Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2023

Hana Volencová
Publikováno 5. ledna 2023
 • VZP má cca 6 milionů klientů a zhruba 41 000 smluvních zařízení
 • Dospělým klientům nabízí až 500 Kč na pohybové aktivity nebo 1 000 Kč na odvykání kouření
 • Dětem poskytuje až 1 500 Kč na očkování nebo 1 000 Kč na pohybové aktivity

Jak žádat o příspěvek z fondu prevence VZP

Než budete žádat o příspěvek, zkontrolujte si, jaké doklady potřebujete k jeho získání a konkrétní podmínky. Kromě platebních dokladů může být potřeba také rodný list dítěte, čestné prohlášení pěstouna nebo plná moc, pokud o příspěvek nežádáte za sebe. U některých programů je potřeba potvrzení lékaře, čestné prohlášení apod.

Přesné informace k jednotlivým programům, nárokům na příspěvek a o dokladech potřebných pro jejich získání naleznete zde.

Online žádost o příspěvek VZP přes aplikaci Moje VZP

 • Žádat můžete prostřednictvím aplikace Moje VZP, do které je však potřeba se registrovat dostatečně předem. Ověření totožnosti žadatele se provádí zasláním poštovní zásilky do vlastních rukou pojištěnce a celý proces tedy trvá několik dní. Můžete se však bez čekání na pošťáka zaregistrovat i na kterékoli pobočce.
 • V aplikaci poté vyplníte online formulář a přiložíte požadované doklady v podobě dobře čitelné elektronické kopie (fotografie/sken).
 • Aplikace umožňuje rodičům ze svého účtu žádat také o příspěvky za svoje děti, stačí si je pod účet zaregistrovat.

Žádost o příspěvek VZP podaná datovou schránkou

 • Žádat můžete také prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, případně fyzické osoby podnikatele, ve které je uvedeno jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby.
 • Vyplňte žádost o příspěvek a přiložte všechny požadované doklady, sken nebo fotografie dokladu musí být dobře čitelná.
 • Zašlete do datové schránky VZP ČR, ID datové schránky: i48ae3q.

Žádost o příspěvek VZP poštou či sběrným boxem

 • Vyplňte žádost o příspěvek a přiložte všechny požadované doklady pro získání příspěvku, vyžadovány jsou originály dokladů.
 • Zásilku zašlete na adresu: VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1.
 • Žádost společně s doklady můžete také vložit do sběrného boxu či poštovní schránky klientského pracoviště nebo předat na podatelně.

Žádost o příspěvek VZP osobně

 • Budete-li žádat osobně, stačí mít při návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti u sebe originály požadovaných dokladů, žádost nemusíte vyplňovat.
 • Nezapomeňte také na občanský průkaz.

Na co si dát pozor, když žádáte o příspěvek

✔️ O většinu příspěvků lze žádat pouze v termínu od 1. ledna do 15. prosince, po tomto termínu lze o některé příspěvky ještě zažádat osobně na pobočce. Specifické podmínky se týkají příspěvku na bezlepkovou a nízkobílkovinnou dietu (žádá se pololetně).

✔️ Platební doklady nesmí být při podání žádosti starší než 3 měsíce a pro rok 2023 mohou být vystaveny od 1. října 2022. V případě příspěvku na dentální hygienu a rehabilitační aktivity platí datum úhrady od 1. ledna 2023. Specifické podmínky jsou u příspěvku pro těhotné ženy, čerstvé maminky a miminka, pro dárce, u příspěvku na duševní zdraví a v případě pomůcek a služeb pro diabetiky, dentální hygieny a rehabilitačních aktivit.

✔️ Platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu, u některých programů je možné příspěvek čerpat i postupně až do jeho dosažení.

✔️ Děti, které v roce 2023 dosáhnou 1 roku, a dospělí, kteří v roce 2023 dosáhnou věku 65 let, mohou v tomto roce při splnění ostatních podmínek žádat o dva příspěvky na pohybové aktivity (čili postupně pro obě věkové kategorie, do nichž během tohoto období spadají).

✔️ Příspěvek na pohybové aktivity nelze čerpat na on-line kurzy.

✔️ Z platebního dokladu musí být zřejmé, pro koho úhrada je. Jméno žadatele však může být na doklad v odůvodněných případech doplněno klientem, včetně jeho podpisu.

✔️ Pojišťovna akceptuje doklady za platby provedené v českých korunách v hotovosti, převodem nebo jakýmkoli druhem poukázek včetně benefitních karet, nikoli však kartou Multisport. Služba/zboží/vyšetření musí být plně uhrazené klientem.

Potřebujete-li vědět více, přečtěte si podmínky čerpání příspěvků.

Přehled příspěvků Všeobecné zdravotní pojišťovny 2023

V roce 2023 mohou pojištěnci čerpat příspěvky na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění a na různé preventivní programy. Speciální příspěvky jsou také připraveny pro nastávající maminky, miminka nebo dárce krve. Pojištěnci si mohou rovněž zažádat o členství v Klubu pevného zdraví, které jim přináší další výhody.

 1. Příspěvky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro dospělé

  Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2023

  • Až 500 Kč na pohybové aktivity, pro pojištěnce ve věku od 18 do 65 let platí podmínka, že minimální hodnota dokladu, případně součet několika dokladů musí být nejméně 1 500 Kč (u pojištěnců nad 65 let podmínka min. hodnoty dokladu neplatí)
  • Až 1 000 Kč na rehabilitační aktivity (masáže, sauna, plavání, solná jeskyně, kryokomora, Kneippův chodník), podmíněno absolvováním preventivního screeningového vyšetření ze seznamu v posledních 24 měsících
  • Až 1 000 Kč na odvykání kouření
  • Až 3 000 Kč na zdravotní pomůcky pro diabetiky
  • Až 3 000 Kč na přístrojové ošetření nohou pro diabetiky (max. 500 Kč na jedno ošetření) provedené garantovaným poskytovatelem podiatrických služeb nebo podologických služeb
  • Až 500 Kč klientům nad 65 let na pomůcky pro zlepšení paměti ze seznamu nebo na testování paměti ve vybrané síti lékáren
  • Až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem
  • Až 500 Kč na preventivní ultrazvuk prsou ženám i mužům od 18 let v akreditovaném mamografickém screeningovém centru
  • Až 3 000 Kč na komplexní onkologickou prohlídku pojištěncům od 35 let v některém z komplexních center onkologické péče
  • Až 2 000 Kč na paruku pro pacienty s alopecií i pro onkologické pacienty
  • Až 500 Kč na dentální hygienu, která je však podmíněna preventivní prohlídkou u praktického lékaře v posledních 24 měsících
  • Až 8 000 Kč ročně pro mládež do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie, žádá se vždy pololetně o 4 000 Kč, nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí
  • Až 12 000 Kč ročně pro mládež do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s nízkobílkovinnou dietou na základě vzácných vrozených metabolických vad, žádá se vždy pololetně o 6 000 Kč, nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí
  • Až 5 000 Kč na sezení u psychoterapeuta ze seznamu, vždy 500 Kč na jedno sezení, max. 10 návštěv

  Příspěvky na očkování

  • Až 200 Kč na očkování proti chřipce (dospělým do 65 let, od 65 let plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
  • Až 500 Kč na očkování proti spalničkám (pro dospělé od 25 do 50 let, potom plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
  • Až 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě (dospělým do 50 let, potom hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
  • Až 500 Kč na očkování proti planým neštovicím
  • Až 500 Kč na očkování proti černému kašli (v kombinaci s tetanem, záškrtem)
  • Až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované vakcíny A/B)
  • Až 1 000 Kč na očkování proti pneumokokovým nákazám pro dospělé ve věku od 50 do 65 let
  • Až 1 000 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW
  • Až 1 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu B
  • Až 1 000 Kč na cestovní očkování (žlutá zimnice, břišní tyfus, cholera a další) nebo na antimalarika
 2. Těhotenství a mateřství

  Těhotné ženy a novopečené maminky mají nárok na příspěvek až 3 500 Kč na podporu dobré psychické a fyzické kondice, který je možné využít třeba na:

  • Screeningová vyšetření
  • Pohybové aktivity pro těhotné
  • Rehabilitační aktivity
  • Předporodní kurz
  • Pomůcky ke kojení a služby laktační poradkyně
  • Zakoupení nebo zapůjčení monitoru dechu, včetně nákupu náhradní podložky k monitoru dechu
  • Zakoupení náramku monitorujícího životní funkce dítěte
  • Dentální hygienu v těhotenství nebo balíček dentální hygieny

  Pro nedonošená miminka s porodní váhou do 1 500 g je určen příspěvek na nákup speciální výživy, mateřského mléka z banky a na rehabilitační péči až do výše 3 000 Kč.

  Pro novorozence do 1 roku věku je připraven příspěvek 1 000 Kč na zakoupení potřeb nebo pomůcek pro miminko v lékárnách či on-line lékárnách.

 3. Příspěvky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro děti

  Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2023

  Příspěvky na pohybové aktivity

  • Až 500 Kč na plavání kojenců a vaničkování pro děti do 1 roku věku
  • Až 1 000 Kč na pravidelné pohybové a sportovní aktivity pro děti od 1 roku věku, které jsou organizované ve škole i v mimoškolních zařízeních, nebo na startovné či sportovní prohlídku. Děti od 15 do 18 let mohou příspěvek využít i na úhradu permanentky na pohybové aktivity

  Příspěvky na prevenci

  • Až 8 000 Kč pro děti do 18 a studenty do 26 let na nákup potravin pro celiaky, propláceno pololetně 4 000 Kč
  • Až 3 000 Kč na pomůcky pro diabetiky
  • Až 12 000 Kč pro děti do 18 a studenty do 26 let s nízkobílkovinnou dietou pro vzácné vrozené metabolické vady, propláceno pololetně 6 000 Kč
  • Až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem
  • Až 2 000 Kč na paruku pro pacienty s alopecií i onkologické pacienty
  • Až 5 000 Kč pro děti od 7 let na sezení u psychoterapeuta zveřejněného na seznamu, platí až na 10 sezení, příspěvek na jednu návštěvu 500 Kč
  • Až 500 Kč na dentální hygienu pro děti už od 1 roku věku

  Příspěvky na očkování

  • Až 300 Kč na očkování proti chřipce
  • Až 700 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
  • Až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A
  • Až 500 Kč na očkování proti planým neštovicím
  • Až 1 000 Kč na očkování proti rotavirovým nákazám pro děti do 1 roku
  • Až 1 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu B
  • Až 1 000 Kč na očkování proti meningokovým nákazám typu ACYW
  • Až 1 000 Kč na očkování proti lidskému papilomaviru (HPV)
  • Až 1 000 Kč na cestovní očkování (žlutá zimnice, břišní tyfus, cholera a další) nebo na antimalarika
 4. Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2023

  Příspěvky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro dárce krve a orgánů

  Dárci krve, kteří v roce 2023 bezplatně darovali krev, plazmu, krevní destičky nebo kostní dřeň, mohou získat příspěvek v celkové výši až 3 000 Kč.

  Příspěvek v max. výši 2 000 Kč lze využít na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu nebo na zdravotní cvičení po předložení potvrzení alespoň jednoho odběru.

  Po předložení potvrzení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok můžou pojištěnci VZP čerpat příspěvek až 1 000 Kč na dentální hygienu nebo balíček dentální hygieny.

  Dárci krve, kteří bezplatně darovali krev více než dvakrát, navíc získají 35 dní cestovního pojištění zdarma nebo roční cestovní pojištění se slevou.

  Pro neaktivní oceněné dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně je připraven příspěvek až 500 Kč, který lze využít na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nebo na zdravotní cvičení (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění).

  Na podporu bezplatného dárcovství orgánů je poskytován dárcům orgánů příspěvek až 10 000 Kč na lázeňskou péči – na procedury nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, na nákup sportovního vybavení či vitaminů a doplňků stravy.

 5. Další výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny

  Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2023Každý klient Všeobecné zdravotní pojišťovny se může přihlásit do Klubu pevného zdraví, díky kterému lze získat další slevy a výhody u smluvních partnerů VZP.

  • Sleva 15 % na oblečení značky Litex
  • Sleva 30 % v kamenných prodejnách a e-shopu Lion Sport (autorizovaný prodejce Adidas)
  • Sleva 10-15 % do Contours, speciálních posiloven pro ženy
  • Sleva 10 % na sportovní hodinky od H.S.H. Sport
  • Sleva 15 % na chytré hodinky a fitness náramky od Xiaomi
  • Sleva 15 % na chytré hodinky a fitness náramky od Amazfit
  • Sleva 10 % na kolo pro dítě od 2 do 5 let i s dopravou zdarma od FirstBIKE
  • Sleva 15-50 % na diagnostiku došlapu, zátěžové testy a vybavení u TriExpert
  • Sleva 10 % v e-shopu Mamavis.cz na zábaly
  • Sleva 10 % na programy STOB – Stop obezitě
  • Sleva 15 % na nákup všech produktů v e-shopu Terezia.eu
  • Sleva 15 % na nákup přípravků pro zdraví značky GS v e- shopu GSklub.cz
  • Sleva 10 % na celý sortiment matrací a doplňků od firmy Jelínek
  • Sleva 15 % na sonické zubní kartáčky Philips Sonicare
  • Sleva 15-50 % na sortiment e-shopu Dentalweb.cz
  • Sleva 10-15 % na sortiment od Profimed.cz
  • Sleva 5-20 % na výkony v Institutu klinické a estetické medicíny Asklepion
  • Sleva 10 % na terapie a rehabilitace v Armandi Therapy Clinic
  • Sleva 20 % na nákrčníky, respirátory a okenní membránu od firmy Respilon
  • Sleva 5 % na first minutelast minute zájezdy od CK Exim tours
  • Sleva 5-18 % na zájezdy od CK Alexandria
  • Sleva 1 000-1 500 Kč na zájezdy od CK Blue Style
  • Sleva 15 % na Spolecenske-hry.cz
  • Sleva 25 % na knihy z vydavatelství Albatros Media
  • Sleva 15-20 % na brýle, kontaktní čočky a příslušenství v optikách GrandOptical
  • Sleva 20-55 % na brýle, kontaktní čočky a doplňky v prodejnách Orange Optika
  • Sleva 12 % na kosmetiku Ryor
  • Sleva 20 % na monitory dechu Babysense
  • Sleva 15-30 % na cestovní pojištění od Pojišťovny VZP
  • Sleva 10 % na vstupenky pro děti a dospělé do zábavních parků Toboga
  • Sleva 10% na čisticí prostředky na sluchadla a 200 Kč při koupi dvou produktů ochrany sluchu od společnosti Reja
  • Sleva 15 % na prodejnách a e-shopu Albi
  • Sleva 10-20 % na kurzy první pomoci u WorkMed
  • Sleva 10-15 % na zážitkové kurzy první pomoci od První pomoc živě
  • Sleva 10 % na kojenecké potřeby Feedo
  • Široké spektrum dalších slevových nabídek poskytují regionální partneři

Marie Šustrová 03.02.2023 – 17:16

Dobrý den, Prosím mám nárok na příspěvek na pedikuru a kosmetiku ? Děkuji za odpověď

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 06.02.2023 – 14:06

Dobrý den, Marie, pokud jste diabetik, máte nárok na příspěvek na přístrojovou pedikúru. VZP přispívá také na rehabilitační aktivity (masáže, sauna, plavání, solná jeskyně, kryokomora, Kneippův chodník), pokud jste v uplynulých 24 měsících absolvovala některé screeningové vyšetření (např. mamograf, gynekologickou prevenci, jejíž součástí je screening rakoviny děložního čípku apod., na webu pojišťovny je dostupný seznam),ale na kosmetiku VZP nepřispívá, můžete si pouze nechat vyšetřit znaménka.

Odpovědět

J
Jaroslava 20.02.2023 – 04:44

Dobrý den.Kdyz dětem uhradit školu v přírodě a tábor a platím elektronický,kde a jak si nechám vytisknout doklad o zaplacení,potřebný k žádosti o příspěvek .V bance?dekuji

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 20.02.2023 – 12:16

Hezký den, Jaroslavo, přesně tak, u bezhotovostních převodů je vyžadováno doložení výpisu z bankovního účtu, případně potvrzení vydané bankou.

Odpovědět

B
Barbora 21.02.2023 – 14:05

Dobrý den, mám 3 letou dceru, která se narodila s menigomyelokélou, chodí, ale pomaleji a musí se cévkovat. Chtěla bych ji dát do školky, ale nevím co vše potřebuji, aby dcera měla od VZP nárok na zdravotního asistenta. Předem děkuji za odpověď.

Odpovědět

V
Věra 11.03.2023 – 20:37

Dobrý den, má diabetik II.typu nárok na ůhradu (nebo alespoň částečnou) senzorů, který měří glykémie? Děkuji za odpověď

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 13.03.2023 – 09:01

Dobrý den, Věro, podle našich informací ano. Příspěvky pro diabetiky pro rok 2023 jsme nedávno rozpracovali v tomto článku: https://www.skrblik.cz/blog/prehled-prispevky-pojistoven-pro-diabetiky-v-roce-2023/ Pěkný den :-)

Odpovědět

Z
Zdeňka 08.04.2023 – 20:09

Dobrý den, zajímalo by mě na co má nárok onkologicky pacient, léčený chemoterapiemi a ozařováním v letošním roce. Dekuji

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 11.04.2023 – 22:02

Dobrý den, Zdeňko, příspěvkům pro onkologické pacienty jsme se věnovali v tomto článku: https://www.skrblik.cz/blog/prehled-prispevky-pojistoven-onkologickym-pacientum-a-na-prevenci-rakoviny-2023/ Pokud jde konkrétně o VZP, tak v roce 2023 přispívá onkologickým pacientům 2 000 Kč na paruku.

Odpovědět

LK
Ladislav Kraus 13.04.2023 – 10:44

Dobrý den! prosil bych o informaci.jak mohu poslat žádost na dentální hygienu mailem.Hlavně co k tomu mám dodat.Využívám VZP pojišťovnu.Děkuji a přeji hezký den!Kraus.

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 13.04.2023 – 12:00

Hezký den, Ladislave, o příspěvky nelze u VZP žádat e-mailem, ale pouze prostřednictvím aplikace Moje VZP, datovou schránkou, poštou, sběrným boxem nebo osobně. O příspěvek na dentální hygienu lze ovšem požádat VÝHRADNĚ přes aplikaci Moje VZP. Postup je popsaný v úvodu článku, přikládám Vám i odkaz přímo na příslušnou webovou stránku pojišťovny: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/prevence/dentalni-hygiena

Odpovědět

LD
Lenka D. 03.05.2023 – 12:11

Dobrý den,chci se zeptat zda neuvažujete přidat příspěvek na celiakii i nad 26 let,jako jiná pojišťovna.Děkuji Za odpověď

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 03.05.2023 – 13:33

Hezký den, Lenko, na Váš dotaz nejlépe odpoví pracovníci VZP. Přikládám Vám odkaz na webovou stránku, kde má pojišťovna uvedené všechny kontakty, přes které se na ně můžete obrátit: https://www.vzp.cz/kontakty

Odpovědět

L
Lucia 31.05.2023 – 11:30

Prosím Vás mám nárok na príspevok na otoplastiku usi ak áno do akej ceny? Keď že mám chybu odstavajucych obch uši vrodenú. Prosím kontaktujte ma najlepšie na môj e-mail. Prosím pekne. Ďakujem

Odpovědět

F
Filip 31.05.2023 – 17:58

Dobrý den,nutně potřebují lék Litalir ,který není bohužel v ČR k sehnání ,recept od dr.mam..V sousedním Německu,Rakousku ..atd. dostupný,když si jej tam koupím,lze aspoň část nákladů uhradit přes VZP? Děkuji za odpověď .

Odpovědět

ZH
Zdenka Hindrova 31.05.2023 – 20:58

Dobrý den,prosím zajímalo by mne,zda přispívate na ozdravný pobyt pro dítě 11 let??děkuji Hindrová

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 01.06.2023 – 10:29

Hezký den, Zdeňko, při zpracovávání daného článku jsme na skutečnost, že by VZP přispívala dětem v roce 2023 na ozdravné pobyty, nenarazili. Nicméně doporučuji, abyste se s Vaším dotazem obrátila přímo na VZP, přikládám Vám odkaz na kontakty: https://www.vzp.cz/kontakty

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 01.06.2023 – 10:31

Hezký den, Filipe, doporučuji Vám obrátit se s Vaším dotazem přímo na VZP. Přikládám odkaz na kontakty: https://www.vzp.cz/kontakty

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 01.06.2023 – 10:38

Hezký den, Lucie, zda máte nárok, aby vám Vaše pojišťovna operaci uhradila, by Vám asi nejlépe řekl Váš ošetřující lékař. Mezi příspěvky z fondu prevence pro rok 2023 ale nic podobného uvedeno není. S dotazem se ještě můžete obrátit přímo na VZP: https://www.vzp.cz/kontakty

Odpovědět

Jm
Je možnost dostat příplatek na brýle 08.06.2023 – 17:11

PL
Pavla Látalová 09.08.2023 – 08:06

Mám nedoslýchavost nad 40 %. Vím, že mám nárok na příspěvek VZP ve výši 7 000 Kč. Lze získat ještě další samostatný příspěvek? Mám nad 65 let a doporučená sluchadla do obou uší stojí kolem 5000 - 60000 Kč. Stále aktivně pracuji a přispívám už 10 let v důchodovém věku do systému zdravotního pojištění. Jinak příspěvky nečerpám. Moc děkuji za odpověď.

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 09.08.2023 – 11:14

Hezký den, Pavlo, příspěvek 7 000 Kč můžete od ledna 2022 získat při splnění podmínek jednou za 5 let na obě sluchadla, může to být tedy až 14 000 Kč. Existuje také příspěvek na zvláštní pomůcku, přikládám odkaz, abyste mohla posoudit, zda se Vás týká: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku

Odpovědět

D
Dagmar 29.08.2023 – 08:03

Jsem klient vzp a chci se zeptat jestli pojišťovna přispívá na léčbu lupenky tedy respektive na pobyty u moře děkuji

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 29.08.2023 – 10:03

Hezký den, Dagmar, na ozdravné pobyty některé pojišťovny příspěvek poskytují, nicméně obvykle pouze dětem. U VZP jsme ovšem pro letošní rok na takový příspěvek z fondu prevence nenarazili vůbec. Můžete kontaktovat přímo pojišťovnu, zda nemáte jiné možnosti. Přikládám odkaz na kontakty: https://www.vzp.cz/kontakty

Odpovědět

AH
Amálie Hronová 30.08.2023 – 07:45

Dobrý den Chci se zeptat zda pojišťovna VZP přispívá na fixní rovnátka? Děkuji

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 30.08.2023 – 09:36

Hezký den, Amálie, na rovnátka přispívají dětem v roce 2023 téměř všechny pojišťovny, ale zrovna VZP mezi ně (společně s OZP) nepatří.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.