Jak se počítá běžný metr

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá běžný metr

  Co je běžný metr?

  Běžný metr je velmi hojně využíván v různých odvětvích. Textilní průmysl, stavebnictví, logistika a mnoho dalších.

  Označuje se zkratkou bm.

  Běžný metr je tedy šířka, hloubka nebo tloušťka materiálu na jeden metr délky. Jde o prostorovou záležitost nebo také o hmotnost.

 2. Jak se počítá běžný metr?

  Běžný metr se v podstatě nepočítá. Jde spíše o princip, dle kterého snadno pochopíte, jak určit požadovanou jednotku.

  Materiály dodávané v rolích

  Představte si roli materiálu. Může jít o koberce, tapety, lepenky, papír nebo jiné materiály.

  Běžný metr je tedy jeden metr materiálu, který odvinete z role. Neberte v potaz to, jakou má materiál šířku, hloubku nebo tloušťku.

  Jako příklad můžete použít obyčejný koberec. Je prodáván v roli a má šířku 1,5 m. Prodavač přijde a odvine vám 1 m. Běžný metr tedy bude mít rozměry 1 x 1,5 m. 2 běžné metry budou mít rozměry 2 x 1,5 m (tedy 3 m2).

  Ostatní materiály

  Do této kategorie řadíme ostatní výrobky. Převážně výrobky stavebnin. Jako je betonářská ocel, trubky, lišty, kabely, ploty, trámy a jiné jsou také prodávané na běžné metry.

  Při výpočtu postupujete stejně, jako u výrobků prodávaných v rolích. Tedy jeden metr délky o různé tloušťce a šířce.

  Například trubka o průměru 10 cm je prodávaná na běžné metry. Tedy 1 m trubky je 1 bm, bez ohledu na to, o jaký průměr se jedná.

 3. Jak se počítá běžný metr kuchyně?

  U výměry kuchyňských linek se postupuje stejně, jako při stanovování běžného metru. Tedy počítá se metr délky kuchyňské linky bez ohledu na šířku a hloubku.

  Běžný metr se u prodejců kuchyní používá velmi často. Využívá se proto, abyste mohli srovnávat cenu kuchyní. Nicméně jsou zde určitá úskalí. Cena za běžný metr většinou obsahuje kuchyni v nejzákladnějším standardu. Co však obsahuje je určitým tajemstvím každého výrobce. Měli byste se proto podrobněji informovat, co má daný výrobce v této ceně obsaženo.

  Není kuchyň jako kuchyň

  Většina cen obsahuje skříňky jak spodní tak horní. Tedy například za cenu 5.000 Kč bm kuchyně dostanete 1 metr kuchyňské linky o horních skříňkách a spodních skříňkách.

  Samotná cena běžného metru může obsahovat jen skříňky s policemi, obyčejnými panty a pár šuplíky s nejlevnějším typem pojezdů. Jsou i varianty, kdy obsahuje jen prázdné skříňky.

  Cena většinou neobsahuje například potravinovou skříň, kuchyňský sloup se spotřebiči, drátěné systémy do skříněk nebo plnovýsuvné šuplíky s dorazem (zavírají se samy). Takovéto prvky mohou cenu několikanásobně zvýšit.

  Cena mnohdy neobsahuje ani kuchyňskou desku. Přitom ji na obrázcích vidíte a bez ní by kuchyň nebyla kuchyní. Bohužel tomu tak je. Proto doporučuji se pečlivě informovat, co cena obsahuje.

  Asi si říkáte, k čemu tedy cena za běžný metr kuchyně je, když v podstatě nevypovídá o ničem? Je to jednoduché. Na základě cen běžných metrů kuchyně můžete srovnávat cenu v rámci jednoho výrobce.

  Proč jsou ceny rozdílné v rámci jednoho výrobce?

  Ono není materiál, jako materiál. Bílá klasická deska, ze které se vyrábí kuchyň, stojí přibližně 1.500 Kč. Naopak, pokud použijete nejdražší desku, tak ta může stát i 8.000 Kč. Kvalita materiálu je přitom stejná, mění se jen použitý dekor. Při výběru materiálu tedy můžete vybírat podle ceny za běžný metr.

  Můžete se také setkat s tím, že výrobce pro každou kuchyň vytváří svůj „standard“, kdy každá cena obsahuje jiné prvky.


P
Paťas 20.09.2020 – 22:02

Dobrý den zajímalo by mě jak se počítá nebo co znamená bm u hranolu o rozměrech 30x30x2000mm. Když je cena dejme tomu 10 Kč za bm tak by to znamenalo že jeden ten hranol stojí 20 Kč?

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma bydlení


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás