Otcovská dovolená 2024: Délka, formulář, kalkulačka, OSVČ

Hana Volencová
Publikováno 24. prosince 2023
 • Od roku 2018 je možné žádat o dávku nemocenského pojištění pro čerstvé tatínky, tzv. otcovskou poporodní péči
 • Od roku 2022 mohou zůstat tatínci s partnerkou a novorozencem doma celé dva týdny místo původního jednoho týdne
 • Výše příspěvku je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu
 1. Kdo má nárok na otcovskou dovolenou v roce 2024

  Otcovská dovolená 2024Novelou zákona o nemocenském pojištění s číslem 330/2021 Sb., se od 1. ledna 2022 změnily podmínky otcovské poporodní péče stanovené původním zákonem 180/2006 Sb.

  Na dávku otcovské poporodní péče mají nárok žadatelé, kteří do 6 týdnů od narození dítěte podají žádost o dávku otcovské poporodní péče. Podmínkou nároku na dávku je účast žadatele na nemocenském pojištění. Žádost tedy mohou podat zaměstnanci a také OSVČ, které si před nástupem na otcovskou dobrovolně platily nemocenské pojištění minimálně po dobu 3 měsíců. Muži zaměstnaní na dohodu o provedení práce by museli mít hrubý měsíční výdělek vyšší než 10 000 Kč.

  Nárok na dávku mají také pěstouni, poručníci a adoptivní rodiče, kteří převzali dítě do péče, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

  Novela zákona o nemocenském pojištění v minulosti zajistila, aby v případě, kdy je dítě po porodu hospitalizováno ze zdravotních důvodů (na straně dítěte nebo jeho matky), mohl otec nastoupit na otcovskou i později než do uplynutí 6 týdnů ode dne porodu. Otec může v takovém případě nastoupit na nemocenskou v úseku 6 týdnů, kdy dítě hospitalizováno není. Období volby nástupu čerpání dávky se prodlužuje o tolik dnů, kolik dnů trvala hospitalizace. Je-li hospitalizace opravdu dlouhodobá, je horní hranicí nástupu na otcovskou dovolenou 1 rok věku dítěte.

  Nárok na otcovskou poporodní péči navíc týká i otců, jejichž dítě se narodí mrtvé nebo zemře během 6 týdnů ode dne narození. Tato úprava z roku 2022 umožňuje rodičům vyrovnat se se ztrátou dítěte společně a má zajistit i otci možnost pracovního volna s náhradou ucházejícího příjmu ze zaměstnání.

 2. Výše otcovské 2024

  Žadatel o dávku otcovské poporodní péče dostane stejně jako matka na mateřské 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Například tatínci s hrubým příjmem 30 000 Kč dostanou 9 674 Kč.

  Výše dávky je od roku 2022 stanovena na dobu 14 kalendářních dnů. Vztahuje se vždy na jeden porod, nikoli na počet narozených dětí.

  Kalkulačka pro přesný výpočet otcovské v roce 2024 je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 3. Jak a kde požádat o otcovskou dovolenou

  Otcovská poporodní péče se vyřizuje stejným způsobem jako mateřská. K uplatnění nároku je třeba vyplnit formulář Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou). Ten je volně ke stažení na webu České správy sociálního zabezpečení, případně lze tiskopis vyzvednout na jakékoli pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení.

  Zaměstnaný žadatel předá vyplněný formulář svému zaměstnavateli, OSVČ ho předává příslušné OSSZ. Dávka se vyplácí zpětně.

 4. Podmínky otcovské dovolené 2024

  Otcovská dovolená 2024Žadatelé tedy musí být před nástupem na otcovskou dovolenou účastníky nemocenského pojištění. Kromě toho musí být splněny ještě následující podmínky:

  • Žadatel o otcovskou dovolenou musí být zapsán jako otec dítěte.
  • Otec nesmí během podpůrčí doby pracovat ani podnikat.
  • Na otcovskou musí žadatel nastoupit do 6 týdnů od narození dítěte nebo nově do 6 týdnů prodloužených o dny hospitalizace dítěte.
  • Otcovskou dovolenou není možné nijak přerušit ani rozdělit.

  V krajním případě může žadatel na otcovskou nastoupit ze dne na den. Nikde se neuvádí, jak dlouho dopředu se musí o dovolenou žádat. Pokud žadatel na otcovskou nenastoupí v předepsané lhůtě, přijde o volno i o dávku.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.