Jak se počítá životní číslo

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá životní číslo

  Jak se počítá životní číslo

  Co je životní (osudové) číslo?

  Ukazuje nám informace o nás, jako osobnosti, na co máme talent a schopnosti. Také o tom, jakým směrem bychom se měli ubírat.

  Výpočet životního čísla provedete velmi jednoduše tak, že sečtete celé datum narození. Sčítáte čísla mezi sebou do té doby, dokud nevyjde číslo mezi 1 a 9.

  Výjimku tvoří číslo 11, které už se dál nesčítá. Numerologie označuje toto číslo jako velmi unikátní.

  Příklad:

  15.2.1967
  1 + 5 + 2 + 1 + 9 + 6 + 7 = 31
  následně sečtete
  3 + 1 = 4
  Životní číslo je tedy 4.

 2. Co říká životní číslo 1

  Jsou to lidé, kteří jsou nezávislí, sebevědomí a velmi zvídaví. Jsou velmi pilní a díky tomu toho v životě dosáhnou mnoho.

  Snaží se spoléhat jen sami na sebe. Proto jsou vynikající vůdci a organizátoři. Na druhou stranu mají tendenci každého poučovat a říkat, jak to mají dělat. Nechybí jim kreativita a ctižádost dosáhnout v životě svých cílů. Ideálně těch nejvyšších.

  Kreativitu zapojíte i v malování mandal. Co to je a jak nakreslit mandalu?

  Vztahy mají komplikované. Chtějí být partnerem obdivováni a milováni. Na druhou stranu potřebují sami milovat. Pokud jsou zklamaní, pak mohou být zlí až agresivní. Navíc chtějí svobodu a nikdo je nesmí omezovat.

 3. Co říká životní číslo 2

  Jsou to velmi klidní lidé. Mají rádi životní harmonii. Nezvládají stres. Při delší stresové zátěži mohou podlehnout psychickým potížím. Proto by se měli učit najít rovnováhu mezi potřebami svými a druhých.

  Jsou velmi rozvážní a mají smysl pro spravedlnost a intuici.

  Na tyto lidi se můžete spolehnout. Neumějí říkat ne. Jsou neradi sami. Nutně potřebují žít ve společnosti ostatních.

  Partnerské vztahy mají velmi klidné. Potřebují vedle sebe člověka, o kterého se mohou opřít a který jim ukáže ten správný směr života. Jsou velmi citliví a ohleduplní partneři. Touží ale po vzájemném porozumění. Pokud dlouho nemají harmonickou rodinu, mohou mít sklony k depresím.

 4. Co říká životní číslo 3

  Jsou to velmi bystré, energické a komunikativní osoby. Jsou nadaní, umí své okolí ovlivnit a inspirovat. Někdy jim vyhovuje pracovat ve stresu. Dosahují tak dobrých výsledků.

  Jsou velmi otevření, čestní a mají smysl pro humor. Navazování vztahů jim nedělá problém. Proto mají hodně přátel, ale mnohdy jsou to pouze povrchní známosti.

  Partnerské vztahy jim nahánějí hrůzu. Proto by měli posílit svou sebedůvěru a naučit se vyjadřovat své pocity.

  Mají potřebu pořád něco dělat. Ať už sami nebo s přáteli. Proto dělají spoustu věcí najednou. Jsou ale netrpěliví a chybí jim vytrvalost. Při prvních potížích aktivitu opustí a hledají si jinou. Trpělivosti se však mohou naučit.

 5. Co říká životní číslo 4

  Logicky uvažující lidé. Jsou velmi zruční a bývají fyzicky zdatní. Jsou velmi vytrvalí a mají pevnou vůli. Proto mohou být až workoholici. Díky tomu se dokážou také finančně zabezpečit. Za nejvyšší prioritu pokládají materiální věci.

  Dovedou věci zorganizovat, ale mohou se zaseknout na detailech.

  V partnerství hledají člověka, který je pochválí a bude je podporovat. Málokdy si ale partnera pustí do své blízkosti.

  Okolí je považuje za nudné. Nesnášejí změny a svět je pro ně jen bílý nebo černý.

