Poplatky na UJEP 2021: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

 • Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč
 • Poplatek za prodloužení studia je 12 000 Kč za 6 měsíců
 • Poplatek za studium v cizím jazyce se u jednotlivých fakult liší

Poplatky za studium na UJEP 2021

 1. Poplatek za přihlášku na UJEP 2021

  Poplatky za studium na UJEP 2021Poplatek za přijímací řízení na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je shodný pro všechny fakulty. Vybírá se 500 Kč.

  Přihláška se podává elektronicky a platí bankovním převodem.

 2. Poplatek za studium na UJEP 2021

  Poplatek za studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je stanoven na 12 000 Kč za každých 6 započatých měsíců.

 3. Poplatky za studium na UJEP v cizím jazyce 2021

  Poplatek za studium v cizím jazyce je na UJEP nastaven na 20 000 Kč za každý akademický rok na Filosofické fakultě a Fakultě umění a designu, na 40 000 Kč na Pedagogické fakultě a na 50 000 Kč na Přírodovědecké fakultě.

  Sazba je shodná pro všechny druhy studia (bakalářské, magisterské i doktorské).

Fakulty UJEP

 • Fakulta sociálně ekonomická
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Fakulta umění a designu
 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta životního prostředí
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta