Zdravotní pojištění: Jak vybrat zdravotní pojišťovnu

Na zdravotní pojišťovně se nedá jednoduše ušetřit, neboť výše záloh a odvodů je u všech pojišťoven stejná. Rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami spočívají hlavně v počtu smluvních zařízení a v rozsahu poskytovaných výhod. A právě ty je dobré maximálně využívat.

Zdravotní pojištění

Jak vybrat zdravotní pojišťovnu?

Mezi zdravotními pojišťovnami panuje poměrně čilá konkurence – navzájem se hlídají, a když jedna přijde s novou, atraktivnější nabídkou, další zdravotní pojišťovny podobnou představí nedlouho nato.

Při výběru zdravotní pojišťovny doporučujeme brát v potaz tyto parametry:

1Počet smluvních zařízení pojišťovny

Některé menší zdravotní pojišťovny lákají na své výhody, na druhou stranu nabízejí menší počet smluvních zařízení. Pak se může stát, že některý z lékařů v bydlišti pojištěného nebude mít s takovou pojišťovnou podepsanou smlouvu, a neposkytne mu tak své služby.
To neplatí v případě akutních onemocnění, při úrazu, při neodkladném porodu a při jiném akutním zhoršení zdravotního stavu. V těchto případech ošetří pacienta jakýkoliv lékař bez ohledu na smluvní vztahy mezi ním a příslušnou pojišťovnou.

2Nabízené bonusy a příspěvky

Pojišťovny přispívají na širokou škálu preventivních vyšetření, očkování a dalších činností a procedur, které mají zlepšit zdravotní stav pojištěného. Čím zdravější klienty bude pojišťovna mít, tím méně zaplatí lékařům za léčbu a o to více peněz vydělá.

3Vzdálenost od nejbližší pobočky pojišťovny

Při výběru pojišťovny myslete na vzdálenost od nejbližší pobočky zdravotní pojišťovny. Všechny příspěvky, které vám pojišťovna za kalendářní rok poskytne, můžete rázem velmi rychle utratit za cestu na některou ze vzdálených poboček.

Přehled zdravotních pojišťoven v ČR

Pojišťovna Číslo pojišťovny Počet klientů Smluvních zařízení Telefon
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
111 5 938 807 24 021 952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
201 708 590 24 745 222 929 199
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
205 1 200 000 25 000 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
207 684 766 23 000 261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
209 141 210 6 615 800 209 000
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
211 1 242 000 25 730 844 211 211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
213 433 000 9 600 800 213 213

Skrblík varuje

Některé výhody pojišťoven jsou svázány celou řadou podmínek, a tak nejsou zdaleka tak výhodné, jak na první pohled vypadají.

Výhody mohou např. platit pouze pro dlouhodobé klienty nebo jen v případě, že jsou u stejné pojišťovny přihlášeni všichni členové rodiny. Bezplatné návštěvy např. bazénů jsou obvykle podmíněny vstupy výhradně do partnerských zařízení dané pojišťovny.

Jakou zdravotní pojišťovnu má novorozenec?

Zdravotní pojištěníNovorozenec se stává automaticky pojištěncem stejné zdravotní pojišťovny, jakou byla v den jeho narození jeho matka.

Dítě je třeba na tuto pojišťovnu do 8 dnů od narození nahlásit, v případě nedodržení této povinnosti hrozí rodičům pokuta ve výši až 10 000 Kč.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu