Jistota nájmu bytu a její úročení

Lucie Jeníčková
Publikováno 9. března 2021
 1. Jistota nájmu bytu a její úročení

  Co je to nájem

  Nájem je typ závazku, který vznikne mezi nájemcem (vy ve chvíli, kdy si pronajímáte byt) a pronajímatelem (zpravidla majitel bytu nebo realitní kancelář) uzavřením nájemní smlouvy. Nájem se dále dělí na obecný, nájem bytu, prostoru sloužícího k podnikání, podnikatelský nájem movitých věcí, nájem dopravního prostředku nebo ubytování. Pokud nechcete platit nájem a chcete mít byt ve svém vlastnictví, pak je jedním z řešení hypotéká, kterou poradíme, jak vypočítat.

 2. Kdo je nájemce

  Nájemce je ten, kdo si za nájemné pronajme konkrétní byt (v našem případě, ale může se jednat i o věc, kancelář, nebytový prostor aj.). Jeho povinností je pronajatý byt užívat dle podmínek určených v nájemní smlouvě dle domluvy s pronajímatelem.

 3. Kdo je pronajímatel

  Pronajímatel je ten, kdo pronajímá určitou věc. Jeho hlavní povinností je přenechat nájemci byt v takovém stavu, aby jej mohl užívat k obvyklému účelu a udržovat ve stavu, aby mohl sloužit k užívání, pro které byl pronajat. Má také právo kontrolovat, zda je byt užíván řádným způsobem, jak bylo domluveno.

 4. Co je to nájemní smlouva

  Nájemní smlouva je dokument, který mezi sebou uzavřou pronajímatel a nájemce. Smlouva musí být písemná a měla by obsahovat odpovídající náležitosti (např. předmět nájmu, vymezení příslušenství, detailní označení bytu, čísla domu, ulice nebo obce, počet místností, velikost v m2, rozsah vybavení, výše nájemného, způsob plateb, důvody pro výpověď, výpovědní lhůtu aj.).

  Užitná plocha bytu často ovlivňuje výši nájmu; jak se počítá, se můžete dozvědět v tomto článku. Doporučujeme se při první prohlídce bytu zeptat pronajímatele na všechny zásadní informace. Jaké přesně to jsou se dočtete zde.

 5. Co je to nájemné a z čeho se skládá

  V nájemní smlouvě se obě strany dohodnou na výši najemného, nebo-li poplatku za užívání nemovitosti. Dle zákona se nájemným rozumí čisté nájemné bez záloh na služby spojené s užíváním bytu.

  K samotnému nájemnému je potřeba připočítat ještě zálohy na poskytování služeb zpravidla vymezených v nájemní smlouvě. Nejčastěji se jedná o tyto služby – dálkové vytápění, ohřev teplé užitkové vody, dodávka studené vody, podíl na elektřině společných částí domu, podíl na správě domu, provozu výtahu, údržbě okolí domu a zelené, opravách domu nebo odvozu komunálního odpadu.

  V nájemném jsou často obsaženy i náklady za energie, pokud se s pronajímatelem domluvíte, že nebudete chtít služby přepsat na sebe, ale zůstanou psané na majitele a on vám jen zašle začátkem roku vyúčtování a vrátí přeplatek nebo vás požádá o doplatek (i pro něj je ekonomičtější, že nemusí platit poplatky za převod na jinou osobu, především u krátkodobých pronájmů se to velmi nevyplatí).

 6. Co je to jistota

  Jestliže si řešíte nájem bytu, ve kterém chcete následující roky žít, pronajímatel po vás může při nastěhování žádat tzv. jistotu (dříve označováno jako kauce). Pokud dáte pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatíte nájemné a splníte i další povinnosti vyplývající z nájmu a uzavřené nájemní smlouvy, nesmí být jistota vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného.

  Jistotu si bere pronajímatel pro případ, že poškodíte byt či jeho zařízení, nebo nebudete platit nájem.

 7. Co je to úrok z jistoty a kdy na něj máte nárok

  Univerzální výpočet nelze určit z mnoha důvodů – např. výše úroků, cena nájmu dle lokality a stavu domu, cena služeb aj. Pro lepší vysvětlení si dejme příklad. Chcete si pronajmout byt, za který pronajímatel žádá jistotu 15 000 Kč.

  V bytě bydlíte 2 roky. Po skončení nájmu žádáte po majiteli vyplatit i úroky z jistoty. Kolik budou činit? V našem příkladu je zhodnocení peněz ve výši 1 % p. a. (znamená “per anual”, do češtiny přeloženo ročně).

  V prvním roce bude výpočet úroku 15 000 Kč x 1,01 = 15 150 Kč.

  Ve druhém roce už by se neměla úročit částka 15 000 Kč, ale 15 150 Kč, tedy nájem i s úroky vyjde po 2 letech na částku 15 301 Kč = 15 150 x 1,01.

  Vždy však velmi záleží na pronajímateli a na tom, co máte uvedeno ve smlouvě – zda je uvedena přímo procentuální výše úroku, jestli je zúčtování za každý rok nebo řešený jinak. Ačkoliv se jedná o pár korun, před podpisem smlouvy si tuto informaci s pronajímatelem raději ujasněte.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma bydlení


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás