, Příspěvky Revírní bratrské pokladny 2018 - Skrblík.cz

Příspěvky a výhody Revírní bratrské pokladny 2018

Jaké výhody nabízí Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna svým klientům v roce 2018?

Pojišťovna působí především na Moravě a ve Slezsku, kde má 39 poboček, dále pak jednu v Praze a dvě v Ústeckém kraji.

V porovnání s ostatními zdravotními pojišťovnami má Revírní bratrská pokladna méně smluvních lékařů a dalších zdravotnických zařízení.

Příspěvky Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny 2018

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, nabízí v roce 2018 preventivní a bonusový program prevence.

Jednotlivé aktivity jsou sloučené do balíčků preventivní péče určených pro věkové kategorie dětí do 6 let, dětí a mládeže od 7 do 18 let, pojištěnců od 19 do 59 let a pojištěnců nad 60 let. Pojištěnci z nich mohou čerpat příspěvky v celkové hodnotě do 1 000 Kč. Uvedený balíček je dále rozdělen na podbalíčky, které mají omezené čerpání.

Čerpání na aktivity označené jako “Bonusy k preventivním programům” se nezapočítává do celkového limitu balíčku.

1Příspěvky Revírní bratrské pokladny pro dospělé

Dospělí (19–59 let) mohou využít preventivní a bonusový program prevence a čerpat až 1 000 Kč. Jednotlivé aktivity jsou sloučené do balíčků preventivní péče:

 • Podbalíček očkování: příspěvek na jakékoliv očkování, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování do zahraničí a očkování proti rakovině děložního čípku – až 1 000 Kč
 • Podbalíček podpora zdraví 1: nákup potravin určených pojištěncům s diagnózou celiakie – až 1 000 Kč
 • Podbalíček podpora zdraví 2: ošetření rázovou vlnou jednou ročně, genetickou analýzu vzniku trombózy ke zjištění mutace v genech (Leidenská mutace, gen F5, Protombin, gen F2 nebo Gen MTHFR), diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem provedené odborným lékařem (urolog, gastroentrolog apod.) – až 500 Kč
 • Podbalíček podpora zdraví 3: periodická prohlídka registrovaných sportovců, nákup vybraných léčivých přípravků při nezhoubnému zbytnění prostaty u mužů nad 45 let věku, nákup vybraných hormonálních přípravků předepsaných ošetřujícím lékařem a nehormonálních přípravků na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavů u žen nad 40 let věku, nákup vitamínů v lékárnách – čerpání do 100 Kč – celkem až 500 Kč
 • Podbalíček Podpora zdraví 4: nákup permanentky na pohybové aktivity pro diabetiky ve výši 50 % z ceny, nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele MojeRBP ve výši 50 % z ceny, úhrada diagnostického vyšetření nebo ošetření podporujícího zdraví nehrazeného ze zdravotního pojištění pro uživatele MojeRBP – až 500 Kč
 • Podbalíček Zdraví ve svých rukou: komplexní vyšetření lékařem na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, včetně laboratorního vyšetření pojištěncům od 40 let jednou ročně, mamografické vyšetření prsů ženám od 40 do 44 let nebo ultrasonografické vyšetření prsů ženám do 44 let, vyšetření na okultní krvácení ve stolici pojištěncům do 49 let, preventivní vyšetření prostaty, včetně laboratorního vyšetření, mužům jednou za 2 roky, preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně, příspěvek na denzitometrické vyšetření jednou za 2 roky ženám nad 40 let – až 500 Kč
 • Podbalíček pro těhotné ženy: kurz psychoprofylaxe a těhotenského tělocviku, tj. přípravy ženy k porodu, nákup vitamínů v lékárnách v době těhotenství, provedení epidurální analgezie při porodu, provedení ultrazvukového vyšetření plodu v I. trimestru, včetně screeningu Downova syndromu, nákup porodnického gelu – až 1 000 Kč
 • Podbalíček Žena po porodu (do 2 let po porodu): nákup pomůcek ke kojení zakoupených v lékárně, cvičení pro ženy do 6 měsíců po porodu – až 1 000 Kč

