Jak se počítá zastavěná plocha

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá zastavěná plocha

  Co to je zastavěná plocha

  U zastavěné plochy musíte rozlišovat zastavěnou plochu stavby a zastavěnou plochu pozemku. Každý údaj říká něco jiného.

  Zastavěná plocha stavby

  Zastavěnou plochu stavby definuje stavební zákon, který říká: „Zastavenou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny.“

  U tohoto znění by se hodil překlad. Prakticky to vypadá tak, že se podíváte na každé patro domu. Vezmete vnější rohy a překreslíte je na zem. Můžete si to představit tak, že vezmete papírový model domu a slisujete jej do jedné vrstvy. Vytvoříte tím jeden plochý obrazec, který je zastavěnou plochou.

  Takže. Pokud je 1. patro větší, než přízemí, pak zastavěnou plochu bude určovat 1. patro.

  U domů hodně členitých je to poměrně složitá záležitost. Protože i v tomto zákoně jsou výjimky, které se do celkové plochy nezapočítávají.

  Započítávat musíte arkýře a lodžie. Balkony však pouze v případě, že mají nosnou konstrukci (např. sloupy nebo jinou svislou konstrukci). Pokud balkony jsou částečně nebo zcela předsazeny před budovou a jsou provedeny na konzolích, pak do zastavěné plochy nepatří.

  U poloodkrytých domů (např. tři stěny a střecha) postupujte tak, že tam, kde stěna chybí, si stěnu domyslíte.

  Nezapomeňte zohlednit také suterén i vnější schodiště do něj.

  Jak je to se střechou a s jejími přesahy? Pokud jsou přesahy volné, tedy nejsou ničím podepřeny (např. sloup) nebo zavěšeny, pak se do zastavěné plochy nepočítají.

  Jak postupovat u objektů, které nemají obvodové stěny? Jsou to např. altánky, pergoly, krytá stání apod. Zde se vychází z půdorysu střechy. Střecha a její vnější okraje se přenesou pravoúhle na zem.

  Zastavěná plocha pozemku

  Opět se jedná o číslo, které vyjadřuje součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochu pozemku budete řešit v souvislosti s územním plánem obce, kde chcete něco stavět.

  Obecný předpis není. Každá obec si sama určuje, kolik % může majitel zastavit (obvykle je to od 25 % do 50 %).

  Míru zastavění plochy pozemku je dobré zjistit ještě před koupí pozemku. Zjistíte ho z územního plánu dané obce nebo na stavebním úřadě.

 2. Co se počítá do zastavěné plochy pozemku

  Pokud máte sečíst všechny zastavěné plochy, musíte vědět, které započítat.

  Počítejte s:

  • zastavěná plocha budovy,
  • garáž,
  • kryté stání,
  • altán nebo pergola,
  • zahradní domek,
  • bazén,
  • příjezdová komunikace,
  • terasa,
  • zpevněné nádvoří,
  • chodníky.

  Zákon, kromě budov považuje za zastavěnou plochu také chodníky, příjezdové cesty, terasy apod. Jak se to hodnotí? Zde musíte zhodnotit předpoklad, že daná plocha vznikla nějakou montážní nebo stavební technologií. U cest se jedná tedy o to, že pod dlažbou jsou další vrstvy (jako je štěrk hrubý, štěrk jemný, geotextilie a další).

  Je dobré se na příslušném stavebním úřadě informovat, co vše samotní úředníci započítávají do zastavěné plochy. Každý úředník si totiž vykládá zákon jinak.

 3. Jak se počítá zastavěná plocha

  Zastavěná plocha stavby

  Jak určit zastavěnou plochu jsem vysvětlila výše. Nyní stačí spočítat m2. Velmi podrobný návod pro vás mám. Jak se počítá m2?

  Zastavěná plocha pozemku

  Vzorec je jednoduchý.

  Celková zastavěná plocha pozemku / celková plocha pozemku

  Kde vzít celkovou plochu pozemku? Stačí nahlédnout do katastru nemovitostí. Jak zjistit majitele pozemku? Zjistíte tam nejen majitele, ale i velikost pozemku.

  Příklad

  Rodinný dům bude mít plochu 100 m2, vedle bude stát garáž o 25 m2, v zahradě bude zahradní domek a k němu napojená pergola o velikosti 50 m2. V zahradě bude chodníček z jednotlivých kamenů položených do hlíny o velikosti cca 10 m2. Cesty a zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby a budou o velikosti 40 m2.

  Zastavěná plocha bude tedy: 100 + 25 + 50 + 40 = 215 m2. Chodníček z kamenů se nezapočítává, protože nevznikl montážní technologií.

  Zastavěná plocha bude 215 m2 a plocha pozemku je 845 m2, pak 215/845 = 0,2544. Nyní jste vypočítali zastavěnost pozemku. V případě, že chcete výsledek v procentech, pak jen vynásobte 100.

  Zastavěná plocha pozemku je tedy 25,44 %. Pokud obec v územním plánu definuje maximální zastavěnost 25 %, pak nejspíš tyto stavby nepovolí. Nicméně můžete upustit od garáže a zastavěnost vyjde pod 25 %.


LJ
Ladislav Janouškovec 17.04.2021 – 13:40

Dobrý den chtěl bych vás poprosit počítají se i opěrné zdi a věci pod zemí jako jímka, retenční nádrž na dešťovou vodu do zastavěné plochy děkuji za odpověď

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás