Dálniční poplatky Ukrajina 2021: Cena, placené úseky, informace pro řidiče

Redakce
Publikováno 22. září 2021
 • Dálnice na Ukrajině jsou zdarma pro osobní i nákladní auta
 • Rychlostní limit na dálnici je 130 km/h, v obci 50 km/h
 • Ukrajina oficiálně vyžaduje pro řízení auta mezinárodní řidičák
 1. Dálniční poplatky Ukrajina 2021: Cena, placené úseky, informace pro řidiče

  Výše dálničních poplatků na Ukrajině pro rok 2021

  Kvalita silnic na Ukrajině není příliš dobrá. Jen výjimečně mají rychlostní komunikace středový dělicí pás se svodidly. Všechny silniční komunikace jsou státní.

  Dálniční známku pro cestování autem na Ukrajině nepotřebují zatím ani osobní ani nákladní auta.

  Nicméně o zpoplatnění pro obě kategorie se již uvažuje, stejně jako o poplatcích za vjezd do center velkých měst. Zatím však podobné poplatky nejsou vybírány. V současné době totiž na Ukrajině existuje pouze jedna dálnice, která splňuje požadavky na placenou komunikaci. Jedná se o 22,5 km dlouhý dálniční úsek o třech dopravních pruzích v každém směru, vybavený moderním informačním systémem, spojující hlavní město Kyjev s mezinárodním letištěm Boryspil.

  Do budoucna se počítá s rekonstrukcí a zpoplatněním 6 nejvýznamnějších ukrajinských rychlostních komunikací. 

 2. Rychlostní limity na Ukrajině

  • Obytné zóny – 20 km/h
  • Obec – 50 km/h
  • Mimo obec – 90 km/h
  • Rychlostní komunikace s dělicí čarou – 110 km/h
  • Dálnice – 130 km/h

  Vždy je však nutné sledovat dopravní značení.

  Například v Kyjevě existují ulice, kde je možné v období od 1. dubna do 1. listopadu jet rychlostí 80 km/hod. V zimě pak obvyklých 50 km/hod. 

  Porušení rychlostního režimu sleduje jak dopravní policie, tak kamerový systém.

  Pokuty se hradí bankovním převodem nebo vkladem na státní bankovní účet. Policie od Vás nesmí vyžadovat úhradu pokuty v hotovosti.

  Kamerový systém sleduje tyto přestupky: jízda na červenou, jízda v pruhu určeném pro hromadnou dopravu, zvýšená rychlost.

  Za překročení rychlosti je považována rychlost vyšší o 23 km/hod než povolený limit. 

 3. Pokuty za vybrané přestupky

  Pokud viník přestupku, který byl zdokumentován kamerovým systémem, zaplatí uloženou pokutu do 10 pracovních dnů ode dne jeho vyrozumění o uložení pokuty, může zaplatit jen polovinu pokuty.

  Pokud nezaplatí do 15 dnů, bude pokuta zdvojnásobena a vymáhána exekučně.

 4. Řízení auta na Ukrajině

  Povinná výbava auta na Ukrajině

  Povinná výbava je stejná jako v ČR. Kromě náhradních pojistek, žárovek, zvedáku, trojúhelníku, klíče, rezervy a lékárničky však musíte v autě navíc mít hasicí přístroj a oranžovou reflexní vestu.

  Doporučuje se také kanystr na benzín. Síť čerpacích stanic na Ukrajině, zvlášť v zapadlejších oblastech, není tak rozvinutá jako v EU.

  Čerpací stanice na Ukrajině

  Na většině čerpacích stanic počítejte s tím, že nejdříve objednáte požadované množství pohonných hmot, zaplatíte je a teprve poté můžete natankovat. S průměrnými cenami v jednotlivých oblastech Ukrajiny a u jednotlivých čerpacích stanice se můžete seznámit na RIA.com

  Alkohol za volantem

  Na Ukrajině platí, že pokud má řidič koncentraci alkoholu v krvi vyšší než 0,2 promile (zhruba 1 láhev desítky piva), bude na něj nahlíženo jako na řidiče pod vlivem alkoholu.

  Za jízdu s alkoholem v krvi hrozí pokuta zhruba od 9 535 Kč10000 ₴ do 32 419 Kč34000 ₴. V případě opakované jízdy autem pod vlivem alkoholu lze uložit pokutu až 48 629 Kč51000 ₴. V závažných případech může řidič přijít o řidičský průkaz až na 3 roky.

  Denní svícení

  Řidiči na Ukrajině mají povinnost svítit světly pro denní svícení v období od 1. října do 1. května. Za nesplnění dané povinnosti hrozí pokuta 405 Kč425 ₴.

  Bezpečnostní pásy

  Řidič i všichni spolucestující jsou při jízdě automobilem povinni použít bezpečnostní pásy. Řidiči motocyklů musí mít při jízdě nasazenou helmu. Za nedodržení dané povinnosti může být uložena pokuta ve výši 49 Kč51 ₴.

 5. Cestování autem na Ukrajinu

  Překročení ukrajinských hranic autem

  Pro vjezd automobilem na Ukrajinu budete kromě platného cestovního pasu potřebovat tak zvaný mezinárodní řidičský průkaz dle Vídeňské úmluvy o silničním provozu z roku 1968. O ten je potřeba předem zažádat na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Kromě těchto dokladů budete potřebovat ještě technický průkaz vozu a potvrzení o uzavřeném pojištění (zelená karta).

  Pokud nejste přímo vlastníkem auta, tj. v technickém průkazu je jako vlastník zapsána jiná osoba, budete k překročení hranic potřebovat také plnou moc k užívání automobilu. Tato plná moc musí být úředně přeložena do ukrajinského jazyka. Překladatele oprávněného vyhotovit úřední překlad naleznete zde na Justice.cz.

  Při vjezdu do země zaplatíte na hranicích ekologický poplatek přibližně 266 Kč10 € za každých 1000 ccm zdvihového objemu motoru automobilu.

  Počítejte s tím, že na hranicích můžete ve frontě na odbavení uvíznout i několik hodin. Situaci na jednotlivých hraničních přechodech ať už z Polska nebo Slovenska lze online sledovat na DPSU.gov.ua.

  Celní omezení na vývoz z Ukrajiny

  Z Ukrajiny můžete vyvézt 200 cigaret, 50 doutníků, 250 gramů tabáku nebo všechny tyto výrobky v množství do 250 gramů, dále 5 litrů piva, 2 litry vína, 1 litr tvrdého alkoholu (s obsahem alkoholu nad 22 %).

  Zpět do EU byste neměli z Ukrajiny vozit maso a mléčné výrobky v neoriginálních obalech a vyrobené mimo Evropskou unii.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.