Výchovné k důchodu 2022: Novela zákona, podmínky, žádost…

Hana Volencová
Publikováno 29. července 2022
 • Příjem žádostí o výchovné začne v září 2022, vyplácet se bude k důchodům od ledna 2023.
 • Výchovné si klade za cíl snížit propast mezi důchody mužů a žen.
 • Na výchovné má nárok jen jeden z páru, za určitých podmínek to může být i otec nebo jiná osoba, která o dítě pečovala v největším rozsahu.
 1. Co je výchovné a jak se bude vyplácet

  Tzv. výchovné je částka 500 Kč za každé vychované dítě, která se od ledna 2023 bude měsíčně přidávat k důchodům a bude se na ni vztahovat i pravidelná či mimořádná valorizace – bude se tedy každý rok automaticky zvyšovat úměrně samotnému důchodu.

  Vyplácet se bude vždy jen jednomu z páru, převážně ženám. Těm, které už důchod pobírají, se výměra od ledna 2023 zvýší automaticky podle počtu vychovaných dětí.

  Zažádat o příspěvek musí ženy, kterým bude důchod nově přiznán po 31. prosinci 2022. Na základě žádosti může být výchovné přiznáno i mužům-otcům, bez ohledu na to, odkdy důchod pobírají nebo budou pobírat.

 2. Kdo má nárok na výchovné k důchodu

  Na výchovné mají nárok jen příjemci starobního důchodu – ne invalidního, vdovského (pokud současně nepobírají i starobní penzi) či jiných. Nezáleží na tom, zda jde o starobní důchod řádný nebo předčasný.

  Příspěvek náleží vždy jen jednomu z rodičů, a to tomu, který o dítě pečoval v největším rozsahu od jeho narození až do nabytí jeho zletilosti. V drtivé většině případů to bude matka, o příspěvek však může žádat i otec dítěte nebo jiná osoba, pokud o dítě osobně pečovala v onom zmiňovaném „největším rozsahu“. K tomu má stačit čestné prohlášení. Úřad pak může dál zkoumat, jak to bylo doopravdy, např. podle čerpání rodičovské dovolené apod.

  Podmínky pro uznání dítěte za vychované budou v zásadě stejné, jaké v současnosti platí pro účely snížení důchodového věku žen. Bude se tedy vyžadovat, aby osoba (tj. muž nebo žena) před datem přiznání starobního důchodu osobně pečovala o dítě do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti let. Pokud se ujala výchovy dítěte až po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud o něj pečovala alespoň po dobu pěti let a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti.

  Nebere se v potaz, jak „dobře“ je dítě ve skutečnosti vychované. Nezáleží, zda např. spáchalo přestupek nebo bylo odsouzeno. Zákon však myslí na opačnou situaci – příspěvek nedostane rodič, který se na svém dítěti dopustil trestného činu.

  Podrobné informace k nároku na výchovné najdete v novele Zákona č. 323/2021 Sb., srozumitelně v bodech je obsah novely také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 3. Jak žádat o výchovné k důchodu

  Příspěvek automaticky dostanou ženy, které odešly do důchodu dříve díky počtu vychovaných dětí. Ostatní zájemci musí vyplnit žádost o příspěvek na České správě sociálního zabezpečení. To by mělo být možné od září 2022. Jamile bude žádost dostupná, vložíme vám odkaz.

  Pokud zájemci o výchovné šli nebo půjdou do penze ještě před 1. lednem 2023, mohou žádat o příspěvek nejpozději do konce roku 2024.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.