Vzory zdarma

Pozvánka na slavnostní otevření provozovny zdarma ke stažení

Vzor pozvánky na slavnostní otevření provozovny je zasílán obchodním partnerům a významným zákazníkům při otevírání nové provozovny dané společnosti.

Náležitosti pozvánky na slavnostní otevření provozovny

Pozvánka je zasílána hlavním obchodním partnerům a významným zákazníkům při otevírání nové provozovny.

Forma pozvánky

Pozvánka může mít formát obchodního dopisu, ale může být psána i neformálním stylem, kde využijeme například fotografií a jiných grafických prvků a různých stylů písma. Je posílána doporučeně poštou nebo e-mailem.

Nutné náležitosti

  • údaje o osobě, která danou věc vyřizuje (jméno, telefon, e-mail)
  • datum a čas otevření
  • místo konání
  • harmonogram otevření a kulturní program
  • informace o dress code
  • pozdrav, jméno a podpis jednatele/ ředitele společnosti

Doporučení

Je vhodné uvést přesný harmonogram (například vystoupení, slavnostní oběd, prohlídka nové provozovny apod.), aby si pozvaní vyčlenili dostatečný čas na celý program.

Pozvánku – ať už cílenou osobně či na celou společnost – odešlete adresátovi v patřičném časovém předstihu.

Vzor pozvánky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Náhled vzoru pozvánky na slavnostní otevření provozovny

Kosmetický salon Helena
Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

OMNIA a. s.
Ing. Františka Drozdová
Beskydská 42
756 54 Zubří

Praha 8. března 2021

Pozvánka na slavnostní otevření provozovny

Vážená paní Drozdová,

jménem kosmetického salonu Helena si Vás tímto dovoluji pozvat na jeho slavnostní otevření, které se uskuteční v sobotu dne 11. června 2018 v místě jeho nové provozovny na ulici Komenského 51 v Praze 6.

Slavnostní zahájení vypukne ve 13:00, po prohlédnutí celé provozovny se všichni účastníci přemístí ke slavnostnímu obědu. V odpoledních hodinách vystoupí s krátkou kulturní vložkou malý dětský folklorní sbor. Následně představí zástupci firmy Hanna a FAN své výrobky.

Těším se, že na slavnostním otevření budu moci přivítat všechny pozvané.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
ředitel salonu

Vzor “Pozvánka na slavnostní otevření provozovny” zdarma ke stažení

Vzor pozvánka na slavnostní otevření provozovny je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma pozvánku na slavnostní otevření provozovny

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Pozvánka na slavnostní otevření provozovny

Diskuze Pozvánka na slavnostní otevření provozovny