Příspěvky a výhody RBP, zdravotní pojišťovny 2024

Hana Volencová
Publikováno 16. ledna 2024
 • RBP, zdravotní pojišťovna (213) má zhruba 430 tisíc klientů a cca 16 tisíc smluvních zařízení
 • Dospělým klientům nabízí až 1 000 Kč na očkování nebo 700 Kč na saunu
 • Dětem přispívá až 700 Kč na brýle nebo 1 000 Kč na rovnátka

Jak žádat o příspěvek z fondu prevence RBP, zdravotní pojišťovny

Než budete žádat o příspěvek na preventivní programy, seznamte se s podmínkami čerpání a zjistěte si, jaké dokumenty budete pro uplatnění potřebovat. Kromě účtenek může být potřeba i čestné prohlášení, potvrzení od lékaře apod.

Podmínky jednotlivých programů a seznam potřebných dokumentů můžete získat kliknutím na vybraný příspěvek.

Online žádost o příspěvek RBP přes aplikaci my213

 • Přihlaste se nebo se zaregistrujte do aplikace my213, kterou můžete využívat v počítači i v mobilu.
 • Aplikace vás žádostí provede. Doplňte požadované podklady v sekci Bonusy a prevence, skeny a fotografie dokladů musí být dobře čitelné.

Žádost o příspěvek RBP poštou

 • Vyplňte Žádost o úhradu preventivní péče, případně vyplňte i další formuláře požadované u daného příspěvku.
 • Účetní doklady k úhradě musí být vždy předložené v originále nebo jako úředně ověřená kopie.
 • Zašlete společně na nejbližší pobočku nebo na adresu: RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava.

Žádost o příspěvek RBP osobně

 • Vyplňte Žádost o úhradu preventivní péče, případně vyplňte i další formuláře požadované u daného příspěvku.
 • Účetní doklady k úhradě musí být vždy předložené v originále nebo jako úředně ověřená kopie.
 • Navštivte některou z poboček RBP.

Na co si dát pozor, když žádáte o příspěvek RBP

✔️ O příspěvky na preventivní programy lze žádat od 1. ledna do 15. prosince 2024. K některým programům se však vztahuje jen omezené obobí pro čerpání, nebo je naopak možnost čerpání prodloužena, přesnou informaci zjistíte vždy v podmínkách daného programu.

✔️ Jednotlivé aktivity z preventivního programu RBP lze čerpat jen do výše celkové hodnoty finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč. Některé příspěvky nebo jejich části lze ale převádět (viz box 3). Aktivity označené jako bonusy lze čerpat nad limit 1 000 Kč.

✔️ Doklady o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a nesmí být starší než 3 měsíce. Výjimka platí při očkování, kde je rozhodující datum aplikace očkovací látky.

✔️ Nejsou poskytovány příspěvky na pohybové kurzy pořádané formou online kurzů. Výjimkou mohou být předporodní kurzy pro těhotné pořádané poskytovatelem zdravotních služeb online. Tuto výjimku lze udělit v mimořádných případech na základě individuálního posouzení.

✔️ Nárok lze uplatnit pouze na aktivity čerpané v rámci ČR, příspěvky jsou poskytovány v české měně. U dárců krve a kostní dřeně lze vícedenní ozdravné pobyty čerpat v rámci ČR i Slovenska, kdy jsou akceptovány i doklady uhrazené v eurech. Příspěvek ale dostanete v českých korunách podle aktuálního kurzu ke dni zpracování.

✔️ Pro stanovení věkové hranice pojištěnce je rozhodující kalendářní rok, ve kterém dosáhne určeného věku (např. kategorie od 19 do 59 let se vztahuje na osoby, které dosáhnou 19 let kdykoli od 1. ledna daného roku). Výjimku tvoří věková hranice do 1 roku u nákupu mléčné výživy, chůviček, monitoru dechu a vitaminu D, která je dána přímo datem narození.

✔️ Příspěvky jsou vypláceny primárně bezhotovostně na účet, ve výjimečných případech lze úhradu provést prostřednictvím složenky.

Potřebujete-li vědět více, přečtěte si zásady proplácení.

Přehled příspěvků RBP, zdravotní pojišťovny 2024

V roce 2024 mohou pojištěnci čerpat příspěvky z preventivních i bonusových programů, je také možnost některé příspěvky převádět a slučovat.

Uživatelé aplikace my213 mají širší možnosti čerpání, např. příspěvek RBP na sport a cvičení lze podat ve většině případů jen jejím prostřednictvím. Vyplatí se i zapojení do Programu 90. Můžete využít partnerské slevy a výhody, kam patří třeba plavání zdarma.

Speciální programy jsou připravené taky pro těhotné ženy, novorozence a kojence či dárce krve, plazmy a kostní dřeně.

 1. Příspěvky RBP pro dospělé 2024

  Příspěvky a výhody RBP, zdravotní pojišťovny 2024

  Preventivní programy od 19 let

  • Příspěvek na očkování: jakékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na bezlepkové potraviny: při diagnóze celiakie – až 1 000 Kč
  • Podpora pro diabetiky: příspěvek na glukometr, diagnostické a testovací proužky, inzulínovou pumpu, senzor, přístrojovou pedikúru nebo 50 % z permanentky na pohybové aktivity – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na nízkobílkovinnou dietu: při příslušné diagnóze – až 1 000 Kč
  • Příspěvek pro onkologické pacienty: na paruku po chemoterapii pro všechny pojištěnce nebo na epitézu po odstranění prsu pro ženy do 59 let – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na paruku: pro pojištěnce s alopecií – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na saunu: v obdobích leden až duben a září až prosinec – až 700 Kč
  • Příspěvek na návštěvu kryokomory: pro podporu imunity a regenerace – až 700 Kč
  • Podpora odvykání kouření: příspěvek na volně prodejné léčivé a podpůrné přípravky – až 500 Kč
  • Program osteoporóza a menopauza: příspěvek pro ženy nad 40 let na nákup hormonálních i nehormonálních přípravků – až 500 Kč
  • Příspěvek na přípravky na prostatu: pro muže od 45 let – až 500 Kč
  • Příspěvek na kloubní výživu nebo vitaminy: pro pojištěnce od 60 let – až 500 Kč
  • Příspěvek na pohybové aktivity: 50 % z ceny permanentky pro pojištěnce od 60 let na plavání či fitness aktivity (pro mladší je k dispozici pouze při používání aplikace my213) – až 500 Kč
  • Příspěvek pro registrované sportovce: na pravidelnou sportovní prohlídku a registrační či členské poplatky – až 500 Kč
  • Program Hezký úsměv: příspěvek na fixační a čisticí prostředky pro celkové zubní náhrady v lékárnách a úhradu doplatků na zubní náhrady i jejich opravy pro pojištěnce od 60 let – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na zubní implantát: pojištěncům od 60 let – až 1 000 Kč
  • Program Lepší paměť: příspěvek pro pojištěnce nad 60 let na prevenci poruch duševního zdraví, jako jsou kurzy tréninku paměti, pomůcky pro trénink paměti doporučené Českou alzheimerovskou společností, vyšetření paměti u psychologa nebo psychiatra – až 500 Kč
  • Program Speciální vyšetření: příspěvek lze využít na denzitometrii u žen nad 40 let, ultrazvuk horní části břicha, genetické vyšetření do 60 let, ošetření rázovou vlnou, mamograf pro ženy od 40 do 44 let nebo ultrazvuk prsou pro ženy do 44 let, vyšetření prostaty, vyšetření pigmentových skvrn, vyšetření na okultní krvácení do 49 let, vyšetření glykémie a glykovaného hemoglobinu, kardiovaskulární a metabolické vyšetření od 60 let – až 500 Kč
  • Program Diagnostické vyšetření nebo ošetření: např. vyšetření zrakového nervu (OCT, HRT apod.), dentální hygiena, sonografické vyšetření atd. pouze pojištěncům od 60 let (pro mladší je k dispozici pouze při používání aplikace my213) – až 700 Kč

  Uživatelé aplikace my213

  Pojištěnci, kteří aktivně využívají aplikaci my213 a žádost o úhradu preventivní péče podají výhradně jejím prostřednictvím, mohou využít:

  • Příspěvek na permanentku na pohybové aktivity: ve výši 50 % výhradně na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, jóga, aerobik – až 700 Kč
  • Příspěvek na diagnostické vyšetření nebo ošetření podporující zdraví, které není hrazené ze zdravotního pojištění: vyšetření zrakového nervu, sonografické vyšetření, laserové ošetření prováděné ze zdravotních důvodů – až 700 Kč
  • Příspěvek na dentální hygienu – až 700 Kč
  • Příspěvek na vitamíny z lékáren – až 200 Kč

  Bonusové programy od 19 let

  • Příspěvek pro těhotné ženy: mohou čerpat i ženy mladší 18 let na kurz psychoprofylaxe a těhotenského tělocviku, na vitamíny z lékáren, na ultrazvukové vyšetření plodu v I. trimestru včetně screeningu Downova syndromu, na nákup porodnického gelu, provedení epidurální analgezie při porodu, při diagnóze těhotenské cukrovky lze využít i na glukometr a diagnostické proužky – až 1 000 Kč
  • Příspěvek pro ženy po porodu: nákup pomůcek ke kojení z lékárny nebo ze specializované prodejny do 1 roku po porodu, nákup hygienických vložek s obsahem nanostříbra nebo na cvičení pro ženy do 6 měsíců po porodu – až 1 000 Kč
  • Příspěvek pro matky vícerčat: příspěvek lze čerpat pro každé dítě na kterýkoli finanční příspěvek určený pro děti a mládež kdykoli do 18 let dítěte – až 1 213 Kč
  • Příspěvek pro otce u porodu: na instruktáž otce u porodu, úhradu nadstandardního pokoje pro otce s matkou atd. – až 500 Kč
  • Příspěvek na očkování proti HPV: pro ženy do 30 let po ukončení očkovacího cyklu proti lidskému papilomaviru – až 4 000 Kč
  • Program Moje geny: příspěvek ženám do 49 let i mužům na úhradu vyšetření nejčastějších mutací v 5 genech při plánovaném rodičovství (cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, vrozená hluchota, fenylketonurie, syndrom lomivého-fragilního X chromozomu) – až 4 000 Kč
  • Program Psychohygiena: příspěvek na online psychologickou pomoc do 24 hodin od společnosti Mojra – až 2 500 Kč (5 konzultací po 500 Kč)
  • Program Duševní pohoda: na odbornou terapeutickou pomoc po prožitém stresu, traumatu a nevyřešených konfliktech, které komplikují kvalitu života, pracovní výkon, mezilidské vztahy apod. u klinického psychologa nebo terapeuta – až 2 500 Kč (5 sezení po 500 Kč)
  • Příspěvek na komplexní onkologickou prohlídku: absolvovanou v některém z vybraných center – až 3 000 Kč
  • Příspěvek na lázeňský pobyt pro chronicky nemocné: pro pojištěnce s diabetes nebo hypertenzí a současně s BMI nad 30, žádost lze podat pouze do 31. července – až 10 000 Kč
  • Příspěvek na lázeňský pobyt pro seniory: pro pojištěnce od 60 let v délce 14 nocí, žádat lze jen do 31. července – až 10 000 Kč
  • Bonus pro účastníky Programu 90: příspěvek lze využít na nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách, vyšetření nebo ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění, nákup ochranných prostředků (helmy, chráničů atd.) či trekingových holí, výrobky pro dentální hygienu, nákup permanentky na plavání a fitness (max. 50 % ceny), na masáž, solnou jeskyni, kryokomoru (max. 50 % ceny) – až 700 Kč
  • Speciální bonus 2024: bude zveřejněno později, sledujte web pojišťovny

  Další výhody pro dospělé pojištěnce RBP

  • Sleva na cestovní pojištění: pojištění léčebných výloh v zahraničí – až 30 %
  • Program magnet213: zkrácení čekací doby na magnetickou rezonanci na 2 týdny
  • Program sportovec213: zajištění rychlé rehabilitační péče ve smluvních fyzioterapeutických zařízeních
  • Program preDia: dvouletý pilotní program pro prediabetiky a diabetiky, kteří mají problém s udržením hladiny cukru
 2. Příspěvky RBP pro děti a mládež 2024

  Příspěvky a výhody RBP, zdravotní pojišťovny 2024

  Preventivní programy do 19 let

  • Příspěvek na očkování: jakékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na bezlepkové potraviny: při diagnóze celiakie – až 1 000 Kč
  • Podpora pro diabetiky: příspěvek na glukometr, testovací a diagnostické proužky, inzulínovou pumpu, senzor, přístrojovou pedikúru nebo 50 % z permanentky na pohybové aktivity – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na nízkobílkovinnou dietu: při příslušné diagnóze – až 1 000 Kč
  • Příspěvek pro onkologické pacienty: na paruku po chemoterapii pro všechny pojištěnce nebo na epitézu po odstranění prsu pro dívky – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na paruku: při diagnóze alopecie – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na dentální hygienu – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na rovnátka: fixní nebo snímatelná – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na plavání: pouze na kurzy organizované školkou či školou do dokončení povinné školní docházky nebo na organizované kurzy pro děti do 3 let – až 500 Kč
  • Příspěvek na saunu: pro děti od 3 let v období leden až duben a září až prosinec – až 700 Kč
  • Příspěvek na boj proti obezitě: aktivity v programu STOB nebo konzultace u obezitologa, dietologa či nutričního terapeuta – až 500 Kč
  • Příspěvek pro registrované sportovce: pojištěncům od 3 let na pravidelnou sportovní prohlídku a registrační či členské poplatky – až 500 Kč
  • Příspěvek na školu či školku v přírodě: pro pobyty v délce od 5 dní mimo školní prázdniny – až 500 Kč
  • Příspěvek na genetické vyšetření: ke zjištění rizika vzniku trombózy – až 500 Kč
  • Příspěvek na vyšetření pigmentových změn kůže – až 500 Kč

  Uživatelé aplikace my213

  Pojištěnci, kteří aktivně využívají aplikaci my213 a žádost o úhradu preventivní péče podají výhradně jejím prostřednictvím, mohou využít:

  • Příspěvek na permanentku na pohybové aktivity: ve výši 50 % výhradně na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, jóga, aerobik – až 700 Kč
  • Příspěvek na diagnostické vyšetření nebo ošetření podporující zdraví, které není hrazené ze zdravotního pojištění: vyšetření zrakového nervu, sonografické vyšetření, laserové ošetření prováděné ze zdravotních důvodů – až 700 Kč
  • Příspěvek na brýlové obruby: z optiky nebo prodejny zdravotnických potřeb – až 700 Kč
  • Příspěvek na vitamíny pro děti od 3 let – až 200 Kč

  Bonusové programy do 19 let

  • Příspěvek pro novorozence: monitor dechu pro děti do 6 měsíců, kojenecká mléka, chůvičky a kojenecké potřeby či vitamin D do 1 roku věku – až 500 Kč
  • Příspěvek na letní prázdninový pobyt: organizovaný pobyt během července a srpna v délce minimálně 7 dní na území ČR nebo SR pro děti od 3 let a žáky ZŠ – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na příměstský sportovní tábor: organizovaný během července a srpna v délce alespoň 5 dní pro děti od 3 let a žáky ZŠ – až 1 500 Kč
  • Program Psychohygiena: pro pojištěnce od 7 let příspěvek na online psychologickou pomoc do 24 hodin od společnosti Mojra – až 2 500 Kč (5 konzultací po 500 Kč)
  • Program Duševní pohoda: pojištěncům od 7 let na odbornou terapeutickou pomoc po prožitém stresu, traumatu a nevyřešených konfliktech, které komplikují kvalitu života, mezilidské vztahy apod. u klinického psychologa – až 2 500 Kč (5 sezení po 500 Kč)
  • Příspěvek na očkování proti HPV: pro dívky a chlapce od 15 let po ukončení očkovacího cyklu – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na lázeňský ozdravný pobyt: v délce 14 dní, pro děti ve věku od 6 do 15 let s onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi či dermatózami, žádat lze jen do 31. července – až 10 000 Kč
  • Příspěvek na přímořský ozdravný pobyt: organizovaný i individuální, v délce 15 dní, pro děti ve věku od 6 do 15 let s onemocněními horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami, žádat lze do 31. července – až 10 000 Kč
  • Příspěvek na vysokohorský ozdravný pobyt: organizovaný i individuální, pro děti ve věku od 6 do 15 let s onemocněními horních cest dýchacích a alergiemi, žádat lze do 31. července – až 10 000 Kč
  • Speciální bonus 2024: bude zveřejněno později, sledujte web pojišťovny

  Další výhody pro dětské pojištěnce RBP

  • Novorozenecký balíček: drobnosti pro maminku a dítě obdrží rodič jako pozornost při doložení dokladu novorozence na pobočce
  • Sleva na cestovní pojištění: pojištění léčebných výloh v zahraničí – až 30 %
  • Slučování a převody příspěvků RBP

   Je-li u pojišťovny RBP pojištěných více členů rodiny nebo přátel, lze některé příspěvky slučovat či převádět.

   Převod příspěvku RBP z rodiče na dítě

   Rodič může převést svých 500 Kč na dítě do 18 let a navýšit tak celkový příspěvek, který lze čerpat v programech pro děti a mládež, na 1 500 Kč. Nezvýší se tak však jednotlivé limity.

   Převod příspěvku RBP na pojištěnce s diabetem

   Od kterékoli osoby pojištěné u RBP lze získat část nebo celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč. Zapojit lze takto až 2 osoby a čerpat je tedy možné celkem až 3 000 Kč.

   Převod příspěvku RBP na Moje geny (geny213)

   Od kterékoli osoby pojištěné u RBP lze získat část nebo celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč. Zapojit lze takto až 2 osoby a čerpat je tedy možné celkem až 3 000 Kč.

   Převod příspěvku RBP na pojištěnce s celiakií

   Od kterékoli osoby pojištěné u RBP lze získat část nebo celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč na bezlepkové potraviny. Zapojit lze takto až 9 osob a čerpat je tedy možné celkem až 10 000 Kč.

   Převod příspěvku RBP na pojištěnce s nízkobílkovinnou dietou

   Od kterékoli osoby pojištěné u RBP lze získat část nebo celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč na nízkobílkovinnou dietu. Zapojit lze takto až 9 osob a čerpat je tedy možné celkem až 10 000 Kč.

   Převod očkovacího příspěvku RBP na seniora nebo dítě

   Dítě do 18 let nebo senior od 60 let může od kterékoli osoby pojištěné u RBP získat část nebo celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč na očkování. Zapojit lze takto až 9 osob a čerpat je tedy možné celkem až 10 000 Kč.

  • Příspěvky RBP pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně 2024

   Příspěvky a výhody RBP, zdravotní pojišťovny 2024Všichni bezpříspěvkoví dárci obdrží balení multivitaminu po každém darování krve a po každém druhém odběru plazmy.

   Prvodárci, kteří bezplatně darovali krev v posledních 3 měsících, mohou získat příspěvek 1 213 Kč.

   Pravidelní dárci, kteří po 1. lednu 2019 aktivně darovali krev, získají příspěvek podle tohoto přehledu:

   • 10–39 odběrů: až 500 Kč
   • 40–79 odběrů: až 1 500 Kč
   • 80–119 odběrů: až 2 000 Kč
   • 120–159 odběrů: až 2 500 Kč
   • 160 a více odběrů: až 3 000 Kč

   Dárci kostní dřeně získají v příslušném roce příspěvek 3 000 Kč.

   Příspěvek mohou dárci využít na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví: nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách, nákup zdravotnických prostředků v lékárnách a příslušných prodejnách, očkování a ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění, dentální hygiena, vícedenní ozdravné pobyty v ČR a na Slovensku (u dárců krve s více než 40 odběry).

  • Slevy s RBP: Premium213

   Příspěvky a výhody RBP, zdravotní pojišťovny 2024Pojištěnci RBP mohou využít také slevy či výhody u partnerů. Je možné si je vyhledat podle regionu nebo oblasti zájmu. Slevy a výhody klientům RBP nabízí například:

   • Biotrade Cosmeceuticals: celý sortiment e-shopu – sleva 21 %
   • Bewit: přírodní kosmetika – sleva 15 %
   • ClineX: celý sortiment e-shopu s doplňky stravy – sleva 22 %
   • D-Sport: sportovní sortiment v kamenných prodejnách i v e-shopu – sleva až 10 %
   • Favea: celý sortiment produktů pro zdravý životní styl v e-shopu – sleva 15 %
   • Gemini oční optika: výhody a nákup sortimentu na pobočkách, zákroky na klinice – sleva 5–25 %
   • Green Swan Pharmaceuticals: nákup  e-shopu – sleva 100–400 Kč
   • JoJo park: celodenní vstup pro dítě do zábavního centra v Ostravě – sleva 15 %
   • Klub zdraví Wavita – všechny produkty kromě zlevněných v e-shopu – sleva 20 %
   • Laura Coffee: nákup kávy v e-shopu – sleva 10 %
   • Lékárna AVE: volně prodejný sortiment v kamenných prodejnách i e-shopu – sleva 10 %
   • Leros: veškerý sortiment čajů, bylinných směsí, šťáv i sirupů v e-shopu – sleva 10 %
   • Luha: veškerý sortiment e-shopu s doplňky stravy – sleva 20 %
   • Magnitudal: kartáček a náhradní hlavice – sleva 50 %
   • Masáže Elli Adelle: masáže v Ostravě – sleva 20 %
   • Mentem: roční licence online tréninku mozku – sleva 40 %
   • Moje lékárna: v e-shopu – sleva 10–15 %
   • Monitor dechu Babysense: i dětské chůvičky v e-shopu – sleva 20 %
   • Resibo kosmetika: na veškeré zboží e-shopu – sleva 10 %
   • Ridera sport: Ostrava – sleva 15 %
   • Semix: produkty zdravé výživy v e-shopu – sleva 20–25 %
   • Silver+: antibakteriální prádlo v e-shopu – sleva 20 %
   • Skalka Family Park: vstup do areálu – sleva 15 %
   • STOB: kniha, e-book nebo nutriční program – sleva 30 %
   • Topnatur: doplňky stravy a zdravá výživa v e-shopu – sleva 15 %
   • Vianutra: dentální hygiena a doplňky stravy v e-shopu – sleva 10–20 %
   • Weleda: všechny produkty v e-shopu – sleva 20 %
  • Další bonusy RBP: Plavání zdarma 2024, fyziocvičení online

   Pro klienty RBP je každý rok připraven seznam bazénů, v nichž lze plavat bezplatně nebo se slevou.

   Využít můžete i fyziocvičení ve formě videí, která jsou bezplatně dostupná online přímo na webu zdravotní pojišťovny


  MK
  Mališová Karla 13.03.2023 – 14:00

  Dobý den, prosím o sdělení zda ma nárok na příspěvek na pořízení naslouchadla manžel při již neléčitelném poškození sluchu, kterému došlo vlivem práce v hlučném pracovním prostředí. Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 17.03.2023 – 21:42

  Hezký den, Karlo, co se týká naslouchadel, nemá RBP v letošním roce vypsaný žádný cílený příspěvek. Pokud by byl manžel dárcem krve či krevní plazmy apod., potom by bylo možné čerpat příspěvek na nákup zdravotnických prostředků v lékárnách a prodejnách zdravotnických prostředků, kam by šlo naslouchadlo patrně zařadit.

  Odpovědět

  JP
  Josef Pospíšek 11.02.2024 – 10:04

  Dobrý den jde využít příspěvek na lázně.Chtěli by jsme s manželkou do Luhačovic Děkuji za odpověd, Pospíšek Josef

  Odpovědět

  Napsat komentář


  💵

  Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

  🖋️

  Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

  😊

  Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

  Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

  🙏

  Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.