Otcovská dovolená 2020: Platnost, nárok, žádost, délka, výpočet

Od roku 2018 je možné žádat o novou nemocenskou dávku tzv. otcovskou poporodní péči. Otcovská dovolená je určena pro všechny čerstvé tatínky, kteří chtějí zůstat s partnerkou a novorozeným potomkem na jeden týden doma.

1Kdo má nárok na otcovskou dovolenou v roce 2020

Otcovská dovolená 2020Na dávku otcovské poporodní péče mají nárok žadatelé, kteří do šesti týdnů od narození dítěte podají žádost o dávku otcovské poporodní péče. Žádost mohou podat zaměstnanci a OSVČ, kteří si před nástupem na otcovskou platili nemocenské pojištění minimálně po dobu 3 měsíců.

Nárok na dávku mají také pěstouni, poručníci a adoptivní rodiče, kteří převzali dítě do péče, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

2Výše otcovské 2020

Žadatel o dávku otcovské poporodní péče dostane stejně jako matka na mateřské – 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Tatínci s hrubým příjmem 30 000 Kč dostanou 4 837 Kč.

Výše dávky je stanovena na dobu 7 kalendářních dnů, vztahuje se vždy na jeden porod, nikoli na počet narozených dětí.

Kalkulačka pro přesný výpočet otcovské je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

3Jak a kde požádat o otcovskou dovolenou

Otcovská poporodní péče se vyřizuje stejným způsobem jako mateřská. K uplatnění nároku je třeba vyplnit formulář “Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)”. Ten je volně ke stažení na webu České správy sociálního zabezpečení, případně lze tiskopis vyzvednout na jakékoli pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení.

Zaměstnaný žadatel předá vyplněný formulář svému zaměstnavateli, OSVČ ho předává příslušné OSSZ. Dávka se vyplácí zpětně.

4Podmínky otcovské dovolené 2020

Otcovská dovolená 2020Žadatelé musí být před nástupem na otcovskou dovolenou účastni minimálně 3 měsíce bez přerušení na nemocenském pojištění. Kromě toho musí být splněny následující podmínky:

  • Žadatel o otcovskou dovolenou musí být zapsán jako otec dítěte.
  • Otec nesmí během podpůrčí doby pracovat ani podnikat.
  • Na otcovskou musí žadatel nastoupit do 6 týdnů od narození dítěte.
  • Otcovskou dovolenou není možné nijak přerušit ani rozdělit.

V krajním případě může žadatel na otcovskou nastoupit ze dne na den. Nikde se neuvádí, jak dlouho dopředu se musí o dovolenou žádat. Pokud žadatel na otcovskou nenastoupí do šesti týdnů, přijde o volno i o dávku.