Poplatky na UJEP 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Univerzita v Ústí na Labem nesoucí jméno po slavném českém fyziologovi v současnosti disponuje osmi fakultami, na kterých nabízí uchazečům rozsáhlou škálu studijních programů a oborů zaměřujících se do nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Skrblík pro vás má přehled poplatků na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.

Poplatky za studium na UJEP 2020

1Poplatek za přihlášku na UJEP 2020

Poplatky za studium na UJEP 2020Poplatek za přijímací řízení na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je shodný pro všechny fakulty. Vybírá se 500 Kč.

Přihláška se podává elektronicky a platí bankovním převodem.

2Poplatek za studium na UJEP 2020

Poplatek za studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je stanoven na 12 000 Kč za každých 6 započatých měsíců.

3Poplatky za studium na UJEP v cizím jazyce 2020

Poplatek za studium v cizím jazyce je na UJEP nastaven na 20 000 Kč za každý akademický rok na Filosofické fakultě a Fakultě umění a designu, na 40 000 Kč na Pedagogické fakultě a na 50 000 Kč na Přírodovědecké fakultě.

Sazba je shodná pro všechny druhy studia (bakalářské, magisterské i doktorské).

Fakulty UJEP

  • Fakulta sociálně ekonomická
  • Fakulta strojního inženýrství
  • Fakulta umění a designu
  • Fakulta zdravotnických studií
  • Fakulta životního prostředí
  • Filozofická fakulta
  • Pedagogická fakulta
  • Přírodovědecká fakulta