Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2024

Hana Volencová
Publikováno 4. ledna 2024
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) má cca 6 milionů klientů a více než 41 000 smluvních zařízení
 • Dospělým klientům nabízí až 1 000 Kč na pohybové aktivity, 1 000 Kč na dentální hygienu nebo 2 500 Kč na odvykání kouření
 • Dětem poskytuje až 2 000 Kč na pohybové aktivity včetně lyžařského výcviku, 1 500 Kč na odlehčené sádry nebo až 2 000 Kč na očkování

Jak žádat o příspěvek z fondu prevence VZP

Než budete žádat o příspěvek, zkontrolujte si, jaké doklady potřebujete k jeho získání a konkrétní podmínky. Kromě platebních dokladů může být potřeba také rodný list dítěte, čestné prohlášení pěstouna nebo plná moc, pokud o příspěvek nežádáte za sebe. U některých programů je potřeba potvrzení lékaře, čestné prohlášení apod.

Přesné informace k jednotlivým programům, nárokům na příspěvek a o dokladech potřebných pro jejich získání naleznete zde.

Online žádost o příspěvek VZP přes aplikaci Moje VZP

 • Žádat můžete prostřednictvím aplikace Moje VZP, do které je však potřeba se registrovat dostatečně předem. Ověření totožnosti žadatele se provádí zasláním poštovní zásilky do vlastních rukou pojištěnce a celý proces tedy trvá několik dní. Můžete se však bez čekání na pošťáka zaregistrovat i na kterékoli pobočce nebo přes Identitu občana.
 • V aplikaci poté vyplníte online formulář a přiložíte požadované doklady v podobě dobře čitelné elektronické kopie (fotografie/sken).
 • Aplikace umožňuje rodičům ze svého účtu žádat také o příspěvky za svoje děti, stačí si je pod účet zaregistrovat.

  Žádost o příspěvek VZP poštou či sběrným boxem

  • Vyplňte žádost o příspěvek a přiložte všechny požadované doklady pro získání příspěvku, vyžadovány jsou originály dokladů.
  • Zásilku zašlete na adresu: VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1.
  • Žádost společně s doklady můžete také vložit do sběrného boxu či poštovní schránky klientského pracoviště nebo předat na podatelně.

  Žádost o příspěvek VZP osobně

  • Budete-li žádat osobně, stačí mít při návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti u sebe originály požadovaných dokladů, žádost nemusíte vyplňovat.
  • Nezapomeňte také na občanský průkaz.

  Na co si dát pozor, když žádáte o příspěvek VZP

  ✔️ O většinu příspěvků lze žádat od 1. února do 31. prosince 2024 (v aplikaci Moje VZP) nebo od 1. ledna do 30. listopadu 2024 (ostatními způsoby). Specifické podmínky se týkají příspěvku na bezlepkovou a nízkobílkovinnou dietu (žádá se pololetně).

  ✔️ Platební doklady nesmí být při podání žádosti starší než 3 měsíce a pro rok 2024 mohou být vystaveny od 1. ledna do 31. prosince 2024. Lze je sčítat až do výše stanoveného limitu (jejich stáří se pak určuje podle toho posledního), nebo lze o stejný příspěvek požádat 2× ročně do vyčerpání jeho předepsaného limitu. Výjimkou jsou příspěvky na dietní programy, psychosociální podporu a očkování, které mají vlastní pravidla čerpání.

  ✔️ Stanovená věková hranice a stáří dokladu platí k datu podání žádosti, pokud není uvedeno u konkrétního příspěvku jinak. U příspěvků na očkování je rozhodující datum aplikace očkovací látky.

  ✔️ Pokud v kalendářním roce 2024 pojištěnec dovrší 18 let, v rámci jedné kategorie příspěvků nelze kombinovat příspěvek určený pro děti do 18 let a pro dospělé od 18 let.

  ✔️ Příspěvek na pohybové a rehabilitační aktivty nelze čerpat na on-line kurzy či na pronájmy hal, tělocvičen, bazénů, vířivek, saun apod.

  ✔️ Z platebního dokladu musí být zřejmé, pro koho úhrada je. Jméno žadatele však může být na rub dokladu v odůvodněných případech doplněno klientem, včetně jeho podpisu.

  ✔️ Pojišťovna akceptuje doklady za platby provedené v českých korunách v hotovosti, převodem nebo jakýmkoli druhem poukázek včetně benefitních karet, nikoli však kartou Multisport. Služba/zboží/vyšetření musí být plně uhrazené klientem.

  Potřebujete-li vědět více, přečtěte si podmínky čerpání příspěvků.

  Přehled příspěvků Všeobecné zdravotní pojišťovny 2024

  V roce 2024 mohou pojištěnci čerpat příspěvky na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění a na různé preventivní programy. Speciální příspěvky jsou také připraveny pro nastávající maminky, miminka nebo dárce krve. Pojištěnci se mohou rovněž stát členy Klubu pevného zdraví, který jim přináší další výhody.

  1. Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2024

   Příspěvky VZP 2024 pro dospělé

   Příspěvky VZP na pohyb, sport a rekondiční aktivity

   • Až 1 000 Kč na pravidelné pohybové (sportovní) aktivity dlouhodobého charakteru (předplatné, permanentky, členské příspěvky, kurzy, startovné) či na pravidelnou pohybovou aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem (ale ne na fyzioterapii či rehabilitaci), u pojištěnců nad 65 let lze zahrnout i rekondiční aktivitu či zdravotní cvičení
   • Až 2 000 Kč na rehabilitační aktivity (masáže, sauna, plavání, jóga/pilates, zdravotní cvičení, solná jeskyně, kryokomora, Kneippův chodník, otužování apod.), podmíněno absolvováním preventivního screeningového vyšetření ze seznamu v posledních 24 měsících

   Příspěvky VZP na prevenci a podpůrné programy

   • Až 1 000 Kč na dentální hygienu, která je však podmíněna preventivní prohlídkou u praktického lékaře v posledních 24 měsících
   • Až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem
   • Až 500 Kč na preventivní ultrazvuk prsou ženám i mužům od 18 let v akreditovaném mamografickém screeningovém centru
   • Až 3 000 Kč na komplexní onkologickou prohlídku pojištěncům od 35 let v některém z komplexních center onkologické péče
   • Až 2 000 Kč na paruku pro pacienty s alopecií i pro onkologické pacienty, nebo na protetickou podprsenku po ablaci prsu či na chladicí čepici při chemoterapii
   • Až 2 500 Kč na odvykání kouření jednou za 5 let
   • Až 1 000 Kč na zdravotní pomůcky pro diabetiky
   • Až 2 000 Kč na na rehabilitační/rekondiční aktivity pro diabetiky
   • Až 3 000 Kč na přístrojové ošetření nohou pro diabetiky (max. 500 Kč na jedno ošetření) provedené garantovaným poskytovatelem podiatrických služeb nebo podologických služeb
   • Až 1 000 Kč klientům nad 65 let na pomůcky pro zlepšení paměti ze seznamu nebo na testování paměti ve vybrané síti lékáren
   • Až 8 000 Kč ročně pro mládež do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie, žádá se vždy pololetně o 4 000 Kč, nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí
   • Až 12 000 Kč ročně pro mládež do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s nízkobílkovinnou dietou na základě vzácných vrozených metabolických onemocnění, žádá se vždy pololetně o 6 000 Kč, nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí
   • Až 5 000 Kč na sezení u psychoterapeuta ze seznamu, vždy 500 Kč na jedno sezení, max. 10 návštěv

   Příspěvky VZP na očkování

   • Až 200 Kč na očkování proti chřipce (dospělým do 65 let, od 65 let plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
   • Až 500 Kč na očkování proti spalničkám (pro dospělé od 25 do 50 let, potom plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
   • Až 700 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě (dospělým do 50 let, potom hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
   • Až 1 000 Kč na očkování proti planým neštovicím
   • Až 500 Kč na očkování proti černému kašli (v kombinaci s tetanem, záškrtem)
   • Až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované vakcíny A/B)
   • Až 1 500 Kč na očkování proti HPV
   • Až 1 000 Kč na očkování proti pneumokokovým nákazám pro dospělé ve věku od 50 do 65 let
   • Až 1 000 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW
   • Až 2 000 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu B
   • Až 3 000 Kč na očkování proti pásovému oparu (od 50 let)
   • Až 2 000 Kč na očkování proti RS virům (od 60 let a těhotné ženy)
   • Až 1 000 Kč na cestovní očkování (žlutá zimnice, břišní tyfus, cholera a další) nebo na antimalarika
  2. VZP a příspěvky pro těhotné a po porodu 2024

   Těhotné ženy a novopečené maminky mají nárok na příspěvek až 5 000 Kč na podporu dobré psychické a fyzické kondice a péči o miminko, který je možné využít třeba na:

   • Screeningová vyšetření
   • Pohybové aktivity pro těhotné
   • Rehabilitační aktivity lázeňského typu
   • Předporodní kurz
   • Pomůcky ke kojení a služby laktační poradkyně
   • Zakoupení nebo zapůjčení monitoru dechu, včetně nákupu náhradní podložky k monitoru dechu
   • Zakoupení náramku monitorujícího životní funkce dítěte
   • Koupě pomůcek a potřeb pro miminka do 1 roku věku

   Tip: Částka 5 000 Kč je stanovena pro celé jedno těhotenství a 12 měsíců po porodu. Pokud jste v roce 2023 vyčerpali původní příspěvek 3 500 Kč, v roce 2024 můžete využít ještě 1 500 Kč.

   Pro nedonošená miminka s porodní váhou do 1 500 g je určen příspěvek na nákup speciální výživy, mateřského mléka z banky a na rehabilitační péči až do výše 3 000 Kč.

  3. Příspěvky VZP 2024 pro děti a mládež

   Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2024

   Příspěvky VZP na sport a pohyb

   • Až 2 000 Kč na plavání kojenců a vaničkování pro děti do 1 roku věku
   • Až 2 000 Kč na pravidelné pohybové a sportovní aktivity pro děti od 1 roku věku, které jsou organizované ve škole i v mimoškolních zařízeních, na členské příspěvky a startovné, sportovní prohlídku, lyžařský kurz pořádaný školou, u mládeže od 15 do 18 let lze akceptovat i úhradu permanentky na pohybové aktivity (fitness, plavání)

   Příspěvky VZP na prevenci a podpůrné programy

   • Až 1 000 Kč na dentální hygienu pro děti už od 1 roku věku
   • Až 1 500 Kč na odlehčené a lehké sádry
   • Až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem
   • Až 2 000 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity pro diabetiky
   • Až 1 000 Kč na pomůcky pro diabetiky
   • Až 8 000 Kč pro děti do 18 a studenty do 26 let na nákup potravin pro celiaky, propláceno pololetně 4 000 Kč
   • Až 12 000 Kč pro děti do 18 a studenty do 26 let s nízkobílkovinnou dietou pro vzácné vrozené metabolické vady, propláceno pololetně 6 000 Kč
   • Až 2 000 Kč na paruku pro pacienty s alopecií i onkologické pacienty, na protetickou podprsenku po ablaci prsu či na chladicí čepici při chemoterapii
   • Až 5 000 Kč pro děti od 7 let na sezení u psychoterapeuta zveřejněného na seznamu, platí až na 10 sezení, příspěvek na jednu návštěvu 500 Kč

   Příspěvky VZP na očkování

   • Až 300 Kč na očkování proti chřipce
   • Až 700 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
   • Až 1 000 Kč na očkování proti virové hepatitidě A
   • Až 1 000 Kč na očkování proti planým neštovicím
   • Až 1 000 Kč na očkování proti rotavirovým nákazám pro děti do 1 roku
   • Až 2 000 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu B
   • Až 1 000 Kč na očkování proti meningokovým nákazám typu ACYW
   • Až 1 500 Kč na očkování proti HPV
   • Až 1 000 Kč na cestovní očkování (žlutá zimnice, břišní tyfus, cholera a další) nebo na antimalarika
  4. Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2024

   Příspěvky VZP 2024 pro dárce krve a orgánů

   Dárci, kteří v roce 2024 bezplatně darovali krev, plazmu, krevní destičky nebo kostní dřeň, mohou získat příspěvek v celkové výši až 4 000 Kč.

   Příspěvek v max. výši 3 000 Kč lze využít na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu nebo na zdravotní cvičení po předložení potvrzení alespoň jednoho odběru.

   Po předložení potvrzení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok můžou pojištěnci VZP čerpat příspěvek až 1 000 Kč na dentální hygienu.

   Dárci krve, kteří bezplatně darovali krev alespoň dvakrát, navíc získají 35 dní cestovního pojištění zdarma nebo roční cestovní pojištění se slevou.

   Pro neaktivní oceněné dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně je připraven příspěvek až 500 Kč, který lze využít na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nebo na zdravotní cvičení (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění).

   Na podporu bezplatného dárcovství orgánů je poskytován dárcům orgánů příspěvek až 10 000 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu – na procedury nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, na nákup sportovního vybavení či vitaminů a doplňků stravy či zdravotnických prostředků.

  5. Další výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny

   Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2024Každý klient Všeobecné zdravotní pojišťovny se může přihlásit do Klubu pevného zdraví, díky kterému lze získat další slevy a výhody u smluvních partnerů VZP.

   • Sleva 15 % na oblečení značky Litex
   • Sleva 10–15 % do Contours, speciálních posiloven pro ženy
   • Sleva 20 % na členství v online fitness Fitshaker
   • Sleva 10 % na sportovní hodinky od H.S.H. Sport
   • Sleva 15 % na chytré hodinky a fitness náramky nebo čističky a zvlhčovače vzduchu od Xiaomi
   • Sleva 15 % na chytré hodinky a fitness náramky od Amazfit
   • Sleva 10 % na kolo pro dítě od 2 do 5 let i s dopravou zdarma od FirstBIKE
   • Sleva 15–50 % na diagnostiku došlapu, zátěžové testy a vybavení u TriExpert
   • Sleva 10 % na zábaly z e-shopu Mamavis.cz
   • Sleva 10 % na programy STOB – Stop obezitě
   • Sleva 15 % na nákup všech produktů v e-shopu Terezia.eu
   • Sleva 10–15 % v e-shopu Moje lékárna
   • Sleva 15 % na nákup přípravků pro zdraví značky GS v e- shopu GSklub.cz
   • Sleva 10 % na celý sortiment matrací a doplňků od firmy Jelínek
   • Sleva 15 % na sonické zubní kartáčky Philips Sonicare
   • Sleva 15–50 % na sortiment e-shopu Dentalweb.cz
   • Sleva 10–15 % na sortiment od Profimed.cz
   • Sleva 5–20 % na výkony v Institutu klinické a estetické medicíny Asklepion
   • Sleva 20 % na nákrčníky, respirátory a okenní membránu od firmy Respilon
   • Sleva 6 % na first minutelast minute zájezdy od CK Exim tours
   • Sleva 6 % na first minute a last minute zájezdy od CK Fischer
   • Sleva 6 % na last minute zájezdy CK Nev-Dama
   • Sleva 5–18 % na zájezdy od CK Alexandria
   • Sleva 1 000–1 500 Kč na zájezdy od CK Blue Style
   • Sleva 15 % na Spolecenske-hry.cz
   • Sleva 25 % na knihy z vydavatelství Albatros Media
   • Sleva 15–20 % na brýle, kontaktní čočky a příslušenství v optikách GrandOptical
   • Sleva 20–55 % na brýle, kontaktní čočky a doplňky v prodejnách Orange Optik
   • Sleva 5–35 % na brýle nebo vyšetření zraku zdarma v optikách Fokus
   • Sleva 12 % na kosmetiku Ryor
   • Sleva 20 % na monitory dechu Babysense
   • Sleva 15–30 % na některé typy pojištění od Pojišťovny VZP
   • Sleva 10 % na vstupenky pro děti a dospělé do zábavních parků Toboga
   • Sleva 10 % na čisticí prostředky na sluchadla a produkty ochrany sluchu od společnosti Reja
   • Sleva 15 % v prodejnách i e-shopu Albi
   • Sleva 10–20 % na kurzy první pomoci u WorkMed
   • Sleva 10–15 % na zážitkové kurzy první pomoci od První pomoc živě
   • Sleva 15 % na produkty pro děti Nanobébé
   • Sleva 5–25 % na produkty Kärcher
   • Široké spektrum dalších slevových nabídek poskytují regionální partneři

  Marie Šustrová 03.02.2023 – 17:16

  Dobrý den, Prosím mám nárok na příspěvek na pedikuru a kosmetiku ? Děkuji za odpověď

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 06.02.2023 – 14:06

  Dobrý den, Marie, pokud jste diabetik, máte nárok na příspěvek na přístrojovou pedikúru. VZP přispívá také na rehabilitační aktivity (masáže, sauna, plavání, solná jeskyně, kryokomora, Kneippův chodník), pokud jste v uplynulých 24 měsících absolvovala některé screeningové vyšetření (např. mamograf, gynekologickou prevenci, jejíž součástí je screening rakoviny děložního čípku apod., na webu pojišťovny je dostupný seznam),ale na kosmetiku VZP nepřispívá, můžete si pouze nechat vyšetřit znaménka.

  Odpovědět

  J
  Jaroslava 20.02.2023 – 04:44

  Dobrý den.Kdyz dětem uhradit školu v přírodě a tábor a platím elektronický,kde a jak si nechám vytisknout doklad o zaplacení,potřebný k žádosti o příspěvek .V bance?dekuji

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 20.02.2023 – 12:16

  Hezký den, Jaroslavo, přesně tak, u bezhotovostních převodů je vyžadováno doložení výpisu z bankovního účtu, případně potvrzení vydané bankou.

  Odpovědět

  B
  Barbora 21.02.2023 – 14:05

  Dobrý den, mám 3 letou dceru, která se narodila s menigomyelokélou, chodí, ale pomaleji a musí se cévkovat. Chtěla bych ji dát do školky, ale nevím co vše potřebuji, aby dcera měla od VZP nárok na zdravotního asistenta. Předem děkuji za odpověď.

  Odpovědět

  V
  Věra 11.03.2023 – 20:37

  Dobrý den, má diabetik II.typu nárok na ůhradu (nebo alespoň částečnou) senzorů, který měří glykémie? Děkuji za odpověď

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 13.03.2023 – 09:01

  Dobrý den, Věro, podle našich informací ano. Příspěvky pro diabetiky pro rok 2023 jsme nedávno rozpracovali v tomto článku: https://www.skrblik.cz/blog/prehled-prispevky-pojistoven-pro-diabetiky-v-roce-2023/ Pěkný den :-)

  Odpovědět

  Z
  Zdeňka 08.04.2023 – 20:09

  Dobrý den, zajímalo by mě na co má nárok onkologicky pacient, léčený chemoterapiemi a ozařováním v letošním roce. Dekuji

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 11.04.2023 – 22:02

  Dobrý den, Zdeňko, příspěvkům pro onkologické pacienty jsme se věnovali v tomto článku: https://www.skrblik.cz/blog/prehled-prispevky-pojistoven-onkologickym-pacientum-a-na-prevenci-rakoviny-2023/ Pokud jde konkrétně o VZP, tak v roce 2023 přispívá onkologickým pacientům 2 000 Kč na paruku.

  Odpovědět

  LK
  Ladislav Kraus 13.04.2023 – 10:44

  Dobrý den! prosil bych o informaci.jak mohu poslat žádost na dentální hygienu mailem.Hlavně co k tomu mám dodat.Využívám VZP pojišťovnu.Děkuji a přeji hezký den!Kraus.

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 13.04.2023 – 12:00

  Hezký den, Ladislave, o příspěvky nelze u VZP žádat e-mailem, ale pouze prostřednictvím aplikace Moje VZP, datovou schránkou, poštou, sběrným boxem nebo osobně. O příspěvek na dentální hygienu lze ovšem požádat VÝHRADNĚ přes aplikaci Moje VZP. Postup je popsaný v úvodu článku, přikládám Vám i odkaz přímo na příslušnou webovou stránku pojišťovny: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/prevence/dentalni-hygiena

  Odpovědět

  LD
  Lenka D. 03.05.2023 – 12:11

  Dobrý den,chci se zeptat zda neuvažujete přidat příspěvek na celiakii i nad 26 let,jako jiná pojišťovna.Děkuji Za odpověď

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 03.05.2023 – 13:33

  Hezký den, Lenko, na Váš dotaz nejlépe odpoví pracovníci VZP. Přikládám Vám odkaz na webovou stránku, kde má pojišťovna uvedené všechny kontakty, přes které se na ně můžete obrátit: https://www.vzp.cz/kontakty

  Odpovědět

  L
  Lucia 31.05.2023 – 11:30

  Prosím Vás mám nárok na príspevok na otoplastiku usi ak áno do akej ceny? Keď že mám chybu odstavajucych obch uši vrodenú. Prosím kontaktujte ma najlepšie na môj e-mail. Prosím pekne. Ďakujem

  Odpovědět

  F
  Filip 31.05.2023 – 17:58

  Dobrý den,nutně potřebují lék Litalir ,který není bohužel v ČR k sehnání ,recept od dr.mam..V sousedním Německu,Rakousku ..atd. dostupný,když si jej tam koupím,lze aspoň část nákladů uhradit přes VZP? Děkuji za odpověď .

  Odpovědět

  ZH
  Zdenka Hindrova 31.05.2023 – 20:58

  Dobrý den,prosím zajímalo by mne,zda přispívate na ozdravný pobyt pro dítě 11 let??děkuji Hindrová

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 01.06.2023 – 10:29

  Hezký den, Zdeňko, při zpracovávání daného článku jsme na skutečnost, že by VZP přispívala dětem v roce 2023 na ozdravné pobyty, nenarazili. Nicméně doporučuji, abyste se s Vaším dotazem obrátila přímo na VZP, přikládám Vám odkaz na kontakty: https://www.vzp.cz/kontakty

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 01.06.2023 – 10:31

  Hezký den, Filipe, doporučuji Vám obrátit se s Vaším dotazem přímo na VZP. Přikládám odkaz na kontakty: https://www.vzp.cz/kontakty

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 01.06.2023 – 10:38

  Hezký den, Lucie, zda máte nárok, aby vám Vaše pojišťovna operaci uhradila, by Vám asi nejlépe řekl Váš ošetřující lékař. Mezi příspěvky z fondu prevence pro rok 2023 ale nic podobného uvedeno není. S dotazem se ještě můžete obrátit přímo na VZP: https://www.vzp.cz/kontakty

  Odpovědět

  Jm
  Je možnost dostat příplatek na brýle 08.06.2023 – 17:11

  PL
  Pavla Látalová 09.08.2023 – 08:06

  Mám nedoslýchavost nad 40 %. Vím, že mám nárok na příspěvek VZP ve výši 7 000 Kč. Lze získat ještě další samostatný příspěvek? Mám nad 65 let a doporučená sluchadla do obou uší stojí kolem 5000 - 60000 Kč. Stále aktivně pracuji a přispívám už 10 let v důchodovém věku do systému zdravotního pojištění. Jinak příspěvky nečerpám. Moc děkuji za odpověď.

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 09.08.2023 – 11:14

  Hezký den, Pavlo, příspěvek 7 000 Kč můžete od ledna 2022 získat při splnění podmínek jednou za 5 let na obě sluchadla, může to být tedy až 14 000 Kč. Existuje také příspěvek na zvláštní pomůcku, přikládám odkaz, abyste mohla posoudit, zda se Vás týká: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku

  Odpovědět

  D
  Dagmar 29.08.2023 – 08:03

  Jsem klient vzp a chci se zeptat jestli pojišťovna přispívá na léčbu lupenky tedy respektive na pobyty u moře děkuji

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 29.08.2023 – 10:03

  Hezký den, Dagmar, na ozdravné pobyty některé pojišťovny příspěvek poskytují, nicméně obvykle pouze dětem. U VZP jsme ovšem pro letošní rok na takový příspěvek z fondu prevence nenarazili vůbec. Můžete kontaktovat přímo pojišťovnu, zda nemáte jiné možnosti. Přikládám odkaz na kontakty: https://www.vzp.cz/kontakty

  Odpovědět

  AH
  Amálie Hronová 30.08.2023 – 07:45

  Dobrý den Chci se zeptat zda pojišťovna VZP přispívá na fixní rovnátka? Děkuji

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 30.08.2023 – 09:36

  Hezký den, Amálie, na rovnátka přispívají dětem v roce 2023 téměř všechny pojišťovny, ale zrovna VZP mezi ně (společně s OZP) nepatří.

  Odpovědět

  MR
  Milada Růžičková 07.11.2023 – 18:14

  Jé mě 81let, mám nárok na příspěvek zubní hygieny?

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 08.11.2023 – 22:29

  Zdravím Vás, Milado, ano, na příspěvek máte nárok. Je třeba však splnit několik podmínek. VZP letos přispívá 500 Kč, lze o ně však žádat pouze prostřednictvím aplikace Moje VZP. Dále je třeba, abyste v posledních 24 měsících byla na preventivní prohlídce u svého praktického lékaře. Přikládám odkaz na webové stránky VZP, kde je vše podrobně uvedeno: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/prevence/dentalni-hygiena

  Odpovědět

  M
  Míchal 02.01.2024 – 17:55

  Dobrý večer chci se zeptat proplacite holtra ?

  Odpovědět

  VA
  Valsová Alena 07.01.2024 – 12:38

  Jsem diabetička. Mám nárok na příspěvek na masáže a rehabilitace?

  Odpovědět

  b
  bulinak 07.01.2024 – 18:38

  Kolik příspěvků na osobu VZP proplácí, např.u VoZP jsou to 3 ročně, tak jak je to tady?

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 08.01.2024 – 13:21

  Hezký den, Aleno, přesný výčet toho, na co můžete jako diabetička čerpat příspěvek z fondu prevence VZP, naleznete zde: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podpurne-programy/diabetes-mellitus

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 08.01.2024 – 13:26

  Hezký den, v podmínkách VZP ohledně čerpání příspěvků z fondu prevence žádné omezení počtu příspěvků není. Kompletní podmínky naleznete zde: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podminky-pro-cerpani-financnich-prispevku

  Odpovědět

  p
  petr 08.01.2024 – 19:55

  Mam narok na cestovene na ozarovani v denne do vdaleneho mista 18km a zpet? Ozarovani je 39krat

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 09.01.2024 – 14:52

  Hezký den, Petře, mezi příspěvky z fondu prevence nic podobného nefiguruje, můžete ještě zkusit kontaktovat přímo pojišťovnu.

  Odpovědět

  JZ
  Jiří Zajíc 10.01.2024 – 09:44

  Dobrý den. Mám nárok na příspěvek na kompresní punčochy? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 10.01.2024 – 10:31

  Hezký den, Jiří, VZP v roce 2024 z fondu prevence na kompresní punčochy nepřispívá. Našla jsem Vám tiskovou zprávu VZP ohledně pravidel úhrady kompresních punčoch, nicméně prosím vezměte na vědomí, že je z poloviny roku 2022. Nicméně by Vás třeba mohla trochu nasměrovat: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/lecba-krecovych-zil

  Odpovědět

  MK
  Martina Krůtová 14.01.2024 – 19:38

  Dobrý den,můžu se prosím zeptat jestli můžu žádat příspěvek na první fixní rovnátka pro dceru 15 let.Je letos možnost? Dekuji

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 15.01.2024 – 09:22

  Hezký den, Martino, jak sama vidíte v seznamu příspěvků výše, VZP bohužel ani letos z fondu prevence na rovnátka nepřispívá. Můžete se ale informovat přímo u pracovníků pojišťovny, zda neexistuje ještě nějaká jiná možnost. Našla jsem Vám tiskovou zprávu z roku 2022, která se týká ortodontické léčby a pravidel úhrady zákroků a materiálů: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-je-to-s-uhradou-rovnatek

  Odpovědět

  H
  Helena 22.01.2024 – 15:06

  Dobrý den, mám dotaz jestli na zubní náhrady je nějak sleva.Děkuji

  Odpovědět

  P
  Petr 25.01.2024 – 11:48

  Dobrý den, zajímá mě úhrada za dentální hygienu, podmínky. Lze čerpat bez nutnosti úhrady a následné žádosti o příspěvek? Děkuji

  Odpovědět

  HS
  Hana Strejcová 30.01.2024 – 16:59

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na proplacení mimořádné prevence sono prsů z důvodu rakoviny prsu u sestry na doporučení lékaře z mamografie.Děkuji ,s pozdravem Hana .

  Odpovědět

  PJ
  Pokorná Jaroslava 06.02.2024 – 19:33

  Dobrý den ,chodím do zubní ambulance, která ukončila smlouvu s vaší pojišťovnou. Za ošetření které jako celé budu platit cca 20 000. Při dotazu ve vaši kanceláři , mi bylo řečeno , že na žádný příspěvek na ošetření nemám nárok , protože by případný příspěvek neměla kam poslat. Nevím, proč by příspěvek měl být připsán zubní ambulanci, když jsem celé ošetření zaplatím já.

  Odpovědět

  VS
  Vladimír Starý 10.02.2024 – 09:34

  Dobrý den, jsem členem VZP celý život. Teď se chci zaregistrovat na Klub pevného zdraví, kde to na mně požaduje aktivační klíč od VZP. Vůbec netuším, kde bych ho mohl mít. Je šance ho nějak získat znovu? Děkuji za odpověď Starý V.

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 12.02.2024 – 09:31

  Hezký den, doporučuji kontaktovat přímo pojišťovnu, přikládám všechny kontakty na VZP, které jsou uvedené na jejích webových stránkách: https://www.vzp.cz/kontakty

  Odpovědět

  HP
  Hana Pekárková 02.03.2024 – 19:14

  Dobrý den. Dcera pracuje v zahraničí a má žlutou kartu VZP. Má nárok na všechny výhody VZP ? Děkuji za odpověď Pekárková

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 04.03.2024 – 09:17

  Dobrý den, Hanko, ne, pokud je VZP jen výpomocnou zdravotní pojišťovnou (žlutý průkaz), o příspěvky z fondu prevence žádat nelze. To platí obecně u všech zdravotních pojišťoven.

  Odpovědět

  IZ
  Iveta Zezulková 13.05.2024 – 11:49

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda Pojišťovna hradí opalovací krémy,spreje a po opalování?

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 13.05.2024 – 16:52

  Dobrý den, Iveto, o takovém příspěvku nevíme.

  Odpovědět

  J
  Jana 15.05.2024 – 22:02

  Dobrý den, vztahuje se nějaký příspěvek i pro dceru v první třídě na dvoudenní.. Školu v přírodě? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

  Hana Volencová
  Hana Volencová redaktor Skrblíka 16.05.2024 – 08:26

  Dobrý den, Jano, domnívám se, že nikoli.

  Odpovědět

  JM
  Jana Mrhalova 28.06.2024 – 11:22

  Dobrý den,poskytuje VZP příspěvky na injekce Saxenda na hubnutí když užívám léky na cukr a cholesterol a VMI mám vyssí než 30.Dekuji Mrhalová

  Odpovědět

  Napsat komentář


  💵

  Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

  🖋️

  Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

  😊

  Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

  Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

  🙏

  Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.