Poplatky na ČZU 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Historie ČZU sahá až do roku 1848, kdy zde byly zahájeny první přednášky o lesnických vědách. V současnosti má univerzita 6 fakult a jeden institut. ČZU nabízí svým studentům více než stovku bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních oborů. Připravili jsme pro vás přehled aktuálních poplatků na ČZU.

Poplatky za studium na ČZU 2020

1Poplatek za přijímací řízení na ČZU 2020

Poplatky za studium na ČZU 2020Poplatek za přijímací řízení na České zemědělské univerzitě je stanoven na 500 Kč. Uhradit ho lze bankovním převodem nebo platební kartou přes internet. V případě studia v cizím jazyce se vybírá 20 eur.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky přes Univerzitní informační systém.

2Poplatek za prodloužené studium na ČZU 2020

Poplatek za prodloužené studium se platí, pokud je studium delší než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok. Na ČZU se za každých 6 započatých měsíců studia platí 21 000 Kč.

3Poplatky za studium v cizím jazyce na ČZU 2020

Výše poplatku za studium v cizím jazyce se na ČZU liší v závislosti na fakultě a na studijním programu. Poplatek je za každý započatý rok studia:

Fakulta Bakalářský Magisterský Doktorské studijní programy
Provozně ekonomická fakulta
obor Business Administration
32 000 Kč 108 000 Kč 135 000 Kč
Provozně ekonomická fakulta
obor Economics and Management
15 000 Kč 32 000 Kč 135 000 Kč
Provozně ekonomická fakulta
ostatní obory
15 000 Kč 20 000 Kč 135 000 Kč
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 80 000 Kč 80 000 Kč 13 000 Kč
Technická fakulta 81 000 Kč 81 000 Kč 135 000 Kč
Fakulta lesnická a dřevařská
obor Game Management
80 000 Kč 15 000 Kč
Fakulta životního prostředí 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
Fakulta tropického zemědělství
obor Tropical Farming Systems
40 000 Kč
Fakulta tropického zemědělství
obor Agriculture in Tropics and Subtropics
80 000 Kč
Fakulta tropického zemědělství
ostatní obory
7 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč

Fakulty ČZU

  • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
  • Fakulta lesnická a dřevařská
  • Fakulta tropického zemědělství
  • Fakulta životního prostředí
  • Institut vzdělávání a poradenství
  • Provozně ekonomická fakulta
  • Technická fakulta