Příspěvek na živobytí 2023: Kdo má nárok, výše příspěvku, formulář

Hana Volencová
Publikováno 2. ledna 2023
 • Příspěvek je určen občanům, kterým nezbývá dostatek prostředků na základní životní potřeby.
 • Minimální výše příspěvku na živobytí neklesá pod hranici existenčního minima, které v roce 2023 činí 3 130 Kč.
 • Při schvalování podaných žádostí o příspěvek je brána v potaz celá řada faktorů.
 1. Příspěvek na živobytí 2023: Kdo má nárok, výše příspěvku, formulář

  Kdo má nárok na příspěvek na živobytí 2023

  Nárok na příspěvek na živobytí mají lidé, kteří jsou shledáni jako osoby nacházející se v hmotné nouzi a jejich příjmy nejsou dostatečné na uhrazení jejich živobytí.

  Nedostatečný příjem je sice základním předpokladem pro získání příspěvku, ale sám o sobě nestačí. Narazit můžete v případě, kdy:

  • sami neprojevujete snahu o zvýšení svých příjmů
  • nejste v pracovním vztahu v rozsahu min. 20 hodin týdně, nevykonáváte samostatně výdělečnou činnost ani nejste zapsáni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce
  • jste v evidenci uchazečů o zaměstnání, ale bez vážného důvodu odmítáte vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se rekvalifikovat
  • vám nevznikl nárok na nemocenskou nebo ji vlastní vinou pobíráte ve snížené výši
  • jste OSVČ, ale nepřihlásili jste se k nemocenskému pojištění
  • jste zákonný zástupce dítěte a byla vám uložena sankce za neplnění povinností
  • nastoupili jste k výkonu trestu
  • vlastníte majetek, který můžete prodat či pronajmout (např. automobil, nemovitost atd.)
 2. Hlediska při posuzování

  Příspěvek na živobytí je nároková dávka. V rámci schvalovacího procesu se posuzují okolnosti majetkové, příjmovéosobnostní.

  Při hodnocení žádosti a řešení oprávněnosti nároku na příspěvek rozhoduje kromě celkových příjmů také výše nákladů, které jsou spojeny s bydlením. Příspěvek je určen pro osoby, kterým po zaplacení výdajů souvisejících s bydlením nezůstává dostatek finančních prostředků k uhrazení nákladů spojených s pokrytím základních potřeb.

  Přiměřené náklady za bydlení při kalkulaci dosahují maximálně 30 % příjmů posuzované osoby nebo celé rodiny. V Praze jsou náklady na život vyšší, tudíž u obyvatel Prahy je hranice posunuta na maximálně 35 % příjmů. Od roku 2023 se však předpokládá sjednocení této hranice na 30 % pro celou republiku.

  Dále je brán v potaz postoj posuzované osoby nebo celé rodiny a úsilí, které bylo vynaloženo při zvyšování příjmů, jak jsme uvedli v předchozím boxíku.

  Pouhá tíživá finanční situace tedy nemusí automaticky vést k přiznání nároku na příspěvek.

  Co se týče čistého příjmu, započítává se vždy jen jeho část, stejně jako u dávek důchodového či nemocenského pojištění. Příspěvek na bydlení či mimořádné jednorázové dávky se nezapočítávají.

  Výpočet čistého příjmu

  Procento z příjmu Druh příjmu
  70 % zaměstnání, podnikání, další závislé činnosti
  80 % podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, náhrady mzdy
  100 % rodičovský příspěvek, alimenty, přídavky na dítě, pronájem
 3. Výše příspěvku na živobytí 2023

  Výše příspěvku na živobytí je stanovována pro každého individuálně.

  Vliv na rozhodnutí a stanovení výše příspěvku má celá řada faktorů. Jak už jsme uvedli, patří mezi ně i snaha danou situaci řešit, dále výpočet rozdílu mezi přiměřenými náklady na bydlení posuzované osoby nebo osob a celkovým příjmem a následným odečtením nákladů souvisejících s pokrytím základních potřeb. Posuzují se náklady a příjmy všech osob, které spolu žijí.

  V praxi platí, že ačkoliv je u každé osoby nebo rodin výše příspěvku na živobytí jiná, nesmí její hranice klesnout pod úroveň existenčního minima. Existenční minimum je stanoveno od ledna 2023 nově na částku 3 130 Kč za měsíc. Pozor si dejte, abyste tento pojem a vyčíslení nezaměňovali s životním minimem, což je minimální hranice příjmů společensky uznaná. Životní minimum činí od ledna 2023 nově 4 860 Kč za měsíc pro jednotlivce. Obě částky se během roku 2022 opakovaně zvyšovaly a vzhledem k napjaté ekonomické situaci se částky opět mění i s rokem 2023.

  Částka živobytí je ve výši životního minima u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. V určitých případech je částka živobytí ve výši existenčního minima, např. u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky, u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a nevykonává žádnou aktivitu, u osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti byla propuštěna z práce za hrubé porušení předpisů.

  Příspěvek je zpočátku vyplácen penězi, po uplynutí šesti měsíců může být částečně hrazen poukázkami, které lze přirovnat ke stravenkám. Ty lze uplatnit na nákup potravin a hygienických potřeb, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb, obuvi a oblečení.

 4. Jak a kde podat žádost o příspěvek na živobytí

  Při podávání žádosti o příspěvek na živobytí jsou k dispozici dvě varianty:

  Elektronické podání

  Pokud se rozhodnete pro podání formulářů touto formou, potřebujete disponovat elektronickým podpisem s kvalifikovaným certifikátem, aby byla zajištěna identita dané osoby, nebo můžete formuláře odeslat datovou schránkou. Máte však možnost využít také některý z nástrojů elektronické identity občana (např. eObčanku, NIA ID, Bankovní identitu apod.).

  Tištěné podání

  První variantou v tomto případě je, že můžete formulář vyplnit v elektronické podobě a následně si ho vytisknout a vlastní rukou podepsat a podat na příslušném úřadu práce. V druhém případě je možno vyplnit prázdný vytištěný formulář ručně a následně podat.

  Odkaz na vyplnění formuláře naleznete zde: Žádost o příspěvek na živobytí

  K vyplnění žádosti budete potřebovat doložit celou řadu dokladů a potvrzení:


BT
Bednářová Taťána 09.03.2022 – 06:28

Člověk ve finanční tísni, který žádá o o příspěvek na živobytí musí nejprve prodat auto, pokud ho vlastní. A že se mu pak rapidně sníží možnost najít si zaměstnání, už žádné z těch chytrých hlav nenapadne. Takový člověk si bude muset hledat zaměstnání jen v místě bydliště, nebo tam, kam se dostane MHD, což je v dnešní době, kdy je dopravní obslužnost na tak nízké úrovni, dost problematické. Takže se jen prodlouží tato doba.

Odpovědět

M
MARTINA.TLUSŤÁKOVÁ 29.08.2022 – 20:02

Dobrý večer omlouvám se vás otravuji tak pozdě, na úřadě na hmotné nouzi příspěvku na živobytí které činí 5880kč z toho musím zaplatit bydlení, protože my z příspěvku na bydlení posílají 3013 ale hlavně mne zajímá mám v září dostat stravenky tak mne zajímá jestly všechno dostanu ve stravenkách to znamená částka 5880kč dřív se to dávalo na půl něco stravenky a potom peníze předem vám děkuji za odpověď TLUSŤÁKOVÁ

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 31.08.2022 – 15:31

@MARTINA.TLUSŤÁKOVÁ: Dobrý den, Martino, přesnou informaci Vám sdělí pracovníci na úřadu práce. Můžete také zavolat na jejich bezplatnou infolinku 800 77 99 00 nebo poslat e-mail na adresu callcentrum@uradprace.cz.

Odpovědět

i
internet 17.05.2023 – 10:30

@Bednářová Taťána: V Německu si auto můžete nechat. právě proto, abyste se dostala do "zaměstnání" = vydělávat peníze na otrokáře. A proč je to v Čechách takto blbě ? Abychom byli nuceni odcházet na práce do Německa ( obecně na Západ ). To se nazývá otrokářský systém nebo vydírání okolních národů Germány. Je to vymyšlené a udělané úmyslně tak, že na Západě jsou stanovené vyšší "mzdy" ( bezcenné papírky ), na Východě nižší, a jsou nám tu zničené podmínky pro život ( nedostatek zubařů, např. ), aby to lidi nutilo odcházet na Západ.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.