta
  Poplatek za studium bakalářského, magisterského a doktorského studia v cizím jazyce je 3 000 eur.
 • Pedagogická fakulta
  Za studium v cizím jazyce se vybírá poplatek 3 600 eur, kromě studijních programů hudební katedry a katedry výtvarné kultury a textilní výroby, kde poplatek činí 4 000 eur.
 • Přírodovědecká fakulta
  Poplatek za studium v cizím jazyce je 4 000 eur. Sazba je stejná pro bakalářské, magisterské i doktorské studium.

Fakulty UHK

 • Fakulta informatiky a managementu
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta