Příspěvky a výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2024

Hana Volencová
Publikováno 22. ledna 2024
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) má zhruba 144 tisíc klientů a přes 8 tisíc smluvních zařízení
 • Dospělým přispívá 400 Kč na dentální hygienu a 500 Kč na sport
 • Děti mohou získat až 4 000 Kč na rovnátka nebo 700 Kč na sportovní kroužky

Jak žádat o příspěvek z fondu prevence ZPŠ

Žádost o příspěvek ZPŠ prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu

 • Stáhněte si příslušnou žádost o příspěvek, můžete ji vyplnit i elektronicky.
 • Pokud žádost chcete poslat e-mailem, vlastnoručně ji podepište a naskenujte nebo vyfoťte.
 • Naskenujte nebo vyfoťte také požadované doklady a dokumenty (účtenky, potvrzení lékaře apod.) tak, aby byly dobře čitelné.
 • Vše společně (v jednom e-mailu) zašlete na adresu: zpskoda@zpskoda.cz nebo využijte datovou schránku ZPŠ, ID datové schránky: 5kpadkp.

Žádost o příspěvek ZPŠ poštou, sběrným boxem nebo osobně

 • Stáhněte si příslušnou žádost o příspěvek, vyplňte ji a vlastnoručně podepište.
 • Přiložte potřebné dokumenty a doklady (účtenky, potvrzení od lékaře apod.), pokud si potřebujete nechat originál, můžete pojišťovně poskytnout kopii.
 • Navštivte pobočku ZPŠ (na pobočku v Madé Boleslavi se dá objednat i online) nebo zašlete na adresu: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav.

Na co si dát pozor, když žádáte o příspěvek ZPŠ

✔️ Žádat o příspěvky můžete od 1. února do 29. listopadu. U očkování, moderních léčebných metod, prvotrimestrálního screeningu, vyšetření NIPT, plastové sádry, paruky po onkologické léčbě, rovnátek a dárcovství krve z listopadu a prosince 2024 a u dětí narozených v listopadu a prosinci 2024 se prodlužuje termín pro podání žádosti o příspěvek do 20. ledna 2025.

✔️ Věk pojištěnce se pro účel proplácení příspěvků z fondu prevence určuje podle ročníku narození.

✔️ Doklady k proplacení musí pocházet z aktuálního roku a nesmí být starší než 3 měsíce, kromě příspěvků pro maminky a dárce krve, kde může být platnost během celého roku.

✔️ Příspěvky jsou jednorázové a musí se vyčerpat najednou. Výjimku tvoří pouze moderní léčebné metody, program duševní zdraví a některá očkování (např. proti encefalitidě nebo meningokoku).

✔️ Potvrzení či pokladní doklad musí obsahovat jméno a příjmení pojištěnce, účel, částku, datum, razítko nebo název poskytovatele. U paragonu stačí název poskytovatele, datum vystavení, výpis produktů. U faktury hrazené bezhotovostně je potřeba doložit platbu částí výpisu z účtu.

✔️ Příspěvky se vyplácejí pouze bezhotovostně.

Potřebujete-li vědět více, přečtěte si podmínky proplácení.

Přehled příspěvků Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2024

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda poskytuje svým pojištěncům příspěvky na očkování, pohybové aktivity či na preventivní vyšetření nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Speciální příspěvky má také pro těhotné ženy a matky novorozenců nebo pro dárce krve či kostní dřeně.

Svým pojištěncům nabízí rovněž možnost využívat webovou a mobilní aplikaci Karta mého srdce. Díky této aplikaci mají uživatelé přehled o svých návštěvách lékaře, preventivních prohlídkách, lékových interakcích, zdravotních programech atd.

 1. Příspěvky ZPŠ pro dospělé 2024

  Příspěvky a výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2024

  Příspěvek ZPŠ na očkování

  • Očkování proti chřipce: pro pojištěnce do 65 let – až 400 Kč
  • Očkování proti klíšťové encefalitidě: do 50 let 700 Kč na každou dávku – až 2 100 Kč celkem
  • Očkování proti hepatitidě: 800 Kč na každou dávku – až 2 400 Kč
  • Očkování proti meningokoku: 1 200 Kč na jednu dávku – až 3 600 Kč celkem
  • Očkování proti HPV infekci: pro ženy očkované do 6 měsíců po konizaci děložního čípku  – až 4 000 Kč
  • Očkování proti pásovému oparu: 2 000 Kč na každou dávku – až 4 000 Kč celkem
  • Balíček ostatních očkování: na jiná očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění – až 1 000 Kč

  Prevence závažných onemocnění

  • Prevence karcinomu prsu (mamograf): na akreditovaných pracovištích pro ženy od 35 do 45 let – až 1 000 Kč
  • Prevence karcinomu prsu (sonografie): na akreditovaných pracovištích pro ženy do 45 let – do 800 Kč
  • Prevence karcinomu prostaty: pro muže na vlastní žádost v rámci preventivní prohlídky – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku: pro pojištěnce do 50 let jednou za rok u praktického lékaře – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Program pro zjištění nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin: preventivní sonografie jednou ročně pro pojištěnce s rodinnou anamnézou či jiným rizikem tohoto onemocnění na doporučení praktického lékaře – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Prevence onemocnění štítné žlázy: odběr krve praktickým lékařem jednou za graviditu – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Prevence melanomu: dermatologické vyšetření znamének jednou ročně – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Podpora péče o duševní zdraví: psychologické nebo psychoterapeutické poradenství, lze i online – až 4 000 Kč
  • Podpora nutričního poradenství: pro pojištěnce s BMI nad 30 nebo pod 18,5 na sestavení jídelníčku certifikovaným specialistou – až 2 000 Kč

  Další příspěvky ZPŠ

  • Příspěvek SPORT: na pravidelnou sportovní aktivitu pro pojištěnce od 19 do 64 let, vyjma FBfit Mladá Boleslav, online kurzů, plavání, členských příspěvků a pronájmů sportovišť – až 500 Kč
  • Příspěvek SPORT Senior: pro pojištěnce od 65 let na pohybové aktivity, přístrojovou pedikúru pro diabetiky, na hole pro Nordic Walking, na prevenci úrazů či prevenci Alzheimerovy choroby – až 500 Kč
  • Příspěvek na dentální hygienu: provedenou specialistou – až 400 Kč
  • Příspěvek na plastovou sádru – až 300 Kč
  • Příspěvek na paruku: pro ženy po onkologické léčbě doprovázené ztrátou vlasů – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na moderní diagnostické a léčebné metody: lze využít na různé druhy zákroků a vyšetření, např. na operaci varixů, endoskopickou operaci karpálního tunelu, použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii, podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu apod.  – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na nitrooční operaci: s použitím multifokální čočky, čočky s prodlouženým ohniskem, čočky pro korekci astigmatismu nebo nitrooční čočky, až 1 000 Kč na každé oko – až 2 000 Kč celkem
  • Příspěvek na vyšetření přístrojem OCT: optická koherenční tomografie – až 800 Kč
  • Příspěvek na vyšetření přístrojem Plusoptix: vyšetření očí – až 200 Kč
  • Příspěvek na korekční laserovou operaci: pro pojištěnce od 18 do 40 let až 2 000 Kč na každé oko – až 4 000 Kč
  • Příspěvek při celiakii na bezlepkovou dietu: na speciální potraviny – až 5 000 Kč
  • Příspěvek při vzácných metabolických poruchách: na speciální potraviny či nízkobílkovinnou dietu – až 10 000 Kč
  • Příspěvek na boj proti kouření: po ukončení léčby v Centrech pro závislé na tabáku, 2× ročně 500 Kč – až 1 000 Kč

  Příspěvky ZPŠ v těhotenství a po porodu

  • Příspěvek na prvotrimestrální screening na specializovaném akreditovaném pracovišti – až 1 200 Kč
  • Podrobné morfologické vyšetření plodu: ve 20. až 22. týdnu těhotenství – až 1 000 Kč
  • Vyšetření štítné žlázy pro těhotné ženy – hrazen poskytovateli zdravotních služeb
  • Příspěvek na NIPT: neinvazivní prenatální testování v indikovaných případech po doporučení gynekologa a genetika – až 4 000 Kč
  • Příspěvek v těhotenství: příspěvek na pohybové aktivity, dentální hygienu, masáže, vitaminy, ortopedickou obuv, předporodní kurz apod. – až 500 Kč
  • Příspěvek na poporodní péči: nadstandardní pokoj v porodnici, autosedačka, laktační poradenství, monitor dechu, kojenecké plavání, pleny apod. – až 1 600 Kč
  • Novorozenecký balíček: batůžek s potřebami pro novorozence – v hodnotě 2 500 Kč
  • Roční úrazové pojištění pro novorozence: program Zvonek od Vitalitas – zdarma na vyžádání
 2. Příspěvky ZPŠ pro děti a mládež 2024

  Příspěvky a výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2024

  Příspěvek ZPŠ na očkování

  • Očkování proti chřipce: na jednu dávku – až 400 Kč
  • Očkování proti klíšťové encefalitidě: 700 Kč na každou dávku – až 2 100 Kč celkem
  • Očkování proti hepatitidě: 800 Kč na každou dávku – až 2 400 Kč celkem
  • Očkování proti meningokoku: 1 200 Kč na jednu dávku – až 3 600 Kč celkem
  • Očkování proti rotavirové infekci: pro děti do 1 roku 1 000 Kč na každou dávku – až 3 000 Kč celkem
  • Očkování proti HPV infekci: pro dívky i chlapce od 16 do 18 let po dokončení očkovacího schématu – až 4 000 Kč celkem
  • Očkování proti pásovému oparu: až 2 000 Kč na každou dávku – až 4 000 Kč celkem
  • Balíček ostatních očkování: na jiná očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění – až 1 000 Kč

  Prevence závažných onemocnění

  • Prevence karcinomu prsu (sonografie): na akreditovaných pracovištích pro ženy a dívky do 45 let – až 800 Kč
  • Program pro zjištění nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin: preventivní sonografie jednou ročně pro pojištěnce s rodinnou anamnézou či jiným rizikem tohoto onemocnění na doporučení praktického lékaře – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Prevence karcinomu prostaty: pro muže na vlastní žádost v rámci preventivní prohlídky – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku: pro pojištěnce do 50 let jednou za rok u praktického lékaře – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Prevence melanomu: dermatologické vyšetření znamének jednou ročně – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Podpora péče o duševní zdraví: psychologické nebo psychoterapeutické poradenství, i online – až 4 000 Kč
  • Podpora nutričního poradenství: pro pojištěnce s BMI nad 30 nebo pod 18,5 na sestavení jídelníčku certifikovaným specialistou – až 2 000 Kč

  Další příspěvky ZPŠ pro děti a mládež

  • Příspěvek na rovnátka: na fixní aparát, 2 000 Kč na každou čelist jednou za život – až 4 000 Kč celkem
  • Příspěvek na dentální hygienu: provedenou specialistou – až 700 Kč
  • Příspěvek SPORT Junior: na pohybové aktivity, prevenci úrazů, sportovní prohlídky, dětské sportovní tábory a kroužky – až 700 Kč
  • Příspěvek na plastovou sádru: jednou ročně – až 300 Kč
  • Příspěvek na ozdravný pobyt: pro obézní, neurologicky nebo onkologicky nemocné pojištěnce do 19 let – až 5 000 Kč
  • Příspěvek na ozdravný pobyt: pro pojištěnce do 19 let s chronickým onemocněním dýchacích cest nebo kůže – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na moderní diagnostické a léčebné metody: lze využít na různé druhy zákroků a vyšetření, např. na laserové odstranění jizev, podologické vyšetření, speciální ORL operace apod.  – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na nitrooční operaci: s použitím multifokální čočky, čočky s prodlouženým ohniskem, čočky pro korekci astigmatismu nebo nitrooční čočky, až 1 000 Kč na jedno oko – až 2 000 Kč celkem
  • Příspěvek na vyšetření přístrojem OCT: optická koherenční tomografie – až 800 Kč
  • Příspěvek na vyšetření přístrojem Plusoptix: vyšetření očí – až 200 Kč
  • Příspěvek při celiakii na bezlepkovou dietu: na speciální potraviny – až 5 000 Kč
  • Příspěvek při vzácných metabolických poruchách: na speciální potraviny a nízkobílkovinnou dietu – až 10 000 Kč
  • Příspěvek na zdravotní pomůcky pro diabetiky: včetně diabetické diety, pro pojištěnce do 18 let – až 5 000 Kč
  • Příspěvek na paruku: pro dívky při onkologické léčbě – až 4 000 Kč
 3. Příspěvky ZPŠ pro dárce krve a kostní dřeně 2024

  Příspěvky a výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2024Bezpříspěvkoví dárci krve a krevních derivátů či  kostní dřeně mohou využít příspěvek až 1 000 Kč a držitelé Zlatého kříže či vyššího ocenění příspěvek až 4 000 Kč na:

  • pohybové aktivity
  • vitaminové prostředky a doplňky stravy
  • masáže
  • prostředky dentální hygieny a služby dentálního hygienisty
  • sluneční brýle s UV filtrem
  • ortopedickou obuv a ortopedické vložky
  • saunu
  • opalovací krémy s UV filtrem

  Dárci krve mohou také využít 30denní pojištění léčebných výloh v zahraničí zdarma.

  Dárci kostní dřeně v aktuálním roce mají nárok na příspěvek na ozdravný pobyt v České republice – až 10 000 Kč.

 4. Další výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

  Buď fit se ZPŠ 2024

  Příspěvky a výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2024Pojištěnci mohou v rámci programu využít:

  • Bruslení se ZPŠ zdarma na zimním stadionu ve Vrchlabí a na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou ve stanovené termíny
  • Plavání se ZPŠ zdarma v bazénech v Mladé Boleslavi, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně, Jilemnici, Trutnově, Nové Pace, Vrchlabí a v Dobrušce ve stanovené termíny
  • Slevu 50 % na cvičení v Rekondičním centru FBfit Mladá Boleslav
  • Cvičení zdarma na Youtube kanálu

  Slevy pro pojištěnce ZPŠ 2024

  Pojištěnci také mohou využívat slevy u partnerů z několika oblastí:

  • Cestování a lázně – pojištění od Vitalitas, lázeňské pobyty se slevou v Poděbradech, Mšeném, Libverdě a Kynžvartu atd.
  • Doplňky stravy a léčiva – nutriční poradenství u specialistů, produkty od Natur House či Terezia atd.
  • Masáže – masáže a procedury ve vybraných salonech v Mladé Boleslavi, Benátkách nad Jizerou, Milovicích, Vrchlabí, Liberci, Mnichově Hradišti atd.
  • Solná jeskyně – ozdravné návštěvy ve vybraných jeskyních v Mladé Boleslavi, Vrchlabí, Jičíně, Trutnově, Jablonci nad Nisou atd.
  • Péče o tělo – solárium, kosmetika, hubnutí a další procedury a služby ve vybraných studiích v Mladé Boleslavi, Liberci, Kostelci nad Orlicí, Nymburce, Vrchlabí, Kolíně, Novém Městě nad Metují, Benátkách nad Jizerou, Poděbradech atd.
  • Plavání a cvičení – kurzy, vstupy nebo permanentky do vybraných bazénů a sportovních center v Mladé Boleslavi, Nymburku, Vrchlabí, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně, Hradci Králové atd.
  • Sportovní vybavení – vybrané prodejny a služby v Mladé Boleslavi, Chocni, Praze atd.
  • Psychoterapie – poradenství a sezení
  • Zboží a služby pro maminky s dětmi – kojenecké potřeby, dětská obuv, monitory dechu apod.
  • Ostatní – sonické kartáčky, barefoot boty, taneční kurzy, alarmy, víno apod.

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.