Jak se počítá paroží u jelena

Lucie Jeníčková
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá paroží u jelena

  Jelenovití sudokopytníci

  Existuje čeleď sudokopytníků, která se nazývá jelenovití. Je to obecný pojem zvířat žijících na všech kontinentech kromě Antarktidy a Austrálie. Vyskytují se především v lese a některé druhy těchto sudokopytníků se zdržují také v travnatých oblastech a v tundře.

  V naší zemi je nejznámějším zástupcem jelenovitých sudokopytníků jelen lesní, srnec obecný a daněk evropský, výjmečně i losi. V oborách a na různých tuzemských farmách se chovají také exotické druhy jelenovitých sudokopytníků, jako jsou například wapiti západní, sika dybowského nebo jelenec běloocasý.

 2. Co je jelen zač a jak vypadá

  Jelen evropský jse vyskytuje nejen v Evropě, ale i na Kavkaze, v Malé, západní a střední Asii, ojediněle i mezi Marokem a Tuniskem. Postupem času se díky lidem začal objevovat i v Austrálii, na Novém Zélandě nebo v Argentině.

  Po celá staletí patří mezi oblíbenou lovnou zvěř a mezi nejmohutnější zástupce svého druhu. Samci dorůstají výšky 175 – 230 cm a váží průměrně od 150 kg až do čtvrt tuny. Samice jsou menší, s výškou 160 – 210 cm a váží okolo 120 – 170 kg. Váha i velikost závisí často na oblasti, kde jelen žije a v jakých podmínkách.

  Přes léto má jelen hnědou srst a v zimě se zbarvuje do šedohněda. Dokonce existují i různé barevné mutace, jako je například zcela výjimečný, ale v Čechách žijící jelen bílý.

  Často se schovává hluboko v lese, ale není výjimkou, že ho potkáte při zimním běžkování, sběru borůvek nebo houbaření. – zkrátka při vycházce do přírody. Kvůli své plachosti však uteče rychlostí blesku. Jelení maso také patří mezi vzácné pochoutky a připravuje se stejně, jako každá další divočina.

 3. Co je to paroží

  Paroží, nebo-li parohy jsou kostěné výrůstky na hlavě vybraných druhů zvířat, bez dutin. Zpravidla má parohy jen samec. U sobů výjimečně nosí parohy i samice. Z jelenovitých savců nemá parohy jen srnčík. Paroží je výrazným znakem, který od sebe samce a samice tohoto druhu zvířat odlišuje.

 4. Jelení paroží

  Paroží je pro jelena typickým znakem. Parohy zpravidla každý rok na konci zimy jelen shazuje. Na jaře naroste jelenovi paroží nové porostlé jemnou ochrannou sametovou vrstvou, tzv. lýčím. Účelem lýčí je vyživit rostoucí paroží. Později jej jelen vytlouká o stromy.

  Parohy jsou tvořeny z kosti, která může vyrůst každý den v průměru až o 2,5 cm. U dospělých jelenů se na paroží objevují výsady. Jsou to výrůstky, kterých přibývá se zvyšujícím se věkem jelena.

 5. Proč jeleni shazují paroží

  Jeleni musí každoročně investovat značné úsilí, aby jim parohy vyrostly. Mimo jiné má na růst paroží vliv i dostatek bílkovin, minerálních látek, vápníku a fosforu v potravě. Svým parožím jelen sděluje samičce, že je připravený předat svým potomkům perfektní geny.

  Velké parohy přinášejí také výhodu v souboji mezi samci. Každoroční shazování paroží jelenům umožní vyměnit poškozené parohy za nové a zvyšuje se tak jejich šance v souboji s ostatními jeleny.

  Proč jeleni paroží shazují je však otázkou, na kterou existuje více odpovědí z různých úhlů pohledu.

 6. Jaká je cena paroží

  Na internetu můžete najít spoustu inzerátů o výkupu jeleního, dančího i srnčího paroží a cena se udává zpravidla na váhu za kg. Jelení paroží se dá prodat za cenu průměrně 300 Kč/kg, dančí paroží průměrně za 150 Kč/kg a srnčí okolo 100 Kč/kg.

  Ceny se zpravidla mění podle nabídky na trhu a velice záleží také na konkrétním paroží, které poptáváte nebo nabízíte, jeho stavu, poškození, velikosti a stáří.

 7. Jak se počítá paroží u jelena

  Na rozdíl od rohů, které má například kráva nebo koza, nerostou parohy jelenovi celý život. I proto je zřejmé, že počet výsad paroží přesně neudává stáří zvířete. Paroží se u jelena tvoří každý rok, dokud je ještě pokryté kůží a srstí, žije a roste.

  Lýčí si zpravidla jelen vytluče o stromy a na paroží se následně objevuje lesklá kost. Po ukončení říje, kdy splní paroží svou funkci, obě rozvětvené větve odpadnou. Rok od roku jelenovi pak narůstají parohy větší a větší. Jak rychle se paroží větví záleží na genetice a konstituci jelena.

  Paroží poukazuje také na kondici jelena a je důležitým prostředkem sexuality jelena a výběru svého protějšku.

 8. První paroží

  Když je samcům – kolouchům okolo 8 měsíců věku, začínají jim růst pučnice. Pučnice jsou malé boulovité výrůstky na čelní kosti pod kůží. Na konci května a začátkem června růst pučnic často končí a v létě z nich vyrůstá první paroží ve formě špicí.

  Mladí jeleni je vytloukají od září do října a shazují je zhruba o 6 týdnů později, než o rok starší jeleni. Nasazování, vytloukání a shazování prvního paroží závistí na průběhu zimy i na tělesné konci jelena.

 9. Druhé paroží

  V třetím roce jelen nasazuje, vytlouká, nosí a shazuje druhé paroží. Nasazování probíhá během května až sprna, vytloukání v srpnu a shazování od dubna do května příštího roku. Nejčastějším druhým parožím je paroží šesteráka s vyvinutými růžemi, očníkem a opěrákem.

  Výjimečně se vyskytuje forma tzv. špičáka nebo vidláka. Tento stupeň paroží může mít také formu osmeráka, výjimečně až desateráka. Vše záleží na dědičných schopnostech, klimatických podmínkách v době nasazování a také na zásobě potravy. Pro 3leté jeleny je typické právě paroží šesteráka nebo osmeráka.

 10. Třetí paroží

  Třetí paroží nasazují 4letí jeleni, tzv. šesteráka a osmeráka. Zcela výjimečně se vyskytuje i paroží méně členité, ale často desateráka nebo dvanácteráka. U třetího paroží se objevuje už i tzv. koruna. Korunu tvoří ji více než 2 výsady nad opěrákem a může být jednostranná a oboustranná – podle toho, jestli se objevuje na jedné nebo obou lodyhách.

 11. Čtvrté až sedmé paroží

  Čtvrté až sedmé paroží mávají středně staří jeleni, kterým je 5 – 8 let. Nejčastěji se objevuje paroží osmeráka, desateráka a dvanácteráka. Paroží 6letých až 8letých jelenů už by mělo mít především korunu.

  Paroží v tomto věku jelenů už nabývá na délce i síle a hmota paroží převažuje především v horních partiích. Okolo pátého roku věku se jeleni začínají angažovat v říji.

 12. Osmé až desáté paroží

  Takové paroží se týká 9letých a starších jelenů. Do této kategorie spadají 9letí až 11letí jeleni. Jedná se o dospělé jeleny, jejichž parohy se blíží parožnímu vrcholu. Převažují členitější formy, především dvanácterák.

 13. Jedenácté a starší paroží

  Stupeň tohoto paroží už se týká starých jelenů. Takoví jeleni jsou už na vrcholu tělesného i parožního vývoje a další přibývání hmoty parohu nebo větší členitost už nelze očekávat.

  Hmota převažuje ve spodní části parohu a to další 2 – 3 roky do doby, než jelen nasazuje třinácté a čtrnácté paroží. V takových případech už se však snižuje kvalita i členitost paroží.

 14. Co dělat, když najdeme paroží v lese

  Když najdete při procházce lesem shozené paroží, podle zákona o myslivosti byste jej správně vůbec neměli sbírat a brát si domů. Právo na ně má jen uživatel honitby. Jen s povolenkou od majitele honitby si můžete paroží ponechat.

  S nalezenými parohy je to podobné jako v případě sražení jelena nebo jiné zvěře – nehoda se nahlásí na místní myslivecký spolek v dané honitbě. Často však člověk tento kontakt nemá, a proto je prostředníkem linka policie, která kontaktování odpovědného mysliveckého spolku zajistí.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás