Příspěvky a výhody Vojenské zdravotní pojišťovny 2023

Hana Volencová
Publikováno 8. ledna 2023
 • VoZP má necelých 700 tisíc klientů a asi 27 000 smluvních zařízení
 • Dospělým klientům přispívá 700 Kč na nehrazená očkování nebo 500 Kč na dentální hygienu
 • Dětem přispívá až 1 500 Kč na očkování a 500 Kč na brýle

Jak žádat o příspěvek z fondu prevence VoZP

Online žádost o příspěvek VoZP

Příspěvky a výhody Vojenské zdravotní pojišťovny 2023

 • Žádat můžete přes Klientský portál VoZP nebo přes mobilní aplikaci Zdraví na klik.
 • Přiložte kopii dokladu (fotografii, sken) o úhradě zboží, služby nebo vyšetření, na které chcete získat příspěvek, ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF.
 • Z dokladu musí být zřejmý druh zaplaceného zboží, služby, aktivity apod.
 • Váleční veteráni ještě přikládají kopii průkazu či osvědčení válečného veterána od Ministerstva obrany ČR.

Žádost o příspěvek VoZP osobně nebo poštou

 • Stáhněte si formulář a vyplňte ho. Pro program Válečný veterán a Rodina vojáka jsou určeny speciální formuláře. Najdete je přímo u příslušných příspěvků.
 • Přiložte originál dokladu o úhradě zboží, služby nebo vyšetření, na které chcete získat příspěvek, v některých případech lze podat jen kopii originálního dokladu kvůli možnosti pozdější reklamace produktu.
 • Váleční veteráni ještě přikládají kopii průkazu či osvědčení válečného veterána od Ministerstva obrany ČR.
 • Navštivte jednu z poboček VoZP nebo dokumenty na svou nejbližší pobočku zašlete poštou.

Než budete o příspěvek žádat, doporučujeme přečíst si pečlivě podmínky pro čerpání konkrétního příspěvku.

Na co si dát pozor, když žádáte o příspěvek

✔️ Každý pojištěnec VoZP může v kalendářním roce vyčerpat nejvýše tři různé příspěvky ze všech preventivních programů. Nezapočítávají se jen příspěvky pro dárce krve a kostní dřeně, příspěvek pro dobrovolné hasiče a celníky na očkování proti hepatitidě, příspěvky z programu Zdravá duše a příspěvek na potraviny pro pacienty se vzácnými dědičnými metabolickými poruchami.

✔️ Každý příspěvek si lze nechat vyplatit jen jednou v roce. Pokud je částka na dokladu nižší, než je vyplácený limit, je lepší podat více dokladů naráz. Žádat opakovaně o stejný příspěvek v jednom roce, i kdybyste ještě nevyčerpali celý limit, totiž nejde.

✔️ Zakoupení jednoho produktu lze využít k čerpání pouze jednoho konkrétního příspěvku, nikoli více různých příspěvků. Jeden doklad o úhradě může být také uplatněn na příspěvek prevence pouze pro jednoho pojištěnce. Výjimka je přípustná u permanentky na plavání a u vitaminů či kloubní výživy, pokud bylo nakoupeno naráz více balení.

✔️ Žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu, nejpozději však do 31. prosince daného kalendářního roku. Zároveň musí být doklad o úhradě datován stejným rokem, v němž je o příspěvek žádáno. Je tedy potřeba dát si pozor především v posledních měsících roku na to, abyste si zažádali včas. Výjimku tvoří doklady o úhradě k příspěvku na pomůcky pro kojení a péči o miminko, služby laktační poradkyně, příspěvky pro dárce krve a kostní dřeně a na lázně pro válečné veterány.

✔️ U příspěvků, kde je stanovena věková hranice, musí datum na dokladu o úhradě odpovídat stanovenému věku nebo věkovému rozmezí (např. je-li horní věková hranice 18 let a žadatel je narozen např. 21. 11. 2005, končí nárok na čerpání 21. 11. 2023).

✔️ Proplácejí se pouze doklady v českých korunách za zboží či služby pořízené na území ČR (kromě zahraničního programu Simple Steps). Uznává se i úhrada formou poukázek, které přímo nahrazují hotové peníze. Nelze ale poskytnout příspěvky na produkty či služby hrazené formou bodů či kreditů, věrnostních nebo slevových karet (s výjimkou nákupu očkovacích látek u žádostí o příspěvky na očkování, kde je klíčový doklad o aplikaci) nebo uhrazené z podnikových fondů či benefitních programů zaměstnavatelů (např. FKSP).

Potřebujete-li vědět více, přečtěte si kompletní podmínky čerpání příspěvků.

Přehled příspěvků Vojenské zdravotní pojišťovny 2023

V roce 2023 mohou pojištěnci vyčerpat tři různé příspěvky z preventivních programů a neomezené množství slev v BeneFit Klubu. Vybírat si mohou z programů Zdraví, Pohyb a Prevence a nově také Zdravá duše.

 1. Příspěvky Vojenské zdravotní pojišťovny pro dospělé

  • Příspěvek na kterékoli očkování nehrazené z veřejného pojištění – až 700 Kč
  • Příspěvek na dentální hygienu – až 500 Kč
  • Příspěvek na screeningové vyšetření k prevenci kolorektálního karcinomu (do 50 let, poté je vyšetření plně hrazeno), případně všem pojištěncům na zakoupení samoodběrového testu – až 300 Kč
  • Příspěvek na dermatoskopické vyšetření kožních znamének – až 400 Kč
  • Příspěvek na odvykání kouření pojištěncům od 16 let – až 400 Kč
  • Příspěvek na prevenci karcinomu prsu – ženám od 30 do 40 let příspěvek na sonografické vyšetření a ženám od 40 do 45 let příspěvek na mamografické nebo sonografické vyšetření, od 45 let lze potom příspěvek čerpat na preventivní vyšetření v mezidobí pravidelných pojišťovnou hrazených kontrol – až 800 Kč na 2 roky
  • Těhotným ženám příspěvek na doplňky stravy (vitaminy, kyselina listová, probiotika atd.) – 500 Kč
  • Prevence v těhotenství a po porodu: prvotrimestrální screening, příspěvek na pohybové aktivity pro těhotné, předporodní kurz, služby laktační poradkyně, dentální hygiena – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na plavání – až 500 Kč
  • Cvičení a regenerace – až 500 Kč
  • Příspěvek na kloubní výživu pro seniory nad 65 let – až 300 Kč
  • Multivitamínový či vitamínový přípravek zakoupený v lékárně – až 300 Kč
  • Dermatoskopické vyšetření kožních znamének – až 400 Kč
  • Mužům od 40 let na preventivní vyšetření PSA z krve anebo ultrazvukové vyšetření prostaty – až 300 Kč
  • Pojištěncům od 40 let na preventivní vyšetření poruch paměti/kognitivních funkcí a na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností – až 300 Kč
  • Paruka při chemoterapii či alopecii – až 1 000 Kč
  • Podpora duševního zdraví – možnost zapojit se do některého podpůrného programu
 2. Příspěvky Vojenské zdravotní pojišťovny pro děti

  Příspěvky a výhody Vojenské zdravotní pojišťovny 2023

  • Příspěvek na kterékoli očkování nehrazené z veřejného pojištění – až 1 500 Kč
  • Péče o miminko – rodiče mohou čerpat příspěvek až 1 500 Kč prvních 6 měsíců po narození dítěte na pomůcky pro kojení a krmení, monitor dechu miminka nebo pomůcky pro novorozence a kojence
  • Novorozenecký balíček – každý novorozenec přihlášený k VoZP dostane na kontaktním místě dárkový balíček, kde je např. kojenecké body a tepláčky, dudlík atd.
  • Příspěvek na očkování proti papilomaviru – od 14 let do dovršení 18 let na očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) podle doporučení lékaře (pojištěncům ve věku od 13 do 14 let je toto očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na odvykání kouření (mládež od 16 let) – až 400 Kč
  • Příspěvek na dentální hygienu – až 500 Kč
  • Příspěvek na rovnátka – až 1 500 Kč za celou léčbu
  • Příspěvek na dioptrické brýle pro děti od 6 do 15 let včetně – až 500 Kč na 2 roky
  • Příspěvek na prevenci zubního kazu u dětí od 6 do 13 let včetně – pouze pečetění fisur – až 300 Kč
  • Příspěvek na vitaminy – až 300 Kč za rok
  • Příspěvek na pohybové a regenerační aktivity – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na přilbu dětem do 15 let včetně – až 500 Kč na 3 roky
  • Příspěvek na sportovní prohlídku nutnou k členství dítěte ve sportovní organizaci, kroužku nebo klubu – až 250 Kč
  • Příspěvek na min. pětidenní sportovní a ozdravný pobyt organizovaný školou či školkou nebo sportovně pohybový pobyt během letních prázdnin dětem od 4 let – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na plavání – až 500 Kč
  • Příspěvek na dermatoskopické vyšetření kožních znamének – až 400 Kč
  • Paruka při chemoterapii či alopecii – až 1 000 Kč
  • Podpora rozvoje dětí a prevence duševních poruch pro děti od 1 roku na vybrané aktivity – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na produkt Simple Steps pro děti od 1 roku do 15 let včetně, kterým byla diagnostikována porucha autistického spektra – až 800 Kč
  • Příspěvek na terénní služby klinického psychologa, psychiatra nebo logopeda pro pojištěnce od 3 do 19 let včetně – až 500 Kč
  • Příspěvek na poradenství pro rodiče dětí s duševní poruchou – až 500 Kč
  • Příspěvek na individuální ozdravný pobyt u moře v délce min. 15 dní pro děti s kožními chorobami ve věku od 4 do 14 let včetně – až 8 000 Kč
  • Vysokohorský ozdravný pobyt pořádaný pro děti od 4 do 14 let s chronickými onemocněními dýchacích cest či poruchami imunity
 3. Příspěvky Vojenské zdravotní pojišťovny pro dárce krve

  Příspěvky a výhody Vojenské zdravotní pojišťovny 2023Příspěvky pro bezplatné dárce krve, krevních derivátů a kostní dřeně se nezapočítávají mezi 3 příspěvky na pojištěnce za rok. Pojišťovna dává:

  • bezplatným dárcům krve za každý třetí odběr příspěvek 300 Kč
  • při získání bronzové medaile prof. MUDr. Jana Janského příspěvek 500 Kč
  • při získání stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského příspěvek 1 000 Kč
  • při získání zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského příspěvek 1 500 Kč
  • za získání Zlatého kříže díky dosažení 80 nebo 120 odběrů příspěvek 2 000 Kč, za 160 odběrů 2 500 Kč
  • po dosažení 200 odběrů příspěvek 3 000 Kč
  • za získání plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života za 250 odběrů příspěvek 4 000 Kč
  • za darování kostní dřeně/krvetvorných buněk příspěvek 5 000 Kč

  Příspěvek lze využít na zboží, služby nebo lékařské výkony hrazené pojištěncem v oblasti péče o zuby nebo zrak (dentální hygiena, laserové operace očí, brýle, čočky, kartáčky apod.), v lékárnách na volně prodejné léky, vitaminy, doplňky stravy, hormonální antikoncepci a zdravotnické pomůcky, dále na pohybové aktivity včetně plavání a na regenerační a rehabilitační služby včetně lázní.

 4. Další výhody Vojenské zdravotní pojišťovny

  Příspěvky a výhody Vojenské zdravotní pojišťovny 2023
  Ve spolupráci s VoZP nabízejí také někteří prodejci zboží a poskytovatelé služeb slevy a výhody, které mohou klienti pojišťovny využít, např.:

  • Sleva 10-30 % na lázeňské pobyty (Poděbrady, Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Jáchymov)
  • Sleva 20 % na monitor dechu Babysense
  • 50% sleva na konzultaci s výživovým poradcem ze společnosti It’s my life!
  • Sleva 30 % na produkty LitCBD
  • 20% sleva na seznamovací vyhlídkové lety OKA Flight services (Hradec Králové, Frýdlant nad Ostravicí, Přerov, Skuteč)
  • Sleva 5-20 % na některé výkony v Institutu klinické a estetické medicíny Asklepion
  • 10% sleva na produkty z Šátkománie
  • Sleva 20 % na dentální hygienu pro děti a dospělé ve Floradent v Praze na Floře
  • 10% sleva na produkty zdravé výživy Topnatur
  • a další regionální slevy.
  • BeneFit klub VoZP je program slev a výhod pro registrované členy nad rámec programů prevence. Členem klubu se může stát každý pojištěnec VoZP, který má splněny všechny platební povinnosti a který nepožádal o registraci k jiné zdravotní pojišťovně. Pro členy jsou přichystány slevy 15-50 % na lázeňské pobyty, sportovní oblečení, doplňky stravy, péči o zrak nebo zuby apod. Všechny aktuální slevy a informace k registraci do programu najdete přímo na stránkách pojišťovny.
 5. Výhody Vojenské zdravotní pojišťovny pro válečné veterány

  Tyto zvýhodněné podmínky příspěvků jsou určeny účastníkům mezinárodních vojenských misí, kteří se prokážou průkazem nebo osvědčením válečného veterána vydaným Ministerstvem obrany ČR.

  • Příspěvek až 700 Kč na dentální hygienu
  • Příspěvek až 800 Kč na plavání
  • Příspěvek až 800 Kč na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
  • Příspěvek až 2 000 Kč na ochranu zraku a sluchu při střelbě
  • Příspěvek až 4 000 Kč na lázně po návratu z mise
 6. Výhody Vojenské zdravotní pojišťovny pro rodinu vojáka

  • Příspěvek až 700 Kč na dentální hygienu
  • Příspěvek až 800 Kč na plavání
  • Příspěvek až 1 000 Kč na cvičení a regeneraci
  • Příspěvek až 2 000 Kč na ochranné pomůcky zraku a sluchu při střelbě

  Zvýhodněné příspěvky pro specifickou skupinu klientů

  • voják/vojákyně v činné službě
  • voják/vojákyně v aktivní záloze pojištěný/á u VoZP
  • jejich manželka/manžel pojištění u VoZP
  • jejich partnerka/partner ve společné domácnosti pojištění u VoZP
  • jejich děti do 18 let pojištěné u VoZP
 7. Výhody Vojenské zdravotní pojišťovny pro žáky vojenských škol

  Speciální příspěvek až 1 000 Kč mohou čerpat žáci vojenských škol připravující se na službu vojáka z povolání na preventivní lékařskou prohlídku či prohlídky nutné pro budoucí odbornou specializaci v Armádě ČR. Za žáky mladší 18 let podává žádost o příspěvek zákonný zástupce.

  Pro získání příspěvku je potřeba předložit vyplněný a podepsaný formulář společně s dokladem nebo doklady o provedení prohlídky na kterémkoli kontaktním místě nejpozději do 31. prosince daného roku. Lze žádat jak osobně, tak poštou.

 8. Výhody Vojenské zdravotní pojišťovny pro dobrovolné hasiče a celníky

  Speciální příspěvek až 1 000 Kč na očkování proti hepatitidě typu A členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí zařazeným do kategorií jednotek požární ochrany JPO II, JPO III a JPO V a příslušníkům Celní správy České republiky. Příspěvek lze čerpat i na kombinovanou vakcínu proti hepatitidě A + B nebo na přeočkování. Nezapočítává se do limitu 3 příspěvků na pojištěnce za rok.

  Pro získání příspěvku je třeba k dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace přiložit vyplněný a podepsaný formulář, celníci také přiloží kopii průkazu příslušníka Celní správy ČR.

 9. Výhody Vojenské zdravotní pojišťovny pro civilní zaměstnance resortu obrany

  Zvýhodněné příspěvky z tohoto programu mohou čerpat pojištěnci VoZP, kteří jsou k datu podání žádosti civilními zaměstnanci resortu obrany.

  • Příspěvek až 700 Kč na dentální hygienu
  • Příspěvek až 800 Kč na plavání
  • Příspěvek až 1 000 Kč na cvičení a regeneraci nebo ochranné pomůcky při střelbě
 10. Výhody Vojenské zdravotní pojišťovny pro pacienty se vzácnými dědičnými metabolickými poruchami

  Speciální příspěvek až 4 000 Kč pojištěncům se vzácnými dědičnými metabolickými poruchami na speciální nízkobílkovinné potraviny (vč. surovin) pro nízkobílkovinnou dietu (nesoucí označení PKU, nízkobílkovinné, bezlaktózové nebo bezlepkové) zaplacené v českých korunách. Nezapočítává se do limitu 3 příspěvků na pojištěnce za rok.

  Pro získání příspěvku je třeba vyplnit a podepsat formulář, který obsahuje potvrzení lékaře, že žadatel vykazuje jednu z uznávaných diagnóz. Současně musí být předloženy společně všechny originály dokladů z aktuálního roku a žádost musí být podána do 90 dní od data na posledním dokladu.


JV
Janák Vlastimil 28.08.2021 – 17:51

Chtěl by jsem zeptat,jestli pojišťovna přispívá na gelová injekce na kolena.omlouvam jse neznám přesny název.děkuji

Odpovědět

MV
Miroslav Veselský 26.03.2022 – 12:59

Dobrý den, mám dotaz. Mám stehenní amputaci dolní končetiny 4 roky. První rok jsem dostal obyčejnou nožní protézu, před dvěma roky jsem dostal elektronickou protézu. Jsou dny, kdy mě zdraví nedovolí se pohybovat. Mám nárok na invalidní vozík ? Hezký den, Miroslav Veselský

Odpovědět

Lukáš Vávra
Lukáš Vávra redaktor Skrblíka 28.03.2022 – 11:34

Dobrý den, Miroslave. V tomto případě bude nejlepší, když se obrátíte přímo na Vojenskou pojišťovnu. Tam to budou vědět nejlépe - my ve Skrblíkovi nejsme zaměstnanci pojišťovny a neradi bychom Vám odpověděli nesprávně.

Odpovědět

JM
JUDr. Miroslav Klán 30.03.2022 – 08:07

Nechal jsem si udělat na předpis oční lékařky brýle. Od pojišťovny jsem zatím nic nežádal. Jsem ročník 1940. Mohu žádat o příspěvek na úhradu brýlí ? Za odpověď předem děkuji. JUDr. Miroslav Klán

Odpovědět

B
Bety 30.03.2022 – 21:34

Jsem invalida s 2. stupněm (66) můžu požadovat na pokjištovně příspěvek na sedátko na vanu (cena 1200Kč). Ministerstvo zdravotnictví zrušilo většinu příspěvků pro invalidy děkuji

Odpovědět

PA
Peňáková Alena 12.10.2022 – 10:58

dobrý den, chci se zeptat, jestli dáváte nějaký příspěvek na rázovou vlnu na patní ostruhy. Hradím se celé sama i když mám doporučení praktika. děkuji za odpověď.

Odpovědět

JH
Jindrová Hana 25.10.2022 – 15:13

Dobrý den, pozorně jsem si přečetla všechny články o poskytování příspěvku pro pojištence. Nenašla jsem ovšem žádné pomůcky pro nemohoucí lidi, tj. sedačka do vany, madlo apod. Existuje u vás vůbec nějaký přípravek pro důchodce? Děkuji za odpověď.

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 25.10.2022 – 15:31

Dobrý den, Hanko, pokud máte na mysli příspěvek na tyto pomůcky, tak v letošním roce ho nabízí např. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. Na co zdravotní pojišťovny přispívají, se však obvykle každý kalendářní rok trochu mění. Je možné, že VoZP podobný příspěvek zařadí třeba v roce 2023.

Odpovědět

KS
Klára Staňková 23.12.2022 – 13:13

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakou formou lze čerpat příspěvek dárce krve (za tři odběry). Lze uplatnit koupi vitaminů v jakémkoliv obchodě? Nebo jen v lékárně? Předem děkuji za odpověď.

Odpovědět

L
Libuše 31.01.2023 – 16:01

Dobrý den mám dotaz za jak dlouho mám nárok na novou celkovou zubní protézu. Děkuji Machova

Odpovědět

MP
Miroslav Petrášek 22.07.2023 – 16:38

Přispívá VOZP na potvrzení od lékaře pro řidiče seniory nad 65, děkuji za odpověď

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 24.07.2023 – 13:10

Hezký den, Miroslave, takový příspěvek jsme u VoZP pro rok 2023 nezaznamenali. Můžete se však s dotazem obrátit přímo na pojišťovnu, možná ho v dohledné době plánují. Přikládám odkaz na kontakty: https://www.vozp.cz/kontakty

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.