Jak se počítá energetická náročnost budovy

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá energetická náročnost budovy

  Co to je energetická náročnost budovy?

  Energetická náročnost budovy je hodnota všech energií, které nemovitost potřebuje pro svůj typický provoz. Jsou to energie potřebné např. pro vytápění, ohřev vody, osvětlení apod.

  Celá energetická náročnost budovy je následně zpracována do dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budov.

  Každá budova je zařazena do třídy energetické náročnosti. Těch máme 7. Od písmena A po písmeno G.

  • A – mimořádně úsporná,
  • B – velmi úsporná,
  • C – úsporná,
  • D – méně úsporná,
  • E – nehospodárná,
  • F – velmi nehospodárná,
  • G – mimořádně nehospodárná.

  Jak má průkaz vypadat a co má obsahovat je určen vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

 2. Kdo zpracovává energetickou náročnost budovy?

  Energetickou náročnost budovy musí nechat vypracovat stavebník nebo vlastníci budovy (včetně SVJ):

  • při výstavbě nebo větších rekonstrukcích,
  • při prodeji budovy nebo její části,
  • při pronájmu budovy nebo její části.

  Existují i výjimky:

  • budovy do 50 m2,
  • budova, která je kulturní památkou, nebo není, ale leží v památkové zóně,
  • budovy pro náboženské účely,
  • stavby pro rodinnou rekreaci, užívané jen část roku (energie do 25 % z celkové roční spotřeby),
  • při větší rekonstrukci budovy, kdy stavebník prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné vzhledem k životnosti,
  • průmyslové a výrobní provozy (do 700 GJ za rok),
  • u budov zpravodajských služeb,
  • u budov důležitých pro obranu státu,
  • budovy chránící tajné nebo přísně tajné dokumenty,
  • budovy sloužící k zajištění bezpečnosti státu.

  Samotný průkaz vypracovávají tzv. energetičtí specialisté, kteří mohou vykonávat tuto činnost. Jejich seznam naleznete na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu / Energetika / Energetická účinnost / Odborné činnosti / Seznam energetických specialistů.

  Cena průkazu energetické náročnosti budovy se odvíjí od:

  • stavební dokumentace – zda je k dispozici celá, jen část nebo není vůbec,
  • lokalita – kde se nemovitost nachází,
  • velikost a složitost budovy,
  • využití budovy – např. bazén a rodinný dům budou hodnoty velmi rozdílné.

  Cenu si určuje každý specialista sám. Většinou se pohybují:

  • rodinný dům – 3.000 – 8.000 Kč,
  • bytový dům – 8.000 – 15.000 Kč,
  • větší nemovitosti – 15.000 – 50.000 Kč.
 3. Jak se počítá energetická náročnost budovy?

  Jako první se stanovují dodané energie pro:

  • vytápění,
  • chlazení,
  • přípravu teplé vody,
  • větrání,
  • osvětlení
  • a úpravu vlhkosti vzduchu.

  Dále specialista zhodnotí, jak se energie využívají nebo budou využívat. A to za rok, měsíc a hodinu.

  Následně je stanovena energetická bilance na úrovni budovy. To znamená, že stanoví:

  • jak je dům zateplen,
  • jak se bude větrat,
  • vnitřní tepelné zisky od osob, vybavení i osvětlení,
  • vnější tepelné zisky ze slunce,
  • jak se tepelný zisk využije v konstrukci,
  • potřeba energie na vytápění (v zimě),
  • potřeba energie na chlazení (v létě).

  V další části specialista stanovuje energetickou bilanci na úrovni systémů. Jsou zde údaje o:

  • vypočítané energii na vytápění,
  • vypočítané energii na přípravu teplé vody,
  • vypočítanou spotřebu energie pro větrání,
  • vypočítanou spotřebu energie pro osvětlení a jiné energie,
  • jakou mají produkci systémy, které využívají obnovitelné zdroje,
  • jakou mají produkci systémy kombinované výroby elektřiny a tepla.

  Následně se stanoví ztráta při dodávce energie jednak do domu, ale také do jednotlivých zón. Dům je rozdělen na jednotlivé zóny podle způsobu užívání. Např. Zóna 1 by obsahovala vytápěnou bytovou jednotku, zóna 2 nevytápěnou garáž.

  Všechny tyto získané informace se porovnají s tzv. referenční budovou. Ta má stejný účel, tvar, velikost, ale i umístění vůči světovým stranám nebo vnitřní uspořádání.

  Následně se vše zpracuje do grafického znázornění. Určí se třída energetické náročnosti a stanoví se, jak se může budova zlepšit při doporučených opatřeních.

  Specialista všechny výsledky a výpočty zpracuje do průkazu energetické náročnosti budovy. Ten má platnost 10 let nebo do první větší přestavby.

 4. Jak snížit energetickou náročnost budovy?

  Snižování energetické náročnosti budovy je velmi nákladná záležitost. Je důležité ji pojmout jako celek a ne jen jako jednotlivá opatření. Pokud budete snižovat náročnost budovy postupně, budete se potýkat s problémy.

  Například, když do starého domu najednou nainstalujete nová plastová (velmi kvalitně těsnící) okna. Dům tím uzavřete, ale stěny ne. Vlhkost už nebude moci proudit okny ven, ale bude hledat cestu s nejmenším odporem. Ta většinou vede těsně nad oknem, okolo překladů. Za pár měsíců tak můžete pozorovat, jak vám stěna plesniví.

  Pro snižování energetické náročnosti budovy můžete využít právě průkaz. V něm si buď sami vyhodnotíte, co je třeba na vaší nemovitosti vylepšit nebo budete následovat doporučující bílé šipky.

  Většinou vás čeká:

  • zateplení domu,
  • výměna oken,
  • zateplení podlah a stropů,
  • výměna otopné soustavy nebo zdroje vytápění,
  • některé nemovitosti se podřezávají a vytváří se drenáž okolo domu kvůli vlhkosti.

  Vždy je ale třeba se poradit s odborníkem a každou nemovitost důkladně projít a zanalyzovat. Díky těmto opatřením můžete ze své mimořádně nehospodárné nemovitosti vytvořit zdravý, příjemný a energeticky úsporný domov.

  Na snižování energetické náročnosti budovy můžete využít jak Nová zelená úsporám 2019, tak i např. kotlíkové dotace 2019.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás