Jak hledat trilobity

Zdeňka Kolářová
Publikováno 9. března 2024
 1. Jak hledat trilobity

  Co jsou trilobiti

  Trilobiti patří mezi typické prvohorní živočichy. Označení pochází z latinského slova tres (tři) a lobus (lalok) Jedná se o vyhynulé členovce podkmene Trilobitomorpha.

  Objevili se na počátku kambria (550-530 mil. lety.) a vyhynuli na konci permu ( před 251 mil. Lety). Jednalo se o výlučně mořské živočichy žijící při dně. Jejich tělo bylo tvořeno hlavou a třemi laloky. Seshora měli pevnější krunýř a dole ostré nožičky. V případě ohrožení se mohli stočit do klubíčka. Někteří se živili detritem ( drobný materiál v kalu u dna), jiní byli draví a napadali i jiné živočichy. Existovalo jich velké množství druhů a dnes je můžeme nalézat ve velikosti několik milimetrů až 40 cm.

  Kromě trilobitů existovalo v prvohorách velké množství dalších živočichů jako hlavonožci, lilijci, plži, mlži, ramenonožci apod.

  Trilobiti představují jen velmi malou část zkamenělin neboli fosilií, což jsou v podstatě pozůstatky po organismech z geologické minulosti. Jedná se o zkameněliny rostlin, živočichů, ale i například výkalů.

 2. Jak začít se sběrem zkamenělin

  Stejně jako ostatní zkameněliny i sběr trilobitů je nedílnou součástí práce paleontologů a jsou zásadním vědeckým materiálem. Pokud je sběr veden za účelem získat vědecký materiál, může výrazně obohatit poznání lidstva, ale pokud je veden jen snahou získat dobře prodejnou zkamenělinu, může způsobit nevyčíslitelné škody.

  Nejvhodnější je přidat se ke geologické exkurzi, kterou vede odborník, který vám ukáže vhodné místo, techniku i vysvětlí úskalí sběru.

 3. Kde hledat trilobity

  Trilobity je vhodné hledat tam, kde se vyskytuje hornina, která může trilobity obsahovat. V horninách vyvřelých a přeměněných se v podstatě vůbec nevyskytují. Ideální jsou horniny sedimentární (usazené), do nichž se mohl organismus usadit a následně zkamenět. Existuje velké množství literatury a průvodců, které uvádějí přesné lokality vhodné pro sběr zkamenělin.

 4. Způsob hledání trilobitů

  Jedna z možností je hledáni v nezpevněném písku a vytloukání kladívkem. Velkou roli hraje náhoda a trpělivost při hledání. Každý nalezený vzorek je vhodné umístit do sáčku s přesným popisem nálezu a okolnostmi nálezu. Ideální je pořídit fotodokumentaci a náčrtek místa. Jednotlivé nálezy je vhodné balit do novinového papíru, aby se při transportu neponičily.

 5. Vhodné lokality pro hledání trilobitů

  Nejznámější lokalitou je Barrandien ( oblast mezi Prahou a Plzní), která je pojmenována podle proslulého přírodovědce Joachima Barranda. Dále je známá oblast kolem Jinců nebo lom Hády u Brna.

  Velmi navštěvovaná lokalita Houbův lom se nachází také v těsné blízkosti Koněpruských jeskyní. Je zde povolen pouze sběr ze suti a lze používat geologické kladívko. Zkamenělin se zde nalézá velké množství, ale většinou jsou druhohorního stáří, pokud budete mít štěstí můžete zde na trilobity určitě narazit také.

  Pokud se budete chtít dozvědět o geologii a trilobitech víc, můžete začít například studovat na Masarykově univerzitě v Brně geologii. Pokud trilobita vyfotíte, můžete i hledat podle fotky.


I
Irena 19.06.2024 – 08:30

Trilobiti v druhohorních horninach? To asi neeee.

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma jak hledat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás