, Pozvánka na slavnostní otevření provozovny 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Pozvánka na slavnostní otevření provozovny zdarma ke stažení

Vzor obchodního dopisu pozvánka na slavnostní otevření provozovny je zasílán obchodním partnerům a významným zákazníkům při otevírání nové provozovny, výročí firmy na trhu či při jiné významné události v chodu společnosti.

Pozvánka může být psána i neformálním stylem a může být ozdobena fotografiemi či jinými grafickými prvky. Rozhodně by v ní neměl chybět datum oslav, místo jejich konání a čas začátku. V samotné pozvánce by bylo záhodno napsat i předem zajištěný kulturní program, jako je třeba pěvecké vystoupení, slavnostní oběd a třeba prohlídka nově otevřených prostor.

Pozvánku – ať už cílenou osobně či na celou společnost – odešlete adresátovi v patřičném časovém předstihu doporučeným dopisem. Vzor pozvánky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Náležitosti pozvánky na slavnostní otevření provozovny

Pozvánka je zasílána hlavním obchodním partnerům a významným zákazníkům při otevírání nové provozovny.

Forma pozvánky

Pozvánka může mít formát obchodního dopisu, ale může být psána i neformálním stylem, kde využijeme například fotografií a jiných grafických prvků a různých stylů písma. Je posílána doporučeně poštou nebo e-mailem.

Nutné náležitosti

Pozvánka v první části obsahuje nutné údaje o osobě, která danou věc vyřizuje (jméno a kontaktní telefon či e-mail), dále údaje o adresátovi.

V samotném textu nesmí chybět datum, místo a čas oslavy zahájení provozovny.
V závěru nesmíte zapomenout na pozdrav a uvedení jména jednatele společnosti.

Doporučení

Je vhodné uvést i přesnější program (například kulturní program, slavnostní oběd, exkurze apod.), aby pozvaní například zvolili vhodné oblečení či si vyčlenili dostatečný čas na celý program.

Náhled vzoru pozvánky na slavnostní otevření provozovny

Kosmetický salon Helena
Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

OMNIA a. s.
Ing. Františka Drozdová
Beskydská 42
756 54 Zubří

Praha 8. března 2019

Pozvánka na slavnostní otevření provozovny

Vážená paní Drozdová,

jménem kosmetického salonu Helena si Vás tímto dovoluji pozvat na jeho slavnostní otevření, které se uskuteční v sobotu dne 11. června 2018 v místě jeho nové provozovny na ulici Komenského 51 v Praze 6.

Slavnostní zahájení vypukne ve 13:00, po prohlédnutí celé provozovny se všichni účastníci přemístí ke slavnostnímu obědu. V odpoledních hodinách vystoupí s krátkou kulturní vložkou malý dětský folklorní sbor. Následně představí zástupci firmy Hanna a FAN své výrobky.

Těším se, že na slavnostním otevření budu moci přivítat všechny pozvané.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
ředitel salonu

Vzor “Pozvánka na slavnostní otevření provozovny” zdarma ke stažení

Vzor pozvánka na slavnostní otevření provozovny je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma pozvánku na slavnostní otevření provozovny

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Pozvánka na slavnostní otevření provozovny

Diskuze Pozvánka na slavnostní otevření provozovny