, Zdravotní pojišťovny 2018: Srovnání, kódy, příspěvky a výhody - Skrblík.cz

Zdravotní pojišťovny 2018: Srovnání, kódy, příspěvky a výhody

Na zdravotní pojišťovně se nedá jednoduše ušetřit, neboť výše záloh a odvodů je u všech pojišťoven stejná. Rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami spočívají hlavně v počtu smluvních zařízení a v rozsahu poskytovaných výhod. A právě ty je dobré maximálně využívat.

Jak vybrat zdravotní pojišťovnu?

Zdravotní pojištění 2018Mezi zdravotními pojišťovnami panuje poměrně čilá konkurence.

Navzájem se hlídají, a když jedna přijde s novou, atraktivnější nabídkou, další zdravotní pojišťovny podobnou představí nedlouho nato.

Při výběru zdravotní pojišťovny berte v potaz:

1Počet smluvních zařízení pojišťovny

Některé menší zdravotní pojišťovny lákají na své výhody, ale mají menší počet smluvních zařízení. Pak se může stát, že některý z lékařů v bydlišti pojištěného nebude mít s takovou pojišťovnou podepsanou smlouvu, a neposkytne mu tak své služby.

To neplatí v případě akutních onemocnění, při úrazu, při neodkladném porodu a při jiném akutním zhoršení zdravotního stavu. V těchto případech ošetří pacienta jakýkoliv lékař bez ohledu na smluvní vztahy mezi ním a příslušnou pojišťovnou.

2Nabízené bonusy a příspěvky

Pojišťovny přispívají na širokou škálu preventivních vyšetření, očkování a dalších činností a procedur, které mají zlepšit zdravotní stav pojištěného. Čím zdravější klienty bude pojišťovna mít, tím méně zaplatí lékařům za léčbu a o to více peněz vydělá.

3Vzdálenost od nejbližší pobočky pojišťovny

Při výběru pojišťovny myslete na vzdálenost od nejbližší pobočky zdravotní pojišťovny. Všechny příspěvky, které vám pojišťovna za kalendářní rok poskytne, můžete rázem velmi rychle utratit za cestu na některou ze vzdálených poboček.

Přehled výhod zdravotních pojišťoven

Pojišťovna Číslo pojišťovny Klientů
Smluvních zařízení
Telefon
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 111 5 938 807
24 021
952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna 201 708 590
24 745
222 929 199
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 1 200 000
25 000
810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna 207 684 766
23 000
261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 141 210
6 615
800 209 000
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211 1 242 000
25 730
844 211 211
Revírní bratrská pokladna 213 433 000
9 600
800 213 213

Výhody nemusejí být pro každého

Některé výhody pojišťoven jsou svázány celou řadou podmínek, a tak nejsou zdaleka tak výhodné, jak na první pohled vypadají.

Výhody mohou např. platit pouze pro dlouhodobé klienty nebo jen v případě, že jsou u stejné pojišťovny přihlášeni všichni členové rodiny. Bezplatné návštěvy např. bazénů jsou obvykle podmíněny vstupy výhradně do partnerských zařízení dané pojišťovny.

Jakou zdravotní pojišťovnu má novorozenec?

Zdravotní pojištěníNovorozenec se stává automaticky pojištěncem stejné zdravotní pojišťovny, jakou byla v den jeho narození jeho matka.

Dítě je třeba na tuto pojišťovnu do 8 dnů od narození nahlásit, v případě nedodržení této povinnosti hrozí rodičům pokuta ve výši až 10 000 Kč.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu