Změna zdravotní pojišťovny 2022: Termíny, návod, OSVČ, na mateřské

Lenka Chládková
Publikováno 1. ledna 2021
 • Změnit zdravotní pojišťovnu lze jen jedenkrát ročně
 • Ke změně dojde buď 1. ledna, nebo 1. července
 • Žádost o změnu se podává na pobočce nové pojišťovny

Návod jak změnit zdravotní pojišťovnuZměnit zdravotní pojišťovnou lze pouze jedenkrát ročně – buď k 1. lednu, nebo k 1. červenci.

Při změně se uplatňuje tříměsíční čekací lhůta. Pro změnu k 1. červenci je třeba o přeregistraci požádat nejpozději 31. března, pro změnu k 1. lednu nejpozději 30. září.

Samotný postup změny pojišťovny není příliš složitý, stačí se přihlásit k nové zdravotní pojišťovně a ta již zařídí odhlášení od té stávající.

Kdy dojde ke změně zdravotní pojišťovny

Jak změnit zdravotní pojišťovnu 2022

Přihlásit se k nové pojišťovně můžete na kterékoliv její pobočce po vyplnění přihlášky a evidenčního listu pojištěnce. Ve všech případech se předkládá osobní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) plus:

 • u nezaměstnaných potvrzení z Úřadu práce,
 • u podnikatelů doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu v předchozím kalendářním roce, u některých pojišťoven navíc ještě výpis z živnostenského rejstříku,
 • u pracujících mimo ČR, ale v rámci EU čestné prohlášení o zaměstnání v  zahraničí a doložení pracovní smlouvy a úhrady pojištění v zahraničí,
 • u seniorů potvrzení o přiznání důchodu,
 • u studentů potvrzení o studiu,
 • u zaměstnanců název a sídlo zaměstnavatele a
 • u žen na mateřské dovolené rodný list dítěte.

Po provedení změny nezapomeňte o nové pojišťovně neprodleně informovat svého zaměstnavatele, školu apod.

Změna pojišťovny u OSVČ 2022

O něco komplikovanější mají změnu pojišťovny OSVČ, které se musí přihlásit jako osoba samostatně výdělečně činná a navíc ještě:

 • předložit původní i nové pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné,
 • předložit nové pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné
 • změnit v bance číslo účtu pro zasílání plateb na novou pojišťovnu (až dojde ke změně pojišťovny).

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.