Jak se počítá nemocenská

Jana Olašinová
Publikováno 9. ledna 2024
 1. Jak se počítá nemocenská

  Kdo vyplácí nemocenskou

  Nemocenské dávky vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Každý zaměstnanec v České republice je povinen platit nemocenské pojištění. Z tohoto pojištění jsou vypláceny nemocenské dávky a nahrazují mzdu po dobu, kdy zaměstnanec není schopen vykonávat svoji práci.

  V případě osob samostatně výdělečně činných, zkráceně OSVČ, není povinné nemocenské pojištění hradit, avšak je to doporučeno. Pokud se podnikatel rozhodl, že nemocenské pojištění ČSSZ platit nebude, může ho nahradit nemocenským pojištěním u komerčních pojišťoven.

  Mezi další dávky, který jsou vyplaceny z nemocenského pojištění České správy sociálního zabezpečení patří také například ošetřovné nebo peněžitá pomoc v mateřství.

 2. Kdo vyplácí prvních 14 dnů nemocenské

  Prvních 14 dnů nemoci jsou plně hrazené zaměstnavatelem, ale nejedná se o nemocenské dávky nýbrž o náhradu mzdy po dobu nemoci.

  Samotná nemocenská se vyplácí od 15 dne nemoci. Tu už vyplácí vaše Okresní správa sociálního zabezpečení, a to za kalendářní dny (i včetně vašich pracovních víkendů a svátků).

  V roce 2019 byla zrušena karenční doba, kdy byl zaměstnanec první 3 dny bez nároku na mzdu. V případě krátkých onemocnění bylo výhodnější vzít si dovolenou. Od 1. července 2019 zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy již od prvního dne nemoci.

 3. Jaký je výpočet nemocenských dávek ČSSZ

  Pro výpočet nemocenských dávek je nutné znát denní vyměřovací základ. Ten vypočítáme tak, že sečteme měsíční mzdu za posledních 12 měsíců a vydělíme kalendářními dny za stejnou dobu. Toto číslo může být 365, pokud jste v uvedené době nepobírali žádné z dávek nemocenského pojištění. V případě, že jste dávky pobírali, například ošetřovné, musí se tyto dny z výpočtu vyloučit.

  Denní vyměřovací základ se musí dále přepočíst na redukovaný denní základ. K výpočtu redukovaného denního základu je potřeba znát tři redukční hranice a procenta, kterými se částka násobí:

  • 1. redukční hranice: do 1 466 Kč – 90 %
  • 2. redukční hranice: 1 466 Kč až 2 199 Kč – 60 %
  • 3. redukční hranice: 2 199 Kč až 4 397 Kč – 30 %

  Z výsledné částky redukovaného denního základu se vypočítá procentuální část, která tvoří konečnou částku nemocenské denní dávky. Procenta se určují délkou trvání nemoci nebo karantény:

  • Nemocenská trvající od 15 do 30 dnů – 60 % z redukovaného denního základu
  • Nemocenská trvající od 31 do 60 dnů – 66 % z redukovaného denního základu
  • Nemocenská trvající déle než 61 dnů – 72 % z redukovaného denního základu

  Nemocenská je vyplácena většinou maximálně po dobu jednoho roku, ve výjimečných případech může být i delší.

  S výpočtem vám pomůže rovněž Kalkulačka nemocenského od Ministerstva práce a sociálních věcí.

 4. Co je to sick days

  Někteří zaměstnavatele nabízejí jako jeden z benefitů takzvané sick days. Sick days neboli dny zdravotního volná jsou užívány při krátkodobé nemoci zaměstnance.

  Zaměstnavatelé zpravidla poskytují 3 až 5 dní zdravotního volna. Hlavní výhodou těchto dnů je, že zaměstnanec nepotřebuje žádné potvrzení od lékaře a může v klidu odpočívat doma. Je zcela na zaměstnavateli, jaké podmínky pro čerpání sick days nastaví.

 5. Může na mě přijít kontrola

  Každý zaměstnanec, který pobírá nemocenské dávky, je povinen dodržovat určitý režim. Zaměstnanci mohou být zkontrolováni jednak zaměstnavatelem, ale také pracovníkem z OSSZ. Z tohoto důvodu je nemocný povinen dodržovat určitá pravidla.

  Mezi tyto pravidla patří nahlásit pravdivou adresu, kde se bude po dobu nemoci nacházet. Dále musí být dobře označen zvonek. Pokud vás navštíví kontrola v době nemocenské, jste povinní prokázat svou totožnost a doložit rozhodnutí lékaře o pracovní neschopnosti.

  Samozřejmě nejdůležitější pravidlo je dodržovat čas vycházek, které vám byly povoleny lékařem. V době stanovených vycházek si můžete v klidu zařídit potřebné nákupy nebo jít na procházku a nikdo vám nemůže vyčítat, že jste nebyli doma.

  Pokud vás kontrolor v době nemocenské doma nezastihl, musí vás o tom informovat. Nejčastěji se informuje prostřednictvím SMS zprávy, emailu nebo zanechání zprávy v poštovní schránce. Zaměstnanec musí následně prokázat, z jakého důvodu nebyl doma. Stačí doložit například potvrzení od lékaře.

  Nedodržování vycházek je považováno za porušení povinnosti a může být zaměstnanci udělena pokuta v některých případech i výpověď. OSSZ může ukončit čerpání nemocenských dávek.

 6. Jaká je výše nemocenské v těhotenství

  Výpočet nemocenských dávek v těhotenství je stejný jako v jiných případech pracovní neschopnosti. Vychází se z denního vyměřovacího základu, který se přepočte za pomoci redukčních hranic.

  V dalším návodu si můžete přečíst veškeré otázky týkající se Peněžité pomoci v mateřství nebo dávek rodičovské.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma finance


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás