, Příspěvky Vojenské zdravotní pojišťovny 2018 - Skrblík.cz

Příspěvky a výhody Vojenské zdravotní pojišťovny 2018

Přehled příspěvků a výhod pro klienty Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) v roce 2018.

VoZP patří s více než 700 000 klienty k větším českým pojišťovnám. V České republice má 43 kontaktních míst, počet smluvních zařízení přesahuje 25 000.

Pojišťovna v roce 2017 zvítězila v soutěži Zdravotní pojišťovna roku 2017 z hlediska preventivních programů.

V roce 2018 mohou pojištěnci čerpat maximálně 3 příspěvky v roce. Mohou si vybrat ze 3 programů:

 • Program ZDRAVÍ
 • Program POHYB
 • Program PREVENCE

1Příspěvky Vojenské zdravotní pojišťovny pro dospělé

 • Příspěvek na kterékoli očkování nehrazené z veřejného pojištění – až 500 Kč
 • Příspěvek na dentální hygienu – až 400 Kč
 • Příspěvek na screeningové vyšetření k prevenci nádorů střeva (pro klienty od 40 do 50 let, poté je vyšetření plně hrazeno) – až 150 Kč
 • Příspěvek na vyšetření kožních znamének – až 400 Kč
 • Příspěvek na odvykání kouření – až 400 Kč
 • Příspěvek na prevenci karcinomu prsu – ženám od 30–40 let příspěvek na sonografické vyšetření a ženám od 40 do 45 let příspěvek na mamografické nebo sonografické vyšetření – 800 Kč na 2 roky (starším ženám je vyšetření hrazeno v celé výši)
 • Těhotným ženám příspěvek na vitaminy – 200 Kč
 • Těhotným ženám příspěvek na pohybové aktivity pod odborným vedením nebo prvotrimestrální screening nebo předporodní kurz – až 1 000 Kč
 • Příspěvek na plavání – až 400 Kč
 • Léčebný tělocvik a regenerace – až 500 Kč
 • Příspěvek na kloubní výživu pro seniory nad 65 let – až 300 Kč

2Příspěvky Vojenské zdravotní pojišťovny pro děti

 • Příspěvek na kterékoli očkování nehrazené z veřejného pojištění – až 1 000 Kč
 • Rodiče mohou čerpat příspěvek až 1 000 Kč prvních 6 měsíců po narození dítěte na pomůcky pro kojení, monitor dechu miminka nebo pomůcky pro novorozence
 • Příspěvek na očkování proti papilomaviru – od 14 let do dovršení 18 let na očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) podle doporučení lékaře (pojištěncům ve věku od 13 do 14 let je toto očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) – až 1 500 Kč
 • Proplacení 1/3 nákladů od 2 do 18 let na klíšťovou encefalitidu
 • Příspěvek na odvykání kouření (od 16 let) – až 400 Kč
 • Příspěvek na dentální hygienu – až 400 Kč
 • Příspěvek na rovnátka (nesnímatelný ortodontický aparát) – až 1 500 Kč za celou léčbu
 • Příspěvek na vitaminy pro děti 2–15 let – 200 Kč za rok
 • Příspěvek na pohybové a regenerační aktivity – až 500 Kč
 • Příspěvek na sportovní prohlídku pro děti do 18 let registrované ve sportovních oddílech – až 250 Kč ročně
 • Příspěvek pro děti a mládež do 21 let na ozdravný pobyt organizovaný mateřskou, základní školou nebo školským zařízením – až 500 Kč
 • Příspěvek na plavání do 18 let – 400 Kč
 • Příspěvek na letní ozdravné pobyty pro děti od 7 do 15 let v Černé Hoře a v Beskydech
 • Příspěvek na vyšetření kožních znamének – až 400 Kč

3Příspěvky Vojenské zdravotní pojišťovny pro dárce krve

Poukázky pro bezplatné dárce krve, krevních derivátů a kostní dřeně se nezapočítávají mezi 3 příspěvky na pojištěnce za rok. Pojišťovna dává:

 • bezplatným dárcům krve za každý třetí odběr poukázku na 300 Kč
 • držitelům stříbrné Jánského plakety poukázku na 500 Kč
 • držitelům zlaté Jánského plakety poukázku na 1 000 Kč
 • za získání Zlatého kříže, dosažení 200 odběru nebo plakety Českého červeného kříže, Dar krve – dar života poukázku v hodnotě 2 000 Kč
 • za darování kostní dřeně poukázku v hodnotě 2000 Kč

4Další výhody Vojenské zdravotní pojišťovny

 • Cestovní pojištění ERGO – 20 % sleva
 • Monitor zdraví – na vybraných pobočkách bezplatné zvážení, změření, měření tlaku krve a množství tuku v těle
 • Věrnostní klub VoZP- po 1 roce u pojišťovny možnost získávat bonusové body a za ně nakupovat vitaminy, stomatologické výkony, plavání, rehabilitační a lázeňskou péči, doplatky na léky, ochranné pomůcky a prostředky atd. Slevová karta Bonus Club, se kterou mohou pojištěnci získat slevy na 2 000 obchodních místech v ČR, např.  0,50 Kč na litr benzinu u Benziny
  Benefity u partnerů VoZP po celé republice i v krajích – například v: GrandOptical, Františkovy Lázně a.s., ASKLEPION – Lasercentrum Praha, Radonové lázně Jáchymov atd.

5Výhody Vojenské zdravotní pojišťovny pro válečné veterány

Tyto zvýhodněné podmínky příspěvků jsou určeny účastníkům mezinárodních vojenských misí, kteří se prokážou Osvědčením válečného veterána vydané Ministerstvem obrany ČR.

 • Příspěvek až 750 Kč na plavání
 • Příspěvek až 4 000 Kč ročně na lázně po návratu z mise
 • Příspěvek až 750 Kč na kterékoli očkování nehrazené z veřejného pojištění

6Výhody Vojenské zdravotní pojišťovny pro rodinu vojáka

 • Příspěvek až 1 000 Kč na léčebný tělocvik a regeneraci
 • Příspěvek až 800 Kč na plavání
 • Příspěvek na dentální hygienu – až 500 Kč

Zvýhodněné příspěvky mohou čerpat tito pojištěnci VoZP:

 • voják/vojákyně v činné službě
 • voják/vojákyně v aktivní záloze pojištěný/á u VoZP
 • jejich manželka/manžel pojištění u VoZP
 • jejich partnerka/partner ve společné domácnosti pojištění u VoZP
 • jejich děti do 18 let pojištěné u VoZP

7Výhody Vojenské zdravotní pojišťovny pro dobrovolné hasiče

Speciální příspěvek až 1 000 Kč na očkování proti hepatitidě typu A členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí zařazeným do kategorií jednotek požární ochrany JPO II, JPO III a JPO V. Nezapočítává se do limitu 3 příspěvků na pojištěnce za rok.

Kompletní přehled a podmínky nutné pro získání příspěvku naleznete na stránkách pojišťovny.


Našli jste chybu?

Nahlásit chybu