Příspěvky a výhody Oborové zdravotní pojišťovny 2023

Hana Volencová
Publikováno 11. ledna 2023
 • OZP má přes 740 000 klientů a více než 30 000 smluvních zařízení.
 • Dospělým nabízí 1 000 Kč na neplacená očkování nebo 2 000 Kč na pomoc s odvykáním kouření.
 • Dětem nabízí příspěvek na očkování nebo na ozdravné pobyty.

Jak žádat o příspěvek z fondu prevence OZP

Online žádost o příspěvek OZP

 • Žádat můžete prostřednictví aplikace Vitakarta.
 • Vyberte sekci Bonusy – Katalog benefitů.
 • Aplikace vás žádostí provede, požadované dokumenty přikládejte ve formě dobře čitelné fotografie nebo skenu.

Žádost o příspěvek OZP poštou

 • Vyplňte formulář, který si stáhnete k příslušnému příspěvku na webových stránkách pojišťovny, konkrétní žádost je dostupná u každého programu zvlášť a lze ji vyplnit i elektronicky.
 • Přímo na této oficiální žádosti jsou uvedeny podmínky čerpání daného příspěvku a dokumenty, které je třeba přiložit.
 • Zašlete žádost společně se všemi požadovanými dokumenty (účtenky, potvrzení od lékaře apod.) na adresu: Oborová zdravotní pojišťovna, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4.

Žádost o příspěvek OZP prostřednictvím datové schránky

 • Vyplňte formulář, který si stáhnete k příslušnému příspěvku na webových stránkách pojišťovny, konkrétní žádost je dostupná u každého programu zvlášť a lze ji vyplnit i elektronicky.
 • Přímo na této oficiální žádosti jsou uvedeny podmínky čerpání daného příspěvku a dokumenty, které je třeba přiložit.
 • Zašlete žádost společně se všemi požadovanými dokumenty (skeny účtenek, potvrzení od lékaře apod.) do datové schránky OZP, ID datové schránky: q9iadw9.

Žádost o příspěvek OZP osobně

 • Vyplňte formulář, který si stáhnete k příslušnému příspěvku na webových stránkách pojišťovny, konkrétní žádost je dostupná u každého programu zvlášť. Případně požádejte o papírový formulář přímo na přepážce OZP.
 • Přímo na této oficiální žádosti jsou uvedeny podmínky čerpání daného příspěvku a dokumenty, které je třeba předložit.
 • Připravte si všechny požadované dokumenty k danému příspěvku (účtenky, potvrzení od lékaře apod.).
 • Navštivte některou z poboček OZP.

Na co si dát pozor, když žádáte o příspěvek

✔️ U většiny preventivních programů je platnost příspěvku od 1. ledna do 30. listopadu, žádosti lze podávat jen v období od 10. ledna do 30. listopadu.

✔️ Podmínkou pro získání příspěvků u většiny programů je absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře v posledních dvou letech, případně u stomatologa či gynekologa v předepsaných cyklech.

✔️ Akceptovány jsou pouze účtenky v české měně staré maximálně tři měsíce a vystavené v aktuálním roce. Výjimku tvoří doklady za prosinec, které je možné uplatnit v lednu roku následujícícho. U programů pro maminky, těhotné a novorozence jsou akceptovány účtenky za posledních 12 měsíců.

✔️ Pokud jako doklad předkládáte fakturu, musí být doplněna i potvrzením o její úhradě. Ručně psané doklady pak musí obsahovat razítko poskytovatele.

✔️ Příspěvek lze využít pouze jednorázově bez ohledu na výši účtenky, ale je možné přiložit k žádosti více účtenek naráz.

✔️ Příspěvky jsou vypláceny výhradně bezhotovostně na účet, který pojištěnec uvede v žádosti o daný příspěvek.

Potřebujete-li vědět více, přečtěte si podmínky čerpání preventivních programů OZP.

Přehled příspěvků Oborové zdravotní pojišťovny 2023

Pojišťovna přispívá např. na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, dentální hygienu nebo sportovní aktivity. V rámci boje proti onkologickým a civilizačním onemocněním má také rozsáhlý preventivní program STOP. Speciální příspěvky má připravené rovněž pro těhotné ženy, novorozence či dárce krve, plazmy a orgánů.

Pojištěncům se vyplatí zaregistrovat se do aplikace Vitakarta, která jim díky výhodným převodním kurzům mezi kredity získanými v aplikaci a českými korunami může přinést vyšší příspěvky v některých programech. Zároveň tím získávají možnost využívat non-stop asistenční službu a medicínské konzultace i čerpat další benefity nad rámec běžných příspěvků za nasbírané kredity.

 1. Příspěvky Oborové zdravotní pojišťovny pro dospělé

  Příspěvky a výhody Oborové zdravotní pojišťovny 2023

  • Příspěvek na očkování neplacená z veřejného pojištění: na vakcínu i aplikaci – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na sportovní aktivity: polovina ze vstupenky či permanentky na plavání, fitness, pohybové kurzy a aktivity – až 500 Kč
  • Příspěvek na dentální hygienu: polovina účtenky za ošetření – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na vitaminy pro seniory: pojištěnci nad 70 let, kteří současně nečerpají příspěvek na sportovní aktivity, mohou místo toho využít proplacení poloviny účtenky za nákup vitaminů či doplňků stravy (např. kloubní výživy) – až 500 Kč
  • Příspěvek na očkování proti chřipce: pro mladší 65 let na vakcínu i aplikaci od 1. září do 31. prosince – až 500 Kč
  • Příspěvek na nutriční poradenství a bioimpedanční měření složení těla u certifikovaných nutričních terapeutů: pro pojištěnce s diagnózou diabetes 2. typu a hypertenzí ve výši poloviny účtenky – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na odvykání kouření: pro pojištěnce s potvrzením o léčbě či ukončení léčby ve specializovaných Centrech léčby závislosti na tabáku – až 2 000 Kč jednou za život
  • Příspěvek na nízkobílkovinnou dietu: pro pojištěnce s diagnózou dědičné poruchy metabolismu na speciální potraviny – až 5 000 Kč
  • Příspěvek pro onkologické pacienty: na paruky, epitézy, lymfodrenáže po ablaci prsu, stomické pomůcky, inkontinenční pomůcky, respirátory a roušky – až 4 000 Kč

  Program STOP rakovině a civilizačním nemocem

  Oborová zdravotní pojišťovna nabízí buď možnost bezplatného vyšetření, nebo příspěvku na vyšetření ve formě kuponu. Bezplatné vyšetření si lze rezervovat výhradně přes poskytovatele domluvené s pojišťovnou, na vyšetření absolvovaná na jiných akreditovaných pracovištích lze čerpat dodatečný příspěvek. Více informací naleznete zde.

  • STOP rakovině prsu: pro ženy od 40 do 44 let jednou za dva roky bezplatné screeningové vyšetření, nebo příspěvek až 1 200 Kč
  • STOP rakovině kůže: pro ženy, muže i děti bez ohledu na věk vyšetření dermatoskopem jednou ročně zdarma, nebo příspěvek až 800 Kč
  • STOP infarktu: pro dospělé od 30 do 55 let bezplatné cílené vyšetření, EKG a laboratorní biochemické vyšetření jednou ročně, nebo příspěvek až 1 000 Kč
  • STOP rakovině prostaty: pro muže od 40 let jednou ročně bezplatné vyšetření u urologa včetně krevního vyšetření PSA a klinického vyšetření konečníku, nebo příspěvek až 1 200 Kč
  • STOP osteoporóze: pro ženy i muže od 50 let jednou za dva roky bezplatné vyšetření denzitometrem, nebo příspěvek až 1 000 Kč
  • STOP rakovině ledvin a nádorům břišních orgánů: pro ženy i muže od 50 let jednou za dva roky bezplatné cílené vyšetření včetně ultrazvuku, nebo příspěvek až 800 Kč
  • STOP rakovině tlustého střeva a konečníku: pouze ve formě bezplatného vyšetření u praktického lékaře jednou ročně pro pojištěnce od 40 do 49 let, není možné uplatnit kupon na příspěvek
  • STOP rakovině dutiny ústní: pro dospělé od 25 let jednou za dva roky bezplatné vyšetření u stomatologa přístrojem VELscope, nebo příspěvek až 700 Kč
  • Prevence Alzheimerovy nemoci: pro pojištěnce od 40 let pouze ve formě bezplatného vyšetření v síti kontaktních center České alzheimerovské společnosti po celé ČR, není možné uplatnit kupon na příspěvek

  Těhotné ženy a matky novorozenců

  Příspěvek pro těhotné a maminky novorozenců pojištěných u OZP v celkové výši až 3 000 Kč (1 500 Kč během těhotenství a 1 500 Kč pro novorozence) lze využít na:

  • Vitaminy a doplňky stravy pro těhotné
  • Vyšetření během těhotenství
  • Předporodní kurzy
  • Kurzy plavání nebo cvičení dětí do 15 měsíců
  • Náklady spojené s porodem
  • Očkování novorozenců proti rotavirům
  • Přístroje a pomůcky pro péči o miminka

  Navíc lze získat zdarma úrazové pojištění novorozenců.

 2. Příspěvky Oborové zdravotní pojišťovny pro děti do 18 let

  Příspěvky a výhody Oborové zdravotní pojišťovny 2023

  • Příspěvek na ozdravný pobyt v Chorvatsku pořádaný OZP pro děti od 7 do 15 let s alergickým, respiračním či kožním onemocněním nebo s problémy s pohybovým aparátem, podmínkou je ukončená minimálně 1. třída ZŠ – až 8 800 Kč
  • Příspěvek na boj proti obezitě: pro pojištěnce do 18 let včetně s diagnózou obezita či otylost na pohybové aktivity, návštěvu poradny pro děti s obezitou, speciální ozdravné pobyty nebo psychoterapeutické aktivity – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na očkování neplacená z veřejného pojištění: na vakcínu i aplikaci – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na sportovní aktivity: polovina ze vstupenky či permanentky na plavání, fitness, pohybové kurzy a aktivity – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na dentální hygienu: polovina účtenky za ošetření – až 1 000 Kč
  • Příspěvek na očkování proti chřipce: pro mladší 65 let na vakcínu i aplikaci od 1. září do 31. prosince – až 500 Kč
  • Příspěvek na odvykání kouření: pro pojištěnce s potvrzením o léčbě či ukončení léčby ve specializovaných Centrech léčby závislosti na tabáku – až 2 000 Kč
  • Příspěvek na nízkobílkovinnou dietu: pro pojištěnce s diagnózou dědičné poruchy metabolismu na speciální potraviny – až 5 000 Kč
  • Příspěvek pro onkologické pacienty: na pomůcky pro návrat do normálního života, např. na paruky, epitézy apod. – až 4 000 Kč
  • Program STOP rakovině kůže: vyšetření dermatoskopem jednou ročně zdarma, nebo příspěvek až 800 Kč
 3. Příspěvky Oborové zdravotní pojišťovny pro dárce krve, orgánů a kostní dřeně

  Příspěvky a výhody Oborové zdravotní pojišťovny 2023Pokud darujete alespoň 2x ročně bezplatně krev nebo krevní plazmu, můžete si nechat proplatit některý z preventivních programů až do výše 1 000 Kč. Dárci, kteří mají Vitakartu, si mohou nechat převést 1 000 kreditů na svůj kreditní účet a využít je na větší šíři programů a ve větší hodnotě, případně kredity převést na své nejbližší.

  Dárci nově ocenění medailí prof. MUDr. Jana Janského nebo Zlatým křížem ČČK si mohou nechat proplatit příspěvek ve výši 2 000 Kč nebo si nechat připsat 2 000 kreditů.

  Dárci kostní dřeně mají nárok na příspěvek 3 000 Kč na preventivní programy nebo si mohou nechat připsat 3 000 kreditů.

  Dárci orgánů mají možnost získat příspěvek 10 000 Kč nebo 10 000 kreditů.

  Všem dárcům krve, krevní plazmy, kostní dřeně či orgánu věnuje OZP až 4x ročně balení vitaminů pro podporu regenerace organismu. Vyzvednout si je lze přímo v místě odběru nebo na přepážkách klientských center OZP.

  Možnosti čerpání příspěvku přiznaného dárcům:

  • Vitaminy a doplňky výživy, zdravotní pomůcky pořízené v lékárnách
  • Rekondiční, pohybové a rehabilitační aktivity včetně lázeňské péče, plavání, cvičení atd.
  • Nákup preparátů z lékáren na pomoc při odvykání kouření
  • Rovnátka, dentální hygiena, stomatologické zákroky od poskytovatelů zdravotních služeb
  • Vyšetření krve osob starších 35 let pro registr dárců kostní dřeně
  • Testy krevní skupiny pro dárce i jeho rodinu
  • Očkování, která nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění
  • Kontaktní čočky nebo dioptrické brýle včetně obrub
 4. Další výhody Oborové zdravotní pojišťovny

  Příspěvky a výhody Oborové zdravotní pojišťovny 2023Kromě nabídky bezplatných vyšetření a kuponů s konkrétní výší příspěvku může každý pojištěnec OZP, který má aktivovanou aplikaci Vitakarta, sbírat v průběhu roku kredity, které následně proměňuje za příspěvek na některý z dalších cca 40 programů. Programy za kredity lze čerpat kdykoli během roku, a to i opakovaně.

  Pojištěnci OZP také mohou využít zvýhodněné cestovní pojištění Vitalitas nebo zvýhodněné dětské úrazové pojištění. Až 180 dní zdarma lze využít při pojištění studijního pobytu v zahraničí.

  Klienti pojišťovny OZP mohou rovněž čerpat výhody u partnerských e-shopů nebo u provozovatelů služeb v jednotlivých regionech díky programu PRO-FIT, mezi poskytovatele slev patří například:


JC
Jiřina Chládková 21.03.2023 – 09:42

Dobrý den.Mam novou adresu a nevím kam to napsat.Děkuji.

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 21.03.2023 – 12:16

Hezký den, Jiřino, změnu trvalé adresy jste povinna pojišťovně nahlásit do 30 dní. Posílám Vám odkaz na kontakty: https://www.ozp.cz/#link-kontakty

Odpovědět

H
Hyblbauer 23.03.2023 – 13:17

Dobry denČerpani benefitu za dentalni hygienu až 1000kč.Dochazim na hygienu 2x ročně mohu tedy počitat že za každe ošetřeni dostanu 500kč nebo to dostanu najednou za prve ošetřeni v roce naroku? Kkažde ošetřeni stoji 1150kč tedy ročně 2300kč.Děkuji za odpověd-Hyblbauetr

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 24.03.2023 – 10:01

Dobrý den, žádat o příspěvek můžete pouze jednorázově, pojišťovna Vám proplatí maximálně 50 % z účtenky do výše 1 000 Kč, účtenky je však možné sčítat. Přikládám Vám odkaz na detail příspěvku na stránkách OZP: https://www.ozp.cz/benefity/kupon-na-dentalni-hygienu

Odpovědět

Věra Šulcová 20.04.2023 – 08:22

Dobrý den, jsem stále u jedné Vaší pojišťovny. Nastal mi však problém. K Vaší pojišťovně jsem šla na doporučení mé oční lékařky. Mám velkou vadu se zrakem, makulární degenerace, glaukom. Je to nemoc rodová. Každý rok podstupuji vyšetření OCT, které jediná Vaše pojišťovna nehradí. Doposud jsem si toto vyšetření hradila sama, ale bohužel finanční prostředky mi už nestačí. Musím si kupovat drahé vitamíny, lutein, drahé brýle, lupy....a na víc mi už nezbývá. Obrátila jsem se přes Vaší pobočku v České Lípě o proplacení OCT ve výši 600,-Kč. Bylo mi přiznáno pouze 500,-Kč. Ráda bych znala důvod proč mi není tato vyšetření propláceno v plné výši a zda mi bude propláceno i v následujícím roce, protože toto vyšetření je pro můj zrak nezbytné. Prosím o odpověď a předem děkuji. Věra Šulcová.

Odpovědět

L
Lucie 17.05.2023 – 08:19

Dobrý den, podstoupila jsem vyšetření zraku OCT za 900,-Kč.. Lékař mi poradil, ať si zažádám o proplacení vyšetření ze strany pojišťovny. nemohu najít žádný formulář pro vyplnění a následné odeslání. Děkuji za radu. Kubínová

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 17.05.2023 – 09:10

Hezký den, Lucie. V rámci běžných příspěvků z fondu prevence jsme u OZP pro letošní rok příspěvek na vyšetření metodou OCT nenalezli. Můžete si však aktivovat aplikaci Vitakarta, jejímž prostřednictvím se příspěvky na vyšetření zraku poskytují výměnou za kredity, které nasbíráte. Přikládám odkaz s informacemi o této aplikaci: https://www.ozp.cz/#link-vitakarta

Odpovědět

MF
Marta Farnková 18.10.2023 – 13:05

Dobrý den,jsem pěstonka a pečuji o miminko jenž je u vás pojištěno.Čerpáme výhody na miminka i ostatních pojišťoven a chtěla bych využít i tentokrát.CHci se zeptat,zda můžete proplatit jako potřebu pro miminko například kojenecké lahvičky.Moc děkuji.Franková

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 18.10.2023 – 13:36

Dobrý den, Marto, doporučuji řešit Váš dotaz přímo s pojišťovnou. Přikládám Vám odkaz, na němž najdete všechy kontakty: https://www.ozp.cz/#link-kontakty. Také přidávám odkaz přímo na příspěvek pro novorozence na webu OZP, předpokládám, že kojenecké lahvičky do něj spadat budou: https://www.ozp.cz/benefity/maminky-a-novorozenci

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.