Příspěvek na živobytí 2022: Kdo má nárok, výše příspěvku, formulář

Hana Volencová
Publikováno 29. července 2022
 • Příspěvek je určen občanům, kterým nezbývá dostatek prostředků na základní životní potřeby
 • Minimální výše příspěvku na živobytí neklesá pod hranici existenčního minima 2 980 Kč
 • Při schvalování podaných žádostí o příspěvek je brána v potaz celá řada faktorů
 1. Kdo má nárok na příspěvek na živobytí 2022

  Nárok na příspěvek na živobytí mají lidé, kteří jsou shledáni jako osoby nacházející se v hmotné nouzi a jejich příjmy nejsou dostatečné na uhrazení jejich živobytí.

  Nedostatečný příjem je sice základním předpokladem pro získání příspěvku, ale sám o sobě nestačí. Narazit můžete v případě, kdy:

  • sami neprojevujete snahu o zvýšení svých příjmů
  • nejste v pracovním vztahu v rozsahu min. 20 hodin týdně, nevykonáváte samostatně výdělečnou činnost ani nejste zapsáni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce
  • jste v evidenci uchazečů o zaměstnání, ale bez vážného důvodu odmítáte vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se rekvalifikovat
  • vám nevznikl nárok na nemocenskou nebo ji vlastní vinou pobíráte ve snížené výši
  • jste OSVČ, ale nepřihlásili jste se k nemocenskému pojištění
  • jste zákonný zástupce dítěte a byla vám uložena sankce za neplnění povinností
  • nastoupili jste k výkonu trestu
  • vlastníte majetek, který můžete prodat či pronajmout (např. automobil, nemovitost atd.)
 2. Hlediska při posuzování

  Příspěvek na živobytí je nároková dávka. V rámci schvalovacího procesu se posuzují okolnosti majetkové, příjmovéosobnostní.

  Při hodnocení žádosti a řešení oprávněnosti nároku na příspěvek rozhoduje kromě celkových příjmů také výše nákladů, které jsou spojeny s bydlením. Příspěvek je určen pro osoby, kterým po zaplacení výdajů souvisejících s bydlením nezůstává dostatek finančních prostředků k uhrazení nákladů spojených s pokrytím základních potřeb.

  Přiměřené náklady za bydlení při kalkulaci dosahují maximálně 30 % příjmů posuzované osoby nebo celé rodiny. V Praze jsou náklady na život vyšší, tudíž u obyvatel Prahy je hranice posunuta na maximálně 35 % příjmů.

  Dále je brán v potaz postoj posuzované osoby nebo celé rodiny a úsilí, které bylo vynaloženo při zvyšování příjmů, jak jsme uvedli v předchozím boxíku.

  Pouhá tíživá finanční situace tedy nemusí automaticky vést k přiznání nároku na příspěvek.

  Co se týče čistého příjmu, započítává se vždy jen jeho část, stejně jako u dávek důchodového či nemocenského pojištění. Příspěvek na bydlení či mimořádné jednorázové dávky se nezapočítávají.

  Výpočet čistého příjmu

  Procento z příjmuDruh příjmu
  70 %zaměstnání, podnikání, další závislé činnosti
  80 %podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, náhrady mzdy
  100 %rodičovský příspěvek, alimenty, přídavky na dítě, pronájem
 3. Výše příspěvku na živobytí 2022

  Výše příspěvku na živobytí je stanovována pro každého individuálně.

  Vliv na rozhodnutí a stanovení výše příspěvku má celá řada faktorů. Jak už jsme uvedli, patří mezi ně i snaha danou situaci řešit, dále výpočet rozdílu mezi přiměřenými náklady na bydlení posuzované osoby nebo osob a celkovým příjmem a následným odečtením nákladů souvisejících s pokrytím základních potřeb. Posuzují se náklady a příjmy všech osob, které spolu žijí.

  V praxi platí, že ačkoliv je u každé osoby nebo rodin výše příspěvku na živobytí jiná, nesmí její hranice klesnout pod úroveň existenčního minima. Existenční minimum 2022 je stanoveno od 1. července 2022 nově na částku 2 980 Kč za měsíc. Pozor si dejte, abyste tento pojem a vyčíslení nezaměňovali s životním minimem, což je minimální hranice příjmů společensky uznaná. Životní minimum 2022 činí od 1. července 2022 nově 4 620 Kč za měsíc pro jednotlivce. Obě částky se v roce 2022 zvyšovaly vzhledem k napjaté ekonomické situaci již podruhé.

  Částka živobytí je ve výši životního minima u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. V určitých případech je částka živobytí ve výši existenčního minima, např. u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky,u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a nevykonává žádnou aktivitu, u osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti byla vyhozena z práce za hrubé porušení předpisů.

  Příspěvek je zpočátku vyplácen penězi, po uplynutí šesti měsíců může být částečně hrazen poukázkami, které lze přirovnat ke stravenkám. Ty lze uplatnit na nákup potravin a hygienických potřeb, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb, obuvi a oblečení.

 4. Jak a kde podat žádost o příspěvek na živobytí

  Při podávání žádosti o příspěvek na živobytí jsou k dispozici dvě varianty:

  Elektronické podání

  Pokud se rozhodnete pro podání formulářů touto formou, potřebujete disponovat elektronickým podpisem s kvalifikovaným certifikátem, aby byla zajištěna identita dané osoby, nebo můžete formuláře odeslat datovou schránkou. Máte však možnost využít také některý z nástrojů elektronické identity občana (např. eObčanku, NIA ID, Bankovní identitu apod.).

  Tištěné podání

  První variantou v tomto případě je, že můžete formulář vyplnit v elektronické podobě a následně si ho vytisknout a vlastní rukou podepsat a podat na příslušném úřadu práce. V druhém případě je možno vyplnit prázdný vytištěný formulář ručně a následně podat.

  Odkaz na vyplnění formuláře naleznete zde: Žádost o příspěvek na živobytí

  K vyplnění žádosti budete potřebovat doložit celou řadu dokladů a potvrzení:


BT
Bednářová Taťána 09.03.2022 – 06:28

Člověk ve finanční tísni, který žádá o o příspěvek na živobytí musí nejprve prodat auto, pokud ho vlastní. A že se mu pak rapidně sníží možnost najít si zaměstnání, už žádné z těch chytrých hlav nenapadne. Takový člověk si bude muset hledat zaměstnání jen v místě bydliště, nebo tam, kam se dostane MHD, což je v dnešní době, kdy je dopravní obslužnost na tak nízké úrovni, dost problematické. Takže se jen prodlouží tato doba.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.