Tipli 100 Kč zdarma

Pohřebné 2021: Kdo má nárok, jak postupovat, žádost, formulář…

 • Pohřebné je jednorázová finanční výpomoc, na kterou má nárok osoba, která pohřbí nezaopatřené dítě, nebo jeho rodiče
 • Výše pohřebného je jednotně dána na 5 000 Kč.
 • O pohřebné se žádá na místně příslušné pobočce Úradu práce.
 1. Kdo má nárok na pohřebné

  Pohřebné 2021: Kdo má nárok, jak postupovat, žádost, formulář…Nárok na pohřebné vzniká osobě, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči takového dítěte. Za neopatřené dítě se považuje také student do 26 let. Pohřebné se vyplácí také v situacích, kdy se dítě narodí mrtvé.

  Podmínkou je, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

  Výše příjmů žadatele nemá při posuzování nároku na pohřebné žádný vliv.

 2. Výše pohřebného 2021

  Pohřebné je vypláceno jednorázově ve výši 5 000 Kč.

 3. Kde žádat o pohřebné a co je třeba předložit

  Vyplněný formulář je třeba podat na místně příslušné pobočce Úřadu práce.

  Spolu s formulářem je třeba dále doložit průkaz totožnosti žadatele, rodný list či jiný doklad stvrzující, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte, potvrzení o studiu, fakturu za vypravení pohřbu, úmrtní list zesnulé osoby, doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu a doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení.

 4. Formulář Žádost o pohřebné

  Pro přiznání finančního příspěvku je třeba vyplnit formulář Žádost o pohřebné, což lze učinit elektronicky.