Příspěvky a výhody České průmyslové zdravotní pojišťovny 2024

Hana Volencová
Publikováno 10. ledna 2024
 • ČPZP (205) má přibližně 1,3 milionu klientů a zhruba 25 tisíc smluvních zařízení
 • Dospělým klientům přispívá až 1 000 Kč na očkování nebo 700 Kč na pravidelný pohyb
 • Děti a mládež mohou čerpat až 500 Kč na sportovní kroužky nebo 1 000 Kč na rovnátka

Jak žádat o příspěvek z fondu prevence ČPZP

Než budete žádat o příspěvek, zkontrolujte si, jaké doklady a v jaké formě potřebujete. U některých programů může být potřeba rovněž potvrzení diagnózy lékařem či jiná potvrzení.

Přesné informace k jednotlivým programům, nárokům na příspěvek a o dokladech potřebných pro jejich získání naleznete zde.

Online žádost o příspěvek ČPZP

 • Žádat můžete prostřednictvím Elektronické přepážky nebo aplikace Zdraví v mobilu.
 • Zákonní zástupci mohou tímto způsobem žádat také o příspěvek za dítě, pokud k tomu mají zřízené oprávnění.
 • Doklady se přikládají ve formě fotografie fyzických dokladů a platí pravidlo: jeden doklad = jedna fotografie.
 • Na dokladech o úhradě musí být uvedeno rodné číslo nebo datum narození pojištěnce, lze ho doplnit i ručně ještě před vyfocením dokladu.

Žádost o příspěvek ČPZP podaná poštou

 • Zásilka musí obsahovat identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa a číslo pojištěnce), doklad nebo doklady o úhradě, číslo bankovního účtu a čitelnou kopii dokladů vyžadovaných u jednotlivých programů.
 • Ručně psané doklady, paragony a účtenky je nutné přiložit v originále. Dále jsou akceptována potvrzení na formulářích ČPZP (např. pro pobyty a kurzy) nebo jiné formy potvrzení, které však obsahují stejné povinné údaje jako ve formuláři ČPZP. Na dokladech musí být uvedeno rodné číslo nebo datum narození pojištěnce, lze ho doplnit i ručně.
 • Zásilku zašlete na adresu vybrané pobočky ČPZP.

Žádost o příspěvek ČPZP podaná datovou schránkou

 • Žádat můžete prostřednictvím vlastní datové schránky nebo schránky zákonného zástupce.
 • Žádost musí obsahovat stejné náležitosti jako zásilka odeslaná poštou (jméno, příjmení, adresa a číslo pojištěnce, číslo bankovního účtu).
 • Doklady se přikládají ve formě fotografie a musí na nich být uvedeno rodné číslo nebo datum narození pojištěnce, které lze však doplnit ručně ještě před ofocením dokladu.
 • Všechny požadované doklady zašlete do datové schránky ČPZP, ID datové schránky: mk5ab8i.

Žádost o příspěvek ČPZP podaná osobně

 • Připravte si občanský průkaz, doložení čísla účtu, doklad nebo doklady o úhradě a cizinci ještě pas nebo jiný doklad totožnosti.
 • Žádáte-li jako zákonný zástupce, tak ještě předložíte průkaz pojištěnce nebo jeho rodný list. Pěstouni, osvojitelé a poručníci předkládají rozhodnutí soudu a rodný list dítěte.
 • Číslo účtu se dokládá průkazní kartičkou k bankovnímu účtu, výpisem z bankovního účtu nebo např. doložením čísla účtu v mobilní aplikaci.
 • Ručně psané doklady, paragony a účtenky je nutné předložit v originále. Dále jsou akceptována potvrzení na formulářích ČPZP (např. pro pobyty a kurzy) nebo jiné formy potvrzení, které však obsahují stejné povinné údaje jako ve formuláři ČPZP. Na dokladech musí být uvedeno rodné číslo nebo datum narození pojištěnce, lze ho doplnit i ručně.
 • Navštivte kteroukoli pobočku ČPZP.

Na co si dát pozor, když žádáte o příspěvek ČPZP

✔️ Pro jednotlivé skupiny programů je stanoven maximální limit příspěvku, který může pojištěnec vyčerpat za rok (děti a mládež do 17 let včetně až 1 500 Kč, ženy a muži od 18 let až 1 000 Kč). U každé skupiny programů jsou k dispozici navíc doplňkové programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit. Samostatnou skupinu představují preventivní programy pro bezpříspěvkové dárce krve a plazmy.

✔️ Pojištěnec, který v roce 2024 dosáhne 18 let, si může vybrat, zda bude čerpat příspěvek ze skupiny preventivních programů pro děti a mládež, nebo raději pro dospělé, čerpání mezi skupinami programů ale nelze kombinovat. Z technických důvodů nejde u těchto osob podat žádost prostřednictvím aplikace Zdraví v mobilu ani přes Elektronickou přepážku.

✔️ Proplaceny budou pouze doklady o zaplacení vystavené ve stejném roce, ve kterém se o příspěvek žádá, pokud není přímo u programu uvedena výjimka. Zároveň doklad nesmí být starší než 3 měsíce. U očkování rozhoduje datum aplikace vakcíny.

✔️ Doklad musí být čitelný, musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo (popř. datum narození), účel vystavení dokladu, cenu, datum zaplacení a razítko s identifikačními údaji vystavujícího subjektu, místo razítka může být na dokladu název firmy, IČO nebo IČZ a adresa firmy.

✔️ Nejsou akceptovány doklady o úhradě za online aktivity (videokurzy, cvičení online apod.). Výjimku představují programy Duševní zdraví a Manažerka mateřství, Žena po porodu a Zdravé dítě.

✔️ Doklad, na kterém je započtena sleva, lze uznat, pokud i po odečtení celkové slevy je zaplacená částka za produkt vyšší než poskytovaný příspěvek.

✔️ Doklad o úhradě musí být vystaven v české měně a českém jazyce, v případě e-shopů však může být vystaven také zahraničním subjektem.

✔️ Akceptovány nejsou doklady o úhradě u programu Multisport, doklady na zálohové platby (kromě rovnátek) a doklady, jejichž součástí je třetí subjekt (např. Slevomat, zaměstnavatel apod.)

Potřebujete-li vědět více, přečtěte si zásady čerpání preventivních programů.

Přehled příspěvků České průmyslové zdravotní pojišťovny 2024

V roce 2024 mohou pojištěnci z řad dospělých i dětí čerpat příspěvek na jakékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, na sport a pohyb, psychoterapii nebo na některé pojišťovnami nehrazené preventivní prohlídky, případně na specifické pomůcky či diety, dětem ČPZP přispívá třeba i na tábor nebo na rovnátka.

Speciální programy jsou také připravené pro nastávající maminky a dárce krve, plazmy nebo kostní dřeně. Pojištěnci se mohou dobrovolně zapojit do programu Bonus Plus, díky kterému získají další výhody od ČPZP, např. příspěvek na brýle.

 1. Příspěvky ČPZP dospělé 2024

  Příspěvky a výhody České průmyslové zdravotní pojišťovny 2024Programy ČPZP do limitu 1 000 Kč

  Ženy a muži od 18 let si mohou vybírat z těchto základních programů až do výše 1 000 Kč:

  • Očkování: příspěvek na jakékoliv očkování nehrazené z veřejného pojištění – až 1 000 Kč
  • Pravidelný pohyb: na pravidelnou pohybovou aktivitu při hodnotě celkových dokladů alespoň 1 500 Kč, u starších 65 let alespoň 1 000 Kč – až 700 Kč
  • Sportovní prohlídka: příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb – až 500 Kč
  • Vyšetření zrakového nervu: na GDx, HRT, OCT – až 300 Kč
  • Laserová operace očí: příspěvek na operaci očí k odstranění krátkozrakosti či dalekozrakosti (podmíněno preventivní prohlídkou u praktického lékaře v posledních 24 měsících) – až 1 000 Kč
  • Vysoký krevní tlak: pro pacienty s hypertenzí na zakoupení pažního tlakoměru v lékárně nebo ve zdravotnických potřebách – až 500 Kč
  • Cholesterol: příspěvek pro pacienty s hyperlipidemií na doplněk stravy obsahující omega 3 mastné kyseliny zakoupený v lékárně – až 200 Kč
  • Prevence rakoviny tlustého střeva: na všechny metody nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (kromě testů na domácí použití) – až 500 Kč
  • Prevence rakoviny kůže: na vyšetření pigmentových skvrn – až 500 Kč
  • Rázová vlna: na terapii rázovou vlnou provedenou u poskytovatele zdravotních služeb (podmíněno preventivní prohlídkou u praktického lékaře v posledních 24 měsících) – až 500 Kč
  • Prevence obezity: příspěvek na sestavení jídelníčku nebo konzultaci od obezitologa, dietologa, nutričního poradce – až 500 Kč
  • Prevence rakoviny prsu: pro ženy od 30 do 44 let na mamografické nebo ultrazvukové vyšetření, u žen od 45 let v případě, že není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (např. v mezičase mezi pravidelnými vyšetřeními, která jsou plně hrazená 1× za 2 roky), musí být provedeno pouze na akreditovaném pracovišti – až 500 Kč
  • Erektilní dysfunkce: příspěvek mužům na léky předepsané lékařem s léčivou látkou Avanafil, Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil – až 500 Kč
  • Prevence rakoviny prostaty: pro muže nad 40 let vyšetření PSA – až 500 Kč
  • Zdraví 60+: příspěvek pro seniory nad 60 let na nákup vitaminů a doplňků stravy v lékárně – až 500 Kč

  Programy ČPZP nad limit 1 000 Kč

  Tyto příspěvky lze čerpat i nad stanovený limit 1 000 Kč:

  • Odvykání kouření: na nákup volně prodejných léčivých a podpůrných přípravků z lékárny. Příspěvek je poskytnut v průběhu nebo po ukončení léčby na základě potvrzení ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku nebo odborného konzultanta pracoviště České lékárnické komory, a to v průběhu nebo po ukončení léčby (podmíněno preventivní prohlídkou u praktického lékaře v posledních 24 měsících) – až 2 000 Kč
  • Diabetes: lze využít na pomůcky pro diabetiky z lékárny či zdravotních potřeb nebo na pedikúru – až 1 000 Kč
  • Program onkologické prevence: pro pojištěnce od 35 let na komplexní onkologickou preventivní prohlídku provedenou na specializovaných pracovištích – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na paruku: pro onkologicky nemocné pacienty, kteří podstupují nebo podstoupili v rámci onkologického onemocnění léčbu chemoterapií, nebo pro osoby s alopecií – do 2 000 Kč
  • Celiakie, dědičné metabolické poruchy: příspěvek na bezlepkovou nebo nízkobílkovinovou dietu pro pojištěnce s celiakií či dědičnými metabolickými poruchami – až 1 000 Kč
  • Duševní zdraví: příspěvek na psychosociální intervenci u kvalifikovaných psychoterapeutů, lze využít i na online konzultace – až 2 500 Kč (vždy 500 Kč za jedno sezení)
  • BabyGen: na genetické vyšetření před plánovaným rodičovstvím – až 4 000 Kč
  • Jedeme dál: program pro onkologické pacientky, lze čerpat příspěvek na protetickou podprsenku nebo na rekondiční pobyt pořádaný pacientskými organizacemi pro ženy s diagnózou rakovina prsu – až 2 000 Kč
  • Krok pro zdraví: program je založen na využití krokoměru v aplikaci Zdraví v mobilu, za každých 330 000 nachozených kroků do 30. listopadu 2024 je výše odměny 100 Kč, příspěvek lze čerpat na sortiment sportovního zboží – až do 1 000 Kč

  Příspěvky ČPZP v těhotenství a po porodu (nad limit 1 000 Kč)

  • Manažerka mateřství: nadstandardní vyšetření nebo péče, kurzy pro těhotné, cvičení či plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu, lze i online aktivity – až 2 500 Kč
  • Žena po porodu: pomůcky na kojení, kojenecké váhy, osobní teploměry nebo cvičení pro ženy do 1 roku od porodu – až 1 000 Kč
  • Příspěvky ČPZP pro děti a mládež 2024

   Programy ČPZP do limitu 1 500 Kč

   Děti a mládež do 18 let si mohou vybírat z následujících příspěvků až do vyčerpání limitu 1 500 Kč:

   Příspěvky a výhody České průmyslové zdravotní pojišťovny 2024

   • Očkování: příspěvek na jakékoliv očkování proti infekčním onemocněním nehrazená z veřejného zdravotního pojištění – až 1 500 Kč
   • Organizované plavecké kurzy: organizované školou či jinou organizací pouze pro děti do 10 let včetně – až 1 000 Kč
   • Letní tábory: pro prázdninové pobyty v délce minimálně 4 dny, zahrnuje i příměstské tábory, pro děti od 3 let – až 1 500 Kč
   • Školky a školy v přírodě: pro pobyty ve školním roce dlouhé minimálně 4 dny a organizované MŠ, ZŠ nebo SŠ, lze využít i na lyžařské výcviky – až 500 Kč
   • Sportovní kroužky: příspěvek pro děti od 3 let na sportovní a pohybové kroužky v délce alespoň 3 měsíce organizované školami či jinými subjekty – až 500 Kč
   • Ochranná přilba: při zakoupení v kamenné prodejně i e-shopu – až 500 Kč
   • Rovnátka: pevná nebo snímatelná– až 1 000 Kč
   • Zdravé dítě: příspěvek dětem do 2 let včetně na kosmetické přípravky pro děti, odsávačky hlenů, inhalátory nebo na cvičení či edukační kurzy pro matky s dětmi – až 500 Kč
   • Vyšetření zraku: screeningové vyšetření zraku přístrojem Plusoptix – až 500 Kč
   • Sportovní prohlídka: příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb – až 500 Kč
   • Prevence obezity: příspěvek na sestavení jídelníčku nebo konzultaci u obezitologa, dietologa či nutričního terapeuta – až 500 Kč
   • Prevence rakoviny kůže: příspěvek na vyšetření mateřských znamének a pigmentových skvrn – až 500 Kč
   • Prevence trombózy: příspěvek pro dívky od 12 let na genetické vyšetření DNA, které odhalí pravděpodobnost trombofilních komplikací ve spojení zejména s užíváním hormonální antikoncepce – až 1 000 Kč
   • Chůva 24: příspěvek pro děti do 2 let včetně na monitor dechu, náhradní podložku k monitoru dechu nebo na dětskou chůvičku – až 500 Kč

   Programy ČPZP nad limit 1 500 Kč

   Nad limit 1 500 Kč mohou děti a mládež čerpat příspěvek ještě z těchto programů:

   • Balíček vitaminů zdarma: pro děti od 3 do 15 let k odběru zákonnými zástupci na pobočkách ČPZP od října do prosince 2024 nebo do vyčerpání zásob
   • Diabetes: příspěvek na produkty pro diabetiky z lékárna nebo prodejny zdravotních potřeb, na pedikúru nebo na edukační pobyty – až 2 000 Kč
   • Celiakie, dědičné metabolické poruchy: příspěvek na bezlepkovou nebo nízkobílkovinnou dietu pro pojištěnce s celiakií či dědičnými metabolickými poruchami – až 2 000 Kč
   • Příspěvek na ozdravně léčebný pobyt: 14denní pobyt pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let v Jeseníkách – webové stránky
   • Příspěvek na paruku: pro onkologicky nemocné děti, které podstupují nebo podstoupili léčbu chemoterapií, nebo pro děti s alopecií – až 2 000 Kč
   • Duševní zdraví: pro pojištěnce od 7 let na psychosociální intervenci u kvalifikovaných psychoterapeutů – až 2 500 Kč (5 sezení po 500 Kč)
  • Příspěvky ČPZP 2024 pro dárce krve, plazmy a kostní dřeně

   Příspěvky a výhody České průmyslové zdravotní pojišťovny 2024

   Pro nové dárce krve či plazmy je určen příspěvek 1 000 Kč, podmínkou jsou 2 bezpříspěvkové odběry v roce 2024, případně jeden v roce 2023 a druhý 2024. Příspěvek lze využít na pohybové aktivity, regenerační služby, péči o zrak, chrup nebo na vitaminy či doplňky stravy v lékárnách.

   Příspěvek 100 Kč na vitaminy nebo doplňky stravy dostanou dárci po každém bezpříspěvkovém odběru krve nebo plazmy.

   Dárci kostní dřeně mohou využít za hospitalizaci spojenou s dárcovstvím příspěvek až 6 000 Kč na pohybové aktivity, regenerační služby, péči o zrak, chrup nebo na vitaminy či doplňky stravy v lékárnách.

   Příspěvky pro oceněné dárce:

   • Dárci, kteří se stanou v roce 2024 držiteli bronzové, stříbrné  nebo zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského, mají nárok na příspěvek v hodnotě 500 Kč, 1 000 Kč a 1 500 Kč.
   • Noví držitelé Zlatého kříže mohou získat příspěvek 2 000 Kč, 2 500 Kč nebo 3 000 Kč (dle dosažené třídy).
   • Čerství držitelé plakety ČČK Dar krve – dar života mají nárok na příspěvek až 3 500 Kč.
   • V programu Kapka je připraven příspěvek 500 Kč pro již oceněné aktivní dárce, nelze ho však kombinovat s příspěvky za ocenění.

   Příspěvky je možné využít např. na pohybové aktivity, léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, preventivní očkování, laserové operace očí, úhradu nákupů v prodejnách optiky, stomatologickou péči a úhradu nákupu volně dostupného sortimentu v lékárnách.

  • Program Bonus Plus ČPZP a výhody 2024

   Příspěvky a výhody České průmyslové zdravotní pojišťovny 2024V doplňkovém programu Bonus Plus pojištěnec získává body např. za odvykání kouření, snižování váhy či preventivní prohlídky a věrnost pojišťovně. Účast je dobrovolná, ale je nutné se registrovat.

   Ročně lze čerpat až 500 Kč navíc (tedy ekvivalent 500 bodů) na aktivity, které nelze hradit z preventivních programů – např. na zdravotní služby a výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, dentální hygienu, úhradu nadstandardního pokoje při porodu, dětskou výživu, léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních nebo brýle. U přípravků na ústní hygienu je částka omezena na 250 Kč za rok.

   Do programu se mohou přihlásit všichni pojištěnci ČPZP, u mladších 18 let je třeba souhlas zákonného zástupce.

  • Slevy s ČPZP 2024

   Pro klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny jsou připraveny další atraktivní slevy, pro rok 2024 se zatím připravují, později je naleznete zde. V roce 2023 byly dostupné např. tyto slevy:

   • Sleva 50 % na sonický zubní kartáček u DentalWeb.cz
   • Sleva 10 % na volnočasové aktivity od SkvěléČesko.cz
   • Sleva 10–15 % na zboží od Profimed
   • Sleva 8–10 % na pobyty s vlastní dopravou v ČR, SR a dalších evropských zemích od Atis

  JM
  Josef Michálek 12.05.2023 – 09:19

  Dobrý den. Jsem ročník narozený v roce 1942 a můj dotaz se týká příspěvku na pravidelnou návštěvu sauny. Naštěvuji tuto již několik roků a při současných cenách je to dosti zatěžující finanční částka. Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 12.05.2023 – 11:20

  Dobrý den, Josefe, u ČPZP jsme možnost příspěvku na saunu pro letošní rok našli, je však určený jen pro ty pojištěnce, kteří jsou dárci krve.

  Odpovědět

  Z
  Zdena 25.05.2023 – 17:08

  Dobrý den. Jsem dárce krve ( 152 ) odběru. Chtěla bych čerpat z Bonusu Kapka, potřebuji potvrzení z transfúzní stanice, nebo stačí průkazka dárce. Děkuji za odpověď. Zdena Štěpánková

  Odpovědět

  J
  Jiří 25.05.2023 – 18:03

  Dobrý den,prosím o zdělení jestli musím doložit od lékeře že beru léky na cholesterl.Jedná e o příspěvek na OMEGA 3. Děkuji.Nečesaný Jiří

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 26.05.2023 – 09:52

  Hezký den, Jiří, ano, v případě příspěvku na doplněk stravy s obsahem omega 3 je potřeba doložit potvrzení lékaře o diagnóze hypertenze nebo hyperlipidemie. K tomu můžete využít předepsaný formulář od pojišťovny, potvrzení o diagnóze však může být i na jiném formuláři, který Váš lékař vystaví, nebo stačí i lékařská zpráva, z níž bude diagnóza zřejmá. Přikládám Vám odkaz, kde najdete všechny potřebné informace i formulář k tomuto příspěvku: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/55

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 26.05.2023 – 09:59

  Hezký den, Zdeno, budete potřebovat průkazku dárce a doklad o získání ocenění, který může nahradit potvrzení z transfúzní stanice o dosažení potřebného počtu odběrů. Přikládám odkaz na podrobné informace k programu Kapka na webu ČPZP: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/50

  Odpovědět

  VH
  Věra Hampeková 04.08.2023 – 19:05

  Dobrý den,prosím je možno čerpat příspěvek na vitamíny? A kdy mi vrátíte přeplatek za limit zaplacených léků ?Děkuji za odpověď. Věra

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 04.08.2023 – 21:53

  Hezký den, Věro, ano, ČPZP umožňuje v letošním roce čerpat příspěvek 500 Kč na vitamíny, a to pojištěncům starším 60 let. Přikládám Vám přímý odkaz na detail příspěvku: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/33. Co se týče Vaší druhé otázky, s tou se budete muset obrátit přímo na pojišťovnu, kontaktní telefonní čísla jsou uvedena hned v záhlaví její webové stránky www.cpzp.cz, případně je možné využít i mailovou adresu posta@cpzp.cz.

  Odpovědět

  M
  Majka 14.11.2023 – 11:33

  Dobrý den byla mi aplikovaná inkekce do kolene Joyflexone injekci jsem zakoupila v lékárně na recept od ortopeda a zaplatila injekci v lékárně po té mi jí ortoped aplikoval do kolene můžu žádat příspěvek na tuto injekci u CPZP? Stala 1552 Kč Děkuji

  Odpovědět

  RM
  Reichlová Marcela 22.11.2023 – 13:00

  Prosím hradí pojišťovna očkování proti chřipce a covid?Děkuji za odpověď Reichlova M

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 22.11.2023 – 15:26

  Hezký den, Marcelo, starší 65 let mají očkování proti chřipce plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, mladším na něj ČPZP přispívá z fondu prevence, a to až 1 000 Kč. Očkování proti covidu je podle mého i nadále možné absolvovat zdarma, resp. jej plně hradí zdravotní pojišťovny. Doporučuji domluvit se se svým praktickým lékařem.

  Odpovědět

  PM
  Pavlíková Marcela 02.01.2024 – 15:53

  Dobrý den, s manželem jsme důchodci 65+. Můžeme i v tomto roce čerpat příspěvek na vitamíny? Pokud ano v jaké výši? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 04.01.2024 – 15:26

  Hezký den, Marcelo, ČPZP bude zveřejňovat seznam příspěvků z fondu prevence pro aktuální rok až 8. ledna 2024. Potom pro vás vše zjistíme a určitě připravíme článek, kde bude informace uvedena :-)

  Odpovědět

  VV
  Věra Vančurová 08.01.2024 – 13:33

  Dobrý den prosím Vás mám dotaz proplaci pojišťovna platby u zubaře?

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 09.01.2024 – 14:45

  Hezký den, Věro, ČPZP aktuálně přispívá na stomatologické výkony jen bezpříspěvkovým dárcům krve, plazmy nebo kostní dřeně. Případně se můžete přihlásit do programu Bonus Plus a sbírat body, které by potom měly jít vyměnit za příspěvek až 500 Kč na zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění: https://www.cpzp.cz/bonus/cerpani-bodu

  Odpovědět

  RJ
  Ružena Janouchová 14.01.2024 – 07:47

  Dobrý den chodím pravidelně plavat kam si mám dojít pro příspěvek . Děkuji

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 15.01.2024 – 09:10

  Hezký den, Růženo, v horní části článku, pod kterým jste přidala komentář, jsou vypsané všechny možnosti, jak můžete o příspěvky z fondu prevence ČPZP žádat. Najdete tam i odkaz na seznam poboček. Příspěvek na plavání spadá pod příspěvek na pravidelný pohyb, přikládám Vám odkaz na konkrétní pravidla k podání žádosti, najdete tam vše podstatné: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/36

  Odpovědět

  L
  Lucie 26.02.2024 – 11:22

  Dobrý den,proplacite dentální hygienu?,nebo je nějaký příspěvek a v jaké výši?, děkuji

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 26.02.2024 – 12:20

  Hezký den, příspěvkům na dentální hygienu jsme se podrobně věnovali v tomto článku: https://www.skrblik.cz/blog/prispevek-na-dentalni-hygienu-a-rovnatka-2024-zdravotni-pojistovna-proplati-az-10-000-kc/

  Odpovědět

  R
  Roman 11.03.2024 – 18:58

  Dobrý den,prosím vás mám takovej dotaz.jsem u vás dlouhodobě pojištěnej,bohužel jsem onemocněl,přispíváte na in.vozík a na rehabilitace lazně pomůcky když to budu mít psaný od doktorů a v jaké výši.děku ji vám.

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 12.03.2024 – 08:53

  Dobrý den, Romane, doporučujeme obrátit se s požadavkem přímo na pojišťovnu. Přikládám odkaz na kontakty, které jsou uvedeny na jejich webu: https://www.cpzp.cz/clanek/3182-0-Kontakty.html

  Odpovědět

  LP
  Libuše Pavlíková 24.04.2024 – 10:42

  Prosím o odpověď.. Jsem dlouholetou klientkou ČPZP. Poprvé jsem zkusila využít příspěvku pro diabetiky. Zakoupila jsem si zdravotní obuv. (Avizujete 1000,- korun příspěvek). S patřičnými doklady jsem navštívila pobočku. Byla jsem odmítnuta. Obuv jsem si nechala poslat. Je vyrobena českou firmou Medistyle, jež se specializuje právě na zdravotní obuv. Byla bych ráda za vysvětlení proč mi nemůže být příspěvek přiznán, popř. jak mám postupovat dál. Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 24.04.2024 – 11:23

  Dobrý den, doporučila bych obrátit se přímo na pojišťovnu. Nemůžeme hovořit za ně, proč Vám byl příspěvek zamítnut, jenom bychom hádali. Doklad mohl být starší než 3 měsíce, nedodala jste potvrzení o diagnóze či průkaz diabetika, zboží nebylo zakoupeno v lékárně či prodejně zdravotnických potřeb... Zde jsou podrobné informace k příspěvku přímo na stránkách ČPZP, v horní liště navíc najdete dvě telefonní čísla, která slouží pro komunikaci s pojištěnci: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/32

  Odpovědět

  Napsat komentář


  💵

  Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

  🖋️

  Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

  😊

  Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

  Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

  🙏

  Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.