Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě 2022: Podmínky, jak žádat, formulář…

Hana Volencová
Publikováno 29. července 2022
 • Příspěvek má pomoci rodinám s ročním hrubým příjmem do 1 milionu korun zvládnout skokové zdražování.
 • Žádat mohou rovněž rozvedení rodiče, kteří mají dítě svěřeno do péče, samoživitelé, adoptivní rodiče i pěstouni.
 • Rodinám, které již čerpají přídavek na dítě, přijde tento nový příspěvek automaticky na konci července 2022, ostatní vyplní během srpna žádost a peníze dostanou na přelomu srpna a září.
 1. Kdo má nárok na příspěvek na dítě 2022

  Rodina, která chce žádat o příspěvek na dítě, musí splňovat dvě základní podmínky:

  • Dítě, za které se žádá, je mladší 18 let. Hranicí je datum 1. srpna 2022. Na příspěvek mají nárok děti, které oslaví osmnáctiny nejdříve 2. srpna 2022 a později. Příspěvek náleží i těm dětem, které se teprve narodí, a to nejpozději 31. prosince 2022.
  • Hrubý příjem rodiny nepřesáhl v roce 2021 jeden milion korun. To rodina potvrdí čestným prohlášením a tuto informaci si stát ověří u příslušného finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení.

  Za rozhodné příjmy se považují stejné druhy příjmů jako u přídavku na dítě či příspěvku na bydlení. Tedy příjmy ze zaměstnání či na základě dohod, ze samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu nemovitostí, výsluh, náhrad mzdy či platu, odměn, odchodného, důchodů, nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, dávek či rodičovské. Brát v potaz se nebudou případné výhry ani výdělky dětí na brigádě.

  Příspěvek se týká nejen biologických rodičů, ale i adoptivních rodičů a pěstounů. U rozvedených rodin žádá o příspěvek na dítě ten z partnerů, se kterým dítě žije. V případě střídavé péče může o příspěvek požádat kterýkoli z rodičů s tím, že celkové příjmy bude čestně prohlašovat za rodinu, se kterou dítě žije v době žádosti. Vychází se z toho, že příspěvek je vázán na dítě, nikoli na rodiče, a zákonný zástupce jen tento nárok uplatňuje.

  O příspěvek mohou požádat nejen zaměstnanci, ale i lidé vedení mezi nezaměstnanými, ti na mateřské či rodičovské dovolené nebo živnostníci. Jedinými podmínkami jsou výše příjmů, věk dítěte a společná domácnost s ním.

 2. Žádost o příspěvek na dítě 2022

  Automaticky bude příspěvek koncem července a v průběhu srpna 2022 vyplácen rodičům, kteří dostali za červen přídavek na dítě.

  Ostatní rodiče budou moci podávat od poloviny srpna 2022 jednoduchou žádost, a to buď elektronicky prostřednictvím webové aplikace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo osobně na vybraných Czech Pointech a úřadech, jejichž seznam bude zveřejněn v polovině srpna spolu se žádostí.

  Pro podání elektronické žádosti stačí, aby jeden z rodičů disponoval elektronickou identitou občana. To je například e-občanka, elektronický podpis, ale i takzvaná bankovní identita, jež umožňuje přihlášení do systému pomocí přihlašovacích údajů k bankovnímu účtu. Díky tomu ji má většina lidí, ač o tom často sami nevědí.

 3. Vyplácení příspěvku na dítě 2022

  Příspěvek se bude vyplácet převodem na účet nebo složenkou. Rodičům, kteří už pobírají přídavky na dítě, stát začal vyplácet příspěvek 26. července 2022. Žadatelům, kteří vyplní formulář dostupný v polovině srpna, přijde nejspíše na přelomu srpna a září.

  Příspěvek na dítě nebude podléhat zdanění ani se nebude započítávat do rozhodných příjmů, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky.

  Jde o jednorázový příspěvek a počítá se s tím, že celkové výdaje státního rozpočtu na toto opatření by neměly přesáhnout 10 miliard korun.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.