Jak spočítat obvod

Lucie Jeníčková
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak spočítat obvod

  Co je to obvod a jak ho zjistit

  Obvod tělesa je součtem délek všech jeho stran. Vyjadřuje se v metrech a odvozených jednotkách. Obvykle se značí písmenem o.  Můžete měřit obvod čtverce, obdílníků, trojúhelníků a mnoha další tvarů. Laicky řečeno jde o délku čáry, která vede po obvodu rovinného útvaru. V praxi můžeme zjišťovat obvod pozemku, stopu pneumatiky, prostírání, tlaíře a noha dalších předmětů z běžného života.

 2. Jak spočítat obvod čtverce

  Obvod čtverce se počítá jako součet délek všech čtyř stran. Strany čtverce jsou stejně dlouhé a sousední svírají pravý úhel. Pokud má strana délku x, pak je obvodem čtverce 4násobek délky strany. Podobným vzorcem se dá vypočítat obvod pravidelného pětiúhelníku i jiných mnohoúhelníků.

  • obvod = 4 * x
 3. Jak spočítat obvod obdélníku

  Obdélník je čtyřúhelník a všechny vnitřní úhly jsou má pravé. Protilehlé strany jsou rovnoběžné a jsou stejně dlouhé. Proto použijte při výpočtu obvodu délku strany a + strany b, které vynásobíte dvěma.

  • obvod = 2 * (a + b)
 4. Jak spočítat obvod trojúhelníku

  U trojúhelníků musíte sečíst délku všech tří jeho stran. Právě tak získáte celkový obvod trojúhelníku. Pro uvedení vzorce si strany označíme a, b a c. Podobným vzorcem byste mohli spočítat také obvod lichoběžníku (sečtení délky stran). Navíc, trojúhelníků existuje více typů, ale to vzorec pro obvod neovlivní.

  • obvod = a + b + c
 5. Jak spočítat obvod kruhu

  Kruh je dán středem a poloměrem nebo průměrem. Pokud chcete změřit jeho obvod, není to tak snadné jako u předchozích útvarů a vzorec se o trochu liší. Poloměr kružnice musíte vynásobit dvěma π (čteme pí), která udává poměr obvodu zpravidla jakéhokoli kruhu. Hodnota π je zhruba 3,14159265359. Funkci π už mají snad všechny moderní kalkulačky. V případě chybějící funkce v zařízení použijte právě zmíněnou číslici 3,14.

  • obvod =2π * poloměr r
 6. Jak spočítat obvod pozemku

  U pozemku vycházíme ze vzorců viz odstavce výše. Záleží na tom, jaký tvar pozemek má. Zpravidla bývá pozemek obdélníkového tvaru, jindy mnohoúhelník. Vždy je třeba sečíst všechny jeho strany různých délek. Finální částka bude celkový obvod pozemku.

 7. Jak spočítat obvod krychle

  U obvodu krychle vycházejte ze vzorce pro výpočet obvodu čtverce. Krychle je totiž tvořena ze 6ti čtverců se všemi stranami stejně dlouhými. Musí se spočítat obvod všech hran krychle, kterých je celkem 12.

  • obvod = 12 * a
 8. Jak spočítat obvod kvádru

  Podobně jako u krychle, i v případě kvádru je potřeba sečíst délku všech jeho hran. Násobit jednu stranu dvanáctkrát nelze, protože kvádr mívá různé délky stran. Proto podobně jako u trojúhelníku strany prostě jen sečteme.

 9. Jak spočítat obvod u dalších těles

  U dalších těles, jako je například válec a kvádr, je lepší počítat povrch v metrech čtverečných (m2), popřípadě jejich objem. Záleží, za jakým účelem výsledek potřebujete. Čísla se dají přepočítávat i na procenta. Navíc mnoho matematických výpočtů mohou ulehčit vzorce v Excelu.

  Možná vás zajímá, jak spočítat objem.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás