Jak se počítá hustota

Zdeňka Táborská
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá hustota | Dreamstime.com

  Co je hustota?

  Hustota je fyzikální veličina a označuje se řeckým písmenem ρ (ró).

 2. Jak se počítá hustota?

  Hustota se počítá jako podíl hmotnosti (m) a objemu (V). Vzorec pro výpočet hustoty má tvar:

  • ρ = m/V
 3. V jakých jednotkách se hustota uvádí?

  Pokud do vzorce dosadíme hmotnost v kg a objem v m3, pak má výsledná hustota jednotku kg/m3. Právě ta je základní jednotkou hustoty. Někdy se můžeme setkat i s jednotkou g/cm3, přitom platí, že 1 g/cm3 = 1 000 kg/m3.

 4. Jak v chemii měříme hustotu?

  V laboratorních podmínkách se hustota měří hustoměrem nebo za využití tzv. pyknometrické metody.

  Měření hustoty hustoměrem

  Měření hustoty hustoměrem je založeno na využití Archimédova zákona (Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která je přímo úměrná hmotnosti kapaliny vytlačené tělesem).

  Hustoměr je skleněná baňka, která má v sobě zabudovanou měřící stupnici. Vložíme jej do nádobky s měřenou kapalinou, ale pozor, nesmí se dotýkat dna ani stěn nádobky. Poté je možné odečíst naměřenou hodnotu.

  Srovnáním naměřené hodnoty s hodnotami hustot v chemických tabulkách je možné usuzovat na příslušnou kapalinu.

  Nevýhodou tohoto měření je větší spotřeba analyzovaného roztoku.

  Měření hustoty pyknometrickou metodou

  Měření hustoty pyknometrem je založené na vážení hmotnosti kapaliny o známém objemu.

  Nejprve je zapotřebí zvážit dokonale suchý pyknometr (m1), poté zvážit osušený pyknometr naplněný zkoumanou kapalinou (m2). Objem pyknometru (V) potřebný pro výpočet je uveden na nádobce.

  Pro výpočet hustoty použijeme vztah:

  • ρ = (m2 – m1)/V
 5. Věděli jste, že… ?

  Led má menší hustotu než kapalná voda? Právě to je důvodem, proč se drží na hladině. Stejné je to se dřevem.

  Ale u železného trupu lodi nesouvisí její plutí na hladině s hustotou materiálu (železo neplave), nýbrž s tvarem trupu a také s faktem, že pod hladinou ponoru je v lodích velké množství vzduchu (prázdného prostoru). Takže výsledná průměrná hustota pak nižší je.

  Neutronová hvězda je dalším zajímavostí z oblasti hustoty. Kamion by neuvezl centimetr krychlový hmoty z neutronové hvězdy, protože její hustota dosahuje neuvěřitelné hodnoty (v průměru cca 100 Tg/cm3, což je milion tun na centimetr krychlový).


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás