Poplatky na ČVUT 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

ČVUT v Praze je jedna z největších a nejstarších technických škol v Evropě. Univerzita má osm fakult, na kterých studuje přes 21 000 studentů. V současnosti nabízí svým studentům 123 studijních programů. Připravili jsme pro vás přehled poplatků na ČVUT v aktuálním akademickém roce.

Poplatky za studium na ČVUT 2020

1Poplatek za přijímací řízení na ČVUT 2020

Poplatky za studium na ČVUT 2020Poplatek za přijímací řízení na České vysoké učení technické činí v akademickém roce 2019/2020 celkem 800 Kč.

2Poplatek za prodloužené studium na ČVUT 2020

Výše poplatku za delší studium na ČVUT se stanovuje na základě koeficientu ekonomické náročnosti na každých 6 měsíců studia. Pro akademický rok 2019/2020 jsou stanoveny následující poplatky:

 • 18 800 Kč za studium programu s koeficientem 1,00
 • 22 500 Kč za studium programu s koeficientem 1,20
 • 31 000 Kč za studium programu s koeficientem 1,65
 • 42 300 Kč za studium programu s koeficientem 2,25
 • 52 600 Kč za studium programu s koeficientem 2,80
 • 65 800 Kč za studium programu s koeficientem 3,50

Studenti zapsaní do prvního ročníku bakalářského studia platí 42 300 Kč za program s koeficientem ekonomické náročnosti 2,25, resp. 65 800 Kč za studium s koeficientem 3,50.

3Poplatky za studium v cizím jazyce na ČVUT 2020

Poplatek za studium v cizím jazyce na ČVUT je stanoven za každý započatý semestr studijního programu:

FakultaBakalářskýMagisterskýDoktorský
FSv55 000 Kč66 000 Kč69 000 Kč
FS55 000 Kč66 000 Kč69 000 Kč
FEL55 000 Kč66 000 Kč69 000 Kč
FJFI55 000 Kč66 000 Kč69 000 Kč
FA55 000 Kč66 000 Kč69 000 Kč
FD55 000 Kč66 000 Kč69 000 Kč
FBMI55 000 Kč66 000 Kč69 000 Kč
FIT64 000 Kč64 000 Kč64 000 Kč

Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat. Pro tyto účely nabízí ČVUT formulář odvolání proti vyměření poplatku za studium.

Fakulty ČVUT

 • Fakulta architektury (FA)
 • Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)
 • Fakulta dopravní (FD)
 • Fakulta elektrotechnická (FEL)
 • Fakulta informačních technologií (FIT)
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI)
 • Fakulta stavební (FSv)
 • Fakulta strojní (FS)
>