Jak se počítá látkové množství

Zdeňka Táborská
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá látkové množství

  Co je látkové množství

  Látkové množství je fyzikální veličina, která na základě soustavy SI vyjadřuje počet částic určité látky ku počtu atomů obsažených ve 12 g uhlíku 12. Počet atomů v uvedeném množství příslušného uhlíku je konstantní a je znám pod pojmem Avogadrova konstanta. Konstanta dostala jméno po italském vědci Amedeovi Avogadrovi a dosahuje přibližně hodnoty 6,022.1023 mol-1.

 2. Jak se značí látkové množství a jaké má jednotky

  Látkové množství má v chemii značku n a jeho základní jednotkou je mol (ne, opravdu nemáme na mysli toho šatního motýlka, který si pochutnává na oblečení).

 3. Jak se počítá látkové množství

  Pro výpočet látkového množství máme k dispozici několik základních vzorců, z nichž vycházíme, a je třeba je „napasovat“ na konkrétní zadání příkladu.

  n = N/NA,
  kde N je počet atomů a NA je výše zmiňovaná Avogadrova konstanta;

  n = V/Vm,
  kde V je objem systému a Vm je molární objem;

  n = m/M,
  kde m je hmotnost látky a M je její molární hmotnost.

  Stejně jako Avogadrova konstanta, má i molární objem Vm neměnnou hodnotu. Ta vychází z teze, která tvrdí, že za ideálních podmínek (tj. při teplotě 273,15 K a tlaku 101 325 Pa) zaujímá ideální plyn molární objem 22,41 dm3/mol.

  Při výpočtech je třeba si pohlídat jednotky veličin a v případě potřeby je převést.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás