Dálniční poplatky Polsko 2024 → Cena, jak platit, placené úseky

Eva Vojáčková
Publikováno 12. prosince 2023
 • Zhruba polovina dálnic a všechny rychlostní silnice jsou pro vozidla do 3,5 tuny bez poplatku
 • Na dálnicích A1, A2 a A4 se platí poplatky v mýtných branách podle kategorie vozidla a ujetých kilometrů
 • Úseky polských dálnic, které vlastní stát, jsou pro řidiče osobních aut od 1. července 2023 zdarma
 1. Dálniční poplatky Polsko 2024 → Cena, jak platit, placené úseky

  Výše dálničních poplatků v Polsku pro rok 2024

  Výše mýtného v Polsku závisí na kategorii vozidla a ujeté vzdálenosti.

  Kategorie vozidel v Polsku

  • Kategorie 1: Motocykly, vozidla se 2 nápravami
  • Kategorie 2: Vozidla se 2 nápravami s přívěsem, vozidla se 2 nápravami, pokud má jedna z nich dvojité pneumatiky
  • Kategorie 3: Vozidla se 3 nápravami, vozidla se 2 nápravami, pokud má jedna z nich dvojité pneumatiky s přívěsem
  • Kategorie 4: Vozidla se 3 nápravami a přívěsem, vozidla s více než 3 nápravami
  • Kategorie 5: Vozidla převyšující povolenou rychlost a rozměry

  Cena za kilometr na dálnici A1

  Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Kategorie 5
  Taxa za km 0,84 Kč0.16 zł 1,99 Kč0.38 zł 1,99 Kč0.38 zł 1,99 Kč0.38 zł 8,36 Kč1.6 zł

  Kalkulačku pro výpočet mýtného na dálnici A1 najdete na stránkách a1.com.pl.

  Orientační cena pro vybrané trasy na dálnici A2

  Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Kategorie 5
  Świecko – Nowy Tomyśl 94 Kč18 zł 209 Kč40 zł 209 Kč40 zł 209 Kč40 zł 209 Kč40 zł
  Nowy Tomyśl – Konin 408 Kč78 zł 612 Kč117 zł 941 Kč180 zł 1 427 Kč273 zł 4 078 Kč780 zł

  Úsek dálnice A2 mezi Koninem a Strykowem (90 km) je od 1. července 2023 pro řidiče motocyklů a vozidel do 3,5 tuny od mýtných poplatků zcela osvobozen. Automobily nad 3,5 t a autobusy platí mýtné i nadále.

  Kalkulačka mýtného pro dálnici A2 je k dispozici na stránkách Autostrada-a2.pl.

  Cena mýtného na dálnici A4

  Placený úsek dálnice A4 se pro řidiče motocyklů a vozidel do 3,5 t od 1. července 2023 zkrátil přibližně o 160 km, zdarma je průjezd v části mezi Vratislaví a Gliwicemi. Mýtné se platí v úseku Krakov–Katovice na každém Toll Plaza, tj. v Mysłowicích a Balici, a tvoří polovinu mýtného za jízdu po celém úseku A4 Katovice–Krakov.

  Cena mýtného za průjezd celého úseku dálnice A4 Katovice–Krakov

  Motocykly Dvounápravová silniční vozidla Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Kategorie 5
  Cena mýtného 73 Kč14 zł 157 Kč30 zł 282 Kč54 zł 282 Kč54 zł 481 Kč92 zł 481 Kč92 zł

  Výši mýtného pro dálnici A4 zjistíte na webu Autostrada-a4.com.pl.

 2. Platba mýtného v Polsku 2024

  V Polsku si při vjezdu na zpoplatněný dálniční úsek vyzvednete lístek, mýtné zaplatíte při výjezdu z dálnice.

  Elektronické mýtné pro osobní auta

  Na dálnici A1 je možné využít automatický platební systém AmberGo. Mýtné se hradí prostřednictvím mobilní aplikace AmberGo, kterou si jednoduše nainstalujete do mobilního telefonu. Po zadání registrační značky a platební karty je možné projíždět mýtnými branami bez zastavení, systém po opuštění mýtné brány automaticky strhne částku ze zadané platební karty. Všechny potřebné  informace najdete na oficiálních stránkách provozovatele systému AmberOne.

  Mýtné na dálnici A4 lze platit automaticky přes mobilní aplikaci Autopay. Aplikaci si stačí stáhnout do mobilního telefonu, následně je třeba zaregistrovat poznávací značku a zvolit způsob platby. Při průjezdu systém identifikuje vozidlo podle registrační značky, zvedne závoru a automaticky naúčtuje mýtné.

  Platba v hotovosti nebo kartou

  Mýtné je možné platit ve zlotých, eurech nebo dolarech. Pokud platíte jinou měnou než polskou, bude vám vráceno nazpět ve zlotých. Akceptovány jsou mezinárodně platné platební karty jako například Diners, Master Card, Maestro a Visa. Platit lze i prostřednictvím vybraných palivových karet DKV, Routex nebo E100.

  Předplacená karta KartA4

  K platbě mýtného na dálnici A4 v úseku Katowice-Kraków lze využít předplacené karty KartA4. Karta je doporučována řidičům, kteří po dálnici A4 jezdí častěji. Předplacená karta je dostupná pro kategorie vozidel 1, 2, 3 a 4. Kartu je možné zakoupit online nebo na prodejních místech.

  Elektronický mýtný systém e-TOLL

  Dřívější elektronický systém pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny (viaTOLL) je nyní nahrazen systémem e-TOLL, který je založen na technologii určování polohy uživatele díky využití satelitního určování polohy prostřednictvím virtuálních bran. E-TOLL je povinný pro všechna motorová vozidla a jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny a také pro autobusy bez ohledu na jejich maximální povolenou hmotnost. V systému e-TOLL se mýtné vybírá několika způsoby:

  • Přes palubní jednotku OBU
  • Pomocí externího lokalizačního systému ZSL – pro továrně namontované lokalizátory
  • Přes mobilní aplikaci e-TOLL PL – zdarma na GooglePlayAppStore

  Seznam mýtných úseků pro e-TOLL je k dispozici na Etoll.gov.pl. Veškeré informace o systému e-TOLL i v češtině najdete rovněž na Etoll.gov.pl.

 3. Placené úseky v Polsku 2024

  Zpoplatněné úseky dálnic v Polsku

  • A1 Rusocin (Gdaňsk) – Nowa Wieś (Toruň)
  • A2 Świecko (PL/DE) – Konin
  • A4 Katowice – Kraków

  Mapa dálnic a zpoplatněných silnic v Polsku

  Mapu polské silniční sítě najdete zde. Pro jednotlivé úseky zpolatněných dálnic je nejvhodnější využít oficiální weby dálnice A1, A2, A4A2/A4 2. část.

 4. Dálnice v Polsku: Povolená rychlost, pokuty…

  Rychlostní limity v Polsku

  • V obci: 50 km/h (20 km/h v obytné zóně)
  • Mimo obec: 90 km/h
  • Na silnici pro motorová vozidla v případě 1 jízdního pruhu v každém směru jízdy: 100 km/h
  • Na silnici pro motorová vozidla v případě 2 jízdních pruhů v každém směru jízdy: 120 km/h
  • Na dálnici: 140 km/h

  Pokuty za dálniční poplatky

  Jestliže ztratíte mýstný lístek, zaplatíte maximální možnou částku pro vozidlo dané kategorie.
  V případě nezaplacení elektronického dálničního poplatku e-TOLL zaplatíte pokutu ve výši 2 614 Kč500 zł. Pokud je pokuta zaplacena do 7 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě poplatku, snižuje se o 523 Kč100 zł z částky uvedené ve výzvě.

  Značení silnic a dálnic v Polsku

  Polské dálnice se značí písmenem A jako Autostrada, rychlostní silnice se značí písmenem S.

 5. Pokuty za překročení rychlosti v Polsku 2024

  V Polsku se kromě peněžitých pokut setkáváme s trestním bodovým systémem. Trestné body se přičítají za nesprávné chování na silnicích obdobně jako u nás. Maximální počet přidělených bodů je 24, přičemž pro začínající řidiče s oprávněním do 1 roku je pouze 20. Od začátku roku 2022 došlo k navýšení pokut i trestných bodů za všechny dopravní přestupky včetně překročení povolené rychlosti.
  Na rozdíl od mnoha jiných zemí se zde nerozlišuje překročení rychlosti v obci a mimo ni, platí tak jednotná tabulka. Tyto částky se v případě opakovaného provinění zdvojnásobují.

  Tabulka pokut v Polsku

  • do 10 km/h: 261 Kč50 zł
  • 11-20 km/h: od 523 Kč100 zł do 1 046 Kč200 zł a 3 body
  • 21-30 km/h: od 1 568 Kč300 zł do 2 091 Kč400 zł a 6 bodů
  • 31-50 km/h: od 4 182 Kč800 zł do 5 228 Kč1000 zł a 10 až 13 bodů
  • 51-70  km/h: od 7 842 Kč1500 zł do 10 456 Kč2000 zł a 15 bodů
  • nad 70 km/h: od 13 070 Kč2500 zł a 15 bodů, v některých případech pak odebrání řidičského průkazu na tři měsíce

  Také si dejte pozor na plošnou změnu rychlostí, už neplatí maximální rychlost 60 km/h v obcích v nočních hodinách. A nově mají na přechodech pro chodce přednost právě chodci.

 6. Pokuty při řízení auta v Polsku 2024

  • Jízda na červenou – 2 614 Kč500 zł
  • Jízda bez zapnutých bezpečnostních pásů – 523 Kč100 zł
  • Jízda bez rozsvícených světel přes den – 523 Kč100 zł
  • Používání mobilního telefonu během jízdy – 2 614 Kč500 zł
  • Nedání přednosti chodci – 7 842 Kč1500 zł
 7. Řízení auta v Polsku 2024

  Povinná výbava auta v Polsku

  • Reflexní vesta pro všechny cestující
  • Výstražný trojúhelník
  • Hasicí přístroj

  Autolékárnička je pouze doporučená, musí jí však být vybavena vozidla pro komerční dopravu (např. taxi a autobusy).
  Pro cestující na motocyklu, skútru a mopedu je povinná ochranná přilba.

  Pneumatiky

  Zimní pneumatiky jsou v Polsku pouze doporučené. Vzorek pneumatik má mít minimální hloubku 1,6 mm. Platí zakáz použití pneumatik s hroty. Sněhové řetězy lze využít na silnicích pokrytých sněhem.

  Bezpečnostní pásy

  Je povinné použít bezpečnostní pásy na všech sedadlech jimi vybavenými.

  Děti v autě

  Děti do výšky 150 cm a do 12 let musí být přepravovány v odpovídajícím a schváleném dětském zádržném systému, tzn. v autosedačce nebo na podsedáku.

  Alkohol za volantem

  V Polsku je zákonný limit pro alkohol v krvi 0,2 promile.

  • Pokuta za jízdu pod vlivem alkoholu od 0,2 do 0,5 promile – až 26 140 Kč5000 zł, 10 bodů a pozastavení řidičského oprávění na 6 měsíců až 3 roky
  • Pokuta za jízdu pod vlivem alkoholu nad 0,5 promile – 26 140 Kč5000 zł, 10 bodů, hrozí odnětí svobody až na 2 roky a pozastavení řidičského průkazu na 1 až 10 let

  Denní svícení

  Denní svícení je povinné pro všechna motorová vozidla po celý rok.


lm
lada marec 31.01.2023 – 16:17

Zdravím,chtěl jsem jen podotknout, že na dálnici A4 do Wroclavi už mýtnice nejsou, projíždí se bez zastavení, platí se přes aplikaci Autopay.

Odpovědět

Lenka Chládková
Lenka Chládková redaktor Skrblíka 31.01.2023 – 20:56

Zdravím Vás, děkuji za připomínku, už je součástí článku :-) Hezký den.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.