Příspěvky a výhody Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR 2023

Hana Volencová
Publikováno 9. ledna 2023
 • ZP MV ČR má 1,3 milionu klientů a více než 27 tisíc smluvních zařízení.
 • Dětem i dospělým nabízí až 2 000 Kč na nehrazená očkování.
 • Děti mohou čerpat až 1 500 Kč na sportovní aktivity nebo třeba na rovnátka.

Jak žádat o příspěvek z fondu prevence ZP MV ČR

Než budete žádat o příspěvek, prostudujte si příslušné podmínky uvedené u daného příspěvku, především se ujistěte, zda kromě dokladu o zaplacení nepotřebujete také potvrzení od lékaře nebo jiný dokument.

Online žádost o příspěvek ZP MV ČR prostřednictvím E-komunikace

 • Přihlaste se (nebo se zaregistrujte) do E-komunikace.
 • Vyplňte elektronicky potřebné údaje.
 • Přiložte požadované platební doklady a u některých programů speciální potvrzení podle podmínek daného příspěvku. Skeny nebo fotografie musí být dobře čitelné.
 • Originály dokladů si uchovejte, pojišťovna může dodatečně požádat o jejich předložení.

Žádost o příspěvek ZP MV ČR podaná datovou schránkou

 • Stáhněte si a vyplňte formulář žádosti o příspěvek.
 • Přiložte požadované platební doklady a u některých programů speciální potvrzení podle podmínek daného příspěvku. Skeny nebo fotografie musí být dobře čitelné.
 • Zašlete do datové schránky ZP MV ČR, ID datové schránky: 9swaix3.

Žádost o příspěvek ZP MV ČR poštou

 • Stáhněte si a vyplňte formulář žádosti o příspěvek.
 • Přiložte originály požadovaných platebních dokladů a u některých programů také jiná speciální potvrzení, která jsou k čerpání příspěvku potřebná.
 • Vše společně zašlete na adresu: ZP MV ČR – Back office, Masarykovo náměstí 1100/35, 586 01 Jihlava.

Žádost o příspěvek ZP MV ČR osobně nebo sběrným boxem

 • Stáhněte si a vyplňte formulář žádosti o příspěvek.
 • Přiložte originály požadovaných platebních dokladů a u některých programů také jiná speciální potvrzení, která jsou k čerpání příspěvku potřebná.
 • Navštivte kterékoli klientské centrum, o příspěvek požádejte osobně na přepážce nebo všechny dokumenty vhoďte v obálce do sběrného boxu.

Na co si dát pozor, když žádáte o příspěvek

✔️ Každý dospělý pojištěnec může v kalendářním roce čerpat jednorázový příspěvek z jednoho ze základních preventivních programů, libovolné množství příspěvků z bonusových programů a jednu sezónní nabídku. K bonusovým programům patří i program pro těhotné a ženy po porodu.

✔️ Dětský pojištěnec může čerpat na rozdíl od dospělého příspěvek i z více základních programů (do hodnoty 1 500 Kč), dále z libovolného množství bonusových programů a z jednoho sezónního.

✔️ Pokud jsou rodič (nebo jiný zákonný zástupce) a dítě oba zároveň pojištěnci ZP MV ČR, může rodič dítěti postoupit svůj základní příspěvek, tj. 500 Kč. Při postoupení příspěvků od obou rodičů tak dítě může získat navíc až 1 000 Kč. Postoupení příspěvku nelze kombinovat s čerpáním pro vlastní osobu (např. 300 Kč postoupit a 200 Kč čerpat). Možnosti postoupení jsou uvedeny u jednotlivých programů.

✔️ Většinu programů lze čerpat od 2. ledna do 31. prosince 2023, pro některé programy jsou jiné termíny – dárci, těhotné a ženy po porodu a novorozenci mohou žádat až do 31. ledna 2024. Při zasílání poštou rozhoduje datum podání.

✔️ U většiny příspěvků musí být platební doklad z aktuálního roku a jeho platnost je 3 měsíce, přičemž lhůta pro předložení začíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úhradě. Když doklad uhradíte např. kdykoli v průběhu dubna, žádost je možné podat do konce července. Doklady k jedné položce lze sčítat.

✔️ Žádosti o sezónní programy lze podávat pouze přes E-komunikaci.

✔️ Uznat lze pouze doklady za zboží, služby či aktivity uhrazené v české měně na území ČR.

✔️ Zboží může být zakoupeno i v e-shopu a u řady programů jsou akceptovány i online aktivity.

✔️ Proplácí se i produkty a služby uhrazené benefitními poukázkami a kartami.

✔️ Příspěvky se vyplácejí pouze bezhotovostně převodem na zvolený bankovní účet.

Potřebujete-li vědět více, přečtěte si podmínky čerpání příspěvků.

Přehled příspěvků Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR 2023

Pojišťovna přispívá svým klientům v roce 2023 na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, pohybové aktivity nebo na prevenci civilizačních chorob. Programy jsou rozdělené do tří skupin – základní, bonusové a sezónní.

Speciální programy má pojišťovna také pro dárce krve a jejích složek nebo pro těhotné ženy a maminky po porodu. Klienti mohou rovněž čerpat výhody a slevy u partnerů ZP MV ČR.

 1. Příspěvky Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra pro dospělé

  Základní preventivní programy

  Příspěvky a výhody Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR 2023

  Pojištěnci ve věku od 19 let mohou získat:

  • Příspěvek na organizované plavání: pouze kurz plavání – až 500 Kč
  • Příspěvek na pohybové aktivity: na pravidelné cvičení a sport, startovné na závodech, skipasy delší než 4 dny, online aktivity – až 500 Kč
  • Příspěvek na prevenci cukrovky: zjištění hladiny glukózy v krvi – až 500 Kč
  • Příspěvek na prevenci osteoporózy: vyšetření denzitometrem – až 500 Kč
  • Příspěvek na prevenci kardiovaskulárních onemocnění: vyšetření EKG do 40 let – až 500 Kč
  • Příspěvek na prevenci nadváhy a obezity: analýza složení těla u lékaře nebo v lékárně – až 500 Kč
  • Příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem: pro pojištěnce s diagnózou obezita – až 500 Kč
  • Příspěvek na podiatrické vyšetření: prevence poruch statiky nohou – až 500 Kč
  • Příspěvek na vyšetření u optometristy: vyšetření zrakových funkcí, stanovení dioptrické korekce – až 500 Kč
  • Příspěvek na genetické vyšetření při užívání hormonální substituce: prevence tromboembolické nemoci pro ženy od 45 let – až 500 Kč
  • Příspěvek na nácvik dentální hygieny: pouze u dentálního hygienisty – až 500 Kč
  • Příspěvek na sportovní preventivní prohlídku – až 500 Kč
  • Příspěvek na preventivní prohlídku před studijním pobytem v zahraničí: pro studenty od 19 do 26 let – až 500 Kč
  • Příspěvek na lékařskou prohlídku řidičů: pro pojištěnce od 65 let – až 500 Kč
  • Příspěvek na dopravně psychologické vyšetření – až 500 Kč
  • Příspěvek na kurz pro rodiče ohledně péče o dětské zuby: včetně online kurzů – až 500 Kč
  • Příspěvek na prevenci karcinomu prsu: mamografické vyšetření pro ženy od 40 do 45 let, vyšetření pro muže a ultrazvukové vyšetření bez omezení věku – až 500 Kč
  • Příspěvek na prevenci karcinomu děložního hrdla: vyšetření metodou LBC nebo test HPV mRNA, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – až 500 Kč
  • Příspěvek na prevenci karcinomu tlustého střeva a konečníku: test okultního krvácení od 40 do 49 let nebo vyšetření markerů v krvi bez omezení věku – až 500 Kč
  • Příspěvek na prevenci karcinomu kůže: vyšetření dermatoskopem – až 500 Kč
  • Příspěvek na prevenci karcinomu prostaty: na vyšetření PSA nebo na ultrazvukové vyšetření – až 500 Kč
  • Příspěvek na prevenci dalších onkologických onemocnění: v Komplexním onkologickém centru – až 500 Kč
  • Příspěvek na sportovní ochranné pomůcky: trekové a nordic walking hole – až 500 Kč
  • Příspěvek na zdravotnické pomůcky: toaletní či sprchovací židle a vozíky, sedačky, stoličky a lehátka do vany a sprchy, madla, protiskluzové podložky – až 500 Kč

  Příspěvek pro těhotné a ženy po porodu

  Ženy, které jsou v roce 2023 těhotné nebo v něm porodily, mohou získat příspěvek až 3 000 Kč na:

  • předporodní kurz pro těhotné včetně online kurzů
  • cvičení pro těhotné nebo cvičení žen po porodu včetně online kurzů
  • vitamíny a doplňky stravy pro těhotné a po porodu zakoupené v lékárně nebo v e-shopu lékárny
  • vyšetření související s těhotenstvím nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, např. genetické vyšetření, vyšetření štítné žlázy nebo 3D či 4D ultrazvuk
  • odběr pupečníkové krve z důvodu dalšího medicínského využití dle rozhodnutí dárkyně
  • pomůcky pro kojení dětí
  • laktační poradenství
  • masáž pro těhotné
  • nácvik dentální hygieny pro těhotné
  • stimulace pánevního dna na magnetickém křesle
  • nákup mateřského mléka nebo analýza mateřského mléka

  Podpora vícerčat – až 500 Kč navíc pro každého novorozence na pomůcky pro kojení, nákup mateřského mléka nebo na monitor dechu

  Bonusové programy

  Programy nad rámec základních programů:

  • Příspěvek na jakékoli očkování nehrazené z veřejného pojištění – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na prevenci poruch kognitivních funkcí a paměti: pro dospělé do 65 let a na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností bez omezení věku – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na kurzy procvičování paměti – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na klinickou psychologii: skupinová forma nácviku asertivního chování nebo relaxačních dovedností jako prevence stresu, párová konzultace, psychosomatická konzultace – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na vyšetření v oboru klinické logopedie: konzultace a vyšetření u klinického logopeda nebo logopedické a komunikační pomůcky – až 4 000 Kč
  • Podpora absolvování screeningové prohlídky: za absolvování screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu nebo děložního hrdla příspěvek na ambulantní rehabilitaci nebo sportovní aktivity – až 250 Kč
  • Podpora odvykání kouření: pro pojištěnce, kteří se léčí v některém z Center pro závislé na tabáku, na vareniclin, cytisin, žvýkačky, náplasti, cucavé pastilky, sprej – až 2 000 Kč
  • Podpora specifických diet: na bezlepkovou, nízkobílkovinnou i bezlaktózovou dietu a na nutriční poradenství s ohledem na tyto specifické diety, doplňky stravy pro onkologické pacienty – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na specifické zdravotnické prostředky související s onemocněními: diabetes mellitus (cukrovka), onemocnění respiračního systému (včetně covid-19), onemocnění trávicího a močového systému, onemocnění neurologického systému (roztroušená skleróza, svalová dystrofie apod.), nemoc motýlích křídel, spánková apnoe, vysoký cholesterol, poruchy srážlivosti krve, porucha autistického spektra apod. – až 500 Kč
  • Pro onkologické pacienty: příspěvek na specifické zdravotnické potřeby, např. paruku, podprsenku po ablaci prsu, chladicí čepici po ozařování, léčivé přípravky po ozařování apod. – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na paruku či pokrývku hlavy: pro pojištěnce s alopecií – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na telemedicínu: telemonitoring pro pojištěnce s kardiovaskulárními onemocněními, se spánkovou apnoe, s těhotenskou cukrovkou, preventivní online konzultace od klinického logopeda – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na zdravotní edukační pobyty pro pojištěnce s diabetes mellitus I. a II. typu nebo s roztroušenou sklerózou: v délce alespoň 2 noci – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na vyšetření očí vybranými diagnostickými metodami: OCT, HRT, GDx – až 500 Kč

  Sezónní programy

  Každý pojištěnec si může vybrat jeden sezónní příspěvek.

  • Sezónní program Zdravý úsměv: na pomůcky pro dentální hygienu zakoupené v dubnu 2023 – až 250 Kč
  • Sezónní program Vitamíny: na multivitaminové přípravky, vitaminové doplňky, rybí tuk nebo minerály zakoupené v říjnu 2023 – až 250 Kč
 2. Příspěvky Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra pro děti do 19 let

  Základní preventivní programy

  Pojištěnci do dosažení věku 19 let mají možnost získat:

  • Příspěvek na pomůcky pro novorozence a kojence: pro děti do 1 roku, např. teploměr, odsávačka hlenů, monitor dechu apod. – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na organizované cvičení nebo plavání s kojencem: pro děti do 1 roku – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na masáž pro novorozence a kojence: pro děti do 1 roku – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na kurz první pomoci pro dítě: pro rodiče dětí do 1 roku věku – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na organizované plavání: plavecké kurzy nebo oddíly – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na pohybové aktivity: organizované cvičení, kroužky, soustředění nebo lyžařský výcvik v ČR v délce min. 4 dny – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na ozdravný pobyt v přírodě: tzv. školy či školky v přírodě konané v ČR v délce alespoň 4 dny – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na prevenci nadváhy a obezity: analýza složení těla u lékaře nebo v lékárně – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem: pro pojištěnce s diagnózou obezita – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na podiatrické vyšetření: prevence poruch statiky nohou – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na vyšetření u optometristy: vyšetření zrakových funkcí, stanovení dioptrické korekce – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na genetické vyšetření při užívání hormonální antikoncepce: prevence tromboembolické nemoci pro dívky od 12 let
  • Příspěvek na screeningové vyšetření tupozrakosti: přístrojem PlusOptix pro děti od 6 měsíců do 10 let – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na rovnátka: fixní nebo snímatelná – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na nácvik dentální hygieny: pouze u dentálního hygienisty – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na sportovní preventivní prohlídku – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na preventivní prohlídku před studijním pobytem v zahraničí: pro studenty od 15 let – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na vyšetření poruch imunity: metodou TREC a KREC – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na prevenci karcinomu kůže: vyšetření dermatoskopem – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na sportovní ochranné pomůcky: přilby, helmy, chrániče, ochranné rukavice, záchranné vesty, plovací pásy, ochrana zraku a sluchu pro sportovní střelbu – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na zdravotnické pomůcky: toaletní či sprchovací židle a vozíky, sedačky, stoličky a lehátka do vany a sprchy, madla, protiskluzové podložky – až 1 500 Kč

  Bonusové programy

  Programy nad rámec základních programů:

  • Příspěvek na jakékoli očkování nehrazené z veřejného pojištění – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na klinickou psychologii: kurzy pro děti s ADHD apod., skupinová forma nácviku asertivního chování nebo relaxačních dovedností jako prevence stresu, psychosomatická konzultace – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na klinickou logopedii: diagnostika nebo screening u klinického logopeda nebo logopedické a komunikační pomůcky – až 4 000 Kč
  • Podpora specifických diet: na bezlepkovou, nízkobílkovinnou i bezlaktózovou dietu a na nutriční poradenství s ohledem na tyto specifické diety, doplňky stravy pro onkologické pacienty – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na speciální výživu pro nedonošené děti: dětem do 1 roku s porodní váhou do 1 500 g – až 4 000 Kč
  • Příspěvek na specifické zdravotnické prostředky související s onemocněními: diabetes mellitus (cukrovka), onemocnění respiračního systému (včetně covid-19), onemocnění trávicího a močového systému, onemocnění neurologického systému (roztroušená skleróza, svalová dystrofie apod.), nemoc motýlích křídel, spánková apnoe, vysoký cholesterol, poruchy srážlivosti krve, poruchy autistického spektra apod. – až 1 500 Kč
  • Příspěvek na paruku nebo pokrývku hlavy: pro pojištěnce s alopecií – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na specifické potřeby a pomůcky pro onkologické pacienty: paruku, podprsenku po ablaci prsu, chladicí čepici, hojivé přípravky po ozařování – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na telemedicínu: telemonitoring pro pojištěnce s kardiovaskulárními onemocněními, se spánkovou apnoe, s těhotenskou cukrovkou, preventivní online konzultace od klinického logopeda – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na vysokohorský nebo přímořský pobyt: pro děti s chronickými respiračními nebo dermatologickými onemocněními v délce alespoň 14 nocí – až 10 000 Kč
  • Příspěvek na lázeňský pobyt: pro děti s chronickými respiračními nebo dermatologickými onemocněními v délce alespoň 14 nocí ve vybraných lázních – až 20 000 Kč
  • Příspěvek na zdravotní edukační pobyty pro pojištěnce s diabetes mellitus I. a II. typu nebo s roztroušenou sklerózou: v délce alespoň 2 noci – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na vyšetření očí vybranými diagnostickými metodami: OCT, HRT, GDx – až 1 500 Kč

  Sezónní programy

  Každý pojištěnec si může vybrat jeden sezónní příspěvek.

  • Sezónní program Dětské sportovní léto: na sportovně pohybový pobyt v období letních prázdnin 2023 – až 500 Kč
  • Sezónní program Zdravý úsměv: na pomůcky pro dentální hygienu zakoupené v dubnu 2023 – až 250 Kč
  • Sezónní program Vitamíny: na multivitaminové přípravky, vitaminové doplňky, rybí tuk nebo minerály zakoupené v říjnu 2023 – až 250 Kč
 3. Příspěvky Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra pro dárce krve a jejích složek či kostní dřeně

  Příspěvky a výhody Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR 2023Prvodárci mohou využít příspěvek 1 000 Kč na ambulantní rehabilitační péči, nákup léčivých přípravků, doplňků stravy či zdravotnických produktů, nácvik správného čištění zubů u dentálního hygienisty nebo na pohybové aktivity.

  Dlouhodobí dárci mohou za minimálně 6 odběrů buď využít příspěvek 2 000 Kč na stejné služby či produkty jako prvodárci (viz výše), nebo mohou využít příspěvek 5 000 Kč na lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

  Dárci kostní dřeně mohou buď využít příspěvek 4 000 Kč na stejné služby či produkty jako prvodárci (viz výše), nebo mohou využít příspěvek 7 000 Kč na lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

  Dárci orgánů mohou buď využít příspěvek 7 000 Kč na stejné služby či produkty jako prvodárci (viz výše), nebo mohou využít příspěvek 10 000 Kč na lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

  Všichni dárci mohou za 2 odběry využít příspěvek 250 Kč/rok na vitaminy a minerály.

  Pro dárce krevní plazmy a dalších derivátů krve je k dispozici tabulka na přepočet nároku na výše uvedené příspěvky.

  • Další výhody Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra

   V rámci Programu slev a výhod mohou pojištěnci ZP MV ČR využívat výhodnější nabídky u regionálních i celorepublikových partnerů pojišťovny. Slevy ve výši 5-50 % si lze vyhledat podle kraje či kategorie:Příspěvky a výhody Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR 2023

   • Pohyb – slevy do fitness pro ženy Contours, bazénů, lyžařských areálů, sportovních center či obchodů se sportovním zbožím
   • Relaxace – slevy na lázeňské pobyty, masáže, pedikúru, solnou jeskyni apod.
   • Zdravý životní styl – slevy na doplňky stravy, elektrické kartáčky, čističky vzduchu apod.
   • Optiky – slevy na brýle, obruby, kontaktní čočky apod.
   • Lékárny – slevy na bezlepkové potraviny, na doplatky i na volně prodejné léky, vitaminy apod.
   • Děti – slevy na cvičení či kurzy pro děti, zdravotní obuv, dětské oblečení apod.
   • Pro těhotné a maminky – slevy na předporodní kurzy, kočárky, přebalovací pulty apod.
   • Ostatní – slevy na elektroniku a spotřebiče, vstupenky apod.

  P
  Petr 29.12.2021 – 10:32

  dobrý den mám dotaz, zda naše pojišťovna MV přispívá na dentální hygienu. Platím jako důchodce 800,-Kč za návštěvu a rad bych pokračoval. Cena je ale vysoká, pokud chci absolvovat 2x ročně. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

  Odpovědět

  MM
  Marie Mazurová 12.01.2022 – 20:36

  Dobrý den. Prosím vás, jak je to s příspěvkem na paruky? V jednom odstavci píšete, že příspěvek je 500,- kč a jiném odstavci píšete, že poskytujete až 1500,- kč. Chtěla bych vědět, která ta zpráva platí. Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

  Lucie Pánková
  Lucie Pánková redaktor Skrblíka 12.02.2022 – 10:45

  @Marie Mazurová: @Marie Mazurová: Dobrý den, pojišťovna měla dříve rozdílné tarify pro děti a dospělé, nyní již vyplácí až 2 000 Kč pro děti i dospělé. Hezký den, Pánková Lucie

  Odpovědět

  MM
  MUDr. Marie Jurdová 22.02.2022 – 17:08

  Dobrý den, chci se zeptat , zda pojišťovna hradí či doplácí obturátor nosního septa . Můj 17-letý syn má perforaci nosního septa , kterou lze buď řešit operativně či obturátorem nosního septa. Podařilo se nám ve spolupráci s ORL lékařem obturátor zajistit . Pan doktor z ORL říkal, že on sám ho ale nemůže na pojišťovnu vykázat. Lze tedy nějak uplatnit na pojišťovnu? Děkuji za oodpověď. Jurdová

  Odpovědět

  Petr Novák
  Petr Novák redaktor Skrblíka 23.02.2022 – 09:35

  Dobrý den, paní Jurdová. Doporučím Vám obrátit se přímo na pojišťovnu, toto už je dost konkrétní dotaz, se kterým Vám neumím poradit. :( Děkuji

  Odpovědět

  ZK
  Zdeněk Kratochvíl 21.03.2022 – 08:21

  Dobrý den, z nemocnice mám propuštěnou ženu. Má silně rozšířenou onkolog. nemoc a navíc nyní prodělala operaci kyčle a ramene. Je předepsaná a nutná péče hospicu. Já osobně jsem s ní doma. Můj dotaz zní - přispívá 211 na spojené náklady? Oba jsme pojištěnci 211. Děkuji KZ

  Odpovědět

  Petr Novák
  Petr Novák redaktor Skrblíka 21.03.2022 – 11:28

  Dobrý den, Zdeňku, doporučuji se obrátit raději na infolinku pojišťovny (222 222 255), kde Vám poskytnou přesné informace. My za pojišťovnu mluvit nemůžeme a toto je poměrně specifická situace. Děkuji za pochopení

  Odpovědět

  IB
  Iveta Bílá 16.04.2022 – 20:14

  Dobrý den. Nechala jsem si v optice změřit oči a koupila jsem si brýle. Mohu žádat o nějaký příspěvek na obroučky nebo skla?

  Odpovědět

  BM
  Bohumil Murín 03.07.2022 – 22:10

  Jsem klientem zdravotní pojišťovni MV přes dvacet let a nemůžu si stěžovat, pracovníci pojišťovni jsou vstřícní a vše vyřídí bez průtahů a kvalitně, přeji Vám hodně zdaru. S pozdravem Bohumil Murín

  Odpovědět

  Josef Řezníček 18.11.2022 – 14:20

  Dobrý den, mohu čerpat příspěvek na zakoupení ochranné lyžařské přilby pro naši pravnučku která není pojištěncem ZP MV ČR ? Děkuji za odpověď

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 19.11.2022 – 09:11

  Dobrý den, Josefe, příspěvky u pojišťovny mohou čerpat zpravidla jen její pojištěnci, za nezletilé žádost podává jejich zákonný zástupce. Vaše pravnučka tedy může čerpat příspěvky jen u té pojišťovny, u které je sama pojištěná.

  Odpovědět

  DD
  Dana Dočkalová 23.01.2023 – 15:21

  Dobrý den,mám dotaz, přispívá pjištovna seniorum treba na členské příspěvky, když je členem sportovního minigolfového clubu

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 24.01.2023 – 10:15

  Dobrý den, Dano, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR podle informací na svém webu v letošním roce přispívá dospělým na pohybové aktivity až do výše 500 Kč a spadají do toho i oddílové příspěvky. Nicméně v seznamu akceptovaných sportů minigolf uveden není, není ovšem ani v seznamu neakceptovaných. Doporučila bych se proto obrátit s konkrétním dotazem přímo na pojišťovnu. Pěkný den!

  Odpovědět

  MJ
  MILUSE JANYROVA 30.01.2023 – 18:01

  Prosim o informaci zda je mozne pozadat o prispevek na opravu kompenzacni pomucky.Jedna se o opravu sluchadlvych bryli,oprava vysla na 20000 Kc..jaky doklad mam predozit.Za vasi odpoved dekuji

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 31.01.2023 – 09:30

  Dobrý den, Miluše, my ve Skrblíku jsme pro letošek u Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR žádný podobný příspěvek nezaznamenali, nicméně se klidně s dotazem obraťte ještě přímo na pojišťovnu: https://www.zpmvcr.cz/kontakt, je možné, že nějaké řešení existuje. Pěkný den!

  Odpovědět

  B
  Bořivoj 14.03.2023 – 09:33

  Dotaz: po operaci karpalu ruky hradi zpmv ortezy nebo rehabilitaci, může doktor předepsat? Děkuji Mareš

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 17.03.2023 – 21:30

  Zdravím Vás, Bořivoji, doporučuji obrátit se s tímto dotazem přímo na pojišťovnu přes kontaktní formulář: https://www.zpmvcr.cz/napiste-nam/kontaktni-formular-pro-pojistence. Je možné zavolat i na infolinku 222 222 255, ale za hovor zaplatíte podle svého tarifu. Co se týká příspěvků, tak v roce 2023 ZP MV ČR na ortézy neposkytuje nic a na rehabilitaci můžete získat 250 Kč při absolvování některého z onkologických screeningů.

  Odpovědět

  I
  Ivana 20.03.2023 – 17:11

  Dobrý den, mohu požádat, jako senior o příspěvek na zakoupený inhalátor?

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 20.03.2023 – 18:59

  Hezký den, Ivano, v rámci příspěvku na zdravotnické prostředky nehrazené z pojištění byste mohla u ZP MV ČR čerpat příspěvek 500 Kč na nebulizátor k inhalátoru. Přikládám Vám odkaz na bližší informace: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/zdravotnicke-prostredky-nehrazene-z-pojisteni-0

  Odpovědět

  K
  Klara 30.03.2023 – 18:44

  Dobrý den je mě 48 let a chtěla jsem se zeptat na co mě přispívá pojišťovna děkuji

  Odpovědět

  J
  Jirka 25.04.2023 – 15:41

  Mám jako senior nárok na příspěvek na brýle? Eventuálně za jakých podmínek?

  Odpovědět

  Lucie Schmidtová
  Lucie Schmidtová redaktor Skrblíka 25.04.2023 – 18:18

  Dobrý den, pojišťovna Ministerstva vnitra ČR nabízí slevy do vybraných optik https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/slevy-a-vyhody?kraj=All&mesto=All&nazev-slevy=&zamereni%5B107%5D=107&page=0 Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění z roku 2019 zrušila příspěvek pojišťoven na nové brýle pro osoby nad 15 let.

  Odpovědět

  M
  Marika 30.05.2023 – 19:18

  Dobrý den, nechali jsme naočkovat syna na klíšťovou encefalitidu a 2 dávky stály dohromady 1800,- Kč. Proplatí nám to pojišťovna celé? Děkuji za odpověď

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 31.05.2023 – 11:10

  Hezký den, Mariko, ZPMV ČR přispívá v aktuálním roce dětem na očkování částkou až 2 000 Kč, konkrétní podmínky k tomuto příspěvku najdete na stránkách pojišťovny: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/ockovani-pro-deti

  Odpovědět

  MM
  Marie Minichthalerová 05.06.2023 – 15:30

  Dobrý den, prosím o informaci zda mohu žádat v lázních o příspěvek od státu 2 000 Kč.pro rok 2023.Žádám o informaci o které lázně přijímající voucher se jedná. Jsem s pozdravem a předem děkuji Marie Minichthalerová

  Odpovědět

  Napsat komentář


  💵

  Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

  🖋️

  Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

  😊

  Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

  Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

  🙏

  Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.