Jak zjistit majitele pozemku

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak zjistit majitele pozemku

  Jak zjistit majitele pozemku

  Zjištění, kdo pozemek vlastní je velmi jednoduché a zvládne to běžný uživatel internetu.

  Vyhledávání je možné dvěma způsoby.

  Mapy.cz

  Otevřete si v prohlížeči stránku www.mapy.cz. Na té si naleznete konkrétní obec. Mapu si přibližte tak, abyste viděli daný pozemek. Pro dobrou orientaci, je dobré si změnit mapu na leteckou. Příslušné tlačítko naleznete v levém horním rohu, pod tlačítkem Změnit mapu.

  Myší najeďte na pozemek a klikněte pravým tlačítkem. Rozbalí se vám možnosti mapy. Pro účely zjištění majitele pozemku vyberte v nabídce poslední položku: Co je zde?.

  Po pravé straně se objeví panel s adresou. V dolní části, u textu: Další odkazy: se nachází odkaz: Informace o parcele v Katastru nemovitostí. Klikněte na odkaz.

  V další záložce se zobrazí zjednodušený výpis z katastru nemovitostí. Ve spodní části naleznete tabulku s názvem Vlastníci, jiní oprávnění. Zde je uvedeno jméno a příjmení vlastníka, popřípadě vlastníků.

  Kromě jiného zde naleznete parcelní číslo, číslo LV (listu vlastnictví) a výměru.

  Pokud však budete chtít znát i adresu majitele, popř. majitelů, musíte postupovat druhým způsobem, přes nahlížení do katastru nemovitostí.

  nahlizenidokn.cuzk.cz

  Druhou možností, jak zjistit majitele pozemku je otevřít si v prohlížeči stránku nahlizenidokn.cuzk.cz.

  Zde můžete vyhledávat podle čísla parcely, podle stavby (adresy) nebo dle zobrazení v mapě. Záleží na tom, které údaje máte k dispozici.

  Ideální je vyhledávat podle parcelního čísla. To zjistíte opět na stránce www.mapy.cz.

  Vyhledání parcely je jednoduché. Klikněte na ikonu Vyhledat parcelu. Následně vyplňte políčko Obec. Katastrální území se vyplní automaticky. Nyní zadáte buď číslo pozemkové parcely, nebo stavební parcely (tyto informace zjistíte podle návodu výše). A klikněte na tlačítko vyhledat.

  Nyní se zobrazí tabulky s informacemi o pozemku (v levé části) a malou mapkou (v pravé části). Kromě parcelního čísla, čísla LV, výměry a druhu pozemku můžete zjistit vlastníka, popřípadě vlastníky, včetně adres (udává se adresa trvalého pobytu).

  Zjistíte i informace o BPEJ a informace o omezení vlastnického práva. Jsou to různá věcná břemena, zástavní práva, exekuci apod.

  Pokud byste potřebovali znát ještě podrobnější informace, lze je získat také. Nicméně to už vás bude stát nějakou tu korunu. V pravé části pod značkou košíku a textem: koupit el. listinu si kliknete na položku Výpis z KN. Celý proces je stejný, jako při nákupu na e-shopu. Po zaplacení si výpis jednoduše stáhnete do počítače.

  Na výpisu z KN naleznete předchozí informace a bližší informace, jako jsou:

  • výše hypotéky a banka, u které je hypotéka splácena,
  • podrobné informace o věcných břemenech,
  • nabývací titul (smlouva, dědictví apod).

  Data v nahlizenidokn.cuzk.cz jsou aktuální. Jejich aktuálnost si můžete ověřit v dolní části, kde bude uveden text: Platnost k (datum a čas).

 2. Jak zjistit vlastníka nemovitosti podle jména

  V klasickém nahlížení do katastru nemovitostí se podle jména vlastníka vyhledávat nedá. Můžete však využít aplikaci Dálkový přístup do KN. Jedná se o placenou službu. Po registraci máte přístup k údajům z katastru nemovitostí.

  V této aplikaci načtete funkci Přehled vlastnictví. Následně zadáte jméno a příjmení nebo rodné číslo. Systém následně vyhledá všechen nemovitý majetek v rámci celé ČR.

  Pokud byste vyhledávali ve funkci Výpis z katastru, musíte vždy zadat i katastrální území.

 3. Jak zjistit historii vlastnictví nemovitosti

  Historie vlastnictví nemovitosti je opět vedena na katastrálním úřadu. Alespoň tedy ty nejnovější. Pokud tedy chcete znát všechny vlastníky, pak stačí zakoupit (elektronicky nebo osobně na katastrálním úřadě) list vlastnictví (LV), kde je vše uvedeno.

  V našich končinách jsou však stavby, které jsou starší, než záznamy katastrálního úřadu. Ty už musíte hledat. Záznamům na katastrálním úřadu předcházely pozemkové knihy. Ty jsou k vidění buď na katastrálním úřadu, nebo se nacházejí v oblastních archivech.

  Pokud však potřebujete ještě více do historie, v oblastních archivech by měly být k dispozici gruntovní knihy.

  U obou knih byste se měli dopátrat historie do roku okolo 1770. Hledat byste měli podle čísla popisného. Dávejte si ale pozor na to, že některé domy byly přečíslovány.

  Čísla popisná byla uváděna i v dalších knihách a zápisech. Jedná se především o:

  • obecní kroniky,
  • matriky,
  • soupisy majetku,
  • soupisy obyvatel.

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak zjistit


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás