Splátkový kalendář → Finanční úřad, pojišťovna, ČSSZ…

Lenka Chládková
Publikováno 1. března 2024
 • V případě dluhů, které není možné splatit jednorázově, si lze s některými pojišťovnami, úřady a dalšími institucemi domluvit splátkový kalendář
 • Nárok na něj není automatický, v první řadě musí být vidět ze strany dlužníka snaha a schopnost své závazky splácet
 • Prozradíme vám, jak ke splátkovému kalendáři přistupují různé instituce

Žádost o schválení a přidělení splátkového kalendáře je vhodné řešit vždy osobně na nejbližší pobočce příslušného úřadu či jiné instituce.

 1. Splátkový kalendář → Finanční úřad, pojišťovna, ČSSZ…

  Česká správa sociálního zabezpečení

  Sjednání splátkového kalendáře na dluh na pojistném je možné, kromě klasických splátek se hradí také penále. Od roku 2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení. Penále se neplatí za dobu, ve které není vykonávána samostatná výdělečná činnost, nebo za dobu, kdy se zaměstnavatel již nepovažuje pro účely zákona o pojistném za zaměstnavatele.

  Doba splácení nesmí překročit 36 měsíců, žádost lze podat na místně příslušné ČSSZ. O prominutí pak rozhoduje příslušná ČSSZ nebo MVČR individuálně, není na ně právní nárok.

 2. Finanční úřad

  Možnosti domluvy splátkového kalendáře s finančním úřadem jsou popsány v § 156 odst. 1, pís. a) až e), Zákona č. 80/2009 Sb. Daňový subjekt může podat žádost o rozložení splátky daně vždy, finanční úřad ji může povolit jen v určitých situacích:

  • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
  • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
  • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.
 3. RBP, zdravotní pojišťovna

  RBP, zdravotní pojišťovna

  Smluvení splátkového kalendáře je možné na pobočce pojišťovny.

  Před příchodem do pojišťovny si na internetu můžete stáhnout a doma vyplnit Žádost o povolení splátkového kalendáře.

 4. Vojenská zdravotní pojišťovna

  Vojenská zdravotní pojišťovnaAutomatické právo na splátkový kalendář u této pojišťovny neexistuje, je o něj nutné požádat u ředitele příslušné pobočky Vojenské zdravotní pojišťovny.

  Splátkový kalendář lze uzavřít maximálně na jeden rok, přičemž je nutné dokázat schopnost postupně splácet nejenom dluh, ale také pojistné. Při podání žádosti o splátkový kalendář je nutné doložit potvrzení bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu a ČSSZ.

 5. Všeobecná zdravotní pojišťovna

  VZPSplátkový kalendář je možné domluvit za předpokladu, že nehrozí zhoršení vymahatelnosti dluhu. Na uzavření dohody o splácení nemá dlužník právní nárok.

  Při prodlení v platbách ztrácí dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává ihned splatnou a je povinen ji neprodleně uhradit. Po splnění dohody o splácení je možno požádat o prominutí penále vyúčtovaného z dlužného pojistného za dobu splátek.

  O individuálních podmínkách rozhoduje náměstek ředitele VZP.

 6. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitraSplátkový kalendář s maximálně 15 splátkami dlužného pojistného je možné domluvit s ekonomickým oddělením pobočky.

  Pro dlužné pojistné a penále nemusíte vyplňovat žádné formuláře, nejsou k dispozici. Veškeré informace a dotazy můžete směřovat na info@zpmvcr.cz.

 7. Oborová zdravotní pojišťovna

  Oborová zdravotní pojišťovna

  Možnost splátkového kalendáře existuje, je možné o něj požádat písemně použitím formuláře. Dluh musí být splacen do 12 měsíců.

  Po splacení celé částky je možné požádat o prominutí penále.

 8. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

  Osobně na pobočce v Mladé Boleslavi je možné se individuálně domluvit na splátkovém kalendáři a podmínkách.

 9. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaSmluvit splátkový kalendář je možné po domluvě osobně na pobočce, celý dluh je nutné splatit v průběhu následujících 24 měsíců.

  Po splacení celé částky je možné požádat o odstranění penále.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.