Jak se počítá IQ

Zdeňka Kolářová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá IQ

  Jak se historicky počítalo IQ

  První pokus o určení inteligence provedl francouzský psycholog Alfred Binet v roce 1905, kdy sestavil test, který měl určit jací studenti budou potřebovat speciální pomoc učitele. Společně Theodorem Simonem sestavili inteligenční stupnici.

  V roce 1912 zavedl německý psycholog William Stern pojem inteligenční kvocient definovaný rovnicí ukazující poměr skutečného a mentálního věku.

  Poslední zásadní revizi provedl Američan L. M. Terman v roce 1916 a tyto testy se v podstatě používají dodnes.

  Velký rozmach využívání testů přinesla 1. světová války, kdy byly pomocí testů vyhledávání vhodní kandidáti na velitele apod.

 2. Jaké se používají výpočty pro IQ

  Inteligenční kvocient je definován jako mentální věk ( vypočítaný pomocí testů), který je vydělen biologickým věkem.

  V současnosti se používá tzv. odchylkový kvocient, kdy se porovnává úroveň rozumových schopností člověka vzhledem k průměru celkové populace.

 3. Co ukazují výsledky výpočtu IQ

  Výsledné hodnoty IQ jsou určeny následovně podle následující tabulky:

  • nad 140 – Inteligence géniů – absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání
  • do 140 – Výjimečná inteligence – mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vědci, vrcholoví politici, špičkoví odborníci
  • do 130 – Vysoce nadprůměrná inteligence – snadno vystudují vysokou školu, dosahují vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti
  • do 120 – Nadprůměrná inteligence – vystudují vysokou školu, při vysoké pracovitosti mohou získat mimořádné pracovní místo
  • do 110 – Lehce nadprůměrná inteligence – vysokou školu vystudují s potížemi, mohou ale dosáhnout vysoké odbornosti jinde
  • do 100 – Průměrná inteligence – složí maturitní zkoušku, v práci se uplatní spíše ve specializovaných manuálních činnostech
  • do 90 – Slabě podprůměrná inteligence – dokáží absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích
  • do 80 – Nižší stupeň slabomyslnosti – s problémy zvládnou základní školu, úspěšní ve zvláštní škole
  • do 70 – Debilita, slabomyslnost -zvládnou zvláštní školu, potřebují pravidelný dohled
  • do 50 – Imbecilita, střední stupeň slabomyslnosti – nevzdělavatelní, ale zvládají běžné každodenní činnosti
  • do 20 – Idiocie, těžká slabomyslnost – nevzdělavatelní a nevychovatelní
 4. Kde si nechat spočítat IQ

  Testy IQ si lze jednoduše stáhnout a absolvovat přes internet z pohodlí domova. Další možností je nechat se testovat společností Mensa, která sdružuje nadprůměrně inteligentní jedince.

  Tato společnost provádí testování na více místech v České republice, tudíž si každý může zvolit pro něho nejdostupnější lokalitu.

 5. Inteligence není pouze podle výsledků IQ

  Při používání inteligenčních testů je potřeba si uvědomit, že testy postihují pouze malou část inteligence jedince a na úspěšnost v životě mají vliv maximálně 20 procent.

  Testy postihují pouze jazykově-verbální schopnosti a schopnosti logicko-matematické a prostorově-vizuální. Nepostihují oblast tzv. emoční inteligence, kde musíme využít schopností jako soudnost, zdravý rozum, iniciativita, schopnosti přizpůsobit se dané situaci, schopnost improvizace apod.


MM
Marty McCoy 19.04.2023 – 16:29

„Každej nemůže bejt chytrej, pane obrlajtnant, ti hloupí musejí dělat výjimku, poněvadž kdyby byl každej chytrej, tak by bylo na světě tolik rozumu, že by z toho byl každej druhej člověk úplně blbej.“

Odpovědět

FB
Filip Březina 22.04.2023 – 11:41

Větší význam v dnešní době má EQ Emoční Kvocient

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás