Návod: Jak získat od státu mimořádnou okamžitou pomoc na energie

Lukáš Vávra
Publikováno 29. prosince 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí v souvislosti s krachy dodavatelů elektřiny finanční příspěvky občanům, kteří se dostali do finančních problémů. Čerpat příspěvek mohou z dvou různých programů současně:

 1. Mimořádná okamžitá pomoc DPI vyúčtování slouží pro úhradu doplatku na energiích u dodavatele poslední instance.
 2. Klasická mimořádná okamžitá pomoc pomůže v případě, kdy žadateli kvůli vyšším cenám energií nezbývají peníze na úhradu nezbytných životních potřeb.

Mimořádná okamžitá pomoc DPI vyúčtování

 1. Kdo může požádat o MOP DPI vyúčtování?

  O okamžitou mimořádnou pomoc může požádat každý, kdo se kvůli krachu dodavatele elektřiny dostal do finanční tísně a nemá peníze na zaplacení nedoplatku u dodavatele poslední instance.

  Týká se to zákazníků Bohemia Energy, Comfort Energy, Europe Easy Energy a dalších společností, které ukončily svoji činnost.

  Při žádosti se nepřihlíží k úsporám ve výši dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů na bydlení.

 2. Na co může být MOP DPI vyúčtování poskytnuta?

  Mimořádná okamžitá pomoc je poskytnuta výhradně na nedoplatek vyúčtování od dodavatele poslední instance.

  Není možné je využít na úhradu nových záloh na elektřinu či plyn.

  Pomoc je časově omezená – do konce roku 2021 je nutné přejít od dodavatele poslední instance k běžnému dodavateli a od DPI si nechat zaslat vyúčtování.

 3. Jak vysoká je MOP DPI vyúčtování?

  Výše mimořádné okamžité pomoci se odvíjí od tří věcí:

  1. Měsíční čistá mzda – ze zákona se započítává ze 70 %, důchod se započítává z 80 %
  2. Výše úspor – nepřihlíží se do výše úspor ve výši 2× životní minimum + 2× náklady na bydlení
  3. Výše nedoplatku u DPI – maximální možná výše příspěvku odpovídá nedoplatku u dodavatele poslední instance

  Kdo nebude mít úspory vyšší než je dvojnásobek provozu domácnosti, může získat finanční pomoc. O výši příspěvku rozhoduje Úřad práce, který posoudí výši příjmů a úspor žadatele. Maximálně můžete získat částku odpovídající skutečně vynaloženým nákladům.

 4. Kde požádat o MOP DPI vyúčtování?

  Žádat můžete na kterékoliv pobočce Úřadu práce – osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

  Podrobné informace včetně požadovaných dokumentů najdete na stránkách Úřadu práce. Pro jistotu opakuji, že je třeba předložit vyúčtování nedoplatku od dodavatele poslední instance.

Klasická mimořádná okamžitá pomoc

 1. Kdo může požádat o klasickou mimořádnou okamžitou pomoc?

  Klasická mimořádná okamžitá pomoc se vztahuje na více životních situací. Požádat o ni mohou i lidé, kteří již zaplatili vysoké zálohy a nezbyly jim peníze na životně důležité potřeby. Těmi se rozumí třeba nájem nebo strava.
 2. Na co může být klasická mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta?

  Pomoc se vztahuje na široké spektrum životních nákladů, na které již nezbyly peníze. Patří sem například doplacení nájmu nebo pořízení zimního oblečení.
 3. Jak vysoká je mimořádná okamžitá pomoc?

  Výše poskytnuté částky se odvíjí od účelu, za jakým je poskytnuta.

  Úřad práce bude po podání žádosti zkoumat příjmy žadatele.

 4. Kde požádat o mimořádnou okamžitou pomoc?

  O pomoc můžete požádat na místně příslušné pobočce Úřadu prace. Žádost je možné podat poštou nebo datovou schránkou – pokud však nemáte elektronický podpis, musíte ji do 5 dnů písemně či ústně do protokolu potvrdit.

  Podrobné informace najdete opět na stránkách Úřadu práce nebo na bezplatné infolince . Operátoři vám poradí s vyplněním žádosti a zodpoví všechny případné dotazy.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.