Pohřebné 2022: Kdo má nárok, jak postupovat, žádost, formulář…

Hana Volencová
Publikováno 30. prosince 2021
 • Pohřebné je jednorázová finanční výpomoc, na kterou má nárok osoba, která pohřbí nezaopatřené dítě nebo jeho rodiče.
 • Výše pohřebného je jednotně dána částkou 5 000 Kč.
 • O pohřebné se žádá na místně příslušné pobočce Úradu práce.
 1. Kdo má nárok na pohřebné

  Pohřebné 2022: Kdo má nárok, jak postupovat, žádost, formulář…
  Nárok na pohřebné vzniká osobě, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči takového dítěte. Za neopatřené dítě se považuje rovněž student do 26 let. Pohřebné se vyplácí také v situacích, kdy se dítě narodí mrtvé.

  Podmínkou je, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Stejně tak potřebuje mít trvalý pobyt a bydliště na území ČR i žadatel o pohřebné. V odůvodněných případech však může Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto podmínku prominout.

  Výše příjmů žadatele nemá při posuzování nároku na pohřebné žádný vliv.

 2. Výše pohřebného 2022

  Pohřebné je vypláceno jednorázově ve výši 5 000 Kč.

  O pohřebné se žádá zpětně, nejpozději však do 1 roku ode dne pohřbení.

 3. Kde žádat o pohřebné a co je třeba předložit

  Vyplněný formulář je třeba podat na místně příslušné pobočce Úřadu práce.

  Spolu s formulářem je třeba dále doložit průkaz totožnosti žadatele, rodný list dítěte nebo doklad stvrzující, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte, fakturu za vypravení pohřbu, úmrtní list zesnulé osoby, doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu a doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení.

  Pro nezaopatřené dítě od školního roku, v němž dovršilo či mělo dovršit věku 15 let, potřebujete ještě jeden z těchto dokladů: potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku nebo prokázat rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím. Žádat o pohřebné lze tak podat za osobu mladší 26 let.

 4. Formulář Žádost o pohřebné

  Pro přiznání finančního příspěvku je třeba vyplnit formulář Žádost o pohřebné, což lze učinit elektronicky.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.