Jak hledat detektorem kovů

Zdeňka Kolářová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak hledat detektorem kovů

  Jak funguje detektor kovů

  Detektor kovů je přístroj, který funguje na principu změny magnetického pole a umí vyhledávat v určeném dosahu kovové předměty.

  Využívá se například v armádě pro dohledávání v minovém poli, v archeologii apod.

  Velice záleží na typu půdy, v provzdušněné půdě detektory fungují lépe než v půdě pevné. Záleží rovněž na množství oxidu železa v půdě, demineralizaci půdy a dalších faktorech.

 2. Jaké jsou typy detektorů kovů

  Díky velkému zájmu o detektory kovů se na jejich výrobu specializuje celá řada výrobců. Detektory lze koupit různé kvality a pro různé účely použití. Výrobci začali vyrábět například i detektory pro děti, pro hobby použití, profesionální detektory apod.

  Principiálně rozdělujeme detektory na analogové a digitální.

  Analogový detektor

  Analogový poskytuje informaci pouze podle zvuku. Mají obvykle nastavení úrovně citlivosti, diskriminace a hlasitosti.

  Digitální detektor

  Digitální poskytuje informaci podle výšky tónu a podle grafu a obrázků na displeji. Kromě základních parametrů a funkcí mají například možnost nastavit automaticky nebo ručně možnost odladění vlivů půdy.

  Specializované detektory – Do této kategorie lze zařadit dohledávací detektory, detektory pro použití pod vodou nebo například detektory pro vyhledávání přírodního zlata, které dokáží vyhledat i cíle s velikostí 0,1g.

 3. Jaký vybrat detektor kovů a příslušenství

  Většina lidí se domnívá, že je potřeba mít detektor s co nejlepším dosahem. Ovšem zde je potřeba se vyhnout obloukem výrobcům, kteří uvádějí dosah až několik metrů. Většina začátečnických detektorů umí detekovat minci cca do 20 cm, lepší až do 50 cm.

  Základní detektory mají několik základních funkcí:

  Rozlišení citlivosti- detektor lze nastavit podle podmínek ve kterých hledáte
  Diskriminace-detektor umí rozlišit feromagnetické kovy od neferomagnetických
  Nastavení hlasitosti – udetektorů, kde lze použít sluchátka tato funkce již není tolik podstatná

  Kromě základního detektoru většina lidí kupuje ještě dohledávací detektor, který umožňuje přesné zaměření a dohledání cíle.

 4. Použití detektorů jako nelegální činnost

  Velkým problémem při používání detektoru je otázka legálnosti tohoto koníčku. V České republice je 99,9 procent území tzv. územím s archeologickými nálezy a je potenciálním místem, kde se mohou nacházet archeologické nálezy. Veškeré archeologické nálezy jsou majetkem státu konk. krajů.

  Detektor lze využít k vyhledávání ztracených předmětů, ale nikoliv k nálezům archeologické povahy, které se nachází zpravidla pod zemí. Jakýkoliv zásah do země je nezákonné chování, a lze jej v přestupkovém řízení trestat.

  Archeologové se snaží přesvědčit majitelé detektorů, že lze s nimi spolupracovat a snaží se jim vysvětlit, že archeologický nález bez přesného kontextu, pouze vytržený ze země je téměř bezcenný.

  Pokud je nalezen jakýkoliv kovový předmět (nemusí se jednat jen o pravěké nálezy jako bronzové sekerky, mince apod., ale i novověké nálezy z 2. světové války) a není vytržen ze svého kontextu tj. zůstává na místě až do doby ohledání a případného vyzvednutí odborníkem, stane se významnou ztrátou kulturních hodnot a poznatků naší minulosti.

  Jestli hledáte kovy detektorem jako zdroj příjmů, mrkněte na splátkový kalendář finančního úřadu.


SV
Samuel VLK 01.02.2021 – 21:00

Zdravím Měl bych připomínky a ev. dotazy k poslední části "Použití detektorů jako nelegální činnost". Zajímalo by mne, kde jste některé informace co píšete sehnaly na základě čeho je zde presentuje. Např., že 99,9% ČR je místo s archeologickými nálezy. Zákon 20/1987 §23 nic takového neříká pouze nepřesně definuje, co je archeologický nález. Zkráceně je to něco, co naleznete v zemi a vztahuje se to k počátku bytí člověka do novověku. Máte někde v legislativě definováno, co se rozumí novověkem? Já jsem tedy v legislativě ČR nic takového nenašel. Pouze ve Wikipedii jsem se dozvěděl, že po novověku se ještě odlišují "Moderní dějiny". Takže to, co je nalezeno v rámci Moderních dějin není již archeologickým nálezem, takže to, co uvádíte o II. světové válce není pravda a uvádíte čtenáře v omyl. V Zák. 20/1987 §23 je uvedeno " do novověku", ale není uvedeno včetně. Takže opět nejasné omezení archeologického nálezu. Počátky novověku opět nejsou nikde v legislativě definovány a jsou nejasné a datují se od objevení Ameriky Kolumbem, nebo někdy od francouzské revoluce a nebo od povstání 1848. Místa s archeologickými nálezy se klasifikují do 4 tříd. I. třída jsou naleziště nejdůležitějšího významu a IV. třídy s minimálním významem. Nikde jsem prozatím v v žádném katalogu nalezišť nenašel, že by tam spadala celá ČR kromě vámi uváděného 0,01%. Nabyl jsem dojmu, že tento portál a hlavně autor příspěvku, nezná legislativu a jen opisuje výmysly některých legislativně neuspokojených archeologů, kteří nejspíš zneužívají (využívají) své autority, aby se do veřejného podvědomí dostaly věci, které jsou papežštější než papež a dosáhli svých cílů legislativně nepodchycených. Zajímalo by mne na základě jakého zákona a § tvrdíte toto:"Jakýkoliv zásah do země je nezákonné chování, a lze jej v přestupkovém řízení trestat." Takže, když si zreju zahrádku jsem zločinec? Myslím, že ani stavební zákon nepožaduje pro úpravu terénu (výkopy ,násypy) do 0,3m stavební povolení. Dále, ale to už jsem v textu řešil vaše tvrzení :"nikoliv k nálezům archeologické povahy," - problém je, že definice archeologického nálezu je nepřesná. Bylo by vhodné, když něco píšete a tváříte se, že tomu rozumíte, abyste svá tvrzení doložily odkazy na zákony, vyhlášky a příslušné §. Když ne Vy, tak u soudu mi to nejspíš vysvětlí :) . Opravdu budu moc rád, když mi odpovíte na uvedený mail. S pozdravem VLK

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma jak hledat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás