Poplatky na UPOL 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Univerzita Palackého v Olomouci má dlouhou tradici sahající až do 16. století. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje na 22 000 studentů a v současnosti univerzita nabízí 243 studijních programů. Skrblík připravil přehled poplatků za studium na UPOL pro aktuální akademický rok.

Poplatky za studium na UPOL 2020

1Poplatek za přihlášku na UPOL 2020

Poplatky za studium na UPOL 2020Poplatek za úkony související s přijímacím řízením na Univerzitu Palackého v Olomouci je pro akademický rok 2020/2021 stanoven na 690 Kč.

2Poplatek za prodloužené studium na UPOL 2020

Poplatek za prodloužené studium na Univerzitě Palackého v Olomouci činí 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců prodlouženého studia.

3Poplatek za studium v cizím jazyce na UPOL 2020

Poplatek za studium na UPOL v cizím jazyce se odvíjí od příslušné fakulty a studijního programu. Stanoven je v eurech a činí 1 000–11 800 eur.

Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Fakulty Univerzity Palackého

  • Cyrilometodějská teologická fakulta
  • Fakulta tělesné kultury
  • Fakulta zdravotnických věd
  • Filozofická fakulta
  • Lékařská fakulta
  • Pedagogická fakulta
  • Právnická fakulta
  • Přírodovědecká fakulta