Poplatky na UHK 2024: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Ondřej Štěpánek
Publikováno 1. prosince 2023
 • Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč
 • Poplatek za prodloužení studia se na jednotlivých fakultách liší
 • Poplatek za studium v cizím jazyce se liší podle fakulty

Poplatky za studium na UHK 2024

 1. Poplatek za přihlášku na UHK 2024

  Poplatky za studium na UHK 2024Poplatek za přijímací řízení na Univerzitu Hradec Králové byl pro akademický rok 2023/24 stanoven na 500 Kč. Sazba je shodná pro všechny fakulty univerzity.

  Přihláška se podává elektronicky a platí se bankovním převodem.

 2. Poplatek za prodloužené studium na UHK 2024

  Poplatek za prodloužené studium se na Univerzitě Hradec Králové platí za každých 6 započatých měsíců studia. Jeho výše se liší v závislosti na konkrétní fakultě:

  • Fakulta informatiky a managementu – 17 500 Kč
  • Filozofická fakulta – 14 000 Kč
  • Pedagogická fakulta – 17 500 Kč
  • Přírodovědecká fakulta – 17 500 Kč
 3. Poplatek za studium v cizím jazyce na UHK 2024

  Poplatky za studium v cizím jazyce se na Univerzitě Hradec Králové u jednotlivých fakult a studijních programů liší:

  Fakulta informatiky a managementu

  U bakalářského a magisterského cyklu studia se platí 71 411 Kč€3000 za každý započatý akademický rok, v doktorských studijních programech činí poplatek 95 215 Kč€4000.

  Filozofická fakulta

  Poplatek za studium bakalářského, magisterského a doktorského studia v cizím jazyce je 71 411 Kč€3000.

  Pedagogická fakulta

  Za studium v cizím jazyce se vybírá poplatek 85 694 Kč€3600, kromě studijních programů hudební katedry a katedry výtvarné kultury a textilní výroby, kde poplatek činí 95 215 Kč€4000.

  Přírodovědecká fakulta

  Poplatek za studium v cizím jazyce je 95 215 Kč€4000. Sazba je stejná pro bakalářské, magisterské i doktorské studium.

 4. Fakulty UHK

  • Fakulta informatiky a managementu
  • Filozofická fakulta
  • Pedagogická fakulta
  • Přírodovědecká fakulta

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.