Jak se počítá čas

Zdeňka Táborská
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá čas

  Jak značíme čas?

  Čas je fyzikální veličina a označujeme jej písmenem t.

 2. Jak se počítá čas?

  Při výpočtu času vycházíme z rovnice pro výpočet rychlosti, která má tvar:

  • v = s/t

  kde v je (průměrná) rychlost, s značíme dráhu a t je symbol pro čas.

  Ze vztahu pro rychlost odvodíme vztah pro výpočet času:

  • t = s/v

  Je zapotřebí si ohlídat jednotky, pokud si vzájemně neodpovídají, musíme je převést.

 3. V jakých jednotkách se udává čas?

  Základní jednotkou času podle soustavy SI je 1 sekunda (1 s).

  Existují ještě odvozené jednotky času, mezi které patří minuta (min), hodina (hod), denrok. Mezi jednotlivými jednotkami platí následující vztahy:

  • 1 min = 60 s
  • 1 hod = 60 min = 3 600 s
  • 1 den = 24 hod = 1 440 min = 86 400 s
  • 1 rok = 365 dní, v případě přestupného roku 366 dní
 4. Jak měříme čas?

  Čas měříme pomocí hodin. S postupným vývojem se mění i hodiny.

  V minulých dobách se k odměřování plynutí času užívaly přesýpací hodiny, které můžeme ojediněle spatřit ještě dnes. Pomocí přesýpacích hodin nebylo možné určit přesný čas, k tomu se začaly využívat sluneční hodiny.

  Pro dokonalejší měření času byly vyvíjeny mechanické hodiny, chronometry. V 19. století se rozmáhá hromadná výroba hodin a hodinek.

  V současné době měříme čas kapesními hodinkami, které mohou být digitální nebo ručičkové, dále kyvadlovými hodinami, ev. stopkami. Jste-li hudebně založení, nebude vám cizí metronom.

  Za nejpřesnější měřič času současné doby jsou považovány atomové hodiny.

 5. Čas je relativní aneb časová pásma

  „Čas je relativní“ zpívá Petra Janů ve své písni. To však věděl již A. Einstein, který tvrdil, že čas není konstantní, ale je na různých místech rozdílný. Skutečnost, že měl pravdu, dokazuje zavedení časových pásem 19. 3. 1918.

  Časové pásmo je oblast Země kolem určitého poledníku, ve které platí stejný standardní čas. Nultým poledníkem byl ustanoven ten, který prochází observatoří v londýnském Greenwichi. Každé následující časové pásmo má čas posunut zhruba o + 1 hod (pokud se nachází na východ od nultého poledníku), ev. – 1 hod (když leží na západ od nultého poledníku).


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás