Příspěvek na dojíždění 2021: Kdo má nárok, výše, jak žádat…

Úřad práce ČR poskytuje dlouhodobě nezaměstnaným příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé České republiky. Oficiálně se jedná o příspěvek na podporu regionální mobility nebo také příspěvek na dojížďku. Výše příspěvku závisí na dojezdové vzdálenosti do zaměstnání a může dosáhnout až 3 500 Kč měsíčně.

1Kdo má nárok na příspěvek na dopravu

Příspěvek je určen nezaměstnaným, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. Žádost o příspěvek mohou podat uchazeči, kteří splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

  • Jsou vedeni v evidenci Úřadu práce déle než 5 měsíců.
  • Jsou vedeni v evidenci Úřadu práce méně než 5 měsíců, ale není jim možné zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště s ohledem na zdravotní stav, nedostačující praxi nebo péči o dítě.
  • Žadatelé přišli o práci v důsledku hromadného propouštění.

K získání příspěvku na dopravu musí žadatel doložit, že:

  • Nové zaměstnání se nachází v jiné obci, než ve které žadatel trvale bydlí.
  • Pracovní smlouva je se zaměstnavatelem uzavřena nejméně na 6 měsíců, nebo na dobu neurčitou. Nesmí ale jít o zaměstnavatele, u něhož žadatel v posledních 24 měsících pracoval.
  • Měsíční hrubá mzda v novém zaměstnání nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy, která pro rok 2021 činí 35 441 Kč. Žadatel nesmí mít více než 53 161,50 Kč hrubého.
  • Žadatel nemá nedoplatky na daních nebo na sociálním a zdravotním pojištění. Žadatel k žádosti přikládá potvrzení o bezdlužnosti.

S výjimkou Moravskoslezského kraje není možné žádost o příspěvek uznat u uchazečů cestujících za prací do zahraničí.

2Výše příspěvku na dojíždění 2021

Výše příspěvku se odvíjí od dojezdové vzdálenosti do zaměstnání. Ta musí činit alespoň 10 km, případně nesmí prokazatelně mezi oběma místy existovat pravidelné spojení veřejnou dopravou.

Dojezdová vzdálenostPříspěvek na dojíždění 2021
do 10 kmžádný / 1 000 Kč*
10-25 km1 500 Kč
25-50 km2 500 Kč
nad 50 km3 500 Kč

* Do vzdálenosti 10 km se žádný příspěvek neposkytuje, pouze v případech, kdy prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou, nebo kdy se jedná o osoby starší 55 let, OZP, osoby evidované na Úřadu práce déle než 12 měsíců a osoby nacházející se v hmotné nouzi, je uznán příspěvek ve výši 1 000 Kč.

Podpora se vyplácí zpětně po předložení pracovní smlouvy a výplatního listu získaného od zaměstnavatele. Příspěvek lze čerpat maximálně po dobu 12 měsíců.

3Kde žádat o příspěvek na dojíždění 2021

Vyplněnou Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility – příspěvek na dojížďku je třeba podat na příslušné pobočce Úřadu práce. Žádost musí být podána společně s pracovní smlouvou ještě před nástupem do nového zaměstnání. Jinými slovy, žádost je nutné podat ještě v době, kdy je žadatel veden v evidenci Úřadu práce ČR.

V případě schválení příspěvku se s Úřadem práce uzavírá písemná dohoda.