Příspěvky a výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2022

Hana Volencová
Publikováno 4. března 2022
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda má zhruba 145 tisíc klientů a téměř 7 tisíc smluvních zařízení
 • Dospělým přispívá až 1 500 Kč na očkování a 500 Kč na pohybové aktivity
 • Děti mohou získat až 4 000 Kč na očkování nebo 2 000 Kč na rovnátka

Jak žádat o příspěvek z fondu prevence ZPŠ

Žádost o příspěvek ZPŠ prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu

 • Stáhněte si příslušnou žádost o příspěvek, můžete ji vyplnit i elektronicky.
 • Pokud žádost chcete poslat e-mailem, vlastnoručně ji podepište a naskenujte nebo vyfoťte.
 • Naskenujte nebo vyfoťte také požadované doklady a dokumenty (účtenky, potvrzení lékaře apod.) tak, aby byly dobře čitelné.
 • Vše společně (v jednom e-mailu) zašlete na adresu: zpskoda@zpskoda.cz nebo využijte datovou schránku ZPŠ, ID datové schránky: 5kpadkp.

Žádost o příspěvek ZPŠ poštou, sběrným boxem nebo osobně

 • Stáhněte si příslušnou žádost o příspěvek, vyplňte ji a vlastnoručně podepište.
 • Přiložte potřebné dokumenty a doklady (účtenky, potvrzení od lékaře apod.), pokud si potřebujete nechat originál, můžete pojišťovně poskytnout kopii.
 • Navštivte pobočku ZPŠ (na pobočku v Madé Boleslavi se dá objednat i online) nebo zašlete na adresu: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav.

Na co si dát pozor, když žádáte o příspěvek

✔️ Žádat o příspěvky můžete od 1. února do 30. listopadu. U očkování, moderních léčebných metod, prvotrimestrálního screeningu, vyšetření NIPT, plastové sádry, paruky po onkologické léčbě, rovnátek a dárcovství krve z listopadu a prosince 2022 a u dětí narozených v listopadu a prosinci 2022 se prodlužuje termín pro podání žádosti o příspěvek do 20. ledna 2023.

✔️ Za dítě či osobu omezenou ve svéprávnosti může podat žádost pouze zákonný zástupce. Jiná osoba může žádost podat na základě předložení písemné plné moci od tohoto zákonného zástupce.

✔️ Doklady k proplacení musí pocházet z aktuálního roku a nesmí být starší než 3 měsíce, kromě příspěvků pro maminky a dárce krve, kde může být platnost během celého roku.

✔️ Potvrzení či pokladní doklad musí obsahovat jméno a příjmení pojištěnce, účel, částku, datum, razítko nebo název poskytovatele. U paragonu stačí název poskytovatele, datum vystavení, popis produktů. U faktury hrazené bezhotovostně je potřeba doložit platbu částí výpisu z účtu.

✔️ Příspěvky se vyplácejí pouze bezhotovostně.

Potřebujete-li vědět více, přečtěte si podmínky proplácení.

Přehled příspěvků Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2022

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda poskytuje svým pojištěncům příspěvky na očkování, pohybové aktivity či na preventivní vyšetření nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Speciální příspěvky má také pro těhotné ženy a matky novorozenců nebo pro dárce krve či kostní dřeně.

Svým pojištěncům nabízí rovněž možnost využívat webovou a mobilní aplikaci Karta mého srdce. Díky této aplikaci mají uživatelé přehled o svých návštěvách lékaře, preventivních prohlídkách, lékových interakcích, zdravotních programech atd.

 1. Příspěvky Zaměstnanecké pojišťovny Škoda pro dospělé

  Příspěvky a výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2022

  Příspěvky na očkování

  • Očkování proti chřipce: pro pojištěnce do 65 let – až 400 Kč
  • Očkování proti klíšťové encefalitidě: 500 Kč na každou dávku – až 1 500 Kč celkem
  • Očkování proti hepatitidě: jednou ročně po ukončení očkovacího schématu – až 800 Kč
  • Očkování proti meningokoku: 1 000 Kč na jednu dávku – až 3 000 Kč celkem
  • Očkování proti HPV infekci: pro ženy do 45 let po konizaci děložního čípku  – až 800 Kč
  • Balíček ostatních očkování: na jiná očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění – až 1 000 Kč

  Prevence závažných onemocnění

  • Prevence karcinomu prsu (mamograf): na akreditovaných pracovištích pro ženy od 20 do 45 let – až 800 Kč
  • Prevence karcinomu prsu (sonografie): na akreditovaných pracovištích pro ženy do 45 let – do 600 Kč
  • Prevence karcinomu prostaty: pro muže na vlastní žádost v rámci preventivní prohlídky – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku: pro pojištěnce do 50 let jednou za rok u praktického lékaře – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Program pro zjištění nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin: preventivní sonografie jednou ročně pro pojištěnce s rodinnou anamnézou či jiným rizikem tohoto onemocnění na doporučení praktického lékaře – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Prevence onemocnění štítné žlázy: odběr krve praktickým lékařem jednou ročně – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Prevence melanomu: dermatologické vyšetření znamének jednou ročně – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Podpora péče o duševní zdraví: psychologické nebo psychoterapeutické sezení – až 2 000 Kč
  • Podpora nutričního poradenství: pro pojištěnce s BMI nad 30 nebo pod 18,5 na sestavení jídelníčku certifikovaným specialistou – až 1 000 Kč

  Další příspěvky

  • Příspěvek na paruku: pro ženy po onkologické léčbě doprovázené ztrátou vlasů – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na plastovou sádru – až 300 Kč
  • Příspěvek na moderní diagnostické a léčebné metody: lze využít na různé druhy zákroků a vyšetření, např. na operaci varixů, laserové operace očí a oční vyšetření, laserové odstranění jizev, poporodní fyzioterapii apod.  – až 1 000 Kč
  • Příspěvek při celiakii a dalších vzácných metabolických poruchách: na speciální potraviny – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na boj proti kouření: po ukončení léčby v Centrech pro závislé na tabáku, 2x ročně 500 Kč – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na nízkobílkovinovou dietu: na speciální potraviny – až 10 000 Kč
  • Příspěvek SPORT: na pravidelnou sportovní aktivitu ve fitness centrech pro pojištěnce od 19 do 64 let – až 500 Kč
  • Příspěvek SENIOR: na pohybové aktivity, hole pro Nordic Walking, na prevenci úrazů či prevenci Alzheimerovy choroby – až 500 Kč

  Příspěvky pro maminky a novorozence

  • Příspěvek na prvotrimestrální screening na specializovaném akreditovaném pracovišti – až 1 200 Kč
  • Vyšetření štítné žlázy pro těhotné ženy – hrazen poskytovateli zdravotních služeb
  • Příspěvek na NIPT: neinvazivní prenatální testování v indikovaných případech po doporučení gynekologa a genetika – až 2 500 Kč
  • Balíček pro těhotné: příspěvek na pohybové aktivity, dentální hygienu, masáže, vitaminy, ortopedickou obuv, předporodní kurz, nadstandardní pokoj apod. – až 500 Kč
  • Příspěvek na poporodní péči: autosedačka, laktační poradenství, monitor dechu, kojenecké plavání, pleny apod. – až 1 000 Kč
  • Batůžek s potřebami pro novorozence – v hodnotě 2 500 Kč
  • Roční úrazové pojištění pro novorozence: program Zvonek od Vitalitas – zdarma na vyžádání
 2. Příspěvky Zaměstnanecké pojišťovny Škoda pro děti a mládež

  Příspěvky a výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2022

  Příspěvky na očkování

  • Očkování proti chřipce: pro pojištěnce do 65 let – až 400 Kč
  • Očkování proti klíšťové encefalitidě: 500 Kč na každou dávku – až 1 500 Kč celkem
  • Očkování proti hepatitidě: jednou ročně po ukončení očkovacího schématu – až 800 Kč
  • Očkování proti meningokoku: 1 000 Kč na jednu dávku – až 3 000 Kč celkem
  • Očkování proti rotavirové infekci: pro děti do 1 roku 1 000 Kč na každou dávku – až 3 000 Kč celkem
  • Očkování proti HPV infekci: pro dívky i chlapce od 12 do 18 let kromě jedinců, kteří mají očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění – až 4 000 Kč celkem
  • Balíček ostatních očkování: na jiná očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění – až 1 000 Kč

  Prevence závažných onemocnění

  • Prevence karcinomu prsu (sonografie): na akreditovaných pracovištích pro ženy a dívky do 45 let – do 600 Kč
  • Program pro zjištění nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin: preventivní sonografie jednou ročně pro pojištěnce s rodinnou anamnézou či jiným rizikem tohoto onemocnění na doporučení praktického lékaře – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Prevence onemocnění štítné žlázy: odběr krve praktickým lékařem jednou ročně – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Prevence melanomu: dermatologické vyšetření znamének jednou ročně – výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
  • Podpora péče o duševní zdraví: psychologické nebo psychoterapeutické sezení – až 2 000 Kč
  • Podpora nutričního poradenství: pro pojištěnce s BMI nad 30 nebo pod 18,5 na sestavení jídelníčku certifikovaným specialistou – až 1 000 Kč

  Další příspěvky

  • Příspěvek na rovnátka: pro pojištěnce do 18 let na fixní aparát, 1 000 Kč na každou čelist jednou za život – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na ozdravný pobyt: pro obézní, neurologicky nebo onkologicky nemocné pojištěnce do 19 let – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na ozdravný pobyt: pro pojištěnce od 4 do 19 let s chronickým onemocněním dýchacích cest nebo kůže – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na paruku: pro ženy a dívky po onkologické léčbě doprovázené ztrátou vlasů – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na plastovou sádru – až 300 Kč
  • Příspěvek na moderní diagnostické a léčebné metody: lze využít na různé druhy zákroků a vyšetření, např. na laserové operace očí a oční vyšetření, laserové odstranění jizev, podologické vyšetření, speciální ORL operace apod.  – až 1 000 Kč
  • Příspěvek při celiakii a dalších vzácných metabolických poruchách: na speciální potraviny – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na boj proti kouření: po ukončení léčby v Centrech pro závislé na tabáku, 2x ročně 500 Kč – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na nízkobílkovinovou dietu: na speciální potraviny – až 10 000 Kč
  • Příspěvek na dentální hygienu: pro pojištěnce od 6 do 18 let – až 500 Kč
  • Příspěvek SPORT junior: na pohybové aktivity, prevenci úrazů, sporotovní prohlídky, dětské tábory a kroužky pro pojištěnce od 4 do 18 let – až 700 Kč
  • Preventivní screeningové vyšetření zraku: pro děti v MŠ na Mladoboleslavsku a Vrchlabsku speciálním přístrojem PlusoptiX A09 – zdarma pro děti pojištěné u ZPŠ (ostatní 150 Kč)
  • Úrazové pojištění: od pojišťovny Vitalitas pro děti do 18 let – se slevou
 3. Příspěvky Zaměstnanecké pojišťovny Škoda pro dárce krve a kostní dřeně

  Příspěvky a výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2022Bezpříspěvkoví dárci krve a krevních derivátů či  kostní dřeně mohou využít příspěvek až 1 000 Kč a držitelé Zlatého kříže či vyššího ocenění příspěvek až 4 000 Kč na:

  • pohybové aktivity
  • vitaminové prostředky a doplňky stravy
  • masáže
  • prostředky dentální hygieny a služby dentálního hygienisty
  • sluneční brýle s UV filtrem
  • ortopedickou obuv a ortopedické vložky
  • saunu
  • opalovací krémy s UV filtrem

  Dárci krve mohou také využít 30denní pojištění léčebných výloh zdarma.

  Dárci kostní dřeně v aktuálním roce mají nárok na příspěvek na ozdravný pobyt v České republice – až 10 000 Kč.

 4. Další výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

  Program pro podporu pohybu – Buď fit se ZPŠ

  Příspěvky a výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2022Pojištěnci mohou v rámci programu využít:

  • Bruslení zdarma na zimním stadionu ve Vrchlabí od 11. února do 27. března 2022 každý pátek, sobotu nebo neděli podle rozpisu veřejného bruslení
  • Plavání zdarma v bazénech v Mladé Boleslavi, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně, Jilemnici, Trutnově, Nové Pace a v Dobrušce ve stanovené termíny
  • Bruslení zdarma na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou od 17. října 2021 do 27. března 2022 každou neděli od 14:00 do 16:00 hodin
  • Slevu 50 % na cvičení v Rekondičním centru FBfit Mladá Boleslav nebo cvičení zdarma na Youtube kanálu
  • Vzorové jídelníčky sestavené výživovou poradkyní ke stažení přímo na webu ZPŠ

  Slevy pro pojištěnce ZPŠ

  Pojištěnci také mohou využívat slevy u partnerů z několika oblastí:

  • Cestování a lázně – zájezdy od CK Čedok, pobyty ve Františkových lázních, Jáchymově, Karlových Varech, Poděbradech, Lúčkách, Mšeném atd.
  • Doplňky stravy a léčiva – nutriční poradenství u specialistů, produkty od Isoline, Walmark, Nutristar atd.
  • Masáže – masáže a procedury ve vybraných salonech v Mladé Boleslavi, Benátkách nad Jizerou, Milovicích, Vrchlabí, Liberci, Mnichove Hradišti atd.
  • Solná jeskyně – ozdravné návštěvy ve vybraných jeskyních v Mladé Boleslavi, Vrchlabí, Jičíně, Trutnově, Jablonci nad Nisou atd.
  • Péče o tělo – solárium, optika a další procedury a služby ve vybraných studiích v Mladé Boleslavi, Liberci, Kostelci nad Orlicí, Chotětově, Týništi nad Orlicí, Vrchlabí, Kolíně, Novém Městě nad Metují, Benátkách nad Jizerou, Poděbradech atd.
  • Plavání a cvičení – kurzy, vstupy nebo permanentky do vybraných bazénů a sportovních center v Mladé Boleslavi, Nymburku, Vrchlabí, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně, Hradci Králové atd.
  • Sportovní vybavení – vybrané prodejny v Mladé Boleslavi, Chocni a Praze
  • Ostatní – sonické kartáčky, monitory dechu a chůvičky, potřeby pro kojence, obuv, víno, alarmy, kurzy apod.

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.