Příspěvek na dojíždění 2022 → Kdo má nárok, výše, jak žádat…

Hana Volencová
Publikováno 6. ledna 2022
 • Úřad práce ČR poskytuje dlouhodobě nezaměstnaným příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé republiky.
 • Oficiálně se jedná o příspěvek na podporu regionální mobility nebo také příspěvek na dojížďku.
 • Výše příspěvku závisí na dojezdové vzdálenosti do zaměstnání a může dosáhnout až 3 500 Kč měsíčně po dobu 1 roku.
 1. Kdo má nárok na příspěvek na dopravu

  Příspěvek je určen nezaměstnaným, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. Žádost o příspěvek mohou podat uchazeči, kteří splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

  • Jsou vedeni v evidenci Úřadu práce déle než 5 měsíců.
  • Jsou vedeni v evidenci Úřadu práce méně než 5 měsíců, ale není jim možné zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště s ohledem na zdravotní stav, nedostačující praxi nebo péči o dítě.
  • Žadatelé přišli o práci v důsledku hromadného propouštění.

  Co je nutné doložit pro získání příspěvku na dojíždění

  • Nové zaměstnání se nachází v jiné obci, než ve které žadatel trvale bydlí.
  • Pracovní smlouva je se zaměstnavatelem uzavřena nejméně na 6 měsíců nebo na dobu neurčitou. Nesmí ale jít o zaměstnavatele, u něhož žadatel v posledních 24 měsících pracoval.
  • Měsíční hrubá mzda v novém zaměstnání nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku, pro rok 2022 je tedy rozhodující částka 37 020 Kč. Žadatel tak nesmí mít více než 55 530 Kč hrubého.
  • Žadatel nemá nedoplatky na daních nebo na sociálním a zdravotním pojištění, k žádosti se přikládá potvrzení o bezdlužnosti. Jestliže má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí.
  • Žadatel přikládá doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu (smlouva nebo potvrzení od banky).

  S výjimkou Moravskoslezského kraje není možné žádost o příspěvek uznat u uchazečů cestujících za prací do zahraničí.

 2. Výše příspěvku na dojíždění 2022

  Výše příspěvku se odvíjí od dojezdové vzdálenosti do zaměstnání. Ta musí činit alespoň 10 km, případně nesmí prokazatelně mezi oběma místy existovat pravidelné spojení veřejnou dopravou.

  Dojezdová vzdálenost Příspěvek na dojíždění 2022
  do 10 km žádný / 1 000 Kč*
  10-25 km 1 500 Kč
  25-50 km 2 500 Kč
  nad 50 km 3 500 Kč

  * Do vzdálenosti 10 km se žádný příspěvek neposkytuje, pouze v případech, kdy prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou nebo kdy se jedná o osoby starší 55 let, OZP, osoby evidované na Úřadu práce déle než 12 měsíců a osoby nacházející se v hmotné nouzi, je uznán příspěvek ve výši 1 000 Kč.

  Podpora se vyplácí zpětně po předložení pracovní smlouvy a výplatního listu získaného od zaměstnavatele. Příspěvek lze čerpat maximálně po dobu 12 měsíců.

 3. Kde žádat o příspěvek na dojíždění 2022

  Vyplněnou Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility – příspěvek na dojížďku je třeba podat na příslušné pobočce Úřadu práce. Žádost musí být podána společně s pracovní smlouvou ještě před nástupem do nového zaměstnání. Jinými slovy, žádost je nutné podat ještě v době, kdy je žadatel veden v evidenci Úřadu práce ČR.

  V případě schválení příspěvku se s Úřadem práce uzavírá písemná dohoda.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.