Jak se počítá náhradní plnění

Jana Olašinová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá náhradní plnění

  Co je to náhradní plnění

  Pojem náhradní plnění je používán v souvislostí se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Každá společnost, která má více než 25 zaměstnanců musí plnit povinný podíl v zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento povinný podíl je zákonem stanovený na 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

  Společnost zaměstnávající 100 pracovníků musí mít mezi zaměstnanci alespoň čtyři osoby se zdravotním hendikepem. Zaměstnavatel, který není schopen povinný podíl dodržet, musí zaplatit státu určenou částku. Tato částka je dána výpočtem 2,5krát průměrná mzda na každou osobu, kterou by měl správně zaměstnávat.

  Další možností zaměstnavatele je odebrat zboží či služby v režimu náhradního plnění. Tuto možnost poskytuje sociální podnik neboli společnost, která zaměstnává nadpoloviční většinu osob se zdravotním postižením. Tyto společnosti jsou často označovány jako chráněné dílny.

 2. Jak se počítá náhradní plnění

  Výše náhradního plnění je opět určena celkovým počtem zaměstnanců a počtem zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Za každou osobu zdravotně postiženou, kterou by měla firma zaměstnat, musí nakoupit sedminásobek průměrné měsíční mzdy v režimu náhradního plnění.

 3. Jaká je průměrná mzda pro výpočet náhradního plnění

  Průměrná měsíční mzda je vyhlašována Českým statistickým úřadem. V roce 2018 byla průměrná měsíční mzda za 1. až 3. kvartál stanovena částkou 31 225 Kč. Pro rok 2019 je to částka 33 429 Kč a pro rok 2020 dělá 34 835 Kč.

 4. Náhradní plnění a MPSV

  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je podporováno Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na oficiálních stránkách MPSV najdete seznam všech poskytovatelů náhradního plnění. Každý nákup služby nebo zboží v režimu náhradního plnění musí být zapsán v aplikaci MPSV pro evidenci náhradního plnění.

 5. Kdo je osoba zdravotně postižená

  Ne vždy je na první pohled zdravotní postižení patrné. Osoba se zdravotním postižením je člověk, kterému byl přiznán jeden ze tří stupňů invalidity. Tyto stupně určují míru postižení a snížení pracovní schopnosti. U prvního stupně je snížená pracovní schopnost minimálně o 35 %. U třetího stupně je to minimálně 70 %.

  Další pojem, se kterým se můžeme setkat je OZZ neboli osoba zdravotně znevýhodněná. Takový člověk nepobírá invalidní důchod, jeho pracovní schopnost není výrazně snížená, ale může mít určitá omezení.

  Další téma, které by zaměstnavatele mohlo zajímat je Jak se počítá fluktuace zaměstnanců? A zaměstnanec možná ocení informaci, jak se počítá dovolená do výplaty.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma finance


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás