Aktivity pro děti

Existuje spousta aktivit a her, které vás nic nestojí a vaše dítě zabaví. Přinášíme vám některé z nich. Následující aktivity, zejména pro starší děti, je možné pojmout jako hry pro více hráčů nebo jako společnou činnost pro rodiče s dítětem, při které se dítě učí a rozvíjí svůj intelekt.

Aktivity pro děti

1Zvířátka (asi od 1,5 roku)

Rozmístěte na zem obrázky zvířat, které vaše dítě zná.

Dítě se pak vždy na jeden z obrázků postaví a napodobí zvuk daného zvířete a jeho pohyb.

2Poznávání jídla poslepu (asi od 2 let)

Dítě má zavázané oči a rodič před něj postaví různé ovoce a zeleninu, které se dítě snaží poznat a pojmenovat. Například mrkev, jablko, okurka apod. Dítě může poznávat také hračky, geometrické obrazce apod.

3Kreslení poslepu (asi od 3 let)

Dítě má zavázané oči a rodič říká názvy jednoduchých věcí (banán, židle apod.), které dítě musí nakreslit.

4Přiřazení předmětů (asi od 3 let)

Dejte do krabice různé předměty po dvou a nechte dítě, aby přiřadilo, co k sobě patří. Např. cívka od nitě k jiné cívce, lžíce k další lžíci, vařečka k jiné vařečce apod.

Aktivity pro děti

5Uhodnutí zvířete (asi od 5 let)

Jeden z hráčů si myslí zvíře, ostatní se snaží uhodnout, jaké zvíře to je. K uhodnutí mohou pokládat pouze otázky, na které je možné odpovědět ano/ne.

Například: Má myšlené zvíře čtyři nohy? Leze po stromech? Umí plavat?

Aktivity pro děti

6Barvy (asi od 5 let)

Hráč řekne barvu a na někoho ukáže. Ten musí říct název nějakého předmětu, který má zmíněnou barvu. Např. začínající hráč řekne “žlutá” a druhý hráč řekne “banán”.

7Skládání slov z písmen (asi od 6 let)

Připravte si předem kartičky s větším počtem různých písmen. Každý hráč si vytáhne 7 písmen a zkusí z nich složit co nejvíce slov, za každé slovo získá jeden bod. Písmena není možné opakovat víckrát, lze použít jen to, co si hráč vytáhne.

Například: Hráč si vytáhne písmena L, I, E, V, D, A, K. Složit z nich může např. slova LEV, VIDLE, LID, VEKA, VAL apod.

8Přiřazení předmětů k písmenku (asi od 6 let)

Využít můžete již připravené kartičky s písmenky. Dítě si jich několik vytáhne a poté bude ke každému písmenku hledat věci, které na dané písmeno začínají. Například k vytaženým písmenům J, N, H dítě přidá jablko, nůžky a hrnek.

Při více dětech je možné zahrát si hru, při které se vytáhne vždy jedno písmeno a děti se snaží k němu najít co nejvíc věcí dostupných v domácnosti. Vyhrává hráč, který jich má více.

9Obchodník (asi od 7 let)

Děti si zvolí nějaké písmeno, např. D, a následně se každý představí – řeknou své jméno, odkud pochází a co prodávají. Každá tato informace musí začít na zvolené písmeno. Pokud je tedy zvoleno D, první hráč řekne např.: Jmenuji se David. Pocházím z Dánska. Prodávám dýně. Když někoho z hráčů nic nenapadne, vypadává ze hry.