Poplatky na UPOL 2021: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

 • Poplatek za přijímací řízení je 690 Kč
 • Poplatek za prodloužení studia je 20 000 Kč za 6 měsíců
 • Poplatek za studium v cizím jazyce se u konkrétních programů liší

Poplatky za studium na UPOL 2021

 1. Poplatek za přihlášku na UPOL 2021

  Poplatky za studium na UPOL 2021Poplatek za úkony související s přijímacím řízením na Univerzitu Palackého v Olomouci je pro akademický rok 2020/2021 stanoven na 690 Kč.

 2. Poplatek za prodloužené studium na UPOL 2021

  Poplatek za prodloužené studium na Univerzitě Palackého v Olomouci činí 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců prodlouženého studia.

 3. Poplatek za studium v cizím jazyce na UPOL 2021

  Poplatek za studium na UPOL v cizím jazyce se odvíjí od příslušné fakulty a studijního programu. Stanoven je v eurech a činí 26 644 Kč1000 €314 403 Kč11800 €.

Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Fakulty Univerzity Palackého

 • Cyrilometodějská teologická fakulta
 • Fakulta tělesné kultury
 • Fakulta zdravotnických věd
 • Filozofická fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta