Jak se počítá zákonný úrok z prodlení

Lenka Rutteová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá zákonný úrok z prodlení

  Jaká legislativa řeší zákonný úrok z prodlení

  Základními zákony, ve kterých je řešen zákonný úrok z prodlení, jsou občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech, zákon o zvláštních řízeních soudních a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

  K těmto zákonů má vláda České republiky zmocnění vydávat nařízení vlády o určení výše úroků z prodlení. Jde o nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se mimo jiné určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. A právě toto nařízení vlády slouží jako vodítko k výpočtu zákonného úroku z prodlení.

  Ten se totiž skládá ze dvou částí, z nichž jedna je konstantní, ale ta druhá odráží momentální stav ekonomiky v podobě základní úrokové sazby. Ty u nás vyhlašuje Česká národní banka (jedná se o tzv. repo sazbu).

 2. Jak se počítá zákonný úrok z prodlení

  Pokud se podíváme do výše zmíněného nařízení vlády, najdeme v něm větičku, že: „Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“

  To znamená, že zákonný úrok z prodlení je součtem aktuální repo sazby a čísla 8. Výsledkem je roční úroková míra, o kterou se dlužníkovi navyšuje neuhrazený dluh. Dokud budeme mít repo sazbu kladnou, zákonný úrok z prodlení neklesne pod osm procent.

 3. Jak dlouho platí aktuální sazba zákonného úroku z prodlení

  Další důležitou informací je skutečnost, že sazba zákonného úroku z prodlení platí vždycky 6 měsíců, stanovuje se k 1. 1. daného roku a k 1. 7. se vyhlašuje nový zákonný úrok z prodlení, který může samozřejmě zůstat stejný jako ten předchozí, záleží na tom, zda se změnila repo sazba nebo nikoliv.

  Proto se nikdy neorientujeme podle repo sazby platné v den, kdy dluh vznikl, ale musíme brát zákonný úrok z prodlení vyhlášený na to pololetí, ve kterém dluh vznikl.

 4. Od kdy se účtuje zákonný úrok z prodlení

  Od kdy mohou věřitelé účtovat zákonný úrok z prodlení? Podle platné legislativy ho lze účtovat dokonce ihned od prvního dne prodlení. To znamená ode dne následujícího po dni, v němž mělo být zaplaceno. A účtovat se dá úrok z prodlení ještě i poslední den dluhu, tedy v den, kdy dlužník zaplatil.

  Připomeňme, že se jedná o roční procentní sazbu, takže ta se přepočítává na počet dní, po které dlužník nezaplatí svůj dluh. Palčivým tématem je i Jak se počítá exekuce. Možná by vás mohlo zajímat.

 5. Jaký je zákonný úrok z prodlení pro první pololetí roku 2020

  Jak jsme již ukázali, zákonný úrok z prodlení se stanovuje vždy na jedno pololetí. Na první pololetí roku 2020 byl zákonný úrok z prodlení vyhlášen ve výši 10 %, protože aktuální repo sazba ke konci prosince 2019 byla 2 %.

 6. Jaký je zákonný úrok z prodlení pro druhé pololetí roku 2020

  Ve druhém pololetí roku 2020 se dá zatím počítat se stejným zákonným úrokem z prodlení, tedy opět s 10 %. Ale situace se může ještě změnit, pokud by Česká národní banka změnila základní úrokovou sazbu. Aktuální zákonný úrok z prodlení můžete vypočítat podle údajů z historie repo sazby u ČNB. Tam vidíte, jaká sazba platí pro pololetí, ve kterém případný dluh vznikl.

  Pokud se zajímáte o výpočet hypotéky, najdete u Skrblíka podrobný návod.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma finance


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás