Příspěvky a výhody RBP, zdravotní pojišťovny 2022

Hana Volencová
Publikováno 10. března 2022
 • RBP má zhruba 430 tisíc klientů a přes 14 600 smluvních zařízení
 • Dospělým klientům nabízí až 1 000 Kč na očkování nebo 500 Kč na odvykání kouření
 • Dětem přispívá až 1 000 Kč na očkování nebo na rovnátka

Jak žádat o příspěvek z fondu prevence RBP, zdravotní pojišťovny

Než budete žádat o příspěvek na preventivní programy, seznamte se s podmínkami čerpání a zjistěte si, jaké dokumenty budete pro uplatnění potřebovat. Kromě účtenek může být potřeba i čestné prohlášení, potvrzení od lékaře apod.

Podmínky jednotlivých programů a seznam potřebných dokumentů můžete získat kliknutím na jednotlivé nabídky.

Online žádost o příspěvek RBP přes aplikaci my213

 • Přihlašte se nebo se zaregistrujte do aplikace my213, kterou můžete využívat v počítači i v mobilu.
 • Aplikace vás žádostí provede. Doplňte požadované podklady v sekci Bonusy a prevence, skeny a fotografie dokladů musí být dobře čitelné.

Žádost o příspěvek RBP poštou

 • Vyplňte Žádost o úhradu preventivní péče, případně vyplňte i další formuláře požadované u daného příspěvku.
 • Účetní doklady k úhradě musí být vždy předložené v originále nebo jako úředně ověřená kopie.
 • Zašlete společně na adresu: RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava.

Žádost o příspěvek RBP osobně

 • Vyplňte Žádost o úhradu preventivní péče, případně vyplňte i další formuláře požadované u daného příspěvku.
 • Účetní doklady k úhradě musí být vždy předložené v originále nebo jako úředně ověřená kopie.
 • Navštivte některou z poboček RBP.

Na co si dát pozor, když žádáte o příspěvek

✔️ O příspěvky na preventivní programy lze žádat od 1. ledna do 30. listopadu 2022. K některým programům se však vztahuje jen omezené obobí pro čerpání, nebo je naopak možnost čerpání prodloužena, přesnou informaci zjistítě vždy v podmínkách daného programu.

✔️ Jednotlivé aktivity z preventivního programu RBP lze čerpat jen do výše celkové hodnoty finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč. Některé příspěvky nebo jejich části lze ale převádět (viz box 3). Aktivity označené jako bonusy lze čerpat nad výše uvedený limit.

✔️ Doklady o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a nesmí být starší než 2 měsíce. Výjimka platí při očkování, kde je rozhodující datum aplikace očkovací látky.

✔️ Nejsou poskytovány příspěvky na pohybové kurzy pořádané formou online kurzů. Výjimkou mohou být předporodní kurzy pro těhotné pořádané poskytovatelem zdravotních služeb online. Tuto výjimku lze udělit v mimořádných případech na základě individuálního posouzení.

✔️ Nárok lze uplatnit pouze na aktivity čerpané v rámci ČR, příspěvky jsou poskytovány v české měně. U dárců krve a kostní dřeně lze vícedenní ozdravné pobyty čerpat v rámci ČR i Slovenska, kdy jsou akceptovány i doklady uhrazené v EUR. Příspěvek bude pojištěnci uhrazen v českých korunách podle aktuálního kurzu ke dni zpracování.

✔️ Příspěvky jsou vypláceny primárně bezhotovostně na účet, ve výjimečným případech lze úhradu provést prostřednictvím složenky.

Potřebujete-li vědět více, přečtěte si zásady proplácení.

Přehled příspěvků RBP, zdravotní pojišťovny 2022

V roce 2022 mohou pojištěnci čerpat příspěvky z preventivních i bonusových programů, je také možnost některé příspěvky převádět a slučovat. Uživatelé aplikace my213 mají širší možnosti čerpání, zapojit se lze také do Programu 90 nebo využít partnerské slevy a výhody.

Speciální programy jsou připravené taky pro těhotné ženy, novorozence a kojence či dárce krve, plazmy a kostní dřeně.

 1. Příspěvky RBP, zdravotní pojišťovny pro dospělé od 19 let

  Příspěvky a výhody RBP, zdravotní pojišťovny 2022

  Preventivní programy

  • Příspěvek na očkování: jakékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na bezlepkové potraviny: při diagnóze celiakie – až 1 000 Kč
  • Podpora pro diabetiky: příspěvek na glukometr, diagnostické proužky, inzulínovou pumpu, přístrojovou pedikúru nebo 50 % z permanentky na pohybové aktivity – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na nízkobílkovinnou dietu: při příslušné diagnóze – až 1 000 Kč
  • Příspěvek pro onkologické pacienty: na paruku po chemoterapii pro všechny pojištěnce nebo na epitézu po odstranění prsu pro ženy do 59 let – až 1 000 Kč
  • Podpora odvykání kouření: příspěvek na volně prodejné léčivé a podpůrné přípravky – až 500 Kč
  • Program osteoporóza a menopauza: příspěvek pro ženy nad 40 let na nákup hormonálních i nehormonálních přípravků – až 500 Kč
  • Příspěvek na přípravky na prostatu: pro muže od 45 let – až 500 Kč
  • Příspěvek na kloubní výživu nebo vitaminy: pro pojištěnce od 60 let – až 500 Kč
  • Příspěvek na plavání: 50 % z ceny permanentky pro pojištěnce od 60 let (pro mladší je k dispozici pouze při používání aplikace my213) – až 500 Kč
  • Příspěvek pro registrované sportovce: pojištěncům od 60 let na pravidelnou sportovní prohlídku a registrační či členské poplatky – až 500 Kč
  • Program Hezký úsměv: příspěvek na fixační a čisticí prostředky pro celkové zubní náhrady v lékárnách a úhradu doplatků na zubní náhrady i jejich opravy pro pojištěnce od 60 let – až 500 Kč
  • Program Lepší paměť: příspěvek pro pojištěnce nad 60 let na prevenci poruch duševního zdraví, jako jsou kurzy tréninku paměti, pomůcky pro trénink paměti doporučené Českou alzheimerovskou společností, vyšetření paměti u psychologa nebo psychiatra – až 500 Kč
  • Program Speciální vyšetření: příspěvek lze využít na denzitometrii, ultrazvuk horní části břicha, genetické vyšetření do 60 let, ošetření rázovou vlnou, mamograf pro ženy od 40 do 44 let nebo ultrazvuk prsou pro ženy do 44 let, vyšetření prostaty, vyšetření pigmentových skvrn, vyšetření na okultní krvácení do 49 let, kardiovaskulární a metabolické vyšetření od 60 let, vyšetření zrakového nervu od 60 let – až 500 Kč

  Uživatelé aplikace my213

  Pojištěnci, kteří aktivně využívají aplikaci my213 a žádost o úhradu preventivní péče podají výhradně jejím prostřednictvím, mohou využít:

  • Příspěvek na permanentku na pohybové aktivity: ve výši 50 % výhradně na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, jóga, aerobik – až 500 Kč
  • Příspěvek na diagnostické vyšetření nebo ošetření podporující zdraví, které není hrazené ze zdravotního pojištění: vyšetření zrakového nervu, dentální hygiena, sonografické vyšetření, laserové ošetření prováděné ze zdravotních důvodů – až 500 Kč

  Bonusové programy

  • Příspěvek pro těhotné ženy: mohou čerpat i ženy mladší 18 let na kurz psychoprofylaxe a těhotenského tělocviku, na vitamíny z lékáren, na ultrazvukové vyšetření plodu v I. trimestru včetně screeningu Downova syndromu, na nákup porodnického gelu, provedení epidurální analgezie při porodu nebo při diagnóze těhotenské cukrovky na glukometr a diagnostické proužky – až 1 000 Kč
  • Příspěvek pro ženy po porodu: nákup pomůcek ke kojení z lékárny nebo ze specializované prodejny do 1 roku po porodu, nákup hygienických vložek s obsahem nanostříbra nebo na cvičení pro ženy do 6 měsíců po porodu – až 1 000 Kč
  • Příspěvek pro matky vícerčat: příspěvek lze čerpat pro každé dítě na kterýkoliv finanční příspěvek určený pro děti a mládež až do 18 let dítěte – až 1 213 Kč
  • Příspěvek na očkování proti HPV: pro ženy do 30 let po ukončení očkovacího cyklu proti lidskému papilomaviru – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na lázeňský pobyt pro chronicky nemocné: pro pojištěnce s diabetes nebo hypertenzí a současně s BMI nad 30, žádost lze podat pouze do 30. června – až 10 000 Kč
  • Příspěvek na lázeňský pobyt pro seniory: pro pojištěnce od 60 let v délce 14 nocí – až 15 000 Kč
  • Bonus pro účastníky Programu 90: příspěvek lze využít na nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách, ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění, nákup snímacích nebo fixních rovnátek, nákup permanentky na plavání nebo na spinning, posilovnu, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jógu, aerobik – až 500 Kč

  Další výhody

  • Výhodnější plavání: od března do května 2022 v partnerských bazénech – zdarma nebo se slevou
  • Sleva na cestovní pojištění: pojištění léčebných výloh v zahraničí – až 30 %
 2. Příspěvky RBP, zdravotní pojišťovny pro děti do 18 let

  Příspěvky a výhody RBP, zdravotní pojišťovny 2022

  Preventivní programy

  • Příspěvek na očkování: jakékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na bezlepkové potraviny: při diagnóze celiakie – až 1 000 Kč
  • Podpora pro diabetiky: příspěvek na glukometr, diagnostické proužky, inzulínovou pumpu, přístrojovou pedikúru nebo 50 % z permanentky na pohybové aktivity – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na nízkobílkovinnou dietu: při příslušné diagnóze – až 1 000 Kč
  • Příspěvek pro onkologické pacienty: na paruku po chemoterapii pro všechny pojištěnce nebo na epitézu po odstranění prsu pro dívky – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na rovnátka: fixní nebo snímatelná – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na plavání: pouze na kurzy organizované školkou či školou do dokončení povinné školní docházky nebo na organizované kurzy pro děti do 3 let – až 500 Kč
  • Příspěvek na boj proti obezitě: aktivity v programu STOB nebo konzultace u obezitologa, dietologa či nutričního terapeuta – až 500 Kč
  • Příspěvek pro registrované sportovce: pojištěncům od 4 let na pravidelnou sportovní prohlídku a registrační či členské poplatky – až 500 Kč
  • Příspěvek na školu či školku v přírodě: pro pobyty v délce od 5 dní mimo školní prázdniny – až 500 Kč
  • Příspěvek na genetické vyšetření: ke zjištění rizika vzniku trombózy – až 500 Kč
  • Příspěvek na vyšetření pigmentových změn kůže – až 500 Kč

  Uživatelé aplikace my213

  Pojištěnci, kteří aktivně využívají aplikaci my213 a žádost o úhradu preventivní péče podají výhradně jejím prostřednictvím, mohou využít:

  • Příspěvek na permanentku na pohybové aktivity: ve výši 50 % výhradně na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, jóga, aerobik – až 500 Kč
  • Příspěvek na diagnostické vyšetření nebo ošetření podporující zdraví, které není hrazené ze zdravotního pojištění: vyšetření zrakového nervu, dentální hygiena, sonografické vyšetření, laserové ošetření prováděné ze zdravotních důvodů – až 500 Kč
  • Příspěvek na brýlové obruby: z optiky nebo prodejny zdravotnických potřeb – až 500 Kč

  Bonusové programy

  • Příspěvek pro novorozence: monitor dechu pro děti do 6 měsíců, kojenecká mléka, chůvičky a kojenecké potřeby do 1 roku věku – až 500 Kč
  • Příspěvek na letní prázdninový pobyt: organizovaný pobyt v délce minimálně 7 dní na území ČR nebo SR pro žáky ZŠ – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na příměstský sportovní tábor: organizovaný v období letních prázdnin v délce alespoň 5 dní pro žáky ZŠ – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na očkování proti HPV: pro dívky a chlapce od 12 let po ukončení očkovacího cyklu – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na lázeňský ozdravný pobyt: v délce 14 dní, pro děti ve věku od 8 do 15 let s onemocněními horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami – až 10 000 Kč
  • Příspěvek na přímořský ozdravný pobyt: organizovaný i individuální, v délce 15 dní, pro děti ve věku od 8 do 15 let s onemocněními horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami – až 10 000 Kč
  • Příspěvek na vysokohorský ozdravný pobyt: organizovaný i individuální, pro děti ve věku od 8 do 15 let s onemocněními horních cest dýchacích a alergiemi – až 10 000 Kč

  Další výhody

  • Novorozenecký balíček: drobnosti pro maminku a dítě obdrží rodič jako pozornost při doložení dokladu novorozence na pobočce
  • Výhodnější plavání: od března do května 2022 v partnerských bazénech – zdarma nebo se slevou
  • Sleva na cestovní pojištění: pojištění léčebných výloh v zahraničí – až 30 %

  Speciální bonusy

  • Příspěvek na chránič páteře nebo přilbu: pro děti od 2 do 18 let pouze v březnu 2022 – až 500 Kč
  • Zdvojnásobení bonusu pro miminka: na nákup nebo pronájem monitoru dechu pro děti do 6 měsíců věku, nákup chůviček, na kojenecká mléka či kojenecké potřeby do 1 roku věku pouze v září 2022 – navíc 500 Kč
 3. Slučování a převody příspěvků

  Je-li u pojišťovny RBP pojištěných více členů rodiny nebo přátel, lze některé příspěvky slučovat či převádět.

  Převod příspěvku z rodiče na dítě

  Rodič může převést svých 500 Kč na dítě do 18 let a navýšit tak celkový příspěvek, který lze čerpat v programech pro děti a mládež, na 1 500 Kč. Nezvýší se tak však jednotlivé limity.

  Převod příspěvku na pojištěnce s celiakií

  Od kterékoli osoby pojištěné u RBP lze získat část nebo celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč na bezlepkové potraviny. Zapojit lze takto až 9 osob a čerpat je tedy možné celkem až 10 000 Kč.

  Převod příspěvku na pojištěnce s nízkobílkovinnou dietou

  Od kterékoli osoby pojištěné u RBP lze získat část nebo celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč na nízkobílkovinnou dietu. Zapojit lze takto až 9 osob a čerpat je tedy možné celkem až 10 000 Kč.

  Převod očkovacího příspěvku na seniora nebo dítě

  Dítě do 18 let nebo senior od 60 let může od kterékoli osoby pojištěné u RBP získat část nebo celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč na očkování. Zapojit lze takto až 9 osob a čerpat je tedy možné celkem až 10 000 Kč.

 4. Příspěvky RBP, zdravotní pojišťovny pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně

  Příspěvky a výhody RBP, zdravotní pojišťovny 2022
  Všichni bezpříspěvkoví dárci obdrží balení multivitaminu po každém darování krve a po každém druhém odběru plazmy.

  Prvodárci, kteří bezplatně darovali krev v posledních 2 měsících, mohou získat příspěvek 1 213 Kč.

  Pravidelní dárci, kteří po 1. lednu 2017 aktivně darovali krev, získají příspěvek podle tohoto přehledu:

  • 10-39x – až 500 Kč
  • 40-79x – až 1 500 Kč
  • 80-119x – až 2 000 Kč
  • 120-159x – až 2 500 Kč
  • 160x a více – až 3 000 Kč

  Dárci kostní dřeně získají v příslušném roce příspěvek 3 000 Kč.

  Příspěvek mohou dárci využít na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví: nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách, nákup zdravotnických prostředků v lékárnách a příslušných prodejnách, očkování a ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění, dentální hygiena, vícedenní ozdravné pobyty v ČR a na Slovensku (u dárců krve s více než 40 odběry).

 5. Slevy s RBP: Premium 213

  Příspěvky a výhody RBP, zdravotní pojišťovny 2022Pojištěnci RBP mohou využít také slevy či výhody u partnerů. Je možné si je vyhledat podle regionu nebo oblasti zájmu.

  • BodyBody: základní balíček EMS tréninků s osobním trenérem – sleva 10 %
  • ClineX: celý sortiment e-shopu s doplňky stravy – sleva 22 %
  • D-Sport: sportovní sortiment v kamenných prodejnách i v e-shopu – sleva až 10 %
  • Detskeboty.cz: celý sortiment dětské obuvi v e-shopu – sleva 10 %
  • Favea: celý sortiment produktů pro zdravý životní styl v e-shopu – sleva 15 %
  • FyzioRelaxCentrum: balíček služeb ve Štramberku – sleva 50 %
  • Gemini oční optika: obruby dioptrických brýlí či sluneční brýle v kamenných prodejnách i e-shopu – sleva až 45 % a dárek k nákupu
  • JoJo park: celodenní vstup pro dítě do zábavního centra v Ostravě – sleva 20 %
  • Kneipp: veškerý sortiment přírodní tělové kosmetiky v e-shopu a dárek k objednávce nad 500 či 1 000 Kč – sleva 23 %
  • Lakshmi: veškerý nezlevněný sortiment přírodní kosmetiky na e-shopu www.organic-spa.cz – sleva 10 %
  • Léčebné lázně Kynžvart: rekondiční pobyty – sleva 15 %
  • Lékárna AVE: volně prodejný sortiment v kamenných prodejnách i e-shopu – sleva 10 %
  • Lékárna HARTMANN: veškerý sortiment e-shopu – sleva 23 %
  • Leros: veškerý sortiment čajů, bylinných směsí, šťáv i sirupů v e-shopu – sleva 10 %
  • LP krabičky: celodenní racionální strava – sleva až 20 %
  • Luha: veškerý sortiment e-shopu s doplňky stravy – sleva 20 %
  • Profimed: produkty péče o tělo a pleť, produkty dentální hygieny v kamenných prodejnách i e-shopu – sleva 10 %
  • Semix: bonus k objednávce produktů zdravé výživy v e-shopu – dárky při objednávce nad 400 a 600 Kč
  • Silver+: antibakteriální prádlo v e-shopu – sleva 20 %
  • STOB: kniha, e-book nebo nutriční program – sleva 30 %
  • Walmark: všechny produkty doplňků stravy v e-shopu – sleva 20 %
  • Weleda: všechny produkty v e-shopu – sleva 15 %

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.