Změna zdravotní pojišťovny 2024 → Termíny, návod, OSVČ, na mateřské

Lenka Chládková
Publikováno 11. ledna 2024
 • Změnit zdravotní pojišťovnu lze jen jedenkrát ročně
 • Pro změnu pojišťovny k 1. lednu je třeba požádat nejpozději 30. září, pro změnu k 1. červenci nejpozději 31. března
 • Žádost o změnu se podává na pobočce nové pojišťovny
 1. Kdy dojde ke změně zdravotní pojišťovny

  Návod jak změnit zdravotní pojišťovnuZměnit zdravotní pojišťovnou lze pouze jedenkrát ročně – buď k 1. lednu, nebo k 1. červenci.

  Při změně se uplatňuje tříměsíční čekací lhůta. Pro změnu k 1. červenci je třeba o přeregistraci požádat nejpozději 31. března, pro změnu k 1. lednu nejpozději 30. září.

  Samotný postup změny pojišťovny není příliš složitý, stačí se přihlásit k nové zdravotní pojišťovně a ta již zařídí odhlášení od té stávající.

 2. Kdy dojde ke změně zdravotní pojišťovny

 3. Jak změnit zdravotní pojišťovnu 2024

  Přihlásit se k nové pojišťovně můžete na kterékoliv její pobočce po vyplnění přihlášky a evidenčního listu pojištěnce. Ve všech případech se předkládá osobní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) plus:

  • u nezaměstnaných potvrzení z Úřadu práce,
  • u podnikatelů doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu v předchozím kalendářním roce, u některých pojišťoven navíc ještě výpis z živnostenského rejstříku,
  • u pracujících mimo ČR, ale v rámci EU čestné prohlášení o zaměstnání v  zahraničí a doložení pracovní smlouvy a úhrady pojištění v zahraničí,
  • u seniorů potvrzení o přiznání důchodu,
  • u studentů potvrzení o studiu,
  • u zaměstnanců název a sídlo zaměstnavatele a
  • u žen na mateřské dovolené rodný list dítěte.

  Po provedení změny nezapomeňte o nové pojišťovně neprodleně informovat svého zaměstnavatele, školu apod.

 4. Změna pojišťovny u OSVČ 2024

  O něco komplikovanější mají změnu pojišťovny OSVČ, které se musí přihlásit jako osoba samostatně výdělečně činná a navíc ještě:

  • předložit původní i nové pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné,
  • předložit nové pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné
  • změnit v bance číslo účtu pro zasílání plateb na novou pojišťovnu (až dojde ke změně pojišťovny).

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.