Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2022

Hana Volencová
Publikováno 12. února 2022
 • VZP má téměř 6 milionů klientů a zhruba 33 000 smluvních zařízení
 • Dospělým klientům nabízí až 500 Kč na pohybové aktivity nebo 1 000 Kč na odvykání kouření
 • Dětem nabízí až 1 500 Kč na očkování nebo 800 Kč na pohybové aktivity

Jak žádat o příspěvek z fondu prevence VZP

Než budete žádat o příspěvek, zkontrolujte si, jaké doklady potřebujete k jeho získání a konkrétní podmínky. Kromě platebních dokladů může být potřeba také rodný list dítěte, čestné prohlášení pěstouna nebo plná moc, pokud o příspěvek nežádáte za sebe. U některých programů je potřeba potvrzení lékaře, čestné prohlášení apod.

Přesné informace k jednotlivým programům, nárokům na příspěvek a o dokladech potřebných pro jejich získání naleznete zde.

Online žádost o příspěvek VZP přes aplikaci Moje VZP

 • Žádat můžete prostřednictvím aplikace Moje VZP, do které je však potřeba se registrovat dostatečně předem. Ověření totožnosti žadatele se provádí zasláním poštovní zásilky do vlastních rukou pojištěnce a celý proces tedy trvá několik dní.
 • V aplikaci poté vyplníte online formulář a přiložíte požadované doklady v podobě dobře čitelné elektronické kopie (fotografie/sken).
 • Aplikace umožňuje rodičům ze svého účtu žádat také o příspěvky za svoje děti, stačí si je pod účet zaregistrovat.

Žádost o příspěvek VZP podaná datovou schránkou

 • Žádat můžete také prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, případně fyzické osoby podnikatele, ve které je uvedeno jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby.
 • Vyplňte žádost o příspěvek a přiložte všechny požadované doklady, sken nebo fotografie dokladu musí být dobře čitelná.
 • Zašlete do datové schránky VZP ČR, ID datové schránky: i48ae3q.

Žádost o příspěvek VZP poštou či sběrným boxem

 • Vyplňte žádost o příspěvek a přiložte všechny požadované doklady pro získání příspěvku, vyžadovány jsou originály dokladů.
 • Zásilku zašlete na adresu: VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1.
 • Žádost společně s doklady můžete také vložit do sběrného boxu či poštovní schránky klientského pracoviště nebo předat na podatelně.

Žádost o příspěvek VZP osobně

 • Budete-li žádat osobně, stačí mít při návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti u sebe originály požadovaných dokladů, žádost nemusíte vyplňovat.
 • Nezapomeňte také na občanský průkaz.

Na co si dát pozor, když žádáte o příspěvek

✔️ O většinu příspěvků lze žádat pouze v termínu od 1. 1. do 15. 12., po tomto termínu lze o některé příspěvky ještě zažádat osobně na pobočce. Specifické podmínky se týkají příspěvku na dentální hygienu (jen do 31. 3. 2022), příspěvku pro seniory za očkování proti covid-19 (jen do 30. 4. 2022) a příspěvku na bezlepkovou a nízkobílkovinnou dietu (žádá se v pevně stanoveném termínu 2x ročně).

✔️ Platební doklady nesmí být při podání žádosti starší než 3 měsíce a pro rok 2022 mohou být vystaveny od 1. 10. 2021. Specifické podmínky ohledně platebních dokladů jsou v programu Maminka, Dárci a Duševní zdraví.

✔️ Platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu a příspěvek je také možné u většiny programů čerpat postupně až do jeho dosažení.

✔️ Z platebního dokladu musí být zřejmé, pro koho úhrada je. Jméno žadatele však může být na doklad v odůvodněných případech doplněno klientem, včetně jeho podpisu.

✔️ Pojišťovna akceptuje doklady za platby provedené v českých korunách v hotovosti, převodem nebo jakýmkoli druhem poukázek včetně benefitních karet. Služba/zboží/vyšetření však musí být plně uhrazené klientem.

Potřebujete-li vědět více, přečtěte si podmínky čerpání příspěvků.

Přehled příspěvků Všeobecné zdravotní pojišťovny 2022

V roce 2022 mohou pojištěnci čerpat příspěvky na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění a na různé preventivní programy. Speciální příspěvky jsou také připraveny pro nastávající maminky, miminka nebo dárce krve. Pojištěnci si mohou rovněž zažádat o členství v Klubu pevného zdraví, které jim přináší další výhody.

 1. Příspěvky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro dospělé

  Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2022

  • Až 500 Kč na pohybové aktivity, pro pojištěnce ve věku od 18 do 65 let platí podmínka, že minimální hodnota dokladu, případně součet několika dokladů musí být nejméně 1 500 Kč (u pojištěnců nad 65 let podmínka min. hodnota dokladu neplatí)
  • Až 1 000 Kč na odvykání kouření
  • Až 1 000 Kč na zdravotní pomůcky pro diabetiky
  • Až 500 Kč klientům nad 65 let na pomůcky pro zlepšení paměti nebo na testování paměti ve vybrané síti lékáren
  • Až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem
  • Až 500 Kč na preventivní vyšetření karcinomu prsu ženám ve věku 18-45 let a mužům od 18 let v akreditovaném mamografickém screeningovém centru
  • Až 3 000 Kč na preventivní vyšetření onkologických onemocnění pojištěncům od 35 let v některém z komplexních center onkologické péče
  • Až 2 000 Kč příspěvek na paruku pro pacienty s alopecií i pro onkologické pacienty
  • Až 2 000 Kč na zdravotnické prostředky pro ochranu kůže pro onkologické pacienty léčené radiační terapií
  • Až 300 Kč na dentální hygienu provedenou pouze v termínu od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022
  • Až 500 Kč pro pojištěnce nad 65 let za dokončené očkování proti covid-19 od 15. 11. 2021 do 28. 2. 2022 určených k nákupu lékárenského zboží pro osobní potřebu (pouze při podání žádosti do 30. 4. 2022)
  • Až 6 000 Kč ročně pro děti do 18 let a studenty od 18 do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie, žádá se vždy pololetně o 3 000 Kč v červenci a srpnu a o 3 000 Kč v listopadu a prosinci, nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí
  • Až 10 000 Kč ročně pro děti do 18 let a studenty od 18 do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s nízkobílkovinnou dietou na základě vzácných vrozených metabolických vad, žádá se vždy pololetně o 5 000 Kč v červenci a srpnu a o 5 000 Kč v listopadu a prosinci, nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí
  • Až 5 000 Kč na sezení u psychoterapeuta ze seznamu v max. počtu 10 sezení už od 7 let věku

  Příspěvky na očkování

  • Až 200 Kč na očkování proti chřipce (dospělým do 65 let, od 65 let plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
  • Až 500 Kč na očkování proti spalničkám (pro dospělé od 25 do 50 let, potom plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
  • Až 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě (dospělým do 50 let, potom hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
  • Až 500 Kč na očkování proti planým neštovicím
  • Až 500 Kč na očkování proti černému kašli (v kombinaci s tetanem, záškrtem)
  • Až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované vakcíny A/B)
  • Až 1 000 Kč na očkování proti pneumokokovým nákazám pro dospělé ve věku od 50 do 65 let
  • Až 1 000 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW
  • Až 1 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu B
  • Až 1 000 Kč na cestovní očkování (žlutá zimnice, břišní tyfus, cholera a další) nebo na antimalarika

  Těhotenství a mateřství

  Těhotné ženy a novopečené maminky mají nárok na příspěvek až 3 000 Kč na podporu dobré psychické a fyzické kondice, který je možné využít třeba na:

  • Screeningová vyšetření
  • Pohybové aktivity pro těhotné
  • Předporodní kurz
  • Pomůcky ke kojení a služby laktační poradkyně
  • Zakoupení nebo zapůjčení monitoru dechu, včetně nákupu náhradní podložky k monitoru dechu
  • Zakoupení náramku monitorujícího životní funkce dítěte
  • Dentální hygienu v těhotenství nebo balíček dentální hygieny

  Pro nedonošená miminka s porodní váhou do 1 500 g je určen příspěvek na nákup speciální výživy, mateřského mléka z banky a na rehabilitační péči až do výše 3 000 Kč.

  Pro novorozence přihlášené k VZP je připraven poukaz na příspěvek 500 Kč do lékáren na zakoupení potřeb nebo pomůcek pro miminko.

 2. Příspěvky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro děti

  Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2022

  Příspěvky na pohybové aktivity

  • Až 500 Kč na plavání kojenců a vaničkování pro děti do 1 roku věku
  • Až 800 Kč na pravidelné pohybové a sportovní aktivity mimo školu pro děti od 1 roku a pravidelné pohybové aktivity organizované školským zařízením pro děti od 2 let nebo na sportovní prohlídku

  Příspěvky na prevenci

  • Až 6 000 Kč na nákup potravin pro celiaky, propláceno pololetně 3 000 Kč
  • Až 1 000 Kč na pomůcky pro diabetiky
  • Až 10 000 Kč pro děti do 18 let a studentům do 26 let s nízkobílkovinnou dietou pro vzácné vrozené metabolické vady, propláceno pololetně 5 000 Kč
  • Až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem
  • Až 2 000 Kč na paruku pro pacienty s alopecií i onkologické pacienty
  • Až 2 000 Kč pro pacienty léčené radiační terapií na zdravotnické potřeby pro ochranu kůže
  • Až 5 000 Kč pro děti od 7 let na sezení u psychoterapeuta zveřejněného na seznamu, max. 10 sezení
  • Až 300 Kč na dentální hygienu pouze od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022

  Příspěvky na očkování

  • Až 200 Kč na očkování proti chřipce
  • Až 700 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
  • Až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A
  • Až 500 Kč na očkování proti planým neštovicím
  • Až 1 000 Kč na očkování proti rotavirovým nákazám pro děti do 1 roku
  • Až 1 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu B
  • Až 1 000 Kč na očkování proti meningokovým nákazám typu ACYW
  • Až 1 000 Kč na očkování proti lidskému papilomaviru (HPV)
  • Až 1 000 Kč na cestovní očkování (žlutá zimnice, břišní tyfus, cholera a další) nebo na antimalarika
 3. Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2022

  Příspěvky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro dárce krve a orgánů

  Dárci krve, kteří v roce 2022 bezplatně darovali krev, plazmu, krevní destičky nebo kostní dřeň, mohou získat příspěvek v celkové výši až 3 000 Kč.

  Příspěvek v max. výši 2 000 Kč lze využít na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu po předložení potvrzení alespoň jednoho odběru.

  Po předložení potvrzení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok můžou pojištěnci VZP čerpat příspěvek až 1 000 Kč na dentální hygienu nebo balíček dentální hygieny.

  Dárci krve, kteří bezplatně darovali krev více než dvakrát, navíc získají 35 dní cestovního pojištění zdarma nebo roční cestovní pojištění se slevou.

  Pro neaktivní oceněné dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně je připraven příspěvek až 500 Kč, který lze využít na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění).

  Na podporu bezplatného dárcovství orgánů je poskytován dárcům orgánů příspěvek až 10 000 Kč na lázeňskou péči – na procedury nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, na nákup sportovního vybavení či vitaminů a doplňků stravy.

 4. Další výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny

  Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2022Každý klient Všeobecné zdravotní pojišťovny se může přihlásit do Klubu pevného zdraví, díky kterému lze získat další slevy a výhody u smluvních partnerů VZP.

  • Sleva 15 % na oblečení značky Litex
  • Sleva 30 % v kamenných prodejnách a e-shopu Lion Sports (autorizovaný prodejce Adidas)
  • Sleva 10-15 % do Contours, speciálních posiloven pro ženy
  • Sleva 10 % na sportovní hodinky od H.S.H. Sport
  • Sleva 15 % na chytré hodinky a fitness náramky od Xiaomi
  • Sleva 15 % na chytré hodinky a fitness náramky od Amazfit
  • Sleva 10 % na kolo pro dítě od 2 do 5 let i s dopravou zdarma od FirstBIKE
  • Sleva 10 % v e-shopu Mamavis.cz na zábaly
  • Sleva 10 % na programy STOB – Stop obezitě
  • Sleva 15 % na nákup všech produktů v e-shopu Terezia.eu
  • Sleva 15 % na nákup přípravků pro zdraví značky GS v e- shopu GSklub.cz
  • Sleva 16-23 % na nutriční programy Standard a VIP od terapeutů Chcijistlepe.cz
  • Sleva 10 % na celý sortiment matrací a doplňků od firmy Jelínek
  • Sleva 15 % na sonické zubní kartáčky Philips Sonicare
  • Sleva 15-50 % na sortiment e-shopu Dentalweb.cz
  • Sleva 10-15 % na sortiment od Profimed.cz
  • Sleva 5-20 % na výkony v Institutu klinické a estetické medicíny Asklepion
  • Sleva 5-10 % na neurologické terapie a rehabilitace pro děti v Armandi Therapy Clinic
  • Sleva 20 % na nákrčníky, respirátory a okenní membránu od firmy Respilon
  • Sleva 5 % na first minutelast minute zájezdy od CK Exim tours
  • Sleva 4-18 % na zájezdy od CK Alexandria
  • Sleva 100-1 000 Kč na zájezdy od CK Blue Style
  • Sleva 15 % na Spolecenske-hry.cz
  • Sleva 25 % na knihy z vydavatelství Albatros Media
  • Sleva 15-20 % na brýle, kontaktní čočky a příslušenství v optikách GrandOptical
  • Sleva 20 % na brýle, kontaktní čočky a doplňky v prodejnách Orange Optika
  • Sleva 15 % na kosmetiku Ryor
  • Sleva 20 % na monitory dechu Babysense
  • Sleva 15-30 % na cestovní pojištění od Pojišťovny VZP
  • Sleva 10 % na vstupenky pro děti a dospělé do zábavních parků Toboga
  • Sleva 10% na čisticí prostředky na sluchadla a 200 Kč při koupi dvou produktů ochrany sluchu od společnosti Reja
  • Sleva 15 % na prodejnách a e-shopu Albi
  • Sleva 15 % na inteligentní náramek pro děti do 7 let Liip Smart Monitor
  • Dalších více než 700 slevových nabídek poskytují regionální partneři

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.