Jak se počítá objem

Lucie Jeníčková
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá objem

  Jak spočítat množství látky v tělese

  Aby bylo možné změřit množství v látky v tělese, zpravidla by bylo možné použít váhu a obsah zvážit. Někdy je položka k měření ale nehmotná, nebo není zcela vhodné ji zvážit. Pak se používá měření objemu.

 2. Co je to objem

  Objem je fyzikální veličina vyjadřující velikost prostoru, kterou konkrétní těleso zabírá. V matematice představuje objem míru, která charakterizuje určitou část prostoru. Zpravidla se značí písmenem V. Výsledkem výpočtu objemu je metr krychlový, nebo-li m3, také lidově nazývaný kubík nebo-li kubický metr. Každé těleso má určité rozměry, ze kterých lze objem vypočítat.

 3. U čeho lze objem zjistit

  Ideálním příkladem, kdy měříme objem tělesa, je například výpočet spotřebované vody, objem betonu, písku, kamení, případně pak v litrech objem pračky, ledničky nebo třeba nápojů. Doma se dá změřit objem suroviny zpravidla odměrnou či nádobou jako je hrníček, kbelík nebo půllitr.

 4. Jak spočítat objem kvádru

  U kvádru je nutné vypočítat objem díky délce jeho tří stran – a, b, c. Nebo-li míru jeho délky, šířky a výšky.

  • V = a * b * c
 5. Jak spočítat objem krychle

  Výpočet objemu krychle bude jednoduchý, protože má všechny strany stejně dlouhé o délce a. Příkladem z praxe může být objem dlažební kostky, skleněné nádoby na dobu ve tvaru krychle, třeba bazénu a mnoha dalšího.

  • V = a * a * a
  • V = a3 (a na třetí)
 6. Jak spočítat objem jehlanu

  Jehlan je těleso, které má jednu podstavu ve tvaru úhelníku a podle počtu vrcholů má jehlan konkrétní pojmenování. Stěny jehlanu jsou tvořeny několika rovnoramenných trojúhelníků se společným hlavním vrcholem, označovaným V. Příkladem jehlanu v praxi může být například pyramida.

  • V = 1/3 Sp (obsah podstavy) * výška
 7. Jak spočítat objem koule

  Koule je dána středem a poloměrem nebo průměrem. Poloměr se v případě vzorce pro objem koule značí písmenkem r. Ve vzorci se objeví také písmenko π (čteme pí).

  • V = 4/3 * π * r3 (na třetí)
 8. Jak spočítat objem válce

  U válce stejně i jako u ostatních těles měříme velikost prostoru, který válec zaujímá. Objem válce se počítá jako plocha základny, která se označuje písmenkem S a násobí se výškou válce označovanou písmenkem v.

  • V = π * r2 (na druhou) * výška
 9. Jak spočítat objem v litrech

  Pokud potřebujete vypočítat objem tělesa v litrech, musíte výsledek v m3 převést na litry. Objem v litrech lze změřit například u tekutin, polotekutých a sypkých materiálů, jako je benzín, hlína, beton, líh nebo třeba petrolej. Je to jednoduché:

  • 1m3 = 1000 dm3 = 1000 litrů, tzn. 1 dm3 = 1 litr
 10. Jak spočítat objem betonu

  Chcete-li změřit množství betonu, které budete pro vybetonování určitého místa potřebovat, je nutné změřit objem daného prostoru k vybetonování. Při výpočtu použijte vzorec zpravidla pro krychli nebo kvádr.

 11. Jak spočítat objem místnosti

  Objem místnosti můžete počítat například pokud potřebujete znát objem místnosti k vytápění. Objem místnosti je určen jejím tvarem a rozměry. Podobně jako u betonu se tedy objem místnosti vypočítá za pomocí vzorců pro výpočet objemu kvádru či krychle.

 12. Jak spočítat objem bazénu

  I v případě bazénu je potřeba znát jeho rozměry a vědět, jakému tělesu se podobá. Spočítat jeho objem pak můžete za pomocí znalosti vzorce pro kvádr, válec nebo krychi.

  Už jste se dívali, jak spočítat obvod nebo třeba průměr?


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás