Příspěvek na živobytí 2021: Kdo má nárok, výše příspěvku, formulář

Petra Houdová
Publikováno 7. října 2021
 • Příspěvek je určen obyvatelům, kterým nezbývá dostatek prostředků na základní životní potřeby.
 • Minimální výše příspěvku na živobytí neklesá pod hranici existenčního minima 2 490 Kč.
 • Při schvalování podaných žádostí o příspěvek je brána v potaz celá řada faktorů.
 1. Kdo má nárok na příspěvek na živobytí 2021

  Nárok na příspěvek na živobytí mají lidé, kteří jsou shledáni jako osoby nacházející se v hmotné nouzi a jejich příjmy nejsou dostatečné na uhrazení jejich živobytí.

 2. Hlediska při posuzování

  Příspěvek na živobytí je nároková dávka. V rámci schvalovacího procesu se posuzují okolnosti majetkové, příjmovéosobnostní.

  Při hodnocení žádosti a řešení, zda bude nebo nebude mít žadatel nárok na tento příspěvek, rozhoduje kromě celkových příjmů také výše nákladů, které jsou spojeny s bydlením. Příspěvek je určen pro osoby, kterým po zaplacení výdajů souvisejících s bydlením, nezůstává dostatek finančních prostředků k uhrazení nákladů spojených s pokrytím základních potřeb.

  Dále je brán v potaz postoj posuzované osoby nebo celé rodiny a úsilí, které bylo vynaloženo při zvyšování příjmů – vykonávání výdělečné činnosti, provádění veřejných prací nebo například prodej či efektivní využití svého majetku. A v neposlední řadě možnost uplatnění dostupných nároků a pohledávek jednotlivými členy rodiny nebo danou osobou.

  Pouhá tíživá finanční situace nemusí automaticky vést k přiznání nároku na příspěvek.

  Přiměřené náklady za bydlení při kalkulaci dosahují maximálně 30 % příjmů posuzované osoby nebo celé rodiny. V Praze jsou náklady na život vyšší, tudíž u obyvatel Prahy je hranice posunuta na maximálně 35 % příjmů.

  Výpočet čistého příjmu

  Procento z příjmuDruh příjmu
  70 %zaměstnání, podnikání, další závislé činnosti
  80 %podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, náhrady mzdy
  100 %rodičovský příspěvek, alimenty, přídavky na dítě, pronájem
 3. Výše příspěvku na živobytí 2021

  Výše příspěvku na živobytí je stanovována pro každého individuálně.

  Vliv na rozhodnutí a stanovení výše příspěvku má celá řada faktorů. Jak už jsme uvedli, patří mezi ně i snaha danou situaci řešit. Dále výpočet rozdílu mezi přiměřenými náklady na bydlení posuzované osoby nebo osob a celkovým příjmem, a následným odečtením nákladů souvisejících s pokrytím základních potřeb. Posuzují se náklady a příjmy všech osob, které spolu žijí.

  V praxi platí, že ačkoliv je u každé osoby nebo rodin výše příspěvku na živobytí jiná, nesmí její hranice klesnout pod úroveň existenčního minima. Existenční minimum 2021 je stanoveno na částku 2 490 Kč za měsíc. Pozor si dejte, abyste tento pojem a vyčíslení nezaměňovali s životním minimem, což je minimální hranice příjmů společensky uznaná. Životní minimum 2021 činí 3 860 Kč za měsíc pro jednotlivce.

 4. Jak a kde podat žádost o příspěvek na živobytí

  Při podávání žádosti o příspěvek na živobytí jsou k dispozici dvě varianty:

  Elektronické podání

  Pokud se rozhodnete pro podání formulářů touto formou, musíte disponovat elektronickým podpisem s kvalifikovaným certifikátem, aby byla zajištěna identita dané osoby. Nebo můžete formuláře odeslat datovou schránkou. Jiným elektronickým způsobem nebude žádost přijata.

  Tištěné podání

  První variantou v tomto případě je, že můžete formulář vyplnit v elektronické podobě a následně si ho vytisknout a vlastní rukou podepsat a podat na příslušném pracovišti Úřadu práce. V druhém případě je možno vyplnit prázdný vytištěný formulář ručně a následně podat.

  Odkaz na vyplnění formuláře na živobytí naleznete zde: Žádost o příspěvek na živobytí

  K vyplnění žádosti budete potřebovat doložit celou řadu dokladů a potvrzení:


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.