Zdravotní pojišťovny: Přehled nejlepších příspěvků a nových bonusů pro rok 2021

Středa, 03. února 2021, Redakce

Jaký je nejlepší příspěvek zdravotní pojišťovny pro rok 2021? Odpověď na tuto otázku nebude jednoduchá už jen proto, že každý preferuje v péči o své zdraví něco jiného. Určitě se ale podíváme na to, co připravily pojišťovny pro své klienty pro rok 2021, v čem se příspěvky oproti loňsku změnily a zda jsou k dispozici nějaké příspěvky s ohledem na onemocnění Covid-19.

1 VZP: 7 000 Kč na psychosociální podporu

Oproti loňskému roku došlo ve VZP k několika změnám. Novinkou je příspěvek na radiační terapii až 2 000 Kč.

Na odvykání kouření jen 1 000 Kč a další snížení příspěvků

V rámci příspěvku na kouření došlo ke snížení příspěvku z 2 500 Kč na 1 000 Kč.
Nyní lze získat až 1 000 Kč na nikotinovou substanci a nákup léčivých přípravků v lékárně. K dalšímu snížení příspěvku došlo u příspěvku pro diabetiky, kde se částka snížila z původních až 1 000 Kč na letošních 500 Kč.

U příspěvku pro děti na pohybové aktivity došlo ke snížení částky z 1 000 Kč na 800 Kč, pro diabetiky z 1 000 Kč na 500 Kč. U příspěvků na očkování je snížení částky ze 700 Kč na 500 Kč proti rotavirovým nákazám. Dále byl snížen příspěvek   na očkování proti meningokokovým nákazám typu B na 1 500 Kč (z původních 2 500 Kč) a na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW na 800 Kč (z původních 1 000 Kč).

Dárcům krve byl příspěvek snížen o 500 Kč, příspěvek v celkové výši 2 500 Kč lze využít na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu a dentální hygienu (1 500 Kč a 1 000 Kč namísto půvvodních 2 000 Kč/1 000 Kč).

Ukončení programu Mořský koník

Pojišťovna také ukončila program Mořský koník a to kvůli epidemické situaci, která souvisí s onemocněním Covid-19. Do budoucna se pojišťovna chystá pořádat další dětské léčebně-ozdravné pobyty.

U příspěvků na očkování již není k dispozici příspěvek na očkování proti pásovému oparu (až 2 000 Kč) a na očkování pro cesty do zahraničí (až 1 000 Kč).

Nová psychosociální podpora a cestovní pojištění

V rámci onemocnění Covid-19 by se mohl určitě hodit příspěvek na psychosociální podporu až 7 000 Kč, podmínkou je podání žádosti do konce května 2021. Pojišťovna přišla navíc s novým cestovním pojištěním sloužící ke krytí rizik v případě nákazy covidem-19 v průběhu cesty do zahraničí.

Příspěvky v souvislosti s onemocněním Covid-19

Všechny zdravotní pojišťovny se nějakým způsobem snaží informovat své klienty o prevenci před onemocněním Covid-19. Informace se tak ke klientům dostanou prostřednictvím webových stránek, některé pojišťovny mají online linky, kde se pojištěnci mohou informovat o všem potřebném.

K dispozici jsou také příspěvky, které se na tuto nemoc zaměřují. Na duševní zdraví se zaměřují příspěvky VZP či ČPZP, protilátky si lze zjistit u pojišťovny Ministerstva vnitra. Pojišťovny také cílí na imunitu a poskytují příspěvky na vitamíny a doplňky stravy. Novinkou u pojišťoven bývá i cestovní pojištění, které pokrývá i problémy způsobené nemocí Covid-19.

2 ZPMV: Navýšení příspěvků pro děti a těhotné

Jaké novinky si připravila zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra? Především je prodloužen termín podávání žádostí na jednotlivé příspěvky a to do 31. prosince 2021. Nově jsou propláceny a příspěvky na aktivity, které jste uhradili benefitními poukázkami typu FlexiPass, Multisport apod.

Pro děti nově až 1 500 Kč, těhotným až dva tisíce

Následně došlo ke zvýšení příspěvků pro děti – až 1 500 Kč, pro těhotné až 2 000 Kč, příspěvek na specifické diety můžete čerpat do hodnoty až 2 000 Kč, prvodárci krve až 1 000 Kč a na podporu vícerčat je připraven příspěvek až 500 Kč na každé dítě z vícečetného těhotenství.

Dále jsou k dispozici nové příspěvky jako např. příspěvek na sportovní ochrannou pomůcku pro děti (až 1 500 Kč), tzv. bílý program je určen pro dospělé na nákup zdravotních pomůcek nehrazených z veřejného zdravotního pojištění (až 500 Kč), na masáž pro těhotné a novorozence, příspěvek na nákup mateřského mléka (až 2 000 Kč), seniorům nad 65 let proplácí pojišťovna až 500 Kč na prohlídku spojenou s vyšetřením k držení řidičského oprávnění..

Sezónní akce: Zdravý úsměv, Sportovní léto a Silná imunita

Letos je také možnost vybrat si jednu ze tří sezónních akcí vypsaných pro rok 2021. Zdravý úsměv (březen 2021), Dětské sportovní léto (červenec, srpen 2021), Silná imunita (říjen 2021). Příspěvky činí až 250 Kč a letní příspěvek až 500 Kč, přičemž dítě může čerpat jeden příspěvek ze tří a dospělý z příspěvků dvou – Zdravý úsměv a Silná imunita.

Testování protilátek a tisícovka za darování anti-covidové plasmy

V rámci Covidu nabízí pojišťovna bonus na prevenci v podobě testování protilátek – Studie COVID-19. Příspěvek činí 500 Kč na jeden test, podstoupit musíte tři. Celkem tedy 1 500 Kč. Jeden test stojí celkem 600 Kč, takže doplácíte pouze 100 Kč na jedno testování. Předmětem této studie je zjištění hladiny protilátek IgG odběrem vzorku krve. První odběr je potřeba uhradit a podstoupit do konce března 2021.

Darováním anti-covidové rekonvalescentní plazmy můžete získat až 1 000 Kč příspěvek nad rámec ostatních preventivních programů a to na nákup léčivých přípravků, zdravotnických prostředků nebo na čerpání ambulantní rehabilitační péče.

3 ČPZP: Výhody pro seniory nad 65 let

U této pojišťovny jsme zaznamenali rovněž několik změn. Na vyšší příspěvky se mohou těšit například těhotné ženy a maminky, které budou čerpat program Manažerka mateřství, kde byl zvýšen příspěvek z 1 500 na 2 000 Kč. Zcela novým preventivním programem je Chůva 24 s příspěvkem 500 Kč na zakoupení monitoru dechu nebo chůvičky.

V roce 2021 pokračují preventivní programy zavedené v roce 2020 – program s příspěvkem na test COVID-19 a také program s příspěvkem na paruku pro onkologicky nemocné pacienty.

Pravidelný pohyb a doplňky stravy pro seniory starší 65 let

Pojištěnci od 65 let získají na nákup doplňků stravy 400 Kč proti dosavadním 200 Kč. ČPZP podpoří své pojištěnce od 65 let i v rámci programu Pravidelný pohyb. Pro čerpání 700 Kč z tohoto programu stačí seniorům předložit doklady o úhradě cvičení v posilovně, fitcentru nebo na bazéně v hodnotě 1 000 Kč. U ostatních pojištěnců je to alespoň 1 500 Kč.

Podpora prevence duševního zdraví

V průběhu února 2021 bude spuštěn projekt na podporu prevence duševního zdraví. Pojištěnci ČPZP, kteří v souvislosti s pandemií COVID-19 potřebují psychosociální intervenci, mohou získat příspěvek až 5 x 500 Kč z preventivního programu Duševní zdraví na sérii sezení/konzultací u psychoterapeuta.

Platí rovněž možnost vyřídit příspěvky elektronicky – přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu, z prostředí E-přepážky na webu ČPZP a prostřednictvím datové schránky.

4 OZP: Až 10 000 Kč na chytré hodinky Apple Watch

OZP si zakládá na snadné elektronické komunikaci přes aplikaci VITAKARTA nebo na webu OZP. Pojištěnci tak mohou vybírat z více než 50 programů, kontrolovat online přehled vykázané péče nebo podat přehled OSVČ. K dispozici je mnoho dalších funkcí včetně kartičky pojištěnce. Další funkce se chystají.

Příspěvek na chytré hodinky, které zaznamenávají EKG

Ojedinělou výhodou je možnost nechat si do 24 hodin vyhodnotit záznam křivky EKG z chytrých hodinek Apple Watch, na jejichž pořízení OZP jako jediná zdravotní pojišťovna přispívá. OZP je také jedinou zdravotní pojišťovnou, ve které mohou pojištěnci od roku loňska spolurozhodovat o tom, jak vysoká může být výše odměny jejich lékaře.

Kupony pro chronicky nemocné i pro klienty se specifickými potřebami

Novinkou je pak celoroční (možnost čerpání je celoroční) Kupon na očkování do výše 1 000 Kč nebo Kupony pro chronicky nemocné a klienty se specifickými potřebami. V jejich rámci poskytuje OZP například příspěvek 4 000 korun pro onkologicky nemocné, až 5 000 Kč pro klienty s nízkobílkovinnou dietou či 1 000 korun pro děti s obezitou. Snížen byl naopak příspěvek programu Stop kouření – ze 4 000 Kč na 2 000 Kč.

Pro pojištěnce, stávající i nové, je letos připraven dárek – Vitaminy pro posílení imunity dětí i dospělých. Jakmile to epidemiologická situace dovolí, budou klienti o této akci informováni a Vitaminy, které obsahují pro podporu imunity také Vitamin D3, si budou moci zdarma vyzvednout na pobočkách pojišťovny.

5 VoZP: Mimořádný příspěvek na dezinfekci rukou

Hlavní změny pro rok 2021 proběhly u této pojišťovny ve fondu prevence. Nově lze čerpat tři příspěvky (na paruku při chemoterapii, prevence karcinomu prostaty a prevence poruch paměti), ženy mohou až 6 měsíců po porodu čerpat příspěvek na služby laktační poradkyně. Příspěvek na dentální hygienu se zvýšil ze 400 Kč na 500 Kč. Všichni klienti mohou čerpat příspěvek na vitamíny 300 Kč.

V souvislosti s koronavirovou infekcí je pojištěncům starším 15 let poskytován mimořádný příspěvek 200 Kč na zakoupené dezinfekční přípravky na ruce (dezinfekční gel, sprej, dezinfekční nebo antibakteriální mýdlo).

Zrušeny nebyly ani ozdravné vysokohorské pobyty pro děti, jen je potřeba sledovat aktuální situaci pro cestování s ohledem na Covid-19.

6 RBP: Až 10 000 Kč na ozdravné pobyty pro děti

Novinkou u RBP, zdravotní pojišťovny pro letošní rok je příspěvek pro diabetiky až 1 tisíc korun na senzor pro okamžité monitorování glukózy. Připraveny jsou i dva časově omezené bonusy – pro duben je to bonus na očkování proti klíšťové encefalitidě (až 2 000 Kč) a pro červenec platí bonus možnosti slučování limitů od jednotlivých pojištěnců až do výše 10 000 Kč na rovnátka pro děti do 18 let.

V nabídce jsou velmi žádané příspěvky na vysokohorský, lázeňský nebo přímořský ozdravný pobyt pro děti, který může dosáhnout až na 10 tisíc korun. V nabídce RBP rovněž zůstává i příspěvek na příměstský sportovní tábor, příspěvek na podporu odvykání kouření a další.

7 ZPŠ: Prevence závažných onemocnění

U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda jsou příspěvky ve stejné výši jako loňský rok. Stejně tak jsme nezjistili žádný speciální příspěvek s ohledem na onemocnění Covid-19.

Pojišťovna svým klientům nabízí poměrně bohatý preventivní program. Připravena je podpora pro péči o duševní zdraví, podpora nutričního poradenství, prevence onemocnění štítné žlázy nebo karcinomů prsu, prostaty, tlustého střeva a konečníku.

Nejlepší příspěvky zdravotních pojišťoven pro rok 2021

Každá z pojišťoven nabízí svým klientům různé výhody a benefity. Z obsáhlé nabídky jde jen velmi obtížně vybrat ty nejlepší příspěvky, především z toho důvodu, že každý z nás má jiné nároky, zdravotní stav i preference. Do našeho přehledu jsme vybrali pouze ty příspěvky, které nás nejvíce zaujaly. S jejich případným čerpáním nečekejte až na konec roku, pokud splníte podmínky, nechejte si je proplatit co nejdříve.

 • Příspěvek na psychosociální podporu až 7 000 Kč, kdy VZP hradí v rámci pilotního projektu klientovi na max. 10 sezení u vybraného terapeuta, na každé sezení přispívá částkou 700 Kč.
 • Příspěvek na nákup chytrých hodinek, které zaznamenávají EKG, až do výše 10 000 Kč nabízí OZP.
 • Na nákup sportovních ochranných pomůcek pro děti přispívá pojišťovna MV. Přilby, chrániče, záchranné vesty apod. tak můžete nakoupit “se slevou” až 1 500 Kč. Dospělí mohou čerpat příspěvek až 500 Kč na trekové a nordic walking hole.
 • Oblíbený u ČPZP je příspěvek na letní tábory pro děti do 16 let, díky kterému lze čerpat až 1 000 Kč.
 • Nejvyužívanějším příspěvkem u RBP byl loni příspěvek na zdravé vlasy. Až 500 Kč na nákup přípravků pro zdravé vlasy mohou využívat ženy i muži.
 • Až 2 000 Kč přispějí pojišťovny ČPZP a OZP na podporu při odvykání kouření.
 • Příspěvky na dentální hygienu poskytují téměř všechny pojišťovny. Nejvyšší bonus slibuje OZP – maximální úhrada může dosáhnout až 2 000 Kč. V rámci prevence nabízí ZPMV příspěvek až 1 500 Kč na dentální hygienu dětem a až 500 Kč dospělým. Částkou 500 Kč přispívá i VoZP a ZPŠ.
 • Na doplňky stravy seniorům starším 65 let přispívá částkou 400 Kč ČPZP, u VoZP dostanou 300 Kč na potravinové doplňky všichni klienti, kteří o to požádají.

Vyplatí se změnit zdravotní pojišťovnu?

Jak vidíte, přístup k pojištěncům je u zdravotních pojišťoven individuální. I když se některé příspěvky u mnoha institucí podobají, jsou zde znatelné rozdíly a záleží na tom, jak efektivně jsou pojištěnci schopni příspěvky čerpat.

U rodin s dětmi může rozdíl u jednotlivých pojišťoven činit i několik tisíc korun ročně. Pokud byste se kvůli příspěvkům rozhodli pojišťovnu změnit, můžete tak udělat pouze jednou ročně. Více informací najdete v článku Změna zdravotní pojišťovny.

Komentáře

 • Martin 3. února 2021 v 09:00

  Informace o “navýšení” příspěvku VZP pro dárce krve není pravdivá. Naopak, příspěvek na rekondiční aktivity byl oproti loňskému roku ponížen o 500 kč. V současnosti je 1500 kč na rekondiční aktivity a 1000 kč na dentální hygienu (loni byl 2000/1000).

 • Lenka Chládková 3. února 2021 v 09:47

  Děkujeme za upozornění, opraveno :-)