Příspěvek na živobytí 2024: Formulář, kalkulačka, výše, nárok

Hana Volencová
Publikováno 31. prosince 2023
 • Příspěvek je určen občanům, kterým nezbývá dostatek prostředků na základní životní potřeby
 • Minimální výše příspěvku na živobytí neklesá pod hranici existenčního minima, které v roce 2024 činí 3 130 Kč
 • Při schvalování podaných žádostí o příspěvek je brána v potaz celá řada faktorů
 1. Příspěvek na živobytí 2024: Formulář, kalkulačka, výše, nárok

  Kdo má nárok na příspěvek na živobytí 2024

  Nárok na příspěvek na živobytí mají lidé, kteří jsou shledáni jako osoby nacházející se v hmotné nouzi a jejich příjmy nejsou dostatečné na uhrazení jejich živobytí.

  Nedostatečný příjem je sice základním předpokladem pro získání příspěvku, ale sám o sobě nestačí. Narazit můžete v případě, kdy:

  • sami neprojevujete snahu o zvýšení svých příjmů,
  • nejste v pracovním vztahu v rozsahu min. 20 hodin týdně, nevykonáváte samostatně výdělečnou činnost ani nejste zapsáni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce,
  • jste v evidenci uchazečů o zaměstnání, ale bez vážného důvodu odmítáte vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se rekvalifikovat,
  • vám nevznikl nárok na nemocenskou nebo ji vlastní vinou pobíráte ve snížené výši,
  • jste OSVČ, ale nepřihlásili jste se k nemocenskému pojištění,
  • jste zákonný zástupce dítěte a byla vám uložena sankce za neplnění povinností,
  • nastoupili jste k výkonu trestu,
  • vlastníte majetek, který můžete prodat či pronajmout (např. automobil, nemovitost atd.).

  Zda máte na dávku nárok, vám pomůže spočítat kalkulačka příspěvku na živobytí.

 2. Hlediska při posuzování

  Příspěvek na živobytí je nároková dávka. V rámci schvalovacího procesu se posuzují okolnosti majetkové, příjmovéosobnostní.

  Při hodnocení žádosti a řešení oprávněnosti nároku na příspěvek rozhoduje kromě celkových příjmů také výše nákladů, které jsou spojeny s bydlením. Příspěvek je určen pro osoby, kterým po zaplacení výdajů souvisejících s bydlením nezůstává dostatek finančních prostředků k uhrazení nákladů spojených s pokrytím základních potřeb.

  Přiměřené náklady za bydlení při kalkulaci dosahují maximálně 30 % příjmů posuzované osoby nebo celé rodiny. V Praze jsou náklady na život vyšší, tudíž u obyvatel Prahy je hranice posunuta na maximálně 35 % příjmů.

  Dále je brán v potaz postoj posuzované osoby nebo celé rodiny a úsilí, které bylo vynaloženo při zvyšování příjmů, jak jsme uvedli v předchozím boxíku.

  Pouhá tíživá finanční situace tedy nemusí automaticky vést k přiznání nároku na příspěvek.

  Co se týče čistého příjmu, započítává se vždy jen jeho část, stejně jako u dávek důchodového či nemocenského pojištění. Příspěvek na bydlení či mimořádné jednorázové dávky se nezapočítávají.

  Výpočet čistého příjmu

  Procento z příjmu Druh příjmu
  70 % zaměstnání, podnikání, další závislé činnosti
  80 % podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, náhrady mzdy
  100 % rodičovský příspěvek, alimenty, přídavky na dítě, pronájem
 3. Výše příspěvku na živobytí 2024

  Výše příspěvku na živobytí je stanovována pro každého individuálně.

  Na rozhodnutí a stanovení výše příspěvku má vliv celá řada faktorů. Jak už jsme uvedli, patří mezi ně i snaha danou situaci řešit, dále výpočet rozdílu mezi přiměřenými náklady na bydlení posuzované osoby nebo osob a celkovým příjmem a následným odečtením nákladů souvisejících s pokrytím základních potřeb. Posuzují se náklady a příjmy všech osob, které spolu žijí.

  V praxi platí, že ačkoliv je u každé osoby nebo rodin výše příspěvku na živobytí jiná, nesmí její hranice klesnout pod úroveň existenčního minima. Existenční minimum je od ledna 2023 stanoveno na 3 130 Kč za měsíc a jeho výše se v roce 2024 nemění.

  Pozor si dejte, abyste tento pojem a vyčíslení nezaměňovali s životním minimem, což je minimální hranice příjmů společensky uznaná. Ani životní minimum se pro rok 2024 nezvyšuje a i nadále platí stejná výše, která byla stanovena v lednu 2023, tedy 4 860 Kč za měsíc pro jednotlivce. Životní minimum rodiny si můžete spočítat díky kalkulačce životního minima na webu MPSV.

  Částka živobytí je ve výši životního minima u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. V určitých případech je částka živobytí ve výši existenčního minima, např. u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky, u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a nevykonává žádnou aktivitu, u osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti byla propuštěna z práce za hrubé porušení předpisů.

  Příspěvek je zpočátku vyplácen penězi, po uplynutí šesti měsíců může být částečně hrazen poukázkami, které lze přirovnat ke stravenkám. Ty lze uplatnit na nákup potravin a hygienických potřeb, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb, obuvi a oblečení.

 4. Jak a kde podat žádost o příspěvek na živobytí

  Při podávání žádosti o příspěvek na živobytí jsou k dispozici dvě varianty:

  Elektronické podání

  Pokud se rozhodnete pro podání formulářů touto formou, potřebujete disponovat elektronickým podpisem s kvalifikovaným certifikátem, aby byla zajištěna identita dané osoby, nebo můžete formuláře odeslat datovou schránkou. Máte však možnost využít také některý z nástrojů elektronické identity občana (např. eObčanku, NIA ID, Bankovní identitu apod.).

  Tištěné podání

  První variantou v tomto případě je, že můžete formulář vyplnit v elektronické podobě a následně si ho vytisknout a vlastní rukou podepsat a podat na příslušném úřadu práce. V druhém případě je možno vyplnit prázdný vytištěný formulář ručně a následně podat.

  Odkaz na vyplnění formuláře naleznete zde: Žádost o příspěvek na živobytí

  K vyplnění žádosti budete potřebovat doložit celou řadu dokladů a potvrzení:


BT
Bednářová Taťána 09.03.2022 – 06:28

Člověk ve finanční tísni, který žádá o o příspěvek na živobytí musí nejprve prodat auto, pokud ho vlastní. A že se mu pak rapidně sníží možnost najít si zaměstnání, už žádné z těch chytrých hlav nenapadne. Takový člověk si bude muset hledat zaměstnání jen v místě bydliště, nebo tam, kam se dostane MHD, což je v dnešní době, kdy je dopravní obslužnost na tak nízké úrovni, dost problematické. Takže se jen prodlouží tato doba.

Odpovědět

M
MARTINA.TLUSŤÁKOVÁ 29.08.2022 – 20:02

Dobrý večer omlouvám se vás otravuji tak pozdě, na úřadě na hmotné nouzi příspěvku na živobytí které činí 5880kč z toho musím zaplatit bydlení, protože my z příspěvku na bydlení posílají 3013 ale hlavně mne zajímá mám v září dostat stravenky tak mne zajímá jestly všechno dostanu ve stravenkách to znamená částka 5880kč dřív se to dávalo na půl něco stravenky a potom peníze předem vám děkuji za odpověď TLUSŤÁKOVÁ

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 31.08.2022 – 15:31

@MARTINA.TLUSŤÁKOVÁ: Dobrý den, Martino, přesnou informaci Vám sdělí pracovníci na úřadu práce. Můžete také zavolat na jejich bezplatnou infolinku 800 77 99 00 nebo poslat e-mail na adresu callcentrum@uradprace.cz.

Odpovědět

i
internet 17.05.2023 – 10:30

@Bednářová Taťána: V Německu si auto můžete nechat. právě proto, abyste se dostala do "zaměstnání" = vydělávat peníze na otrokáře. A proč je to v Čechách takto blbě ? Abychom byli nuceni odcházet na práce do Německa ( obecně na Západ ). To se nazývá otrokářský systém nebo vydírání okolních národů Germány. Je to vymyšlené a udělané úmyslně tak, že na Západě jsou stanovené vyšší "mzdy" ( bezcenné papírky ), na Východě nižší, a jsou nám tu zničené podmínky pro život ( nedostatek zubařů, např. ), aby to lidi nutilo odcházet na Západ.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.