 6. Co říká životní číslo 5

  Osoby s číslem 5 jsou lidé, kteří milují osobní svobodu. Nesnášejí pravidla. Jsou to zpravidla vedoucí nebo kreativci. Mají mnoho koníčků, díky kterým zapomínají na svět okolo nich.

  Partnerství je s nimi velmi obtížné. Jsou totiž nestálí, netrpěliví a impulzivní. Manželství, když už nějaké mají, pak netrvá dlouho. Velmi rádi nechávají jakékoli závazky ležet daleko za nimi.

  Na druhou stranu jsou ukáznění a soustředění. Jsou však nezodpovědní a rádi utrácejí peníze.

  Jsou to také velcí cestovatelé a dobrodruzi. Proto nevydrží na jednom místě.

 7. Co říká životní číslo 6

  Citliví lidé, kteří musejí mít spoustu lásky, soucitu a náklonnosti. Jsou esteticky založení, proto milují umění a krásu. Za nejvyšší prioritu považují rodinu a péči o ni. Jsou to zranitelné osoby, které nesnášejí samotu.

  Jsou velmi elegantní a rádi naslouchají druhým. Tyto osoby mají také šestý smysl nebo předtuchy.

  Pokud nevstoupí do manželství v mladším věku, pak mají potíže s nalezením partnera.

  Dlouhodobý stres jim způsobuje zdravotní potíže. Můžete se na ně spolehnout, ale jsou situace, kdy si neví rady a jsou vypočítaví.

 8. Co říká životní číslo 7

  Jsou to lidé, kteří rádi pomáhají ostatním. Jsou velmi soucitní a mají pochopení pro velké množství lidí. Problémy ostatních staví před své, a proto si škodí. Naopak mohou být uzavření a nedůvěřiví.

  Všechno si musejí vyzkoušet, i když jim radíte, ať to nikdy nedělají.

  Život těmto lidem hází klacky pod nohy. Díky tomu však získávají moudrost a zkušenosti.

  Jsou to velmi oblíbení lidé a mají hodně dobrých přátel. Mají smysl pro humor a ve společnosti uplatňují i komediální výstupy. Umějí být ale i samotáři.

  Jsou také spravedliví a velmi intuitivní. Pokud odhalí nějakou nepravost, bojují tak dlouho, dokud nedosáhnou správnosti.

 9. Co říká životní číslo 8

  Tito lidé nemají na růžích ustláno. Musejí hodně dřít, aby v životě něčeho dosáhli. Velmi často se cítí nedocenění.

  Aby svou těžkou cestu životem vyhráli, mají dvojnásobek energie, vytrvalosti i pevné vůle. Proto jsou předurčeni k dosáhnutí velkých úspěchů.

  Jsou velmi dobří v logickém uvažování a vše organizují. Na druhou stranu jsou dobří manipulátoři.

  Vztahy jim moc dlouho nevydrží. Protože však působí mladistvě i ve vyšším věku, pak mají spoustu nápadníků a nápadnic.

 10. Co říká životní číslo 9

  Jsou to idealisté a moudří lidé. Za nejvyšší prioritu považují pravdu, lásku a přátelství. Pokud jedno z toho nemají, velmi je to užírá. Tyto osoby chtějí své znalosti a zkušenosti předat ostatním.

  Ve vztahu jsou věrní, ohleduplní a chápající. Bojí se však zrady.

  Mají velkou fantazii, a proto vidí věci růžovější, než jsou. Proto se v životě často zklamávají. Rádi pomáhají druhým. Berou to jako povinnost.

 11. Co říká životní číslo 11

  11 je číslo velmi unikátní. Tito lidé mají na výběr, zda budou volit cestu životního čísla 2 nebo vybudují svou vlastní cestu (v čísle 11).

  Jsou to geniální lidé. Jsou nadaní a dobře odhadují situaci. Život v realitě je pro ně těžký, protože jsou naklonění spíše duchovní oblasti. Proto se z nich stávají i nerudní lidé. Ostatní je považují za vlezlé, protože zasahují do věcí, které se jich netýkají.

  Partnerství je pro ně těžké. Jsou velmi náladoví. Potřebují člověka, který bude trpělivý a chápající.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás