Příspěvek na dojíždění do práce 2024: Kdo má nárok, výše, jak žádat

Hana Volencová
Publikováno 2. ledna 2024
 • Úřad práce ČR poskytuje dlouhodobě nezaměstnaným příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé republiky
 • Oficiálně se jedná o příspěvek na podporu regionální mobility nebo také příspěvek na dojížďku
 • Výše příspěvku závisí na dojezdové vzdálenosti do zaměstnání a může dosáhnout až 4 375 Kč měsíčně po dobu 1 roku
 1. Příspěvek na dojíždění do práce 2024: Kdo má nárok, výše, jak žádat

  Kdo má nárok na příspěvek na dopravu

  Příspěvek je určen nezaměstnaným, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Žádost o něj mohou podat uchazeči, kteří splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

  • Jsou vedeni v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců.
  • Jsou vedeni v evidenci Úřadu práce ČR méně než 5 měsíců, ale není jim možné zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště s ohledem na zdravotní stav, nedostačující praxi nebo péči o dítě.
  • Žadatelé přišli o práci v důsledku hromadného propouštění.

  Co je nutné doložit pro získání příspěvku na dojíždění

  • Nové zaměstnání se nachází v jiné obci, než ve které žadatel trvale bydlí. V pracovní smlouvě musí být sjednáno konkrétní místo výkonu zaměstnání nebo musí být adresa tohoto místa potvrzena zaměstnavatelem.
  • Pracovní smlouva je se zaměstnavatelem uzavřena nejméně na 6 měsíců nebo na dobu neurčitou. Nesmí ale jít o zaměstnavatele, u něhož žadatel v posledních 24 měsících pracoval.
  • Měsíční hrubá mzda v novém zaměstnání nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. Rozhodující částku zveřejňuje vždy MPSV, momentálně lze pro rok 2024 předpokládat, že žadatel nesmí mít více než cca 63 640 Kč hrubého.
  • Podmínkou schválení žádosti je doložení potvrzení, že žadatel nemá nedoplatky u finančního úřadu, celního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Jestliže má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí.
  • Žadatel přikládá doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu (smlouva nebo potvrzení od banky).
 2. Výše příspěvku na dojíždění 2024

  Výše příspěvku se odvíjí od dojezdové vzdálenosti do zaměstnání a doba jeho vyplácení je maximálně 12 měsíců.

  Dojezdová vzdálenost Příspěvek na dojíždění 2024
  do 10 km 1 000 Kč
  10–25 km 1 500 Kč
  25–50 km 2 500 Kč
  nad 50 km 3 500 Kč

  Žadateli, který osobně pečuje o dítě do 4 let věku, lze vyplatit 1,25násobek uvedených částek. Příspěvek tak může maximálně dosáhnout výše 4 375 Kč.

  Na příspěvek není právní nárok, žádost schvaluje odborná komise. Doporučujeme tedy před podáním žádosti zajít na konzultaci na úřad práce.

  Podpora se vyplácí zpětně po předložení pracovní smlouvy a výplatního listu získaného od zaměstnavatele.

 3. Kde žádat o příspěvek na dojíždění 2024

  Vyplněnou Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility – příspěvek na dojížďku je třeba podat na příslušné pobočce úřadu práce. Je možné to učinit i elektronicky prostřednictvím tzv. identity občana.

  O poskytnutí příspěvku lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru nebo ještě v době, kdy je žadatel veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

  V případě schválení příspěvku se s úřadem práce uzavírá písemná dohoda. Příspěvek lze poskytnout pouze bezhotovostně.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.