Příspěvky a výhody České průmyslové zdravotní pojišťovny 2023

Hana Volencová
Publikováno 11. ledna 2023
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má přibližně 1,3 milionu klientů a zhruba 25 tisíc smluvních zařízení.
 • Klientům přispívá až 1 000 Kč na očkování nebo 700 Kč na pravidelný pohyb.
 • Děti do 18 let mohou čerpat až 500 Kč na sportovní kroužky nebo 1 500 Kč na letní tábory.

Jak žádat o příspěvek z fondu prevence ČPZP

Než budete žádat o příspěvek, zkontrolujte si, jaké doklady a v jaké formě potřebujete. U některých programů může být potřeba rovněž potvrzení diagnózy lékařem či jiná potvrzení.

Přesné informace k jednotlivým programům, nárokům na příspěvek a o dokladech potřebných pro jejich získání naleznete zde.

Online žádost o příspěvek ČPZP

 • Žádat můžete prostřednictvím Elektronické přepážky nebo aplikace Zdraví v mobilu.
 • Zákonní zástupci mohou tímto způsobem žádat také o příspěvek za dítě, pokud k tomu mají zřízené oprávnění.
 • Doklady se přikládají ve formě fotografie fyzických dokladů a platí pravidlo: jeden doklad = jedna fotografie.
 • Na dokladech o úhradě musí být uvedeno rodné číslo nebo datum narození pojištěnce, lze ho doplnit i ručně ještě před vyfocením dokladu.

Žádost o příspěvek ČPZP podaná poštou

 • Zásilka musí obsahovat identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa a číslo pojištěnce), doklad nebo doklady o úhradě, číslo bankovního účtu a čitelnou kopii dokladů vyžadovaných u jednotlivých programů.
 • Ručně psané doklady, paragony a účtenky je nutné přiložit v originále. Dále jsou akceptována potvrzení na formulářích ČPZP (např. pro pobyty a kurzy) nebo jiné formy potvrzení, které však obsahují stejné povinné údaje jako ve formuláři ČPZP. Na dokladech musí být uvedeno rodné číslo nebo datum narození pojištěnce, lze ho doplnit i ručně.
 • Zásilku zašlete na adresu: ČPZP ČR, Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice.

Žádost o příspěvek ČPZP podaná datovou schránkou

 • Žádat můžete prostřednictvím vlastní datové schránky nebo schránky zákonného zástupce.
 • Žádost musí obsahovat stejné náležitosti jako zásilka odeslaná poštou (jméno, příjmení, adresa a číslo pojištěnce, číslo bankovního účtu).
 • Doklady se přikládají ve formě fotografie a musí na nich být uvedeno rodné číslo nebo datum narození pojištěnce, které lze však doplnit ručně ještě před ofocením dokladu.
 • Všechny požadované doklady zašlete do datové schránky ČPZP, ID datové schránky: mk5ab8i.

Žádost o příspěvek ČPZP podaná osobně

 • Připravte si občanský průkaz, doložení čísla účtu, doklad nebo doklady o úhradě a cizinci ještě pas nebo jiný doklad totožnosti.
 • Žádáte-li jako zákonný zástupce, tak ještě předložíte průkaz pojištěnce nebo jeho rodný list. Pěstouni, osvojitelé a poručníci předkládají rozhodnutí soudu a rodný list dítěte.
 • Číslo účtu se dokládá průkazní kartičkou k bankovnímu účtu, výpisem z bankovního účtu nebo např. doložením čísla účtu v mobilní aplikaci.
 • Ručně psané doklady, paragony a účtenky je nutné předložit v originále. Dále jsou akceptována potvrzení na formulářích ČPZP (např. pro pobyty a kurzy) nebo jiné formy potvrzení, které však obsahují stejné povinné údaje jako ve formuláři ČPZP. Na dokladech musí být uvedeno rodné číslo nebo datum narození pojištěnce, lze ho doplnit i ručně.
 • Navštivte kteroukoli pobočku ČPZP.

Na co si dát pozor, když žádáte o příspěvek

✔️ Pro jednotlivé skupiny programů je stanoven maximální limit příspěvku, který může pojištěnec vyčerpat za rok (děti a mládež až 1 500 Kč, ženy a muži až 1 000 Kč). U každé skupiny programů jsou k dispozici navíc doplňkové programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit. Samostatnou skupinu představují preventivní programy pro bezpříspěvkové dárce krve a plazmy.

✔️ Pojištěnec, který v roce 2023 dosáhne 18 let, si může vybrat, zda bude čerpat příspěvek ze skupiny preventivních programů pro děti a mládež nebo pro dospělé, čerpání mezi skupinami programů nelze kombinovat.

✔️ Proplaceny budou pouze doklady o zaplacení vystavené ve stejném roce, ve kterém se o příspěvek žádá, pokud není přímo u programu uvedena výjimka. Zároveň doklad nesmí být starší než 3 měsíce. U očkování rozhoduje datum aplikace vakcíny.

✔️ Doklad musí být čitelný, musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo (popř. datum narození), účel vystavení dokladu, cenu, datum zaplacení a razítko s identifikačními údaji vystavujícího subjektu nebo místo razítka musí obsahovat název firmy, IČO nebo IČZ a adresu firmy. Podpis na dokladu o úhradě není nutný.

✔️ Nejsou akceptovány doklady o úhradě za on-line aktivity (videokurzy, cvičení on-line apod.). Výjimku představují programy Duševní zdraví a Manažerka mateřství a Žena po porodu.

✔️ Doklad, na kterém je započtena sleva, lze uznat, pokud i po odečtení celkové slevy u produktu, na který se vztahuje příspěvek, je zaplacená částka za produkt vyšší než poskytovaný příspěvek.

✔️ Doklad o úhradě musí být vystaven v české měně a českém jazyce, v případě e-shopů však může být vystaven také zahraničním subjektem.

✔️ Akceptovány nejsou doklady o úhradě u programu Multisport, doklady na zálohové platby (kromě rovnátek) a doklady, jejichž součástí je třetí subjekt (např. Slevomat, zaměstnavatel apod.)

Potřebujete-li vědět více, přečtěte si zásady čerpání preventivních programů.

Přehled příspěvků České průmyslové zdravotní pojišťovny 2023

V roce 2023 mohou pojištěnci čerpat příspěvek na jakékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, na pohybové aktivity nebo na některé pojišťovnami nehrazené preventivní prohlídky. Dětem ČPZP přispívá třeba na rovnátka. Speciální programy jsou také připravené pro nastávající maminky a dárce krve, plazmy nebo kostní dřeně. Pojištěnci se mohou dobrovolně zapojit také do programu Bonus Plus, díky kterému mohou získat další výhody.

 1. Příspěvky České průmyslové zdravotní pojišťovny pro dospělé

  Příspěvky a výhody České průmyslové zdravotní pojišťovny 2023V rámci preventivních programů ČPZP v roce 2023 ženy a muži od 18 let mohou čerpat příspěvky až 1 000 Kč:

  • Očkování: příspěvek na jakékoliv očkování nehrazené z veřejného pojištění – až 1 000 Kč
  • Pravidelný pohyb: na pravidelnou pohybovou aktivitu při hodnotě celkových dokladů alespoň 1 500 Kč a u starších 65 let 1 000 Kč – až 700 Kč
  • Sportovní prohlídka: příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb – až 500 Kč
  • Vyšetření zrakového nervu: na GDx, HRT, OCT – až 300 Kč
  • Laserová operace očí: příspěvek na operaci očí k odstranění krátkozrakosti, dalekozrakosti nebo šedého zákalu – až 1 000 Kč
  • Vysoký krevní tlak: pro pacienty s hypertenzí na zakoupení pažního tlakoměru v lékárně nebo ve zdravotnických potřebách – až 500 Kč
  • Cholesterol: příspěvek pro pacienty s hyperlipidemií na doplněk stravy obsahující omega 3 mastné kyseliny zakoupený v lékárně – až 200 Kč
  • Prevence rakoviny tlustého střeva: na všechny metody nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – až 500 Kč
  • Prevence rakoviny kůže: na vyšetření pigmentových skvrn – až 500 Kč
  • Rázová vlna: pro dospělé pojištěnce na terapii rázovou vlnou provedenou u poskytovatele zdravotních služeb – až 500 Kč
  • Prevence obezity: příspěvek na sestavení jídelníčku nebo konzultaci od obezitologa, dietologa, nutričního poradce – až 500 Kč
  • Prevence rakoviny prsu: pro ženy od 30 do 44 let na mamografické nebo ultrazvukové vyšetření, u žen od 45 let v případě, že není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (např. v mezičase mezi pravidelnými vyšetřeními, která jsou plně hrazená jednou za dva roky), musí být provedeno pouze na akreditovaném pracovišti – až 500 Kč
  • Erektilní dysfunkce: příspěvek mužům na léky předepsané lékařem s léčivou látkou Avanafil, Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil – až 500 Kč
  • Prevence rakoviny prostaty: pro muže nad 40 let vyšetření PSA – až 500 Kč
  • Doplňky stravy: příspěvek pro seniory nad 60 let na nákup vitaminů a doplňků stravy v lékárně – až 500 Kč

  Programy nad limit 1 000 Kč

  • Odvykání kouření: na nákup volně prodejných léčivých a podpůrných přípravků z lékárny. Příspěvek je poskytnut v průběhu nebo po ukončení léčby na základě potvrzení ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku nebo odborného konzultanta pracoviště České lékárnické komory, a to v průběhu nebo po ukončení léčby – až 2 000 Kč
  • Diabetes: lze využít na pomůcky pro diabetiky z lékárny či zdravotních potřeb nebo na přístrojovou pedikúru – až 1 000 Kč
  • Program onkologické prevence: pro pojištěnce od 35 let na komplexní onkologickou preventivní prohlídku provedenou na specializovaných pracovištích – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na paruku: pro onkologicky nemocné pacienty, kteří podstupují nebo podstoupili v rámci onkologického onemocnění léčbu chemoterapií – do 2 000 Kč
  • Celiakie, dědičné metabolické poruchy: příspěvek na bezlepkovou nebo nízkobílkovinovou dietu pro pojištěnce s celiakií či dědičnými metabolickými poruchami – až 1 000 Kč
  • Krok pro zdraví: program je založen na využití krokoměru v aplikaci Zdraví v mobilu, za každých 330 000 nachozených kroků do 30. listopadu 2023 je výše odměny 100 Kč, příspěvek lze čerpat na sortiment sportovního zboží – až do 1 000 Kč
  • Duševní zdraví: příspěvek na psychosociální intervenci u kvalifikovaných psychoterapeutů, lze využít i na online konzultace – až 2 500 Kč (vždy 500 Kč za jedno sezení)
  • Program Jedeme dál: příspěvek na rekondiční pobyt pořádaný pacientskými organizacemi pro ženy s diagnózou rakovina prsu – až 2 000 Kč

  Programy nad limit 1 000 Kč pro ženy těhotné a po porodu

  • Manažerka mateřství: nadstandardní vyšetření nebo péče, kurzy pro těhotné, cvičení či plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu, lze i online aktivity – až 2 500 Kč
  • Žena po porodu: pomůcky na kojení, dětské inhalátory nebo cvičení pro ženy do 1 roku od porodu – až 1 000 Kč
  • Příspěvky České průmyslové zdravotní pojišťovny pro děti

   Pojišťovna má pro děti do dovršení 18 let připraven preventivní program, ze kterého lze čerpat prostředky až do celkové výše 1 500 Kč. Nad rámec limitu 1 500 Kč ještě pojišťovna nabízí další výhody.

   Příspěvky pro děti a mládež

   Příspěvky a výhody České průmyslové zdravotní pojišťovny 2023

   • Očkování: příspěvek na jakékoliv očkování proti infekčním onemocněním nehrazená z veřejného zdravotního pojištění – až 1 500 Kč
   • Organizované plavecké kurzy: organizované školou či jinou organizací pouze pro děti do 10 let včetně – až 1 000 Kč
   • Letní tábory: pro prázdninové pobyty v délce minimálně 4 dny, zahrnuje i příměstské tábory, pro děti od 3 let – až 1 500 Kč
   • Školky a školy v přírodě: pro pobyty ve školním roce dlouhé minimálně 4 dny a organizované MŠ, ZŠ nebo SŠ, lze využít i na lyžařské výcviky – až 500 Kč
   • Sportovní kroužky: příspěvek pro děti od 3 let na sportovní a pohybové kroužky v délce alespoň 3 měsíce organizované školami či jinými subjekty – až 500 Kč
   • Ochranná přilba: při zakoupení v kamenné prodejně i e-shopu – až 500 Kč
   • Rovnátka: pevná nebo snímatelná– až 1 000 Kč
   • Zdravé dítě: příspěvek dětem do 2 let včetně na produkty pro zdravý rozvoj nebo na cvičení či edukační kurzy pro matky s dětmi – až 500 Kč
   • Vyšetření zraku: screeningové vyšetření zraku přístrojem Plusoptix – až 500 Kč
   • Sportovní prohlídka: příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb – až 500 Kč
   • Prevence obezity: příspěvek na sestavení jídelníčku nebo konzultaci u obezitologa, dietologa či nutričního terapeuta – až 500 Kč
   • Prevence rakoviny kůže: příspěvek na vyšetření mateřských znamének a pigmentových skvrn – až 500 Kč
   • Prevence trombózy: příspěvek pro dívky od 12 let na genetické vyšetření DNA, které odhalí pravděpodobnost trombofilních komplikací ve spojení zejména s užíváním hormonální antikoncepce – až 1 000 Kč
   • Chůva 24: příspěvek pro děti do 2 let včetně na monitor dechu, náhradní podložku k monitoru dechu nebo dětskou chůvičku – až 500 Kč

   Programy nad limit 1 500 Kč

   • Balíček vitaminů zdarma: pro děti od 3 do 15 let k odběru na pobočkách ČPZP, prodlouženo z roku 2022 do vyčerpání zásob
   • Diabetes: příspěvek na produkty pro diabetiky z lékárna nebo prodejny zdravotních potřeb, na přístrojovou pedikúru nebo na edukační pobyty – až 2 000 Kč
   • Celiakie, dědičné metabolické poruchy: příspěvek na bezlepkovou nebo nízkobílkovinnou dietu pro pojištěnce s celiakií či dědičnými metabolickými poruchami – až 2 000 Kč
   • Příspěvek na ozdravně léčebný pobyt: 14denní pobyt pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let v Jeseníkách, bude aktualizován, sledujte webové stránky
   • Příspěvek na paruku: pro onkologicky nemocné děti, kteří podstupují nebo podstoupili léčbu chemoterapií – až 2 000 Kč
   • Duševní zdraví: pro pojištěnce od 7 let na psychosociální intervenci u kvalifikovaných psychoterapeutů – až 2 500 Kč (5 sezení po 500 Kč)
  • Příspěvky České průmyslové zdravotní pojišťovny pro dárce krve, plazmy a kostní dřeně

   Příspěvky a výhody České průmyslové zdravotní pojišťovny 2023

   Pro nové dárce krve či plazmy je určen příspěvek 1 000 Kč, podmínkou jsou 2 bezpříspěvkové odběry v roce 2023, případně jeden v roce 2022 a druhý 2023. Příspěvek lze využít na pohybové aktivity, regenerační služby, péči o zrak, chrup nebo na vitaminy či doplňky stravy v lékárnách.

   Příspěvek 100 Kč na vitaminy nebo doplňky stravy dostanou dárci po každém bezpříspěvkovém odběru krve nebo plazmy.

   Dárci kostní dřeně mohou využít za hospitalizaci spojenou s dárcovstvím příspěvek až 6 000 Kč na pohybové aktivity, regenerační služby, péči o zrak, chrup nebo na vitaminy či doplňky stravy v lékárnách.

   Příspěvky pro oceněné dárce:

   • Držitelé bronzové, stříbrné  nebo zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského mají nárok na příspěvek v hodnotě 500, respektive 1 000 Kč a 1 500 Kč.
   • Držitelé Zlatého kříže mohou získat příspěvek až 3 000 Kč.
   • Držitelé plakety ČČK Dar krve – dar života mají nárok na příspěvek až 3 500 Kč.
   • V programu Kapka navíc připraven příspěvek 500 Kč pro oceněné aktivní dárce.

   Příspěvky je možné využít např. na pohybové aktivity, léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, preventivní očkování, laserové operace očí, úhradu nákupů v prodejnách optiky, stomatologickou péči a úhradu nákupu volně dostupného sortimentu v lékárnách.

  • Extra odměny z programu Bonus Plus České průmyslové zdravotní pojišťovny

   Příspěvky a výhody České průmyslové zdravotní pojišťovny 2023
   V doplňkovém programu Bonus Plus pojištěnec získává body např. za odvykání kouření, snižování váhy či preventivní prohlídky a věrnost pojišťovně. Účast je dobrovolná, ale je nutné se registrovat.

   Ročně lze čerpat až 500 Kč navíc (tedy ekvivalent 500 bodů) na aktivity, které nelze hradit z preventivních programů – např. na dentální hygienu, úhradu nadstandardního pokoje při porodu, dětskou výživu, léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních. U přípravků na ústní hygienu je částka omezena na 250 Kč za rok.

   Do programu se mohou přihlásit všichni pojištěnci ČPZP, u mladších 18 let je třeba souhlas zákonného zástupce.

  • Slevy s ČPZP

   Pro klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny jsou připraveny další atraktivní slevy:

   • Sleva 50 % na sonický zubní kartáček u DentalWeb.cz
   • Sleva 10 % na volnočasové aktivity od SkvěléČesko.cz
   • Sleva 10-15 % na zboží od Profimed
   • Sleva 8-10 % na pobyty s vlastní dopravou v ČR, SR a dalších evropských zemích od Atis

  JM
  Josef Michálek 12.05.2023 – 09:19

  Dobrý den. Jsem ročník narozený v roce 1942 a můj dotaz se týká příspěvku na pravidelnou návštěvu sauny. Naštěvuji tuto již několik roků a při současných cenách je to dosti zatěžující finanční částka. Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 12.05.2023 – 11:20

  Dobrý den, Josefe, u ČPZP jsme možnost příspěvku na saunu pro letošní rok našli, je však určený jen pro ty pojištěnce, kteří jsou dárci krve.

  Odpovědět

  Z
  Zdena 25.05.2023 – 17:08

  Dobrý den. Jsem dárce krve ( 152 ) odběru. Chtěla bych čerpat z Bonusu Kapka, potřebuji potvrzení z transfúzní stanice, nebo stačí průkazka dárce. Děkuji za odpověď. Zdena Štěpánková

  Odpovědět

  J
  Jiří 25.05.2023 – 18:03

  Dobrý den,prosím o zdělení jestli musím doložit od lékeře že beru léky na cholesterl.Jedná e o příspěvek na OMEGA 3. Děkuji.Nečesaný Jiří

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 26.05.2023 – 09:52

  Hezký den, Jiří, ano, v případě příspěvku na doplněk stravy s obsahem omega 3 je potřeba doložit potvrzení lékaře o diagnóze hypertenze nebo hyperlipidemie. K tomu můžete využít předepsaný formulář od pojišťovny, potvrzení o diagnóze však může být i na jiném formuláři, který Váš lékař vystaví, nebo stačí i lékařská zpráva, z níž bude diagnóza zřejmá. Přikládám Vám odkaz, kde najdete všechny potřebné informace i formulář k tomuto příspěvku: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/55

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 26.05.2023 – 09:59

  Hezký den, Zdeno, budete potřebovat průkazku dárce a doklad o získání ocenění, který může nahradit potvrzení z transfúzní stanice o dosažení potřebného počtu odběrů. Přikládám odkaz na podrobné informace k programu Kapka na webu ČPZP: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/50

  Odpovědět

  VH
  Věra Hampeková 04.08.2023 – 19:05

  Dobrý den,prosím je možno čerpat příspěvek na vitamíny? A kdy mi vrátíte přeplatek za limit zaplacených léků ?Děkuji za odpověď. Věra

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 04.08.2023 – 21:53

  Hezký den, Věro, ano, ČPZP umožňuje v letošním roce čerpat příspěvek 500 Kč na vitamíny, a to pojištěncům starším 60 let. Přikládám Vám přímý odkaz na detail příspěvku: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/33. Co se týče Vaší druhé otázky, s tou se budete muset obrátit přímo na pojišťovnu, kontaktní telefonní čísla jsou uvedena hned v záhlaví její webové stránky www.cpzp.cz, případně je možné využít i mailovou adresu posta@cpzp.cz.

  Odpovědět

  M
  Majka 14.11.2023 – 11:33

  Dobrý den byla mi aplikovaná inkekce do kolene Joyflexone injekci jsem zakoupila v lékárně na recept od ortopeda a zaplatila injekci v lékárně po té mi jí ortoped aplikoval do kolene můžu žádat příspěvek na tuto injekci u CPZP? Stala 1552 Kč Děkuji

  Odpovědět

  RM
  Reichlová Marcela 22.11.2023 – 13:00

  Prosím hradí pojišťovna očkování proti chřipce a covid?Děkuji za odpověď Reichlova M

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 22.11.2023 – 15:26

  Hezký den, Marcelo, starší 65 let mají očkování proti chřipce plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, mladším na něj ČPZP přispívá z fondu prevence, a to až 1 000 Kč. Očkování proti covidu je podle mého i nadále možné absolvovat zdarma, resp. jej plně hradí zdravotní pojišťovny. Doporučuji domluvit se se svým praktickým lékařem.

  Odpovědět

  Napsat komentář


  💵

  Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

  🖋️

  Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

  😊

  Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

  Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

  🙏

  Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.