Příspěvek na dojíždění 2017

Příspěvek na dojíždění do zaměstnání mohou čerpat uchazeči ze skupin ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností ve vybraných krajích Česka. Příspěvek může v některých případech dosáhnout až 3 500 Kč měsíčně, konkrétní výše se odvíjí od dojezdové vzdálenosti do práce.

Příspěvek na dojíždění 2017

1Kdo má nárok na příspěvek na dopravu

Příspěvek na dojíždění do zaměstnání mohou získat pouze nezaměstnaní s bydlištěm v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském, Karlovarském nebo Královéhradeckém kraji.

Žadatelé musejí do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec a musejí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

  • Jsou v evidenci Úřadu práce déle než 5 měsíců.
  • Jsou v evidenci Úřadu práce méně než 5 měsíců, ale není možné jim zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště kvůli zdravotnímu stavu, nedostačující praxi nebo péči o dítě.
  • Žadatelé přišli o práci v důsledku hromadného propouštění.

Nový zaměstnavatel musí s žadatelem uzavřít pracovní poměr buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 6 měsíců. V pracovní smlouvě musí být uvedeno konkrétní místo výkonu práce.

S výjimkou Moravskoslezského kraje není možné žádost o příspěvek uznat u uchazečů cestujících za prací do zahraničí. Nárok na příspěvek rovněž nemají žadatelé, jejichž hrubá mzda v daném měsíci přesáhla průměrnou mzdu v prvním až třetím čtvrtletí předchozího roku.

Poslední podmínkou pro poskytnutí příspěvku na dojíždění za prací je dodání potvrzení o bezdlužnosti žadatele.

2Výše příspěvku na dojíždění 2017

Výše příspěvku se odvíjí od dojezdové vzdálenosti do zaměstnání. Ta musí činit alespoň 10 km, případně nesmí prokazatelně mezi oběma místy existovat pravidelné spojení veřejnou dopravou.

Dojezdová vzdálenost Příspěvek na dojíždění 2017
do 10 km žádný / 1 000 Kč, není-li spojení veřejnou dopravou
10-25 km 1 500 Kč
25-50 km 2 500 Kč
nad 50 km 3 500 Kč

Podpora se vyplácí zpětně po předložení pracovní smlouvy a výplatního listu získaného od zaměstnavatele. Příspěvek lze čerpat maximálně po dobu 12 měsíců.

3Kde žádat o příspěvek na dojíždění 2017

O příspěvek na dojíždění je možné požádat na Úřadu práce, v jehož evidenci jste. Vyplňuje se formulář žádost o příspěvek na regionální mobilitu, stáhnout si ho můžete ve formátech DOCPDF.

Příspěvek se neposkytuje uchazečům, kteří u nového zaměstnavatele v uplynulých 24 měsících již pracovali. V žádosti se uvádí místo výkonu práce a datum nástupu do práce.

V případě schválení příspěvku se s Úřadem práce uzavírá písemná dohoda.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu