Otcovská dovolená 2022: Platnost, nárok, žádost, délka, výpočet

Hana Volencová
Publikováno 22. prosince 2021
 • Od roku 2018 je možné žádat o novou nemocenskou dávku, tzv. otcovskou poporodní péči.
 • Tatínci mohou od roku 2022 zůstat s partnerkou a novorozencem doma celé dva týdny místo původního jednoho týdne
 • Výše příspěvku je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 1. Kdo má nárok na otcovskou dovolenou v roce 2022

  Otcovská dovolená 2022Novelou zákona o nemocenském pojištění s číslem 330/2021 Sb., se od 1. ledna 2022 mění podmínky otcovské poporodní péče stanovené původním zákonem 180/2006 Sb.

  Na dávku otcovské poporodní péče mají nárok žadatelé, kteří do šesti týdnů od narození dítěte podají žádost o dávku otcovské poporodní péče. Žádost mohou podat zaměstnanci a OSVČ, kteří si před nástupem na otcovskou platili nemocenské pojištění minimálně po dobu 3 měsíců.

  Nárok na dávku mají také pěstouni, poručníci a adoptivní rodiče, kteří převzali dítě do péče, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

  Novela zákona o nemocenském pojištění má nově zajistit, aby v případě, kdy je dítě po porodu hospitalizováno ze zdravotních důvodů (na straně dítěte nebo jeho matky), mohl otec nastoupit na otcovskou i později než do uplynutí šesti týdnů ode dne porodu. Otec může v takovém případě nastoupit na nemocenskou v úseku šesti týdnů, kdy dítě hospitalizováno není. Období volby nástupu čerpání dávky se prodlužuje o tolik dnů, kolik dnů trvala hospitalizace. Je-li hospitalizace opravdu dlouhodobá, je horní hranicí nástupu na otcovskou dovolenou jeden rok věku dítěte.

 2. Výše otcovské 2022

  Žadatel o dávku otcovské poporodní péče dostane stejně jako matka na mateřské 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Tatínci s hrubým příjmem 30 000 Kč dostanou 9 674 Kč.

  Výše dávky je od roku 2022 stanovena na dobu 14 kalendářních dnů. Vztahuje se vždy na jeden porod, nikoli na počet narozených dětí.

  Kalkulačka pro přesný výpočet otcovské je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 3. Jak a kde požádat o otcovskou dovolenou

  Otcovská poporodní péče se vyřizuje stejným způsobem jako mateřská. K uplatnění nároku je třeba vyplnit formulář “Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)”. Ten je volně ke stažení na webu České správy sociálního zabezpečení, případně lze tiskopis vyzvednout na jakékoli pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení.

  Zaměstnaný žadatel předá vyplněný formulář svému zaměstnavateli, OSVČ ho předává příslušné OSSZ. Dávka se vyplácí zpětně.

 4. Podmínky otcovské dovolené 2022

  Otcovská dovolená 2022Žadatelé musí být před nástupem na otcovskou dovolenou účastni minimálně 3 měsíce bez přerušení na nemocenském pojištění. Kromě toho musí být splněny následující podmínky:

  • Žadatel o otcovskou dovolenou musí být zapsán jako otec dítěte.
  • Otec nesmí během podpůrčí doby pracovat ani podnikat.
  • Na otcovskou musí žadatel nastoupit do 6 týdnů od narození dítěte nebo nově do 6 týdnů prodloužených o dny hospitalizace dítěte.
  • Otcovskou dovolenou není možné nijak přerušit ani rozdělit.

  V krajním případě může žadatel na otcovskou nastoupit ze dne na den. Nikde se neuvádí, jak dlouho dopředu se musí o dovolenou žádat. Pokud žadatel na otcovskou nenastoupí v předepsané lhůtě, přijde o volno i o dávku.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.