2Příspěvky Revírní bratrské pokladny pro děti

Výhody pro děti do 6 let:

Děti do 6 let mohou celkově čerpat maximálně 1 000 Kč. Nabídka programů je rozdělena do balíčků:

 • Podbalíček očkování: příspěvek na jakékoliv očkování, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování do zahraničí – až 1 000 Kč
 • Podbalíček podpora zdraví 1: příspěvek na potraviny pro děti s celiakií – až 1 000 Kč
 • Podbalíček podpora zdraví 2: nákup monitoru dechu pro děti do 6 měsíců věku, nákup chůviček do 1 roku věku, školku v přírodě trvající minimálně 5 dní
 • Podbalíček podpora zdraví 3: nákup mléčné výživy (Beba, Hami, HIPP, Nutrilon, Sunar apod.) ve formě mléka v lékárnách nebo od výrobce pro děti do 1 roku věku, nákup kojeneckých potřeb (odsávačky nosních hlenů, sterilizátor kojeneckých lahví) do 1 roku věku, nákup léčiva na fluoridaci zubů v lékárnách (Natrium fluoratum, Zymafluor) – čerpání do 100 Kč
 • Podbalíček Podpora zdraví 4: kurz plavání pro děti do 3 let nebo organizovaný školkou, nákup permanentky na pohybové aktivity pro děti diabetiky ve výši 50 % z ceny, nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele MojeRBP ve výši 50 % z ceny – až 500 Kč

Výhody pro děti od 7 do 18 let:

Děti do 18 let mohou celkově čerpat maximálně 1 000 Kč. Nabídka programů je rozdělena do balíčků.

 • Podbalíček očkování: příspěvek na jakékoliv očkování, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny a očkování proti rakovině děložního čípku – až 1 000 Kč
 • Podbalíček stomatologie: příspěvek na nákup rovnátek – až 1 000 Kč
 • Podbalíček podpora zdraví 1: příspěvek na nákup potravin pro děti postižené celiakií – až 500 Kč
 • Podbalíček podpora zdraví 2: aktivity v programu STOB (stop obezitě), preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně, škola v přírodě (trvající minimálně 5 dní) dětem do dokončení povinné školní docházky – až 500 Kč
 • Podbalíček podpora zdraví 3: periodická prohlídka registrovaných sportovců, nákup vitamínů v lékárnách – čerpání do 100 Kč, genetická analýza vzniku trombózy ke zjištění mutace v genech (Leidenská mutace, gen F5, Protombin, gen F2 nebo Gen MTHFR) – až 500 Kč
 • Podbalíček podpora zdraví 4: kurzy plavání organizované školou do dokončení povinné školní docházky, nákup permanentky na pohybové aktivity pro děti diabetiky ve výši 50 % z ceny, nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele MojeRBP ve výši 50 % z ceny, úhrada diagnostického vyšetření nebo ošetření podporujícího zdraví (nehrazeného ze zdravotního pojištění) pro uživatele MojeRBP – až 500 Kč

Očkování proti HPV (human papilloma virus) – lidskému papilomaviru

 • očkování proti rakovině děložního čípku (vakcína CERVARIX, GARDASIL9 nebo SILGARD)
 • očkování proti genitálním bradavicím (vakcína GARDASIL9 nebo SILGARD)

Příspěvek do 4 000 Kč po ukončení očkovacího cyklu lze uplatnit u RBP jen (1x) na úhradu preventivního očkování proti lidskému papilomaviru vakcínou CERVARIX, GARDASIL9 nebo SILGARD

 • dívkám a ženám od 12 do 30 let (prevence rakoviny děložního čípku a genitálních bradavic a análních karcinomů)
 • chlapcům od 12 do 15 let (prevence genitálních bradavic a análních karcinomů)

3Příspěvky Revírní bratrské pokladny pro seniory

Pojištěnci starší 60 let mohou využít preventivní a bonusový program prevence. Jednotlivé aktivity jsou sloučené do balíčků preventivní péče:

 • Podbalíček Očkování
  Kterékoli preventivní očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (kromě očkování do ciziny) – až 1 000 Kč
 • Podbalíček Podpora zdraví
  Nákup potravin určených pojištěncům s diagnózou celiakie – až 1 000 Kč
 • Podbalíček Podpora zdraví 2
  Ošetření rázovou vlnou jednou ročně, preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně, příspěvek na denzitometrické vyšetření jednou za 2 roky, preventivní vyšetření prostaty (včetně laboratorního vyšetření) mužům jednou za 2 roky, diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem – až 500 Kč
 • Podbalíček Podpora zdraví 3
  Nákup vybraných léčivých přípravků při nezhoubném zbytnění prostaty u mužů, nákup vybraných hormonálních přípravků předepsaných ošetřujícím lékařem a nehormonálních přípravků na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavů u žen, nákup fixačních a čisticích prostředků pro celkové zubní náhrady v lékárnách, nákup vitamínů v lékárnách – čerpání do 100 Kč (dle seznamu na www.rbp-zp.cz), nákup kloubní výživy (dle seznamu na www.rbp-zp.cz), úhrada doplatků na nákup diabetické obuvi pro diabetiky zakoupené v prodejnách zdravotnických prostředků nebo lékárnách – až 500 Kč
 • Podbalíček Podpora zdraví 4
  Úhrada diagnostického vyšetření zrakového nervu (GDx, HRT, OCT, PENTACAM), úhrada doplatků na celkové zubní náhrady i jejich opravy, prevence poruch duševního zdraví (kurzy paměti, pomůcky pro tréning paměti doporučené Českou alzheimerovskou společností, vyšetření paměti u psychologa nebo psychiatra), nákup permanentky na plavání do výše 50 % ceny, nákup permanentky na pohybové aktivity pro diabetiky ve výši 50 % z ceny, nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele MojeRBP ve výši 50 % z ceny, úhrada diagnostického vyšetření nebo ošetření podporujícího zdraví nehrazeného ze zdravotního pojištění pro uživatele MojeRBP – až 500 Kč

4Příspěvky Revírní bratrské pokladny pro dárce krve

 • Balíček vitamínů po každém darování krve
 • Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví (nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách, nákup zdravotnických prostředků v lékárnách a prodejnách, očkování a ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění, stomatologická péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění) těm, kteří v příslušném roce darovali kostní dřeň do výše 1 500 Kč
 • Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví (nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách, nákup zdravotnických prostředků v lékárnách a prodejnách, očkování a ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění, stomatologická péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, úhrada ozdravných pobytů (v ČR a na Slovensku) u pojištěnců s více jak 40 odběry) těm, kteří darovali krev:
  nejméně 10× (Bronzová a Stříbrná Janského plaketa), přičemž poslední odběr musí být po 1.1.2013 – až 500 Kč
  nejméně 40× (Zlatá Janského plaketa) – až 1 500 Kč
  nejméně 80× (Zlatý kříž ČČK 3. třídy) – až 2 000 Kč
  nejméně 120× (Zlatý kříž ČČK 1 a 2. třídy) – až 2 500 Kč

5Program zdraví 90

Příspěvek 500 Kč nad rámec balíčků prevence na aktivity podporující zdraví, pokud se pojištěnec ve věku 19-30 let přihlásí do programu P90, dodržuje pravidelné preventivní prohlídky, má BMI v rozmezí 18–26, není kuřák a není závislý na omamných látkách včetně alkoholu.

Příspěvek může využít k:

 • nákupu léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách
 • očkování a ošetření nehrazeného ze zdravotního pojištění, kromě
 • očkování do ciziny
 • nákupu snímacích nebo fixních aparátků při léčbě vadného růstu chrupu
 • nákupu permanentky na plavání a fitness


Našli jste chybu?

Nahlásit chybu