Jak se počítá stočné

Lenka Rutteová
Publikováno 2. ledna 2024
 1. Jak se počítá stočné

  Co je to stočné

  Stočné je platba za odvod odpadní vody do kanalizace, za její zneškodnění. Odpadní vodou se myslí nejen ta, která odteče toaletou, umyvadlem, pračkou, myčkou, sprchovým koutem apod., ale také voda srážková, která z vašeho pozemku, zejména ze střechy domu, z vydlážděného dvora steče do kanalizace.

  Dobrou zprávou je, že domácnosti za odvod vody srážkové neplatí, voda srážková je jen přiřazena k tzv. odpadním vodám, počítá se s ní při stanovení kapacity kanalizací a případně i čističek odpadních vod.

 2. Jak se počítá stočné

  Stočné pro jednotlivé domácnosti se proto stanovuje podle toho, kolik domácnosti spotřebovaly pitné vody z vodovodu – vychází se totiž ze základního předpokladu, že do kanalizace odvedete stejné množství vody, jako odeberete z vodovodního řadu.

  Proto se často množství stočného rovná množství spotřebované vody. Ale najdou se i výjimky.

 3. Kdo je povinen platit stočné a kdo ho neplatí

  Stočné platí každá domácnost napojená na kanalizaci. Povinnost platit stočné totiž vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace (nikoliv okamžikem natočení vody z kohoutku).

  Z toho plyne, že stočné neplatí ty domácnosti, které nejsou napojeny na kanalizaci, ale mají vlastní čističku vody, jímku, septik apod. Všude, kde kanalizace ještě není zbudovaná, mají domácnosti spotřebu vody bez stočného a možná i levnější.

  Nebo ne? Záleží na tom, jak mají odvod vody řešen, zda čističkou (soukromou), nebo na tom, jak velkou mají jímku a jak často ji musejí nechat vyvážet. Ve výsledku se proto skutečné náklady moc lišit nebudou.

  Ale jak je to v domácnostech, které mají vlastní studnu, ale jsou připojeny na kanalizaci? I tyto domácnosti musejí stočné platit. Platí se totiž za odvod vody do kanalizace. A musejí doma mít instalován zvláštní vodoměr pro sledování množství vody odebrané ze studny do domácnosti.

 4. Jak se dá snížit stočné

  Stočné, které vám dodavatel vody fakturuje, se dá šikovně snížit. Využijete toho, zejména když máte zahradu, kterou zaléváte vodou z kohoutku, takže ta neodteče do kanalizace. Pokud dodavateli prokážete, že ročně spotřebujete bez vypouštění do kanalizace alespoň 30 m3 vody, můžete požádat o snížení stočného.

  Žádost samozřejmě musí být podložena důkazy, například fotografií zahrady nebo třeba fotkou bazénu, který nevypouštíte vůbec (zapuštěný bazén) nebo ho vypustíte na trávník. Jako důkaz o zalévané zahradě postačí i výpis z katastru nemovitostí.

  Stočné vám bude sníženo na základě písemné žádosti a předložení důkazů. Žádost většinou najdete na stránkách vašeho dodavatele vody.

  Po dodání žádosti a důkazů pro snížení stočného totiž máte na snížení počtu krychlových metrů stočného nárok, což je stanoveno v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), konkrétně v paragrafu 19 odst. 7.

  Dodavatelé si mohou ovšem stanovit podmínku, že budete mít speciální vodoměr pro sledování množství vody pro kropení.

  Co se samotných plateb týká, tak vodné a stočné se řeší měsíčními zálohami. Ty vycházejí ze spotřeby vody z předchozího období – samozřejmě jsou upravovány o navyšování cen vody a stočného. Zálohy se pak vyúčtují ve faktuře, která se vystavuje jednou ročně. Spotřebiteli může vzniknout přeplatek (dostane peníze zpět), nebo nedoplatek (musí dodatečně doplatit za vyšší spotřebu).

  Výpočtu spotřeby vody, který je základem pro určení výše stočného, se věnujeme v článku Jak se počítá spotřeba vody.

  Mohl by vás zaujmout i návod jak spočítat kubík dřeva.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás